GenBronnen

digitalisering

maas

Huwelijks dispensaties:


Deze werden terecht van belang geacht in de rk kerk - vooral bij hechte dorps- of andere gemeenschappen - vanwege het risico dat men op een of

andere wijze verwant was, zij het door bloed, huwelijk en/of geestelijk.

Goed dus dat de katholieke kerk ervoor waakte en sommige voorgenomen huwelijken gingen dan ook niet door.

Er werden ook dispensaties aangevraagd om andere redenen.

 

Onze publikaties richt zich voornamelijk op huwelijks-dispensaties, die wij zo belangrijk vonden vanwege uitleg van familie verbanden, dat wij daar

sinds 2008 behoorlijk en academisch mee aan het werk zijn. Sindsdien hebben we meer dan 6000 dispensatie aanvragen verwerkt:


Limburg

Brabant

Gelderland

overig Nederland

onbekend

Belgie

Duitsland

elders


bisdom Roermond:

In 1970 zijn alle dispensatie aanvragen overgedragen aan RHCL Maastricht.

Gedurende 1980-er jaren heeft NGV afdeling Nijmegen ca. 25-30% gesorteerd, overwegend te maken met hun eigen kwartier.

Sindsdien heeft RHCL Maastricht dat opgepakt, gesorteerd en gekopieerd in 33 ingebonden boeken,

waarvan supplement boek 33 meer als onbekende correspondentie moet worden gezien.


Begin 2008 zijn we - met hulp van Jos Dirks - begonnen met digitale verwerking van de ruim 6000 aanvragen incl. schema's.

Hiervan hebben we anno 2016 ruim 90% verwerkt. Daarbij hebben we ook andere verwerkt die lagen bij verschillende parochies.

We hebben gekonstateerd dat er jammerlijk velen niet bewaard zijn gebleven.


In 2009 heeft RHCL Maastricht - door een 100.000 euro subsidie - dat archief als Orpheus-project aan derden

uitbesteed om het helemaal te ontzuren, schoon te maken en te omkrullen. De effekt daarvan is duidelijk te zien en

helaas beschadigd door verbleking, vloeistof schade en een nieuwe nummering. Sommige zijn verdwenen.


bisdom Den Bosch:

Daar gaat het om aanvragen tot ca. 1750 en die liggen nog ongesorteerd in het bisdom.

Verwerking daarvan willen wij graag deskundig op ons nemen.


bisdom Luik:

De originele aanvragen met de belangrijke schema's helaas niet meer aanwezig!

Tijdens Napoleon I periode heeft de vicarius-generaal van de aanvragen samenvattingen gemaakt en geschreven in aantal boeken, die later door

 de bisdom archivaris Andre Deblon als drukwerk zijn gepubliceerd middels 3 boeken

Daarop heeft bisdom Luik helaas alle originele correspondentie met de schema's vernietigd!


bisdom Aken:

Weten we niet zo veel over - willen we ook graag doen.

 

bisdom Keulen:

Net als bij bisdom Luik, zijn daar alleen de samenvatting boeken - geschreven door de vicarius-generaal de zg. "Kölner

Generalvikariatsprotocolle" - bewaard gebleven, en als commerciele publikaties uitgegeven in 12 banden (Köln 1972-2008)

door "Geschäftsstelle der WGfF". Deze 12 boeken omvat periode <1700-1790. Lijkt erop dat ook daar de originele

aanvragen met de belangrijke schema's door bisdom Keulen zijn vernietigd. Er waren ook aantal in archief Keulen, maar

die zijn helaas vernietigd bij de instorting en destructie van dat archief.


andere bisdommen, dekenaten, parochies:

Zullen ook nog aardig wat dispensatie aanvragen/correspondentie hebben.de bewerkers o.l.v. Andreas W.D. Driessen op ten Bulten - februari 2017