GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1629


anno 1629

Arcen D1629-001   -   07-01-1629   -   blz. 49 nr. 6

Dries den Klompemacker van Lom

Bijlleken eheluit haer kindt gedopt

den 7 januuarij 1629 die geferlin[cx]

seint Jan de Puwe van Gelder ende

Trein ingen Osterick, des kints nahm

Lienert,

 

Arcen D1629-002   -   28-01-1629   -   blz. 49 nr. 7

Jan Luicken van Gelder Met ehe-

luit haer kint gedopt, den 28

januuarij 1629 die geferlincx sin[t]

Jan op Hees ende Henrisken Custers

des kints nahm Luitgerus,

 

Arcen D1629-003   -   28-01-1629   -   blz. 50 nr. 1

Jan anden Kirckhoff Niesken ehluit

haer kint gedopt den 28 januua(rij)

1629 die geferlincx seint Hende-

rick int Wijtbrock ende Aletgen ingen

Deijpt des kints nahm Derick,

 

Arcen D1629-004   -   01-02-1629   -   blz. 50 nr. 2

Peter Pastors ende Trein genant

die jungh Barthin haer kint ge-

dopt den ersten februuarij 1629

ein hoeren kint, gelick Mercken

int Panhauβ weijsmoder verklart

voor Alexander Noten pastor die

geferlincx sint Kirst van Sambeck

Trein Stelten des kints nahm Wer-

nerus

 

Arcen D1629-005   -   20-02-1629   -   blz. 50 nr. 3

Henderick Pastors, Eleijsabet

eheluit hun kindt gedopt den

20 februuarij 1629 die geferlincx

Peter Pastors ende Grietgen Deckers

des kints nahm Lamert,

 

Arcen D1629-006   -   22-02-1629   -   blz. 50 nr. 4

Johan Klot cont[r]oleur van seine

ma(jes)teit. Aletgen eheluit haer

kindt gedopt den 22 febru(uarij)

1629 die geferlincx seint Nic-

klas Nobelman r(entmeste)r tot Brock-

huisen ende Aletgen van Erfft

des kints nahm Johanna

 

Arcen D1629-007   -   25-02-1629   -   blz. 50 nr. 5

Jan ingen Fort Mariae eheluit

hun kint gedopt den 25 februua[rij]

1629 die geferlincx seint This-

ken Thijlmans van Velden ende

Mewis Mass van Schanlo des

kints nahm Lambertus

 

Arcen D1629-008   -   11-03-1629   -   blz. 50 nr. 6

Klas, to Fonderen Mercken eheluit

haer kindt gedopt den 11 martij

1629 die geferlincx [onleesbaar] ingen

Deijpt ende Girtgen Lienerts van Lottum

des kints nahm Peter

 

Arcen D1629-009   -   11-03-1629   -   blz. 50 nr. 7

Wijllem Flinsenbergh Marie ehelut

haer kindt gedopt den 11 martij

1629 die geferlincx seint Jenneken

Brouwers ende Peter Jacob sohn

des kints nahm Catharina

 

Arcen D1629-010   -   11-03-1629   -   blz. 51 nr. 1

Kulbert der Cruat, Mari[a]

sein hauisfrouw haer kint ge-

dopt den 11 martij 1629 die

geferlincx seint, Jan den Roeijen

ende Berber van Nattenhauen

des kints nahm Hijlken,

 

Arcen D1629-011   -   13-03-1629   -   blz. 51 nr. 2

Jan Kessels van Boxmehr

Neel ehelut hun kint gedopt

den 13 martij 1629 die gefer-

lincx seint Derisken van Kuick

ende Jacob Aertz van Bocxmehr

des kints nahm Jenneken,

 

Arcen D1629-012   -   18-03-1629   -   blz. 51 nr. 3

Peter anden Poel Hijlken eheluit

hun kint gedopt den 18 martij

1629 die geferlincx sint Henderick

Linskens ende Leijbken van Weijlick

des kints nahm Jenneken,

 

Arcen D1629-013   -   01-04-1629   -   blz. 51 nr. 4

Reiner Ruters Jabken ehluit

hun kint gedopt den 1 april

1629 die geferlincx sint Wolffert

inder Sijttert ende Jenneken Thonis

des kints nahm Jan

 

Arcen D1629-014   -   01-04-1629   -   blz. 51 nr. 5

Jan Smetz ende Jan int Panhaus

eheluit hun kint gedopt den 1

april 1629 die geferlincx seint

Ecbert Tijchelers van Vinlo ende

Trein int Panhauβ des kints

nahm Lamert,

 

Arcen D1629-015   -   20-05-1629   -   blz. 51 nr. 6

Wijllem van Kuick zaliger Derisken

ehlut haer kindt gedopt den 20

maij 1629 die geferlincx seint

Jan van Ressen ende Magdalena

van Weijlick des kints nahm Willem

 

Arcen D1629-016   -   20-05-1629   -   blz. 51 nr. 7

Jan op Heeβ, Mercken ehluit

beijde van Walbeck har kint

gedopt den 20 maij 1629

die geferlincx seint Jan Luickxs

van Afferden ende Mercken Puinen

van Walbeck, des kints nahm

Hijlken

 

Arcen D1629-017   -   08-06-1629   -   blz. 52 nr. 1

Jan van Ressen Judt eheluit haer

kint gedopt den 8 junij 1629

die geferlincx seint Adam Thorens

ende Marie Krauskops des kints

nahm Derick

 

Arcen D1629-018   -   10-06-1629   -   blz. 52 nr. 2

Huipert Mullers Jabken eheluit

hun kint gedopt den 10 junij

1629 die geferlincx seint

Thonis Peters van Raij, ende

Jacob die hauisfrouwe van Jan

den Muller des kints nahm Maria

 

Arcen D1629-019   -   02-08-1629   -   blz. 52 nr. 3

Jacob Krauskops, Maria ehluit

haer kint gedopt den 2 august[ij]

1629 die geferlincx seint Jan

Deckers ende Angeniesken van

Aert des kints nahm Catharina

 

Arcen D1629-020   -   05-08-1629   -   blz. 52 nr. 4

den 5 augustij 1629 so ijs

gedopt het kint van Clemens

Grausa, ende Catharina Jans

ehluit, die geferlincx seint

Jacob Deliberingh, ende Mar-

grieta Sertongh des kints nahm

Jacob,

 

Arcen D1629-021   -   07-08-1629   -   blz. 52 nr. 5

den 7 augustij 1629 so ijs

gedopt dat kint van Jan Hal-

cuer, soldat onder huptman

Meirmundt, die geferlincx seint

Jan Pellein ende Cathalein

Jacobs, des kints nahm Cathari-

na

 

Arcen D1629-022   -   19-08-1629   -   blz. 52 nr. 6

Wijllem Maβ van Blerick Giert

ehluit haer kindt gedopt den

19 augustij 1629 die gefer-

lincx seint der ehrwerdiger

heer Henricus Locht, ende

Jenneken Bockens des kints

nahm Jan

 

Arcen D1629-023   -   19-08-1629   -   blz. 52 nr. 7

den 19 augustij 1629 so ijs

gedopt het kint van Jan

Rombor soldat vanden capitain

Krijmmel die geferlincx seint

Michiel Sieger ende Margriet

Spielbuer des kints nahm Michel

 

Arcen D1629-024   -   27-08-1629   -   blz. 53 nr. 1

Geret Mullers Windel ehluit hun

kint gedopt den 27 augustij 1629

die geferlincx seint Pouwels anden

Wall ende Mercken int Panhuijβ des

kints nahm Marie,

 

Arcen D1629-025   -   02-09-1629   -   blz. 53 nr. 2

Geret Kluiten, Thoronthea ehluit

hun kint gedopt den 2 september

1629 die geferlincx seint Wolff-

ert inder Sijttert, ende Frensken

Punders des kints nahm Giertgen

 

Arcen D1629-026   -   21-09-1629   -   blz. 53 nr. 3

Kaerler Petermans, Stein Krauskops

eheluit haer kint gedopt den 21 sept(embe)r

1629 die geferlincx seint Herman

Deckers ende Derisken Pastors des

kints nahm Chrijstina,

 

Arcen D1629-027   -   30-09-1629   -   blz. 53 nr. 4

Peter den Ratmacker tot Lom ende Leijb-

ken eheluit haer kint gedopt den

30 september 1629 die geferlincx

seint Jan aengen Stap tot Felden

ende Marie Jan Maβ hauisfrouwe des

kints nahm Mechel,

 

Arcen D1629-028   -   30-09-1629   -   blz. 53 nr. 5

den 30 september 1629 so ijs ge-

dopt het kint van Andries Lacroij

van Thienen, die geferlincx sint

Jan Maβ van Thienen ende Ange-

neta Delamal des kints nahm

Helena,

 

Arcen D1629-029   -   04-10-1629   -   blz. 53 nr. 6

Marie die Barthin haer kindt gedopt

den 4 october 1629 die geferlincx

sint Jacob Kruiskens ende Anna Ver-

mulen des kints nahm Jenneken dijt

is bastart, der pastor Alexander

Noten, hefft versocht eren die weijs-

moeder den vader des kints, verclart

den vader to wesen einen Wael mijt

namen Rosier lieggende op die linsfor[t]

also Marie voorβ haer gesacht hadt

 

Arcen D1629-030   -   14-10-1629   -   blz. 53 nr. 7

Thijs Phlijpsen ende Sijcken ehluit haer

haer [sic] kijndt gedopt den 14 october

1629 die geferlincx seint Derick

van Eudth custer ende Eleijsabet

Snaters des kints nahm Pflijps

 

Arcen D1629-031   -   28-10-1629   -   blz. 54 nr. 1

Rincken ingen Deijpt Mercken

ehluit haer kint gedopt den 28

october 1629, die geferlincx sin[t]

Derick van Eudth costos ende Merc-

ken van Oller des kints nahm Trein

 

Arcen D1629-032   -   28-10-1629   -   blz. 54 nr. 2

den 28 october 1629 so ijs gedopt

het kint van Derijck Maessen van

Susteren die geferlincx sint Jurgen

Porkent van Haffen, soldat onder

capitain Hans Anthonij Bots, ende

Anna Driessen van Hertzigenraij

des kints nahm Anna

 

Arcen D1629-033   -   12-11-1629   -   blz. 54 nr. 3

den 12 nouember 1629 so ijs ge-

dopt het kint van Hans Jurgen

soldat onder Anthonij Boutz, die

geferlincx seint Hans Otto, ende

Anna Chatharina ende Sijmen Brijts

soldat onder het regement van

den graff van Embden des

kints nahm Jan Sijmon

 

Arcen D1629-034   -   18-11-1629   -   blz. 54 nr. 4

Henderick Linskens, Thijsken ehluit

hum kindt gedopt den 18 nouem-

ber 1629 die geferlincx seint

Herman Deckers ende Mercken

Mertens des kints nahm Jan,

 

Arcen D1629-035   -   31-11-1629   -   blz. 54 nr. 5

den 31 [sic] nouemeber so ijs

gedopt het kint van Michiel

Siegen soldat van hauptman

Krijmmel die geferlincx sint

Jan Ronnugh, ende Helena Re-

niera des kints nahm Johannes

 

Arcen D1629-036   -   09-12-1629   -   blz. 54 nr. 6

Jacob Eijlberts Henderick ehluit

haer kindt gedopt den 9 decem-

ber 1629 die geferlincx sint

Floris ingen Hock van Swolgen

ende Bielken van Schack des

kints nahm Jan

 

Arcen D1629-037   -   16-12-1629   -   blz. 54 nr. 7

Antonij de Raet Henderick ehe-

luit haer kint gedopt den 16

december 1629 die gefer-

lincx seint Jan van Weijlick ende

Lijsken Deckers des kints

nahm Antonij

 

Arcen D1629-038   -   16-12-1629   -   blz. 55 nr. 1

den 16 december 1629 so ijs

gedopt het kint van Micheel Mull[er]

onder den ouersten lutenant solda[t]

die geferlincx seint Adolff Koij ende

Hans van Meicken ende Enken Kre-

mers des kints nahm Johannes

Adolff,

 

Arcen D1629-039   -   30-12-1629   -   blz. 55 nr. 2

Andries Scharlameij Mercken ehlu[it]

haer kint gedopt den 30 december

1629, die geferlincx seint Jan

Seijberts ende Derisken van Kuick

des kints nahm Jeronimus,

 

Arcen D1629-040   -   30-12-1629   -   blz. 55 nr. 3

den 30 december 1629 so ijs ge-

dopt het kint van Caspar Adolen

soldatt onder hoptman Johan Mic-

hel van Dotes, die geferlincx

seint Loddewick Muller ende Apolo-

nia Weijtsich des kints nam Apolonia