GenBronnen digitalisering
GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1638


1638

Arcen D1638-001   -   03-01-1638   -   blz. 86 nr. 4

Reiner Sijbers unde Thrijn sijn

huisvrouw haer kint gedopt

den derden januarij 1638, doer

Alexander Noten pastor tot Arssen

die geverlijncx sijn Peter Sijbers

unde Nees van Oeler des

kints nahm Crijstian.

 

Arcen D1638-002   -   02-02-1638   -   blz. 86 nr. 5

Kerst aengen Bergen unde Merriken

sijn huisvrouw haer kint gedopt

den 2 februa anno 1638 die gefer-

lincx sijnt Bastijan Kerckhoeue

unde Lijsbet ingen Dipt des kints

nahm Merriken

 

Arcen D1638-003   -   01-02-1638   -   blz. 86 nr. 6

Hanrijck van Broeckhuisen Magdalena

sijn huisvrouw haer kint gedopt

den 1 februarij 1637 {sic] doer Alexander

Noten pastor tot Arssen die geferlincx

sijnt Jan den Muller unde Gritgen

Gijsbersen des kints nahm [niets verder geschreven]

 

Arcen D1638-004   -   07-02-1638   -   blz. 87 nr. 1

Matthijs van Anraij unde Cattrijn

sijn huijsvrouw haer kint gedop[t]

den 7 februarij anno 1638 door Alex-

ander Notten pastor tot Arssen

die geferlincx sunt den woled:

heere Marcilius van Gelder heere

zu Arssen unde den heer scholtu[s]

Herman van Loon unde Grijtgen

Cuipers des kints nahm Lutgerus

 

Arcen D1638-005   -   13-03-1638   -   blz. 87 nr. 2

Theus Fleuren unde Stijn sijn huisfrow

haer kint gedopt den 13 martii 1638

doer Alexander Notten pastoir tot

Arssen die geverlincx sient Jan

Thoenis unde Trijn Walrauens

des kints nahm Catharina

 

Arcen D1638-006   -   31-08-1638   -   blz. 87 nr. 3

anno 1638 den 31 augusti

des heeren van Arssens kint

gedopt door Alexander Notten

pastor Arssensis die testoren

zijn geweest den heer

landt commandeur van Gleen

in wiens plaets heeft gestaen

Johannes Fra(n)ciscus de Lutzenr[aedt]

unde den heer van der Horst

in wiens plaets heeft gestaen

Wilhelmus Storm van Ewijc

unde die drossardin van

Flasrotten des kints nahm

Johannes Goedefridus