GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1649


1649

Arcen D1649-001   -   17-01-1649   -   blz. 133 nr. 5

Willem Drijssen Hil uxor haer kindt

gedopt den 17 jannuarij van Alexander

Noiten pastor Arssensis die gefeerlijncx

zijn Jan Thijssen van Schandeloe

ende Jenneken op den Spicker des

kindts nahm [verder niets geschreven]

 

Arcen D1649-002   -   25-01-1649   -   blz. 133 nr. 6

Gerardt Jacobs Gertgen uxor haer kindt

gedopt den 25 jannuarij 1649 van

Alexander Noiten pastoir Arssensis die

gefeerlijncx zijn [verder niets geschreven]

 

Arcen D1649-003   -   24-02-1649   -   blz. 134 nr. 1

Johan Roesen Johanna uxor

haer kindt gedopt den 24 februarij

1649 van Alexander Noiten pastor

Arssensis die gefeerlijncx zijn

Jan Cnopkens ende Jenneken

Deckers des kindts nahm Gerardus

 

Arcen D1649-004   -   13-03-1649   -   blz. 134 nr. 2

Reijner van Cuijck. Aletgen uxor

haer kindt gedopt den 13 martij

1649 van Alexander Noiten

pastoir tot Arssen die gefeer-

lincx zijn Hans Voverick

gardinier van onsen gebiedenden

edelen unde gestrengen

heere zu Arssen ende

Grijtgen Berkens des kindts

nahm Matthias

 

Arcen D1649-005   -   31-03-1649   -   blz. 134 nr. 3

Thijs Jendtgens Lijsbeth

zijn huijsvrouwe haer kindt

gedopt denn lestenn martij

1649 vann Alexander Noitenn

pastoir Arssensis die gefeer-

lijncx zijn Jann Michels

ende Hil aendie Brugh des

kindts nahm Gerardus

 

Arcen D1649-006   -   11-04-1649   -   blz. 134 nr. 4

Hennrijck Millenn Johanna uxor

haere kindt gedopt den 11 april

1649 vann Alexander Noitenn

pastoir Arssensis die gefeerlijncx

zijnn Johann Timmermans ende

Peterken aenden Brugh des kindts

nahm Petronilla.

 

Arcen D1649-007   -   25-04-1649   -   blz. 135 nr. 1

Henrick [niets geschreven] Marija

eheluijdt haer kindt gedopt den

25 aprilis 1649 van Alexander

Noiten pastoir Arssensis die gefeerlijncx

zijn Aletgen Ketels unde Cattrijn

Nicolaes Frericx des kindts nahm

Elijsabeth

 

Arcen D1649-008   -   20-05-1649   -   blz. 135 nr. 2

Drijs Sijbers Metgen uxor haer kindt

gedopt den 20 maij 1649 van Alexan-

der Noiten pastoir Arssensis die gefeer-

lijncx zijn Jacob Baeten ende

Antonicken de Raet des kindts nahm

Gritgen.

 

Arcen D1649-009   -   15-06-1649   -   blz. 135 nr. 3

Ambrosius Jacobs gebooren uut

Vrieslant ende Judit Jolissen

geboren in Flensborch gelegen

bouen het coninckrijck Denmarck

haere kindt laten doopen den 15

junij 1649 van Alexander Noiten

pastor Arssensis die gefeerlijncx

zijn Frans van Meuwborch van

Suchtelen ende Maria Bastiansen

uut Oostvrieslandt des kindts

nahm Anna Maria dese voors:

ouders deses kindts zijn getrouw[t]

in Zeelandt genandt St.....

 

Arcen D1649-010   -   01-07-1649   -   blz. 135 nr. 4

Peter Mullers Sophia eheludt haer

kindt gedopt den 1den julij 1649 van

Alexander Noiten pastoir Arssensis die

gefeerlincx zijn Peter van Straelen

genaempt Deckers ende Stijn Kiste-

snijders, des kindts nahm Windell

 

Arcen D1649-011   -   04-09-1649   -   blz. 136 nr. 1

Peter van Stralen gen(an)t Deckers Maria

eheluidt haer kindt gedopt den

4en 7bris 1649 van Alexanden Noiten

pastor Arssensis die gefeerlijncx zijn

Floiris aendie Brugge ende

Antonicken Anthon. des kints

nahm Petronella.

 

Arcen D1649-012   -   05-09-1649   -   blz. 136 nr. 2

Reiner Sijbers Trijn zijn huijsvrouwe

haere kindt gedopt den 5en 7bris

1649 van Alexander Noiten pastor

Arssensis die gefeerlijncx zijn

Johan Mullers ende [niets geschreven] des

kindts nahm Merrijcken.

 

Arcen D1649-013   -   29-09-1649   -   blz. 136 nr. 3

Antoni van Loon Aletgen uxor

haer kindt gedopt den 29 7bris

1649 van Alexander Noiten pastor

Arssensis die gefeerlijncx zijn

Gerardt van Loon H v Loon

Catarina van Loon ende des

kindes nahm Michiel

 

x [verwijzing naar volgende blz.]

Arcen D1649-014a   -   18-10-1649   -   blz. 136 nr. 4

Theuws Deckers Gertgen uxor haer

kindt gedopt den 18 octobris 1649

van Alexander Noiten pastoir Arssensis

die gefeerlincx zijn pastor Arssensis

ende Aletgen Goiris ancilla pastoris des

kindts nahm Willemken [ander handschrift:] obijt 11 januarius 1728.

 

Arcen D1649-015   -   22-10-1649   -   blz. 136 nr. 5

Reiner Brouwers Merrijcken uxor haer

kindt gedopt den 22 octobris 1649 van

Alexander Noiten pastoir Arssensis die

gefeerlijncx zijn H v Loon ende Sophia

Deckers des kindts nahm Beell

[ander handschrift:] obijt 1713

 

Arcen D1649-016   -   28-10-1649   -   blz. 137 nr. 1

Jan van Daelen Judith uxor haer

kindt gedopt den 28 8bris 1649

van Alexander Noiten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx zijn

Jacob Leurs van Daelen unde

Trijn Hollandts des kindts nahm

Matthias

 

Arcen D1649-017   -   01-11-1649   -   blz. 137 nr. 2

Jan Meijsers ende Bertgen uxor

haer kindt gedopt den 1 9bris

1649 van Alexander Noiten

pastoir Arssensis die gefeerlijncx

zijn Zeger Smijts van Lottum

ende Metgen Lem(m)en van Lottum

des kindts nahm Johannes.

 

Arcen D1649-018   -   27-12-1649   -   blz. 137 nr. 3

Peter Smijtts Petterkenn uxor

haere kindtt gedopt denn 27

decembris 1649 vann Alexan-

der Noittenn pastor Arssensis

die gefeerlijncx zijn Theuws

Deckers Hilkenn Poell des kindts

nahm Jennekenn

 

Arcen D1649-019   -   16-11-1649   -   blz. 137 nr. 4

Jan van Riel Derrisken uxor haer

kindt gedopt den 16 nouembris 1649

van Alexander Noiten pastoir Arssensis

die gefeerlijncx zijn Henrick aenden

Kerckhoff tot Lom ende Catharina

van Loon des kindts nahm Wilhelmus

 

x [verwijzing naar vorige blz.]

Arcen D1649-014b   -   18-10-1649   -   blz. 137 nr. 5

Theuwes Deckers Gert uxor haer

kindt gedopt den 18 octobris 1649

dit behoort bouen te staen van

Willemken naem des kindts

geferlincs Alitgen Goris etc.

 

Arcen D1649-020   -   27-12-1649   -   blz. 138 nr. 1

Frans Verlinden Elisabeth uxor

haer kindt gedopt den 27 xbris

1649 van Alexander Noiten pastor

Arssensis die gefeerlijncx zijn Hans

Derick gardinier opt huijs Arssen

ende Anthonicken Anthon des

kindts nahm [niets verder geschreven]