GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1652


Arcen D1652-001   -   21-01-1652   -   blz. 147 nr. 3

Hans Hieronymus van Schoonhouen uut

Hollandt Anna Claesen uutte Gijteren

bij Steinwijck uut Vrieslandt haere

kindt gedopt den 21 jannuarius

van Alexander Noiten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx zijn

Jacob Janssen tot die poeterije van

Bergen op Zoem, ende Aletgen

Ketels, des kindts nahm Huberta

 

1652

Arcen D1652-002   -   11-02-1652   -   blz. 147 nr. 4

Drijs Sijbers Metgen eheluijdt haere kindt

gedopt den 11 februarius 1652 van

Alexander Noiten pastoir Arssensis

die gefeerlijncx zijn Adrijaen van

Bollen van Blitterswick, ende

Hendersken Wolters woonende toe

Swolgen, des kindts nahm Elisabet[h]

 

Arcen D1652-003   -   25-02-1652   -   blz. 147 nr. 5

Jan van Daelen Judith uxor haer

kindt gedopt den 25 februarius

van Alexander Noiten pastor Arssen-

sis die gefeerlijncx zijn Reiner

Messemaker, ende Anna Vermuelen

des kindts nahm Catharina

 

Arcen D1652-004   -   03-03-1652   -   blz. 148 nr. 1

Reincken Lommen Elijsabeth

uxor haere kindt gedopt den

3 martijus van Alexander Noiten

pastoir Arssensis 1652 die

gefeerlijncx zijn Henrick aenden

Kerckhoff ende [niets geschreven] des

kindts nahm Aletgen

 

Arcen D1652-005   -   27-03-1652   -   blz. 148 nr. 2

Ernst den portier van heere van Arssen

Stijn eheluijdt haere kindt gedopt

den 27 martij 1652 van Alexander

Noiten pastoir Arssensis die gefeerlijncx

zijn Jacob Guelen ende Peterken

Pastoirs Catharina Boisch des kindts

nam Sophija

 

Arcen D1652-006   -   11-04-1652   -   blz. 148 nr. 3

Jacob Baeten Pouken eheluijdt

haere kindt gedopt de 11 aprilis

1652 van Alexander Noiten pastor

Arssensis die gefeerlijncx zijn Thijs

den Coruer ende Aletgen Crijnen

des kindts nahm Jasparus

 

Arcen D1652-007   -   27-05-1652   -   blz. 148 nr. 4

Ingel Huigen Anna uxor haer

kindt gedopt den 27 maij 1652

van Alexander Noiten pastor

Arssensis die gefeerlijncx zijn

Jan van Loon ende Cristina

Huijgen van Well. des kindts

nahm Judith

 

Arcen D1652-008   -   16-06-1652   -   blz. 148 nr. 5

Jacob Geulen ende Fijken eheluijdt

haer kindt gedopt van Alexander

Noiten pastor Arssensis die gefeerlijncx

zijn Jan van Wancum ende Sophija

Deckers ende gedopt den 16 junij

1652 des kindts nahm Gertrudis

 

Arcen D1652-009   -   25-08-1652   -   blz. 149 nr. 1

Peter aenden Bergh ende

Peterken eheluijdt haer kind[t]

gedopt den 25 augusti 1652

van Alexander Noiten pasto[r]

Arssensis die gefeerlijncx

zijn Derrick aenden Bergh

ende Enneken Boisch des

kindts nahm Jenneken

 

Arcen D1652-010   -   15-09-1652   -   blz. 149 nr. 2

Geradt van Loon Stijn eheluijdt

haer kindt gedopt den 15 7bris

1652 van Alexander Noiten pastor

Arssensis, die gefeelijncx zijn

Matthijs van Wijlijck ende Judith

Mullen, des kindts nahm Marija

 

Arcen D1652-011   -   22-09-1652   -   blz. 149 nr. 3

Johan Meijsers Bertgen eheluijdt

haer kindt gedopt den 22 7bris

anno 1652 van Alexander Noiten

pastor Arssensis, die gefeerlijncx

zijn Lijnardt opgen Lichteveldt

van Lottum, ende Encken Lom(m)en

des kindts nahm Elijsabetha

 

Arcen D1652-012   -   06-10-1652   -   blz. 149 nr. 4

Peter aendie Beeck ende Encken

sijn huijsvrouw haere kindt

gedopt den 6en octobris 1652

van Alexander Noiten pastoir

Arssensis, die gefeerlijncx zijn

Lambert Jan Lamberts sohn van

Velden, ende Maria int Uijtbroick

des kindts nahm Andreas

 

Arcen D1652-013   -   14-10-1652   -   blz. 150 nr. 1

Floiris vanden Wijer ende Trijn

eheluijdt haere kindt gedopt

den 14 8bris 1652 van Alex-

ander Noiten pastor Arssensis die

gefeerlijncx zijn Jan Joinckers en(de)

Grijtgen Sijben des kindts nahm

Christina

 

Arcen D1652-014   -   20-10-1652   -   blz. 150 nr. 2

Peter Claesen Anna uxor haer

kindt gedopt den 20 8bris

1652 van Alexander

Noiten pastor Arssensis die gefeer-

lincx zijn Matthijas van Wijlijck

ende Johannes Borgardts des kindts

Lucas

 

Arcen D1652-015   -   09-12-1652   -   blz. 150 nr. 3

Derrick Daemen Thunusken

uxor haer kindt gedopt den

9en xbris 1652. van Alexan-

der Noiten pastor Arssensis

die gefeerlijncx zijn Heiliger

Michiels ende Jenneken

Poel des kindts nahm Mag-

dalena

 

Arcen D1652-016   -   25-12-1652   -   blz. 150 nr. 4

Thijs Jentgens Elijsabeth eheluidt

haer kindt gedopt den 25 xbris

1652. van Alexander Noiten

pastor Arssensis, die gefeerlincx

zijn Hans Peter Meekum van

Altzum uut den Palts ende Catha-

rina Nicolas Weickert von Worms

des kindts nahm Johannes