GenBronnen

digitalisering

maas

Bergen secundaire bronnen


►Bergen:

►►  uit parochie archief Bergen:

►►►  a) memoriale boek 16e eeuw en later  (memoriaalboek van de parochie st.Petrus Bergen 16e tot in 18e eeuw)

 

►►  uit DTB boeken - met:

►►►  a) 1716 Maas overstroming

►►►  b) 1751 Maas overstromingen

►►►  c) naamlijsten van gevormden

►►►  d) 1787 en 1795 dopen 2 onwettige kinderen