GenBronnen

digitalisering

maas

Venlo protestantse huwelijken 1727


Venlo H1727-001   -   blz. 66 nr. 4

1727 jan: 12 hebben haar eerste proclamatie

Fredrik Schuihart geboortig van Eijsenack

ruijter in ’t reg: van s’Gravenmoer onder

de comp: van de ritmeester Renicke

en

Beatrix Mathijsen van Venlo.

getroud den 5 feb:


Venlo H1727-002   -   blz. 66 nr. 5

19. hebben haar eerste proclamatie

Mathijs Peters soldaat in de comp: van de luijtt:

coll: de Guij, onder ’t reg: van den overste Mallepradie

en

Johanna Frankke.

getrouwd den 2 feb:


Venlo H1727-003   -   blz. 67 nr. 1

26. dito hebben haar eerste proclamatie

Jacobus Timerman soldaat in ’t reg: van

de heer collonel Smissaert onder de comp:

van de heer cap: de la Milliere

en

Magriet Sache j:d: van Rurmonde

getroud den 9 feb:


Venlo H1727-004   -   blz. 67 nr. 2

febr: 2: hebben haar eerste proclamatie

Marthinis Schomp soldaat in ’t reg: van den

heer collonel Smissaert; onder de comp. van den

capt: Sonnemans

en

Anna Marie Drap j:d:

getroud den 16 dito


Venlo H1727-005   -   blz. 67 nr. 3

9. hebben haar eerste proclamatie

Dominicus Damen soldaat in de comp: en reg:

van den coll: Smissaert

en

Agnes van Dooren woonagtig te Roermonde

getroud den 2 martius


Venlo H1727-006   -   blz. 67 nr. 4

16. hebben haar eerste proclamatie

Weonar Schuermans soldaat in de comp: van

den majoor Coehoorn van Houverda onder

’t reg: van den coll: Malleprade

en

Jenniken Vorsmans.

getroud den 2 martius

attest. den 21 junij 1727


Venlo H1727-007   -   blz. 67 nr. 5

maart: 9. hebben haar eerste proclamatie

dese proclamatien in te houden tot nader ordre

Johan Velker soldaat in ’t reg: van den heer overste

Smitsaert onder de comp: van den heer majoor Sloot

en

Barbara Roting j:d: geboortig ’t Schavenberg

getroud 23 dito


Venlo H1727-008   -   blz. 67 nr. 6

dito. hebben haar eerste proclamatie

Johannes Ante geboortig van Loonaken soldaat

onder ’t reg: van den overste Smidsaart in de

comp: van den majoor Sloot

en

Barbara Littermans geboortig van Waltneel.

getroud den 23 dito


1727

Venlo H1727-009   -   blz. 68 nr. 1

maart 16. hebben haar eerste proclamatie

Jan Willemse j:m: soldaat onder ’t reg: van den

coll: Maleprade in de comp: van den cap: Rossem

en

Piternella Chassi wed: van Hendrik Keppel

beide geboortig van Roermonde.

getroud den 30 maert

attest. den 27 junij 1727


nog

Venlo H1727-010   -   blz. 68 nr. 2

Daniel Dammers wed(uwe)naar soldaat in ’t reg: en comp:

van den coll. Smissaart

en

Jenneke Nolens wed: van Jan Hendrik la Pas

wonende te Mastrigt.

attestatie gegeven


Venlo H1727-011   -   blz. 68 nr. 3

30. hebben haar eerste proclamatie

Leendert Willems geboortig van Bergen soldaat

in de comp: van den majoor Sloot onder ’t reg.

van den coll: Smissaart

en

Jacomijn [achternaam niet neergeschreven] geboortig van Gog.

getroud den 14 april


Venlo H1727-012   -   blz. 68 nr. 4

april 6 hebben haar eerste proclamatie

Frans Valck soldaat in ’t reg: van den coll: Male-

pradie onder d’comp: van den capt. Blanche

en

Margriet Burgermeester geboortig bij Wesel.

getroud den 20 dito


Venlo H1727-013   -   blz. 68 nr. 5

dito. nog

Andries Hermanse soldaat in ’t reg: van den

coll: Maleprade onder de comp: van den capt.

Keppel tot Oolde.

en

Magrieta Cent geboortig van Venlo.

getroud den 20 dito


Venlo H1727-014   -   blz. 68 nr. 6

13. hebben haar eerste proclamatie

Christjaan Vroomman soldaat in de comp:

van den capt. Godin onder ’t reg: van den coll:

Malepradie

en

Anna Marij Roes

getrouwd den 27 dito


Venlo H1727-015   -   blz. 69 nr. 1

20 dito hebben haar eerste proclamatie

Willem Morners soldaat in ’t reg: van den coll:

Malepradie onder de comp: van den lut: coll:

de Guij

en

Marregiet Fluken wed: van Pieter Hutens

beijde geboortig van Breijl.

getroud den 4 maj


Venlo H1727-016   -   blz. 69 nr. 2

april 27 hebben het eerste gebod

Johannes Andries Smits, soldaat int

reg: vande heer coll: Smissaert inde comp:

de heer kap: de Beauveser

en

Anna Geertruid Voorenbom bijde geboortig

tot Doortmont.

getroud den 11 maij


Venlo H1727-017   -   blz. 69 nr. 3

meij.4. hebben de eerste afkondinge

Wilhelm Hendrik Bulh chirurgijn

inde comp: vande h(ee)r: kap. Vestrinck

int reg: v: de coll. Smissaert geboortig van

Dusseldorp

en

Leonora vander Horst geboortig te Nijkerck

getroud den 25 dito


Venlo H1727-018   -   blz. 69 nr. 4

den 11 d: hebben de eerste afkondinge

Lodewijk Servaas soldaat int reg:

van de heer colonel Smissaert

inde compagnie de h(ee)r: kapitein Vestrinck

en

Elizabeth Haas, van Brugge

getroud den 25 dito


may 1727

Venlo H1727-019   -   blz. 70 nr. 1

den 18 hebben de eerste afkondinge

Jan Lutter soldaat inde lijf=compag.

vande heer collonel Smissaert

met

Regien Jansz wed. van wijle Denys Coenen

van Velo

getroud den 2 juni


nog

Venlo H1727-020   -   blz. 70 nr. 2

Thomas Jansz van de Koeveringe

soldaat int regim. vande heer collonel

Maleprade, inde comp. de heer cap: Keppel

van Oolde

en

Catharina la Meije van Venlo

getroud den 12 juni


[daarna doorgehaalde inschrijving:

nog

Venlo H1727-021   -   blz. 70 nr. 3

Kristiaan Swarts soldaat int

regim: vande heer kollonel Smissaert;

inde compagnie vande heer major Sloot

en

Maria Geertruid Toskeny, van Venlo

nb. doordien bekent gemaakt is, dat de bruid is gedeserteert, en een

briev van haar, geschreve is aende bruidegom, in welke sy segt, hem

niet te sullen trouwe: so werden dese geboden ingehouden]


Venlo H1727-022   -   blz. 70 nr. 4

den 25: voor de eerste maal

Jan Baptist Morel, soldaat

int regiment vande heer coll: Smissaert in

de comp: van de heer kap. du Vergé

en

Katharina Jubit geboortig van Luij[k]

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1727-023   -   blz. 70 nr. 5

Henderik Willemsz soldaat int regim:

vande heer coll. Malepraade inde comp:

vande heer lt: colonel de Guy

met

Hendrina Overdijk wed: van Venlo.

getroud den 8 juni


mey 1727

Venlo H1727-024   -   blz. 71 nr. 1

de 25 nog al

Pieter Wolters soldaat int reg.

vande heer collonel Smissaert

inde comp. van(de) heer kap. de la Milliere

en

Maria Katarina Palms van

Ruermunde

getroud den 15 juni


Venlo H1727-025   -   blz. 71 nr. 2

juny 1. hebben hunne eerste afkondinge

Johannes Korts soldaat

int reg: vande heer coll: Smissaert

inde comp. van(de) heer kap: de la Milliere

en

Anna Catharina Stam

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1727-026   -   blz. 71 nr. 3

met attestatie van ondertrouw te Nymege

Johannes Symon Bukkaers

soldaat onder de heer baron van Haersolte

en

Kristina Engelberg van Venlo

attestatie gegeven dat 3 geboden hebb. gehad.


nog

Venlo H1727-027   -   blz. 71 nr. 4

Anthoni Jansz vander Koevering

soldaat int regiment vande heer Maleprade

inde comp. de heer kap: van Keppel

en

Johanna Katryn van Bos wonende alhier

getroud den 15 juni:


nog

Venlo H1727-028   -   blz. 71 nr. 5

Pieter Bousteau soldaat int reg. van de heer koll.

Smissaart, in de comp: de h(ee)r: kap: de Beauveser

en

Maria vanden Bruck wed. geboortig van Brussel

getroud den 6 juli


juny 1727

Venlo H1727-029   -   blz. 72 nr. 1

8 hebben de eerste afkondinge

Kaspar Lutziguer, soldaat int regim.

vande heer brigadier du Chambrier, inde

compagnie de heer kap: Dunant

en

Anna Therese des Champs wed.

van wyle de corporaal Schuster, in deselve compag.

getroud den 22 dito


nog

Venlo H1727-030   -   blz. 72 nr. 2

Pieter Schoffel soldaat int reg: van de

heer collonel de Maleprade inde

comp. vande heer kap. Vonck

en

Emmel Nevel van Hensbroek

getroud den 22 dito


Venlo H1727-031   -   blz. 72 nr. 3

den 22 d. hebben hun eerste gebod

Herbert de Vries soldaat int regiment

van de heer collonel de Maleprade

inde compagnie vande heer kap: van Keppel

en

Pieternel Kupers van Venlo

getroud den 6 juli


nog

Venlo H1727-032   -   blz. 72 nr. 4

Francois Borgé soldaat int reg.

vande heer collonel Smissaert, inde

comp. vande kap. Beauveser

&

Katharina Kap wed.

getroud den 6 juli


juny 1727

Venlo H1727-033   -   blz. 73 nr. 1

29. hebben de eerste afkonding

Johan Philip Muller soldaat int

regiment vande kollonel de Maleprade

inde comp. de kapitein van Rossem

en

Maria Martha Schons bijde van Trier

getroud den 13 juli


nog

Venlo H1727-034   -   blz. 73 nr. 2

Jan Berrens soldaat int reg: vande

kollonel Smissaert inde compagnie de

kap: Sonnemaans

en

Anna Maria Kivit alhier in garnisoen

getroud den 13 juli


july

Venlo H1727-035   -   blz. 73 nr. 3

6. hebben de eerste afkonding

Kristiaan Swarts soldaat int regiment

van den overste Smissaert inde comp. de major Sloet

en

Geertruid Rankes van Waltneel

getroud den 20 dito


Venlo H1727-036   -   blz. 73 nr. 4

20 dito. hebben haar eerste proclamatie

Henderik Christjaan Senapius geboortig

van Kleef j:m:

en

Johanna Lucius j:d: alhier.

getroud den 4 aug:


nog

Venlo H1727-037   -   blz. 73 nr. 5

Adriaan Harins soldaat in ’t regiment van den

overste Malleprade, in de comp. van den capt. Godim

en

Maria Webbers.

getroud den 3 aug:


1727

nog

Venlo H1727-038   -   blz. 74 nr. 1

Hermanius Vaght in ’t regiment van den

overste Malleprade onder de comp: van

capt. Blanche

en

Maria Catrina Kaspaers geboortig alhier.

getroud den 3 aug:


augustus

Venlo H1727-039   -   blz. 74 nr. 2

10. hebben haar eerste voorstel

Johannis Mattijs geboortig van Palingen int

Wittenberger land soldaat in ’t reg: van den

oversten Smissaart onder de comp: van den

majoor Sloot

en

Harmijn Mulders j.d. geboortig van Venlo.

getroud den 31 dito


nog

Venlo H1727-040   -   blz. 74 nr. 3

dito Gerrit Kanters soldaat in ’t reg: van den

oversten Smissaart, in de comp: van den

capt. Chion Duverge.

en

Anna Maria Dirick Wijlkers. geboortig van Gulick.

getroud den 24 aug:


Venlo H1727-041   -   blz. 74 nr. 4

17. hebben haar eerste proclamatie

Johannes Wendels geboortig van Roermund

soldaat in ’t reg: van den overste Smissaart

onder de comp: van den majoor Sloot

en

Katrina van Niel j:d: geboortig van Venlo.

getroud den 31 dito


Venlo H1727-042   -   blz. 74 nr. 5

24. hebben haar eerste proclamatie

Johannes Hostus soldaat in ’t reg: van

den oversten Smissaart, onder de comp: van

den capt. Sonnemans

en

Jacoba van de Coevering j:d: alhier.

getroud den 14 7ber


Venlo H1727-043   -   blz. 75 nr. 1

31 dito hebben haar eerste proclamatie met attestatie uit ’t Wello

de hoog welgeboren heer Joochem Jurgen van

Monnick j.m:

en

freulin Anna Josijna van Hackfoert van

Veenhuis j.d.

attestatie gegeven den 13 7ber

[in Venlo 3 gedane afkondigingen]


Venlo H1727-044   -   blz. 75 nr. 2

september 7. hebben haar eerste proclamatie

Johannus Tooinus geboortig van Susteren

soldaat in ’t reg: van den oversten Smissaart,

onder de compagnie van den majoor Sloot

en

Ida Rokus j.d. geboortig van Venlo

getroud den 21 dito

[in Venlo 3 gedane afkondigingen] 


Venlo H1727-045   -   blz. 75 nr. 3

souden haar eerste proclamatie gehad hebben

12 in ondertrouw opgenomen en souden haar eerste

voorstel gehad hebben den 14 dito maar zijn

wegens inspraak ingehouden geworden, en worden

ook nog tot nader ordre opgeschort.

Christjaan Haak soldaat in de comp: van den overst luijt:

van der Capelle onder ’t reg: van den generaal Els

en

Johanna Nelissen woonagtig alhier.

maar hebben nu haar voortgang op en 28 dito.

[aanvankelijk opgehouden, toch 3 afkondigingen in Venlo]


Venlo H1727-046   -   blz. 75 nr. 4

21 dito. hebben haar eerste proclamatie

Jacobus Groenevelt tambour in de comp: van den

capitein van Keppel tot Oolde in ’t reg: van den

brigadier de Maleprade

en

Aeltje Carsain wed:

getroud den 5 8br.

[in Venlo 3 gedane afkondigingen]


novemb.

Venlo H1727-047   -   blz. 75 nr. 5

9 hebben de eerste afkondinge

Pieter Luykens geboortig van Zanten

soldaat int regim: van brigadier

Maleprade, inde comp. de kap. van

Keppel tot Oolde

met

Amerens Kalot van Venlo

getroud den 23 9b:


november 1727

Venlo H1727-048   -   blz. 76 nr. 1

30 hebben de eerste afkondinge

Johannes Smit soldaat

int regiment van de brigadier Maleprade,

inde compagnie vande kap. van Keppel

tot Oolde

met

Feijke Broek van Hinsbeek

getroud den 14 dec.


december

Venlo H1727-049   -   blz. 76 nr. 2

21: hebben de eerste voorstell

Tomas Kemping ruiter inde

compagnie vande majoor generaal

de baron van Reede

met

Geertruid Willemz tot Venlo.

getroud den 8 jan: 1728