GenBronnen

digitalisering

maas

Venlo protestantse huwelijken 1730


1730

Venlo H1730-001   -   blz. 98 nr. 1

january 1 hebben hun eerste gebod

Jan Blockhuisen soldaat int reg.

vande lt: generaal de Villegas inde compagnie

de kap. Cavallier

met

Neeltje Brouwers van Oostervoir geboortig

getroud den 15 jan:


nog

Venlo H1730-002   -   blz. 98 nr. 2

Jan Salus soldaat int reg. van lt. generaal

de Villegas inde comp. kap. Cavalier

met

Elizabeth Leenders woonende alhier

getroud den 15 jan.


Venlo H1730-003   -   blz. 98 nr. 3

8. hebben haar eerste voorstel

Hans Michil Storck soldaat in ’t regt. van lt. gene-

raal de Villegas onder de comp. van den capt. de Graaf

en

Maria Elisabet Filisbaegh

getroud den 26 jan.


nog

Venlo H1730-004   -   blz. 98 nr. 4

Hendrick Dirikse soldaat in ’t regt. van den

lt. generaal de Villegas, onder de comp: van

den capt. Rijnck geboortig van st. Ooijen Roij

en

Anna Magriet Soerlant j:d: geboortig van Ruermund

getroud den 22 jan.


nog

Venlo H1730-005   -   blz. 98 nr. 5

Johan Batistrens ruijter in ’t regt. en

comp: van den brigadier en baron

Drinborg geboortig van Baal

en

Eva Klammers geboortig van Venlo.

getroud den 22 jan:


nog

Venlo H1730-006   -   blz. 99 nr. 1

Jacob Rigter soldaat onder ’t regt. van den

graaf van der Lippe Schaumborg in de comp.

van den capitein Beilanus

en

Margrieta van Oijen.

getroud den 22 jan.


Venlo H1730-007   -   blz. 99 nr. 2

15. hebben haar eerste proclamatie

Jan Willem Buis sergjant in ’t regt. van

den oversten Smitsaart onder de comp: van

den capt. Hamel

en

Anna Magrieta Kunen j:d: alhier.

getroud den 9 feb.


nog

Venlo H1730-008   -   blz. 99 nr. 3

Jan Bock geboortig van Echt ruijter in ‘t

regt. van den brigadier baron Drijmborn

onder de comp: van den ritmeester van

West Rhenen

en

Elisabeth Amers geboortig van Venlo.

getroud den 29 jan.


nog

Venlo H1730-009   -   blz. 99 nr. 4

Johannis Nassou soldaat in ’t regt. van den lt.

generaal de Villegas, onder de comp: van den

oversten de Gadelliere

en

Johanna de Wolf j:d: geboortig uijt Iperen.

getroud den 29 jan.


Venlo H1730-010   -   blz. 99 nr. 5

22. hebben haar eerste voorstel

Johan Wilhelm Vincent de Bos j:m: alhier

en

Magrieta Josepha de Bruin j:d: geboortig van

Kessel.

getroud den 5 feb.


Venlo H1730-011   -   blz. 100 nr. 1

29. hebben haar eerste voorstel

Gerrijt Holland van Velsen. vaandrig

in ’t regt. van den baron van Leijten

en

Maria IJsabella de Graaf j:d: alhier.

getroud den 13 feb:


Venlo H1730-012   -   blz. 100 nr. 2

nog met attestatie van Breda

niet af te kondigen tot nader ordre.

Gerard Keppelaar j:m: soldaat in ’t regt.

van de lt. generaal de Villegas

en

Katharina Jansen j:d: wonende te Breda.

[in Venlo slechts 1 afkondiging, rest opgehouden]


Venlo H1730-013   -   blz. 100 nr. 3

nog met attestatie van Gornichem [sic]

Jan Redelijck wedr. soldaat in ’t regt. van den heer

generaal de Villegas

en

Maria Timmemans j:d: woonende te Gornichem [sic]

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1730-014   -   blz. 100 nr. 4

febr. 5. hebben haar eerste proclamatie

Pieter Marines j:m: geboortig van Breda

soldaat in ’t regt. van den lt. generaal de

Villegas onder de comp: van den capt. de Asseveda

en

Cornelia Sclussen j:d: alhier

getroud den 19 feb:


nog

Venlo H1730-015   -   blz. 100 nr. 5

Johan Mourits Bughwalt geboortig van

Waerne trompetter in ’t regt. en comp: van

den brigadier baron Drijnborn

en

Anna Catrina Eenen j:d: geboortig van Kortrijk.

getroud den 19 feb:


Venlo H1730-016   -   blz. 100 nr. 6

12. hebben haar eerste proclamatie

Johannes Schreers ruijter in ’t regt. van den bri-

gadier baron Drinborn onder de comp: van den

ritmeester Kessler

en

Anna Catharina Gilliam wed. alhier

getroud den 26 feb:


Venlo H1730-017   -   blz. 101 nr. 1

met attestatie uijt de Graaf

26. hebben haar eerste proclamatie

Wijbrandus Elgersma j:m: luijtenant in ’t regt.

van den graaf van der Lippe

en

Alijda Ribbius j:d: woonagtig te Grave.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1730-018   -   blz. 101 nr. 2

maart 12: hebben haar eerste proclamatie

Conraed Brandeborg soldaat in ’t regt. van

den collonel baron van der Leithen onder

de comp: des capt. Diederik

en

Anna Gerdrud Mullers geboortig van

Greef bij Traerbach.

getroud den 26 dito


nog

Venlo H1730-019   -   blz. 101 nr. 3

12 Nicolaes Stroomenger soldaat in ’t regt.

van den collonel baron van der Leithen

onder de comp: van den capt. Diederik

en

Maria Margaretha Ougi j:d: alhier

getroud den 26 maert


Venlo H1730-020   -   blz. 101 nr. 4

19. hebben haar eerste voorstel

Andries Berens soldaat in ’t regt. van sijn

koninglijke hoogheid croonprins Pruisen

onder de comp: van den collonel Lindeman

en

Anna Catharina Bringmans j:d: geboortig

van Roermond

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1730-021   -   blz. 101 nr. 5

19 Jonas Cort Lomans tambour in ’t regt. en

comp: van den luijt. generaal de Villegas

en

Willemina Jansen j:d: alhier

getroud den 2 april


Venlo H1730-022   -   blz. 102 nr. 1

1730 april 9. hebben haar eerste proclamatie

Peter Debrun soldaat in ’t regt. van de lut.

generaal de Villegas in de comp: van den

majoor Desieune de Boham

en

Sijbilla Akers j:d: geboortig van Aerkelens

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1730-023   -   blz. 102 nr. 2

Cornelis van Drissen soldaat in ’t regt. van den

graaf van der Lippe Schauwborg, onder de comp.

van den capt. de Drevon

en

Maechel Heutz j:d: alhier

getroud den 23 dito


nog

Venlo H1730-024   -   blz. 102 nr. 3

Jan Pasman soldaat in ’t regt. van den collonel

baron van Leithen onder de comp: van den

majoor Clapies

en

Anneke Evals j:d: alhier

getroud den 23 dito


Venlo H1730-025   -   blz. 102 nr. 4

16. hebben haar eerste proclamatie

Frederick Hector de Chastillion vendrich

in ’t regt. van den collonel baron

van Leithen

en

Anna Geertruij de Thibauld.

getroud den 1 maij


Venlo H1730-026   -   blz. 102 nr. 5

den 23 april hebben de eerste voorstellinge

Jacob de Corseé soldaat int regiment

van den overste de baron de Leithe

inde compagnie de kap. Burman

met

Susanna Hosmans wed. van wijle

Jacob Perce

getroud den 7 maij


Venlo H1730-027   -   blz. 102 nr. 6

getrouwt den 7 meij

Pieter Poel soldaat int reg: Villegas comp. baron Minkwi[..]

&

Allegonda Driessen wed.


nog

Venlo H1730-028   -   blz. 103 nr. 1

1730 april 23

Cristiaan Hoeben soldaat

int regiment van(de) lt: generaal Villegas

en in desselfs compagnie

met

Helena van Buel wed: van Riel int selfde regim.

getroud den 7 maij


nog

Venlo H1730-029   -   blz. 103 nr. 2

Godtfried Henning soldaat inde compagnie

vande kapitein de Drevon r: g: v: Lippe

met

Anna Katarina Jacobs van Venlo

getroud den 7 maij


Venlo H1730-030   -   blz. 103 nr. 3

den 30 dito hebben hunne eerste roepinge

Johan Adam Schandt soldaat int

reg. graav vander Lippe compagnie

kap. van Hanekroth

met

Anna Marij van Valkenborg

getroud den 14 maij


nog

Venlo H1730-031   -   blz. 103 nr. 4

Jan Jurrien Bertram soldaat

int reg: genaamt Villegas comp. kap. Fumal

met

Maria Smits van Hensbroek.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1730-032   -   blz. 103 nr. 5

mey den 7: de eerste afkonding

Johan Hilderik Sweerma soldaat inde

compagnie kapitein vande Graaff; in ’t r: vande luijt.

generaal Villegas

met

Johanna Son

getroud den 21 maij


mey 1730

Venlo H1730-033   -   blz. 104 nr. 1

14. hebben de eerste afkondinge

Klaas de Wolf, soldaat int reg:

baron de Leite inde comp. kap. de Lange

met

Pieternel Bernards wonende alhier

getrouwd den 28 maij


nog

Venlo H1730-034   -   blz. 104 nr. 2

Thomas Heussel soldaat int reg: de

baron van Leithen inde comp. kap: Diederkx

met

Pieteronella Mulders wed. wijle Henderik

Otto, wonende alhier.

getrouwd den 29 maij


Venlo H1730-035   -   blz. 104 nr. 3

den 21 d. hebben de eerste afkonding

Robertus van Streep soldaat int regim.

genaamt Villegas inde comp. de heer majoor

Desienne de Boham

met

Katarina Spijkermans wonen(de) alhier

getroud den 4 junij


Venlo H1730-036   -   blz. 104 nr. 4

den 28 eerste gebod

Johannes Kap soldaat int reg: lt: gen: Villeg[as]

compagnie kapitein de Graaf

met

Allegonda Puette van Luit

getroud den 11 juni


Venlo H1730-037   -   blz. 104 nr. 5

juny 4. eerste afkondinge

Pieter Hanraat soldaat int

regim: de baron van Leythen

inde compagnie kapitein de Lange

met

Geertruy Telmus van Bree

getroud den 18 juni


Venlo H1730-038   -   blz. 105 nr. 1

juny 4 eerste afkondinge

Guiljam Collaart soldaat int regim.

vande collonel de barron [sic] de Leithe

inde comp. de h(ee)r: majoor Declapies

met

Anna Maria Wijnog

getroud den 18 juni


Venlo H1730-039   -   blz. 105 nr. 2

den 11 d: de eerste afkondinge

Jacobus de Nies soldaat int reg. van

de collonel de heer baron van Leithe

inde compagnie de kap. van Kollen

en

Margrita Esser van Erkelens

getroud den 25 juni


Venlo H1730-040   -   blz. 105 nr. 3

de 18 dito volgens attestatie van de ondertrouw

gedaan inden Bosch hebben d’eerste afkondinge

Johan Vereijs wed(uwenaa)r: van wijle

Gisia Smits, luitenant int regim.

vande heer collonel baron van Leithen

met

Isabella Cloosters wed. van wijle

Pieter Mourik wonende in de Bosch

attestatie versonden

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1730-041   -   blz. 105 nr. 4

den 25 d: eerste afkondinge

Michiel Klabach soldaat int regim.

de grave van der Lippe, inde compagnie

kapitein Hardij

met

Jultja Muilebag, wed: van

Willem Franssen

getroud den 9 juli


nog

Venlo H1730-042   -   blz. 105 nr. 5

Matthijs Conraat sergiant int reg.

de graav vander Lippe, inde compagnie

de hr: lt: collonel Aijta

met

Kristina Selinks j:d: alhier

getroud den 9 juni


1730

Venlo H1730-043   -   blz. 106 nr. 1

juny 25 met attestatie van ondertrouw

te Lochem hebben de eerste afkondinge

Jan Baptist van Roost soldaat int

regim: de graaf vander Lippe inde

comp. de hr. lt. coll. van Aijsta

met

Lamberta Coppen j:d: van Lochem

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1730-044   -   blz. 106 nr. 2

Hendrik Christiaan Senapius wed: coopman wyle Johanna Lucu[..]

met

Willemina Bordes j:d: van Hoorn

attest. gegeven dat syn aan getekent & onverhindert geboden gehad hebben

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1730-045   -   blz. 106 nr. 3

july 2 eerste afkondinge

Lambert Meeuisse ruiter int regim. & compagnie

vande brigadier Drimborn

met

Odilia Smats j:d: geboortig van Egten

getroud den 16 juli


nog

Venlo H1730-046   -   blz. 106 nr. 4

Dirk Habus soldaat int regiment, en de compag.

van wijle de lt. generaal de Villegas

met

Maria van Megen wed:

getroud den 16 juli


nog

Venlo H1730-047   -   blz. 106 nr. 5

Jacobus Provoe soldaat int regim: van de

colonel de baron van Leithe inde comp.

kapitein Conradij

en

Helena Smithuisen

getroud den 20 juli


nog

Venlo H1730-048   -   blz. 106 nr. 6

Sijmon de Roij soldaat int reg. de baron de

Leithe inde comp. kap. van Kollen

en

Geertruid vanden Boom wonende alhier

getroud den 27 juli


nog

Venlo H1730-049   -   blz. 107 nr. 1

julij 2 de eerste maal

Cornelis Dirkse soldaat int regim. wijle

de lt: generaal de Villegas inde compagnie

kap. Rinck

met

Magriet inde Hage van Venlo

getroud den 16 juli


Venlo H1730-050   -   blz. 107 nr. 2

16 hebben haar eerste proclamatie

Johannes Thebaet soldaat in ’t regt. van

wijlen de lutt. generaal de Villegas in de

comp: van den capt. van de Graaf

en

Maria Fransois Platjon.

getroud den 30 juli


nog

Venlo H1730-051   -   blz. 107 nr. 3

Johannes Frederic Christoffel Spert in de

comp: van den capt. Drevon reg: v: d. graaff van den Lippe

en

Anneke Snijders

getroud den 30 juli


Venlo H1730-052   -   blz. 107 nr. 4

augustus 6. hebben haar eerste proclamatie

Hendrik van Kempe soldaat in ’t regt. van

den coll: Gaddelliere, onder de comp: van den

capt. van de Graef

en

Maria Elisebet de Kock.

getroud den 19 8b:


Venlo H1730-053   -   blz. 107 nr. 5

20. hebben haar eerste proclamatie

Hendrik Smidts corpraal in ’t regt. van den

coll: baron de Leithen, in de comp: van den

capt. de Lange

en

Maria Mulders wed:

getroud den 14 7ber


nog

Venlo H1730-054   -   blz. 108 nr. 1

Jacobus Aal soldaat in ’t regt. van den

coll: baron de Leithen, onder de comp.

van den capt. Conradij

en

Meggel Daniels j:d:

getroud den 3 7ber


nog

Venlo H1730-055   -   blz. 108 nr. 2

Johannes Wolterus de Giraud vaandrich

in ’t regt. van den coll: de Gaddelliere

en

Ida de Haan j:d: alhier

getroud den 3 7ber


Venlo H1730-056   -   blz. 108 nr. 3

7tbr 10 hebben haar eerste proclamatie

Pieter Ponsio soldaat in ’t regt van den baron

van Leithen in de comp: van den lt. collonel ba-

ron de du Tour

en

Catrina Fernou.

getroud den 24 7ber


nog

Venlo H1730-057   -   blz. 108 nr. 4

Jan Willemse soldaat in ’t regt. van baron

van der Leithen in de comp: van den capt. Conradij

en

Magrieta Pieters j:d: geboortig van Erp.

getroud den 24 7ber


Venlo H1730-058   -   blz. 108 nr. 5

17. hebben haar eerste proclamatie

Peter Reijter geboortig van der Merschen gewesen ruijter

in ’t regt. en comp. van den brigadier baron

van Drijmborg

en

Mechgeliena Franken geboortig van Bergen op Soom.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1730-059   -   blz. 108 nr. 6

Wantheust Joseph Receveur geboortig uijt Luijk

poker in ’t regt. van den brigadier baron Drimborn

en

Adriana Righel geboortig uijt s’Hage.

getroud den 1 8ber


Venlo H1730-060   -   blz. 109 nr. 1

24 hebben haar eerste proclamatie

Andries Mans soldaat in ’t regt. van den coll.

de Gadelliere onder de comp. van den capt.

de Fumal

en

Maria Sweres.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1730-061   -   blz. 109 nr. 2

Rijnard Ingrond soldaat in ’t regt. van den coll.

baron van der Leithen onder de comp: van

den capt. van Kollen

en

Antonet Brouwillis

getroud den 8 8b:


Venlo H1730-062   -   blz. 109 nr. 3

nog met attestatie van ’s Bosch

Johannes de Gruijter j:m: geb: aldaar sold(aa)t

in ’t regt. van den coll. baron van Leithen

onder de comp: van wijlen de capt. de Lange

en

Johanna van Hijnsbergen j:d: geb: ook aldaar.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1730-063   -   blz. 109 nr. 4

Jan Lodewijks soldaat in ’t regt. van den

coll: baron van Leithen onder de comp:

van de capt. Didericx

en

Gertruijd van Hollener j:d: geb: van Venroij

getroud den 12 8b.


Venlo H1730-064   -   blz. 109 nr. 5

8tobr 8 hebben haar eerste proclamatie

nb geen gebod te geven, als tot naarder order

Albert le Cleer soldaat in ’t regt. van den coll:

baron van der Leithen onder de comp: van den

capt. Burman

en

Suffia Fleure j:d: geboortig van Stralen.

[in Venlo slechts 1 afkondiging, rest opgehouden]


nog

Venlo H1730-065   -   blz. 109 nr. 6

Jan Olden Boom sergant onder ’t regt. van den

coll: de Gadelliere in de comp: van den capt. de

Cavelier en

Anna Catrijn Baron j:d: woonende alhier

getroud den 22 8br.


1730 nog

Venlo H1730-066   -   blz. 110 nr. 1

Jacob Muller soldaat in ’t regt. van den graaf van

Schaumbourg Lippe, onder de comp: van den capt.

Hardij, geboortig uijt Kenebach

en

Maria Gedultig geboortig uijt Norenborg.

getroud den 22 8b:


Venlo H1730-067   -   blz. 110 nr. 2

den 15 octob. hebben hunne eerste afkondinge

Geeraerd Wolters soldaat int regiment van(de) collonel

Gadeljere, in de compagnie kap: de Graaf

met

Katharina Brouwers van Stralen

getroud den 29 8b.


nog

Venlo H1730-068   -   blz. 110 nr. 3

Jakobus Henrikus Husser, soldaat int

regim: van(de) kollonel Gadelliere in de comp.

kap. le Assevedo

met

Anna Madelina Huis van Dusseldorf

getroud den 29 8b:


Venlo H1730-069   -   blz. 110 nr. 4

op attestatie van Nijmegen

den 22 d. hebben de eerste afkondinge

Francois Gilius wed: te Venlo

met

Margriet van Kampen, wed.

van wyle Willem Peters te Nijmegen

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1730-070   -   blz. 110 nr. 5

Fredrik Nootkam, soldaat int

regiment vande baron van Leithen, in de

compagnie capitein Burman;

met

Maria Katharina Kledermaker,

wonende alhier

getroud den 29 8b.


1730

Venlo H1730-071   -   blz. 111 nr. 1

octobr. 29 hebben d’eerste voorstellinge

Anthon Kremers, soldaat int

regim: van de baron van Leithen

inde compagnie van(de) luitenant collonel

baron du Tour

met

Pieternel Aalbertz. van Venlo

getroud den 12 9b:


Venlo H1730-072   -   blz. 111 nr. 2

novemb: 12 hebben met attestatie van

ondertrouw s’Bosch de eerste afkonding

Robbert Haseveld j:m: soldaat int regim:

de heer baron de Leijten, inde compag. van(de) lt: collonel

du Tour met

Johanna van Kappel j:d: van ’s Bosch

attest. versonden [in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1730-073   -   blz. 111 nr. 3

9br 26 hebben de eerste afkondinge

Joseph Eckhout soldaat int reg. de h(ee)r

baron Leijthen inde comp. kap. van Kollen

en

Katharina Sasseveld j:d: alhier

getroud den 10 xb:


Venlo H1730-074   -   blz. 111 nr. 4

decemb. 3: hebben hun eerste afkonding

Johannes Acks soldaat int regim.

grave vander Lippe inde comp. kap. Drevon

met

Anna Elizabeth Lipijn.

getroud den 21 xb:


nog

Venlo H1730-075   -   blz. 111 nr. 5

Benjamin Reurigh soldaat int reg.

de graav vander Lippe inde comp.

kap. Brans

met

Anne Marie Katharina Sparing

getroud den 21 xb.


1730

Venlo H1730-076   -   blz. 112 nr. 1

decemb. 3: Godlief Scheije soldaat int

regim. vande grave vander Lippe

inde comp. kap. van Hanekroth

met

Judith Onderberg van Wesel

getroud den 17 xb.


Venlo H1730-077   -   blz. 112 nr. 2

den 10 dito met attestatie van ondertrouw te Breda

hebben de eerste voorstellinge

Anthony Rosmaal soldaat int regim.

de heer kollonel Gadeljere

met

Agneta Broekhove

attestatie versonden [in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1730-078   -   blz. 112 nr. 3

den 17 dito hebben de eerste afkondinge

Jacob Leijnan soldaat int reg: de graav

vander Lippe, inde comp. kap. Kamminga

met

Elizabeth Leijdekker wed. Johannes Dono van

Kaldekerken

getroud den 1 jan. 1731


Venlo H1730-079   -   blz. 112 nr. 4

den 24 dito hebben de eerste voorstellinge

Geron vander Dries soldaat

int regim: vande baron vander Leithen

inde comp. de majoor Declapies

met

Anna Elizabeth Smith.

getroud den 7 jan. 1731


nog

Venlo H1730-080   -   blz. 112 nr. 5

Jakobus de Jong, soldaat int reg. baron

van der Leithen inde comp: kap. Lusanet

met

Johanna van Lin

getroud den 7 jan: 1731


Venlo H1730-081   -   blz. 113 nr. 1

december 31 hebben de eerste afkondinge

Jan Michel Linthorst int reg.

de baron van Leithen inde comp.

kap. Diederik

met

Katharina van Gouderson wed: wyle

wyle [sic] Johan: Bouwer alhier

getroud den 11 jan. 1731


nog

Venlo H1730-082   -   blz. 113 nr. 2

Paulus Becker soldaat int reg: de graav van

der Lippe inde comp. kap: Kamminga

met

Johanna Voeten geboortig alhier

getroud den 18 jan. 1731


nog

Venlo H1730-083   -   blz. 113 nr. 3

Johan Adam Zeige soldaat int reg: de

grave vander Lippe inde comp. kap. Hardy

met

Anna Margarita Straucken j.d.

van Dillenburg

getroud den 14 jan. 1731


nog

Venlo H1730-084   -   blz. 113 nr. 4

Johan Andreas Gram corp(era)al int reg:

vande graaf vander Lippe inde comp.

kap. Aijlva

met

Engel Meijers j:d: alhier

getroud den 21 jan.