GenBronnen

digitalisering

maas

Venlo protestantse huwelijken 1741


1741

Venlo H1741-001   -   blz. 218 nr. 1

en 22 janrij Johannes Eijch soldaet int regt.

van zijn excell: den heer grave

van Schaumborg Lippe in de

comp: van de heer lt: col: Beilanus

met

Christien Dappen geboortig

van Wevelinghoven

getrouwd den 5 feb:


Venlo H1741-002   -   blz. 218 nr. 2

en 29 janrij Johan Jurje Back j:m:

soldaet int regt: van den heer

grave van Schoumborg Lippe

onder de comp: van de heer

capit: Hanekrooth

en

Maria Helena Peters j:d:

van Venlo geboortig

getrouwd den 12 feb:


Venlo H1741-003   -   blz. 218 nr. 3

hebben hun eerste proclamatie

den 4 februarius Johan Joost Huijser

soldaet onder het regt. van

zijn excell: den grave van

Schaumborg Lippe onder de

comp: van de heer cap. Sijtsama

en

Catharina Krantzin van

Argenstein.

getrouwd den 19 dito


Venlo H1741-004   -   blz. 218 nr. 4

dito en 12. Johannes Muller j:m:

soldaet onder het regt. van zijn

excell: den heere grave van

Schaumbourg Lippe onder de

comp: van de capit: Hardij

met

Anna Barbara Heckerden j:d:

van Munnickhousen

getrouwd den 26 feb:


1741

Venlo H1741-005   -   blz. 219 nr. 1

en 19 febr: hebben hun eerste procl:

Johan Werlinkhoff canonnier

onder de comp. van de heer capit.

Blankenstijn en

Johanna Catharina van Kouten

j:d: geboortig van Venlo.

getrouwd den 5 maert


nog

Venlo H1741-006   -   blz. 219 nr. 2

Mattijs Paulsen jm: van Berg

soldaet in t regt: van den heer

coll: Smissaert onder de comp:

van de capit: Landman

met

Anna van Lomm j:d: van

Berg geboortig

getrouwd den 12 maart


Venlo H1741-007   -   blz. 219 nr. 3

maert en 5. Cornelis Roels j:m: soldaet

in ’t regt: van de heer coll:

Smissaert onder de comp: van

de capit: Sonnemans

met

Maria Agnees Ooswalt j:d: van

Venlo geboortig.

getrouwd den 19 dito


Venlo H1741-008   -   blz. 219 nr. 4

dito Johannes Aangenendt jm:

soldaet int regt. van den heere

grave van Schaumborg Lippe

onder de comp. van de lt: coll.

van Aijta met

Alegonda van der Vijven j:d:

van Venlo.

getrouwd den 19 dito


Venlo H1741-009   -   blz. 219 nr. 5

en 19 Coenraad Moonen soldaet int regt.

van zijn excell: den here grave van

der Lippe onder de comp. van de capit.

Hanekrooth met

Agnees Elsen j:d: van Erkelens

getrouwd den 3 april


Venlo H1741-010   -   blz. 219 nr. 6

dito r. Andries Crösser soldaet int voorgem:

regiment en comp: met

r. Marie Elizabet Keijzers j:d

geboortig van Wassenberg

getrouwd den 2 april


1741

Venlo H1741-011   -   blz. 220 nr. 1

en 26 maert hebben hun eerste proclamatie

Martijn Jordaen soldaet int

regt: van zijn excell: den heer

grave van Schaumborg Lippe

onder de comp. van de cap: Brants

met

Maria Jurgens wed: van Johan

Hendrick Jurger

getrouwd den 9 april


nog

Venlo H1741-012   -   blz. 220 nr. 2

dito nog Jacobus Deurlag j:m: soldaet

int regt. van den coll: baron

van Brakel, onder de comp: van

de coll: Titulair baron van Lauwick

met

Leonora Timmermans j.d.

van Roermonde

getrouwd den 9 april


nog

Venlo H1741-013   -   blz. 220 nr. 3

dito nog Willem Berchem wed: soldaet

int regt. van zijn excell. den here

grave van Schaumborg Lippe onder

de comp: van de capit: Hanekroot

met

Maria Segers j:d: van Littervorst.

getrouwd den 9 april


Venlo H1741-014   -   blz. 220 nr. 4

april 2 hebben hun eerste proclamatie

Johan Jacob Spradu soldaet

in het regt. en de comp. van zijn

excell. den heer grave van

Schaumborg Lippe

met

Marie Margrita Königin jd:

uijt het Munsterlant.

getrouwd den 16 april


Venlo H1741-015   -   blz. 220 nr. 5

dito dem 9 eerste proclamatie

Albertus Oben jm: soldaet int

regt. van de heer coll: Smissaert

onder de comp: van de cap: Sonnemans

met

Jenneke Frencken jd: van ter Horst

getrouwd den 23 dito


nog

Venlo H1741-016   -   blz. 221 nr. 1

dito den 9 Jacob Sander Rusmeester

onder de comp. van de capit. van

Hanekroot in ’t regt: van zijn

excell: den heer grave van der Lippe

met

Maria Kerseboom wed: van

Lammert Basel geb: van Nimegen

getrouwd den 23 dito


Venlo H1741-017   -   blz. 221 nr. 2

den 16de dito hebben hun eerste proclamatie

r. Theodorus Joseph Aens jm van

Charleroi sold: in t regiment van de

grave van der Lippe in de comp:

van capt. van Sijtzama

en

r. Christina Elisabeth Eiderrichs

jd van Thoorn

getrouwd den 30 dito


Venlo H1741-018   -   blz. 221 nr. 3

en 23ste dito r. Korst Jacobs jm van Melik bij

Roermonde soldaat in t regiment van

den collonel Smissaart in de compagnie

van captein Lantman

en

r. Elisabeth van Hemelrijk jd van

Venlo.

getrouwd den 7 maij


Venlo H1741-019   -   blz. 221 nr. 4

en 30ste dito r. Mathijs Bonting jm van Venlo soldaat

in t regiment van den heer collonel baron

van Brakel in de compagnie van de major

A: van Lijnden en

r. Petronella Paul j:d: van Aarssen.

getrouwd den 14 maij


Venlo H1741-020   -   blz. 221 nr. 5

dito 30ste r. Wilhelm Leendertz jm van Venlo sold:

in ’t regiment van den heer collonel

van Braakel in de compagnie van captein

van Haarsholte

en

r. Anna Haagen jd van Alphen in ’t Keuls-lant

getrouwd den 14 maij


Venlo H1741-021   -   blz. 221 nr. 6

en 7de mei r. Mathijs Essers j:m: van Dremmen

in Gulikerlant soldaat in t regiment

van de heer collonel Brakel, in de

compagnie van captein de Rook

en

r. Anna Barbara Hanraat jd. mede van

Dremmen.

getrouwd den 20 dito


1741

Venlo H1741-022   -   blz. 222 nr. 1

dito en 7de mei g. Philip van Aluwa j:m: canonnier in ’t regiment

artillerij in de compagnie van captein

Blankenstein geb: van Maastricht

en

g. Henrica Nijhof jd. van Almeloo in Over-

ijssel.

getrouwd den 1 junij


Venlo H1741-023   -   blz. 222 nr. 2

en 14de dito l. Henrick Nicolaas Welker j:m: van Marpurg sold:

in ’t regiment van den collonel baron

van Braakel, in de comp: van den lt:

collonel Titulair van Borssel

en

l. Maria Zuweenen Wärtin j:d: van

Munnichhausen, mede in ’t Hessische.

getrouwd den 28 dito


Venlo H1741-024   -   blz. 222 nr. 3

en 21ste dito r. Andries Ament geb. van Reisbach in

’t bisdom Wurtzburg weduwenaar van

Maria Catharina Wissel, soldaat in ‘t

regmt. van den heere graave van der

Lip, in de compagnie van capt: van Groin

en

r. Anna Maria Lemmers jd. van

Paterborn.

getrouwd den 4 junij


Venlo H1741-025   -   blz. 222 nr. 4

dito r. Mathies Pleunis j:m:

sold: in t regiment van sijne excellentie

den heere graave van der Lippe, in

de compagnie van den capt. van Sijt-

zama en

r. Idsken Gerkens jd van Breil.

den 4 junij getrouwd


Venlo H1741-026   -   blz. 222 nr. 5

en 28ste dito l. Johan Jurjen Kemmer jm van Hortbach

in ’t ampt Krimberg, in t landgraaf-

schap Hessen   -   Darmstadt soldaat in

t regiment van sijne excellentie den

heere graave van der Lippe Schaumborg

in de compagnie van de captein Ailva

en

l. Elisabeth Bekkern jd van bovengem. gen:

plaatze

getrouwd den 11 junij


Venlo H1741-027   -   blz. 222 nr. 6

dito r. Sebastiaan Muller jm van Hoog-

saase in de Bergstraat, sold: in

t regiment van sijne excellt. den

heere graave van der Lippe in de

compagnie van capt: van Sijtzama

en

r. Barbara Tielin jd: van Heidelberg

getrouwd den 11 junij


1741

Venlo H1741-028   -   blz. 223 nr. 1

en 28ste dito met attestatie van Nijmegen

g. Hendrick Balthus Kaaks j.m: van

Oostende, medicine doctor, woonende

alhier en

g. Anna Theodora Boot jd: van Nijmegen

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1741-029   -   blz. 223 nr. 2

en 3de juni g. Jan Joost Kroller jm van Taulen

in t furstendom Nassau   -   Dietz,

ruiter in ’t regmt. graef Mauritz van

Nassau, comp. ritmeester Cattepoel

en

g. Anna Sophia Laurentz jd van

Otzen Raht.

getrouwd den 22 dito


Venlo H1741-030   -   blz. 223 nr. 3

dito l. Andries Rietvelt jm van Buukoo in

t sticht Maagdenburg, soldaat in

t regiment en compagnie vam de collonel

Smissaart en

r. Catharina Koppens jd: van Valkenburg

getrouwd den 18 junij


Venlo H1741-031   -   blz. 223 nr. 4

en 9de juni nb met attestatie van Amsterdam dat aldaar

de gebooden onverhindert gegaan waaren sijn

getrout alhier

r. Engelbert Hoogstraaten

en

g. Hendrina Stock

beide thans woonende alhier


Venlo H1741-032   -   blz. 223 nr. 5

en 11de dito g. Johannes Wagenaar jm van Bork in

’t furstendom Nassau Dillenburg

tambour in t regiment van de heere

graave van der Lip in de comp.

van de heer collonel van Aita

en

g. Johanna Schippers jd: van Wijkvaht

getrouwd den 25 dito


Venlo H1741-033   -   blz. 223 nr. 6

en 18de dito l. Johannes Siemon jm van Groot

Biberach soldaat in t regiment van

den collonel baron van Braakel

in de compagnie van den lieutenant

collonel Titulair van Borselen

en

l. Elisabeth Wartin jd van Bracht

in t landgraafschap Hessen Cassel

in t Marpurger ampt.

getrouwd den 2 julij


1741

Venlo H1741-034   -   blz. 224 nr. 1

dito en 18de junij l. Simon Mansberger jm van Wijdenberk

in t hertogdom Wirtenberg sold:

int regiment van den heere graave

vander Lippe inde compagnie van

den lieutenant collonel van Aita

en

l. Susanna Magdalena Böhm jd

van Langenburg in t graafschap Ho-

henloo.

getrouwd den 2 julij


Venlo H1741-035   -   blz. 224 nr. 2

dito g. Christiaan Brijtenbach jm van

Ober ären in t graafschap Dierstorf

sold: int regiment en compagnie van

de collonel Smissaart

en

r. Mechtildis Geelen jd van Helden

in dit overquartier van Gelderlant.

getrouwd den 2 julij


Venlo H1741-036   -   blz. 224 nr. 3

en 25ste dito r. Mathijs Schmidt geb: van Horfe in

t curfurstendom Trier weduwenaar

van Maria Gabriel sold: in t regi-

ment van den heere graave van der

Lippe in de compagnie van capt. Brans,

en

r. Maria Kreemers geb: van Venlo weduwe

van Jacobus van de Waater.

getrouwd den 9 julij


Venlo H1741-037   -   blz. 224 nr. 4

en 9de juli met attestatie van Liefkens hoek

Laurens Simons jm van Bree, onder Gel-

der soldaat in ’t regiment van den collonel

Soute, in de compagnie van den lieutenant

collonel Titulair Litucher

en

Maria Francisca Erkelens jd: van

Keulen

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1741-038   -   blz. 224 nr. 5

en 16de dito met attestatie van Maastricht

Johannes op Looi geb. van Wetten

sergeant in t regiment van den

collonel baron van Braakel in de

comp: van capt: van Haarsolte

en

Isabella Sibilla Damen geb: en

woonagtig te Maastricht

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


1741

Venlo H1741-039   -   blz. 225 nr. 1

en 23ste juli met attestatie van Kuilenborg

l. Frederick Lodewijk baron van Mengerssen

jm van Maastricht lieutenant in ’t regiment van den

heere graave Mauritz van Nassau

en

g. Frederica Catharina de With jd:

geb: van Nijmegen

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1741-040   -   blz. 225 nr. 2

aug. en 20. Philip Valentijn j:m: soldaet int

regit: van zijn excell. den grave

van Schaumborg Lippe onder de

comp: van de heer majoor

Aijsma van Lanta

met

Catrina Elisabet Seevaert jd:

van Venlo.

getrouwd den 3 sept:


Venlo H1741-041   -   blz. 225 nr. 3

en 27 Gerardus Jansen j:m: tamboer

int regt: van de coll: baron

van Brakel onder de comp:

van de capit: Haersolte

met

Anna Geertruij van den Sanden

j:d: van Venlo.

getrouwd den 10 7b:


Venlo H1741-042   -   blz. 225 nr. 4

en 17 Andries Pigger j:m: soldaet

int regt: van den grave van der

Lippe in de comp: van zijn excell.

met

Anna Elizabet Dorothea Heserin

j:d: geboortig uijt het Witgensteinse

getrouwd den 1 8ber


Venlo H1741-043   -   blz. 225 nr. 5

dito 17 Hendrik Francken wed: corporael

in’t regt: van de coll: baron van

Brakel onder de comp: van de

capit: Haersolte met

Johanna ten Houten wed. van

Abraham Werlinkhof geboortig

van Zwol.

getrouwd den 7 8ber


1741

Venlo H1741-044   -   blz. 226 nr. 1

sept. en 24. hebben haer eerste procl:

Daniel Gregorius j:m: soldaet int

regt: van de coll: baron van Brakel

onder den comp. van de lt: coll: Titulair

van Borsele met

Catharina Elizabet Simonin j:d:

van Hesse Cassel.

getrouwd den 8 8ber


Venlo H1741-045   -   blz. 226 nr. 2

octob. en 1 Johannes Philippus Severijn j:m:

soldaet onder het regt: van de heer

coll: baron van Brakel inde comp.

van de majoor baron van Lijnden

met

Maria Bonneer j:d: van Dinslagen

getrouwd den 15 8ber


Venlo H1741-046   -   blz. 226 nr. 3

dito 1 8ber Jacobus van Holthuijse soldaet

in ’t regt: van de heer coll: baron

van Brakel onder de comp: van

de heer capit: Haersolte

met

Hendrien Wirot wed: van Hermanus

Huiskens. van Venlo.

getrouwd den 2 9ber


Venlo H1741-047   -   blz. 226 nr. 4

dito en 8 octob. Jacobus Munster j:m: soldaet int

regt: van zijn excell: den heer grave

van Schaumborg Lippe onder de comp.

van de capit: Sijtzama met

Johanna Francois Broeckamp wed:

van Francijs Haes van Roermond.

getrouwd den 22 8ber


Venlo H1741-048   -   blz. 226 nr. 5

dito den 8 Andries Eevers j:m: soldaet

in t regt. van den coll: baron

van Brakel onder de comp.

van de majoor van Ooijen

met

Willemina Tullemans.

getrouwd den 22 8ber


Venlo H1741-049   -   blz. 226 nr. 6

en 15de dito r. Godfriet Schoolmeester jm van

Besel, sold: int regiment van den

collonel Smissaart in de compagnie

van de major d’IJse

en

r. Jenneke Stephens jd van Besel

den gebooden in te houden tot nader ordre

getrouwd den 12 9ber


1741

Venlo H1741-050   -   blz. 227 nr. 1

dito den 15 8ber r. Henrik Henriks j:m: van Erkelens

soldaat in ’t regiment van den collonel

Smissaart, in de compagnie van captein

de la Milliere

en

r. Anna Maria Otto j:d: mede van Erkelens.

getrouwd den 29 8ber


Venlo H1741-051   -   blz. 227 nr. 2

en 22ste dito r. Henrik Weerts j:m: van Heinsberg sold:

in ’t regiment van de heer collonel Smissaart

compagnie capt: Lantman

en

r. Johanna Helena Moelart jd: van Venlo.

getrouwd den 5 9ber


Venlo H1741-052   -   blz. 227 nr. 3

en 5de novemb: met attestatie van Maastricht

Matthijs Morre soldaat in t regiment van

de collonel Braakel in de comp: van

capt. de Rook

en

Catharina de Marrè beide geb: van Maastricht

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1741-053   -   blz. 227 nr. 4

en 12de dito g. Henrik Wever j:m: van Lein in t Braunfeltsche

sold: in t regiment van den heere grave

van der Lippe in de comp. van capt. Gerstein

en

g. Catarina Lantzin j:d: van Olm in ’t Braunfeltsche

getrouwd den 26 nov:


Venlo H1741-054   -   blz. 227 nr. 5

en 19de dito r. Johannes Mons j:m: van Stephensweert

soldaat in het bovengenoemde regiment

en compagnie van capit: Gerstein

en

r. Catharina Heethuisen jd: van Straalen

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1741-055   -   blz. 227 nr. 6

26ste dito r. Jacob Merke geb: van Dalen weduwenaar

van Maria Geertrui Schel, sold: in

t regiment van de collonel Smissaart in

de comp: van capit. Hamel

en

r. Anna Christina Peeterz geb: van Venlo

weduwe van Johannes Salm

getrouwd den 10 xber


Venlo H1741-056   -   blz. 227 nr. 7

dito 26 dito r. Arent Rutten j:m: van Dulken sold:

in t regiment van de collonel baron

van Braakel in de compagnie van capt:

Swaan en

r. Magdalena van der Leiden jd van Bruggen

in t Guliker lant

getrouwd den 10 xber


Venlo H1741-057   -   blz. 228 nr. 1

1741 en 10de december g. Jacobus Kruis geb. van ’s Bosch sergeant

in t regiment van den collonel baron

van Braakel, in de compagnie van captijn

Swaen, weduwenaar van Anneke de

Bruin en

g. Elisabeth Milecan geb: van Alewijn

bij Meenen weduwe van Frederijck Harms

getrouwd den 24 xb:


Venlo H1741-058   -   blz. 228 nr. 2

en 17de dito r. Gillis Schonck jm van Venlo sold: in

t regiment van den collonel Smissaart

in de compagnie van capt: Lantman

en

r. Elisabeth van Kessel jd van Venlo

getrouwd den 31 xb:


Venlo H1741-059   -   blz. 228 nr. 3

en 31ste decemb: g. Bernhardus Doekscheer jm van Ober-

dorf in ’t graafschap Braunsfelt

soldaat in ’t regiment van den heer graave

van der Lippe in de compagnie van de

major van Aisma

en

r. Johanna Goltslaager j:d: van Gelder.

getrouwd den 14 jan. 1742


Venlo H1741-060   -   blz. 228 nr. 4

dito r. Antonius Fenuta jm van Oosterlitz

in t aartshertogdom Oostenrijk soldaat

in t regiment van den heere graave

van der Lippe Schaumborg in de comp:

van captein van Humalda

en

r. Susanna Mathei geb: van Merce in

t hertogdom Luxemburg weduwe van

Martinus Muller.

getrouwd den 14 jan: 1742