GenBronnen

digitalisering

maas

Venlo protestantse huwelijken 1748


Venlo H1748-001   -   07-01-1748   -   blz. 11 nr.1

1748 d. 7 jan(ua)rij. Gerardus van Coenen j:m: van Loon vendrig

int regimt: van den collonel

Duvergè

en

Maria Theresia Manen j:d:

geboortig van de nieuwe kerck.

getrouwd den 21 jan.

 

Venlo H1748-002   -   21-01-1748   -   blz. 11 nr. 2

den 21 Hendrick Crous j:m: van Merrem

int Ceulsche soldaet onder het

regimt: van de coll: Duvergè en

in de comp: van de capit: van der

Feltz en

Helena Bran j:d: van Ceulen

getrouwd den 4 feb.

 

Venlo H1748-003   -   21-01-1748   -   blz. 11 nr. 3

dito Godfried Hutz j:m: soldaet onder

het regimt: van de zijn hoogheid

de prince van Holstein Gottorp

onder de comp: van de capit: Franke

en

Johanna Catrina Groun j:d:

getrouwd den 4 feb:

 

Venlo H1748-004   -   06-01-1748   -   blz. 11 nr. 4

dito 6 nog

Hendrick Drèker j:m: van Hinsbeck corporael

onder het regt: van zijn excell:

den lt: genl. Hop in de comp:

van den baron Spaan

en

Geertruij Scheerders wed: van

Servaes van Gemert geb: van Diemen.

getrouwd den 8 feb:

 

Venlo H1748-005   -   04-02-1748   -   blz. 11 nr. 5

febr: den 4 Peter Spee j:m: van Leuvenich

soldaet int regt: van de coll:

Duvergè in de comp: van de lt: col: Martin

en

Cornelie Madool j:d: van Mastrigt

getrouwd den 19 feb:

 

Venlo H1748-006   -   04-02-1748   -   blz. 11 nr. 6

dito 4: Wijnant Jillize j:m: van Venlo

soldaet int regt: van wijlen den

coll: Kinschot en onder deszelfs comp:

en

Catharina Snijders wed: van

wijlen Berent Coursel van Breda

getrouwd den 19 feb:

 

Venlo H1748-007   -   18-02-1748   -   blz. 12 nr. 1

1748 den 18 febr: met attestatie van Valkenburg

Lucas Fassanz j:m: uijt Hessen

soldaet int regt: van zijn hoogheid

de prince van Holstein Gottorf

in de comp: van wijlen de cap: de la

Brae en

Sybilla Bommen j:d: van Houtem

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]

 

Venlo H1748-008   -   18-02-1748   -   blz. 12 nr. 2

den 18 dito Joost Lepper j:m: van Wissebach

sergiant onder het regimt:

van de prince van Holstein Gottorp

onder de comp: van de generael

majoor D. Larei

en

Anna Catharina Aldenhoven wed:

van Willem Jonck

getrouwd den 7 maart

 

Venlo H1748-009   -   18-02-1748   -   blz. 12 nr. 3

dito 18 Anthoni Wijssenbrand j:m: van

Luxemborg soldaet int regimt:

van den prince van Holstein

Gottorp onder de comp: van de

capit: von Haake

en

Maria Odilia Ruijters j:d:

van Simpelveld

getrouwd den 3 meert

 

Venlo H1748-010   -   18-02-1748   -   blz. 12 nr. 4

dito 18: Conradus Messemaker j:m: van

Ceulen soldaet int regt: van den

coll: Duvergè onder de comp: van

de capit: Sonnemans

en

Peternel Semin j:d: van Venlo

getrouwd den 29 feb:

 

Venlo H1748-011   -   18-02-1748   -   blz. 12 nr. 5

dito 18 met attestatie van Zwolle

Hendrick Brackingen j:m: sol-

daet onder het regimt: van den prince

van Holstein Gottorp onder de comp:

van de capit: de la Brone

en

Maria Barbara Geefhart j:d: van Swol:

getrouwd den 3 maart

 

Venlo H1748-012   -   03-03-1748   -   blz. 12 nr. 6

maart 3: Jacobus Jansen j:m: soldaet

in t regimt: van de coll: Duvergè

onder de comp: van capit: Elias

en

Maria Beminde wed: van

Johan Zitkoorn.

getrouwd den 16 junij

 

1748

[onderstaande inschrijving geheel doorgehaald]

Venlo H1748-013   -   03-03-1748   -   blz. 13 nr. 1

den 3 maart Johan Friderich Bredau

j:m: uyt het Meckelenborgse

soldaet int regt: en de comp:

van zijn hoogheit de prince

van Holstein Gottorf

en

Anna Elisabet Helena Siegmannen

j:d: uyt Coppenhagen

nb: de bruijgom gedeserteert

[na in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1748-014   -   24-03-1748   -   blz. 13 nr. 2

maart den 24: met attestatie van Heusden

Jacobus Rolandus j:m: van

Dordrecht commies ter recherge

alhier en

Johanna Beatrix Damisse j:d:

geboortig te IJperen

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]

 

Venlo H1748-015   -   09-06-1748   -   blz. 13 nr. 3

den 9de junij g. Pieter Koppers j:m: van Breda

corporael in t regiment van den general

major de la Riviere, in de compagnie

van capitein Laakeman

en

g. Hendrina Schaaphuisen j:d: van Maastricht

getrouwd den 23 junij

 

Venlo H1748-016   -   16-06-1748   -   blz. 13 nr. 4

den 16 de junii g. Hendrick de Leeuw jm: van Haarlem

soldaet in t regiment van den

general majoor Hoolwerf in de

compagnie van capitein Mauricius

en

g. Klaasje van den Os geb: Geertruiden-

berg weduwe van Wilhelm van der Horst

getrouwd den 30 junij

 

Venlo H1748-017   -   30-06-1748   -   blz. 13 nr. 5

den 30ste junii g. Rudolph Ditmaar van de Weeteringe

j:m: van Naamen lieutenant in het

regiment van den collonel du Vergè

en

g. Petronella Judith Wolf j:d: van Nijmegen.

getrouwd den 15 julij

 

Venlo H1748-018   -   30-06-1748   -   blz. 14 nr. 1

den 30ste junii g. Karel Weis j:m van Heidelberg chi-

rurgijn in t regiment van de compagnie

van den lieutenant general de Villettes

en

l. Elisabet Eckhart j:d: van Rosbach

bij Frankfort.

getrouwd den 14 julij

 

Venlo H1748-019   -   07-07-1748   -   blz. 14 nr. 2

den 7de julij r. Hendrik Pilder j:m: van Fulda

soldaat in t regiment van den ge-

reral major de la Riviere in de

compagnie van den collonel de Ridder

en

r. Magdalena Titseler j:d: van Maastricht

getrouwd den 21 julij

 

Venlo H1748-020   -   07-07-1748   -   blz. 14 nr. 3

dito den 7de julii r. Jan Martin Schrijder j:m: van Smal-

kalden soldaet in t regiment van den

collonel du Vergè in de compagnie

van den capitein Sonnemans

en

r. Elisabeth Orlemans j:d: van IJperen

getrouwd den 21 julij

 

Venlo H1748-021   -   14-07-1748   -   blz. 14 nr. 4

den 14de julij r. Johannes Winkler j:m: van Badendorf,

in t Saxen Weisenfeltsche

soldaat in t regiment van den collo-

nel du Vergè in de compagnie van

den capitein Swinton

en

r. Agnes Koblers j:d: van Zimborg in Beijeren

getrouwd den 28 julij

 

Venlo H1748-022   -   14-07-1748   -   blz. 14 nr. 5

dito 14de julii r. Philip van der Meiden geb: van Boxel

weduwenaar van Clara Jansen, corporal

in t regiment, en compagnie van de

lieutenant general Grootenraai

en

r. Catharina Mandas geb: van Naamen

weduwe van Johannes Sigler.

getrouwd den 28 julij

 

1748

Venlo H1748-023   -   21-07-1748   -   blz. 15 nr. 1

den 21ste julii r. Jan Celis j:m: van Donk in het lant

van Luik, soldaat in t regiment van

den lieutenant general de Villattes in

de compagnie van den collonel Maleprade

en

r. Dingena Meuters j:d: van Ommen bij Diest

getrouwd den 4 aug.

 

Venlo H1748-024   -   21-07-1748   -   blz. 15 nr. 2

dito 21: Frans Mattijs Wens j:m:

van Stolberg capt: d’armes in ‘t

regimt: van de generael majoor

de la Riviere onder de comp:

van de capit: Sels

en

Johanna Wouters j:d: van Beeck

getrouwd den 4 aug:

 

Venlo H1748-025   -   04-08-1748   -   blz. 15 nr. 3

aug: den 4. Hans Jacob Burkard j:m:

van Bern soldaet int regimt:

en de compagnie van den generael majoor

de la Rivière en

Mechteld van der Cluijs j:d: van Mastricht

getrouwt den 18

 

[onderstaande inschrijving doorgehaald]

Venlo H1748-026   -   04-08-1748   -   blz. 15 nr. 4

dito den 4 Willem Bodendijck j:m: van

Coeverden tambour in ’t regimt:

van zijn excell: den lt: generael

Grotenraij onder de comp: van

de lt: coll: de Charon Salles

en

Janna Holtzager j:d: van Zwol

bruit verder te proclameren om dat de bruijdegom gedeserteert

[in Venlo slechts 1 afkondiging]

 

Venlo H1748-027   -   04-08-1748   -   blz. 15. nr. 5

dito 4 Pieter Sturris j:m: van de

Graaf corporael int regim(en)t van

en de comp: van zijn excell:

den lt: generl: baron de Villattes

en

Maria Catharina Loots j:d:

van IJperen

getrouwt den 18

 

1748.

Venlo H1748-028   -   04-08-1748   -   blz. 16 nr. 1

aug: den 4. Jan van Gend j:m: van ’s Haage

corporael int regim(en)t van den

generael majoor van Hoolwerf

en in de comp: van capit: Spiering

en

Geertrui Freenen wed: van

Coenraet Bast geboortig van Breda

getrouwt den 18.

 

Venlo H1748-029   -   11-08-1748   -   blz. 16 nr. 2

den 11 dito getrouwt Andries Menzel j:m: uijt Silesien

soldaet onder het regimt: van de

generael majoor de la Riviere

onder de comp: van de cap: Raesfeld

en

Elizabet Reichort wed: van Johan

Friderich Wagefuerder geboortig

uijt Neuwiet

 

Venlo H1748-030   -   18-08-1748   -   blz. 16 nr. 3

den 18 getrouwt Willem Aaken j:m: van Pater-

born soldaet int regimt: van

de collonel Duvergè onder de

comp: van de majoor Lijendecker

en

Marie Lisbet Langeres j:d:

van Venlo.

 

Venlo H1748-031   -   18-08-1748   -   blz. 16 nr. 4

dito getrouwt Jacobus Nielse j:m: van

Den Bosch tambour onder

het voorn: regiment en onder

de comp: van de capit: Ribbens

en

Wilhelmina Hoefnagel j:d:

van Venlo.

 

Venlo H1748-032   -   18-08-1748   -   blz. 16 nr. 5

dito getrouwt Jan Peter Boer j:m: soldaet

in t voorn: regiment en in de

comp: van de capit: van der Feltz

met

Maria Jansen wed: van Leendert

Kempenaer van Kessel geboortig.

 

Venlo H1748-033   -   18-08-1748   -   blz. 17 nr. 1

dito getrouwt Pier Schalje j:m: geboortig

van Blistein int Limburgse

soldaet onder het regimt: van

de collonel Duvergè onder

de comp: van de collonel Sloet

en

Anna Maria Chiron j:d:

geboortig van Capel

 

Venlo H1748-034   -   15-09-1748   -   blz. 17 nr. 2

7br. den 15 Jan Hendrick Munsterman

j:m: van Soest soldaet in t

regimt: van den generael majoor

Smissaert onder de comp: van

de majoor Weinghuijsen

en

Johanna Elisabet de Troij

j:d: van Stralen

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1748-035   -   22-09-1748   -   blz. 17 nr. 3

den 22 Johannes Grever j:m: van

Mulheijm soldaet in t regimt:

van de generael majoor de la

Riviere onder de comp: van

de capiteijn Sels

en

Christina Vogelaer j:d van

Aldenborg

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1748-036   -   22-09-1748   -   blz. 17 nr. 4

dito Christaen Zwarts j:m: van

Epsendorp int Ceulsche soldaet

int regimt: van de collonel

Duvergè onder de comp: van den

collonel Sloot

met

Johanna Brouwer wed: van

Johan Willem Becker geboortig

van Horn.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

1748

Venlo H1748-037   -   22-09-1748   -   blz. 18 nr. 1

7br den 22 André Everaer j:m: van

Luijck soldaet onder het

regimt: van de lt: generael

des Villattes onder de comp:

van de capit: de Luderitz

en

Elisabet Closson j:d: van Luijck

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1748-038   -   22-09-1748   -   blz. 18 nr. 2

dito Gilles Valkenborg j:m: van

Maestrigt soldaet in ’t regimt:

van de generael majoor de

la Riviere onder de comp: van

de capit: Thirion

en

Anna Catharina Nieuwkerke

j:d: van Mastrigt

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1748-39   -   22-09-1748   -   blz. 18 nr. 3

dito Willem Leuvening wed: van

Antonet Pouveij geboortig van

Traerbach. soldaet onder het

regimt: van de coll: Duvergè

onder de comp: van de majoor

Domis en

Maria Kuijt wed: van Jan Berends

van Mastricht

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1748-040   -   29-09-1748   -   blz. 18 nr. 4

den 29 met attestatie van den Bosch

Andries Francken j:m: van

Arelstad soldaet in ’t regimt: van

den lt: generl: de Vilattes onder

de comp: van de majoor Charon

en

Barbara Vent j:d: van den Bosch

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1748-041   -   29-09-1748   -   blz. 18 nr. 5

dito met attestatie van Helvoirt

Johannes Sijbergen j:m: van Dussel sergeant

onder het regimt: van de coll: Duvergè

in de comp: van de coll: Sloet

en

Jenneke Maria Bruijn j:d: van Lichtenberg

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

1748

Venlo H1748-042   -   29-09-1748   -   blz. 19 nr. 1

7br den 29 Christiaen Schobbert j:m: van

Wetzelaer soldaet onder het regimt:

van de generl: majoor de la Riviere

onder de comp: van de cap: Raesfeld

en

Maria Lisbet Gevers j:d: van Echt

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1748-043   -   06-10-1748   -   blz. 19 nr. 2

nog den 6de october Gerhardus Meyer weduwenaar

sergeant in het regiment van de general lieut: de Villattes

en

Anna Maria Sluitens j:d: van Nymegen

 

Venlo H1748-044   -   06-10-1748   -   blz. 19 nr. 3

8br den 6. met attestatie van Aarnhem

Francis Leempoel sergeant in t

regimt: van den hr generl: majoor

de la Rivière

en

Johanna Maria van Nuijs j:d:

van Arnhem.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1748-045   -   06-10-1748   -   blz. 19 nr. 4

dito den 6 Nicolaas Kremer j:m: van

Hinsbeeck soldaet int regimt:

van de coll: Duvergè en onder

deszelfs comp: en

Anna Haaks j:d: van Hinsbeck

getrouwt den 20 ste october

 

Venlo H1748-046   -   13-10-1748   -   blz. 19 nr. 5

den 13 Johannes Leijsler j:m: van Oppen-

heim in de Paltz soldaet in t regt:

van de coll: Duvergè en onder de

comp: van de capit: van der Feltz

en

Anna Magdalena Wilhelm Lingerin

j:d: van Dusseldorp.

getrouwt den 27 octob.

 

Venlo H1748-047   -   20-10-1748   -   blz. 19 nr. 6

den 20ste oct. r. Jan van Werdenbroek jm

van Heusden soldaat in

het regiment van den collonel du Vergè

in de compagnie van capt: v: d: Feltz

en

g. Allegonda Maria Schouten

geb: van Heusden weduwe laast

van Lambertus Keerens

getrouwt den 3de novemb.

 

1748

Venlo H1748-048   -   20-10-1748   -   blz.20 nr. 1

den 20ste octob. r. Hendrik Adriaansz j:m: van

Heusen in de Luiksche Kempen

soldaat in het regiment, en de com-

pagnie van den lt: collonel du Vergè

en

r. Hendrina Naagels j:d: van Weesel.

getrouwt den 3de novemb.

 

Venlo H1748-049   -   27-10-1748   -   blz. 20 nr. 2

den 27ste octob. g. Conrad Scherer j:m: van Dikshum

in de Palts dragonder in het regi-

ment van den general major d'Olne

in de compagnie van capitein Pickartz

en

r. Marian Berichs j:d: van Dusseldorp

getrouwt den 10de novemb.

 

Venlo H1748-050   -   17-11-1748   -   blz. 20 nr. 3

d. 17de novemb. r. Michiel Koster j:m: van Kevelaar

capitein d’armes in het regiment

van den collonel du Vergè, in de

compagnie van den collonel Sloet

en

r. Anna Maria Janssen jd van Kevelaar

getrouwt den 1 decemb.

 

Venlo H1748-051   -   17-11-1748   -   blz. 20 nr. 4

dito 17de novemb. g. Abraham Wisdom j:m: van Amsterdam

sergeant in het regiment van den

collonel du Vergè in de compagnie

van den lieutenant collonel de la

Milliere en

r. Jenneke op de Pom j:d: van Straalen

getrouwt d. 1 decemb.

 

Venlo H1748-052   -   24-11-1748   -   blz. 20 nr. 5

den 24ste novemb. r. Jan Joost Frissen j:m: van Grunbach

soldaat in het regiment en de compagnie

van den collonel du Vergè

en

r. Johanna Reegendael j:d: van Venloo.

get: den 8 decemb.

 

1748.

Venlo H1748-053   -   24-11-1748   -   blz. 21 nr. 1

dito 24ste nov. r. Severius Beerensteel j:m: van Barnich

in de Proostdije st. Weingarten soldaat

in het regement van den collonel du

Vergè in de compagnie van den lieut.

collonel de la Milliere

en

r. Anna Catharina Essers j:d: van Kuik-

hooven in het ampt Erkelens.

get. den 8 decemb.

 

Venlo H1748-054   -   24-11-1748   -   blz. 21 nr. 2

dito 24ste nov: l. Christiaan Westselt j:m: van Thorn

in Saxen, dragonder in het regiment

van den general major d'Olne in

de compagnie van den capitein de Colignon

en

r. Anna Catharina Zúschagen jd geb:

te Sout Leeuwen

get. den 8 decemb.

 

Venlo H1748-055   -   16-12-1748   -   blz. 21 nr. 3

den 16 decemb. met attestatie van Schoonhooven

Franciscus Arnoldus Domis. wedu-

wenaar van Alida Lanssel, major

in het regiment van den collonel

du Vergè

en

Anna Cornelia van der Hoop: j:d:

van Schoonhooven

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]

 

Venlo H1748-056   -   16-12-1748   -   blz. 21 nr. 4

dito 16 decemb. g. Lodowijk van Stam j:m: van Maastricht

sergeant in het regiment van den collonel

du Verge in de compagnie van capitein

Ribbers en

g. Anna Maria Hartman jd: van Maastricht

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]

 

Venlo H1748-057   -   16-12-1748   -   blz. 21 nr. 5

dito 16 decemb. r. Martinus Blank j:m: van Hinsberg

sergeant in het selve regiment in de

compagnie van den lieutenant collonel

de la Milliere

en

r. Wilhelmina Peeters jd van Venloo

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]

 

1748

Venlo H1748-058   -   22-12-1748   -   blz. 22 nr.1

den 22ste decemb. r. Lucas van der Belt jm van Olst

in Overijssel, soldaat in het regiment

van den general major de la Riviere

in de compagnie van den capitein Sels

en

r. Maria Nicolaa Serpentin jd van

Chateau Thierry

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]

 

Venlo H1748-059   -   22-12-1748   -   blz. 22 nr. 2

dito 22ste decemb. l. Johan Jurjen Braún jm van Osman-

stat in het Saxen Weimarsche, geweesen

rei-knecht bij het regiment

van den general major van Imhof

en

l. Anna Maria Gallen j:d: van Mulhaúsen

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]

 

Venlo H1748-060   -   22-12-1748   -   blz. 22 nr. 3

dito 22ste decemb. r. Johannes Smaelen j:m van Huttorf

bij Linneck soldaat in het regiment

van den collonel du Vergè in de

compagnie van den lieutenant collonel Martin

en

r. Anna Maria Vischers j:d: van Wassenberg

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]

 

Venlo H1748-061   -   29-12-1748   -   blz. 22 nr.4

den 29 decemb. r. Mathijs Valkenborg jm van La-

naken bij Maastricht soldaat in het

regiment en de compagnie van den general

major la Riviere

en

r. Maria Thomassen jd van Ruremonde

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]

 

Venlo H1748-062   -   29-12-1748   -   blz. 22 nr. 5

den 29 decemb. r. Johannes Beukers j:m: van IJserloo

soldaat in het regiment, van den collonel

du Verge, in de compagnie van de

major Domis

en

r. Anna Catharina van Lom jd van Venloo

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]

 

Venlo H1748-063   -   29-12-1748   -   blz. 23 nr. 1

dito 29 decemb. g. Andreas van Kleef j:m: van s Her-

togenbosch sous lieutenant in het

regiment van den collonel du

Vergè en

g. Petronella Catharina Boot jd

van Nijmegen

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]