GenBronnen

digitalisering

maas

Venlo protestantse huwelijken 1749


1749

Venlo H1749-001   -   12-01-1749   -   blz. 23 nr.2

jan(ua)rij den 12 Arnoldus Kleikes j:m: van

Maestrigt soldaet in t regimt:

van de generael majoor de la

Rivière onder de comp: van de

collonel commandant de Ridder

en

Catharina Mulders j:d: van

Bergen op Zoom

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1749-002   -   12-01-1749   -   blz. 23 nr. 3

dito Jacobus Chenèt j:m: van

Maestrigt soldaet onder het

voornoemde regiment en onder

de comp: van de lt: collonel

Sint Amant

en

Antoinet Marie Dedun weduwe

van Philip le Gros geboortig

van de Bon.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1749-003   -   19-01-1749   -   blz. 23 nr. 4

den 19 Johannes agter den Bos j:m: van

IJssum piper int regimt:

van de generael majoor de

la Riviere en onder de comp:

van de generael majoor baron

van Sporcke

en

Lammertje Daniels j:d: geboortig

mede van IJssum

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

1749

Venlo H1749-004   -   19-01-1749   -   blz. 24 nr. 1

jan(ua)rij den 19 Pieter Paulus Stumph

j:m: van Gevenig int Gulikse

soldaet int regim: van de

collonel Duvergè onder de

comp: van de lieut: coll: la Milière

en

Anna Lisbet Swalje j:d: mede

van Gevenig

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1749-005   -   26-01-1749   -   blz. 24 nr. 2

den 26 Johan Jorge Stenge j:m: van

Tongeren soldaet int regimt:

van de coll: Duvergè onder de

comp: van de capit: Ribbers

en

Johanna Margreta Hubendaal

j:d: van Venlo

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1749-006   -   26-01-1749   -   blz. 24 nr. 3

den 26 Abraham Joseph Arnoux j:m:

van s Hage sous lieutenant

int regimt: van de generael

majoor de la Rivière

en

Helena Elizabet de Bos j:d:

geboortig van Venlo

nb: deze en de eerst volgende moeten

2 geboden op een dag hebben

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1749-007   -   26-01-1749   -   blz. 24 nr. 4

dito met attestatie van Hoorn

Jurianus de Hond sous lieutenant

int regiment van de coll: Duvergè

en

Susanna Elisabet Ment geboortig

van Hoorn

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1749-008   -   02-02-1749   -   blz. 24 nr. 5

febr: den 2 Andries Wijngaert j:m: van

Worms corporael int regt: van

de coll: Duvergè onder de

comp: van de capit: de Lorme

en

Anna Maria Evers j:d:

van Venlo

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

1749

Venlo H1749-009   -   23-02-1749   -   blz. 25 nr. 1

febr: den 23 Jan Coenraed van Portman

j:m: van Lamfort int Geldersche

lieutenant in ’t regimt: van den

coll: Duvergè

en

Alida Johanna Bowiers j:d: van Venlo

den 13 maart getr.

 

Venlo H1749-010   -   02-03-1749   -   blz. 25 nr.2

maert den 2 Jan Gerrits j:m: van Venlo

soldaet int regimt: van den

lieut: generael baron van

Brakel in de comp: van de

capit: Keijzer

en

Sibilla Lenssen j:d: van Venlo

den 16: dito getr.

 

Venlo H1749-011   -   09-03-1749   -   blz. 25 nr. 3

den 9 Bertram Schwengeler j:m:

van Groos Fernich int Guliksche

soldaet int regimt: van de coll:

Duvergè onder de comp: van

capit: van der Feltz

en

Catharina Wevering j:d: van

Neuten in ’t ampt Munstereijfel.

den 23 dito g.

 

Venlo H1749-012   -   23-03-1749   -   blz. 25 nr. 4

den 23 Johannes du Pré weduwnaer

geboortig van Franken Daal

gewezene soldaet onder het regimt:

van den generael majoor la Riviere

en

Maria Magdalena Haarn j:d:

van Goldbach in 't Sacksen

den 6e april getr.

 

Venlo H1749-013   -   06-04-1749   -   blz. 25 nr. 5

april den 6. Pieter Mater j:m: van Horn

bij Aaken soldaet in t regimt:

van de coll: Duvergé onder de

comp: van capit: Cramer

en

Lisbet Hemelrijck wed: van

Korst Jacobs van Venlo

den 20: dito getr.

 

Venlo H1749-014   -   20-04-1749   -   blz. 26 nr. 1

1749 den 20 april r.Lodowijk Kales j:m: van Waterloo

soldaat in het regiment van den

collonel du Vergè in de compagnie

van den collonel la Milliere

en

r. Agnes Ekbert jd: van Venloo

den 4. maij getr.

 

Venlo H1749-015   -   20-04-1749   -   blz. 26 nr. 2

dito 20 april r. Adriaan Kolmans jm: van Heusden

soldaat in het selve regiment in

de compagnie van den major Domis

en

r. Hendrina Hendriks geb: van Venloo

weduwe van Adam Kloek.

den 4 maij getr.

 

Venlo H1749-016   -   27-04-1749   -   blz. 26 nr. 3

den 27 april r. Hendrik Gootzens jm: van Sint

Loon soldaat in het regmt: van

den collonel du Vergè in de

compagnie van den collonel de

la Milliere

en

l. Anna Catharina Dorothea Hansin-

ge jd: van Roodenberg in het Hanoversche

den 11 maij getr.

 

Venlo H1749-017   -   27-04-1749   -   blz. 26 nr. 4

dito 27 april r. Martinus Geeraardsz j:m: van

Venlo, geweesene soldaat van het

regiment guardes te voet

en

r. Maria Sibilla Stephensz geb:

van Venloo, laastelijk getrouwt met

Adam Leendertsz.

den 11 meij getr.

 

Venlo H1749-018   -   27-04-1749   -   blz. 26 nr. 5

dito 27 april r. Pieter Esser j:m: van Hukelhooven

soldaat int reg: van den lt: collo-

nel du Vergè in de comp: van den

lt: collonel Martin

en

r. Ida Bochon geb: van Venloo weduwe

van Mathis van Kessel.

den 11 meij getr.

 

1749

Venlo H1749-019   -   04-05-1749   -   blz. 27 nr. 1

den 4de mei r. Hendrik Wertheim jm van Ophoven

soldaat in het regimt: van den collonel

du Vergè in de comp: van capitijn

Cramer en

r. Hendrina van Achtervelt geb: van den

Bosch weduwe van Johannes Hendriksz

den 18 dito getr.

 

Venlo H1749-020   -   04-05-1749   -   blz. 27 nr. 2

dito 4de mei r. Pieter de Booi jm van Heusden

tambour in het selve regiment

in de vacante compagnie van den

lieutenant collonel Sloet

en

r. Johanna Jansen jd: van Venloo

den 18: dito getr.

 

Venlo H1749-021   -   11-05-1749   -   blz. 27 nr. 3

den 11fde mei r. Laurens Loeven j:m: van Kempen

corporael in het regimt van den

collonel du Vergè in de comp:

van den capitein van der Feltz

en

r. Petronella Hemels jd: van Wessem.

den 25e dito getr.

 

Venlo H1749-022   -   11-05-1749   -   blz. 27 nr. 4

dito 11fde mei r. Johannes Schol j:m: van Spabeek

soldaat in het selve regimt in

de comp: van capitein Ribbers

en

r. Maria Catharina Janssen j:d:

van Erkelens.

den 25e dito getr.

 

Venlo H1749-023   -   18-05-1749   -   blz. 27 nr. 5

den 18 de mei r. Pieter Janssen jm van Ruremunde

soldaat in t regimt van den collonel

du Vergè in de comp: van cap:

Ribbers en

r. Agnes Willemse jd: van Venloo

den 8e junij getr.

 

Venlo H1749-024   -   01-06-1749   -   blz. 28 nr. 1

den 1ste junii r. Leendert Blom j:m van Heusden

soldaat in het regimt van den

collonel du Vergè, in de comp:

van den major Domis

en

r. Isabella Janssen geb: van Hulst

weduwe van Gijsbert Roos.

den 15e dito getr.

 

Venlo H1749-025   -   20-07-1749   -   blz. 28 nr. 2

julij den 20 Eppo Loeff j:m: van Groningen

lieutenant in ’t regimt: van den

coll: Duvergè

en

Charlotta Catharina van Beresteijn

j:d: geboortig van Venlo.

den 5: aug. getr.

 

Venlo H1749-026   -   03-08-1749   -   blz. 28 nr. 3

aug: den 3. Joseph Mart j:m: van Namen

sergiant in t regt: en comp:

van de generael majoor

Smissaert en

Elizabet van Mosselveld wed:

Johannes Snelle van Nymegen

den dito getr. [na 3 afkondigingen]

 

Venlo H1749-027   -   17-08-1749   -   blz. 28 nr. 4

den 17 Jan Jansen weduwenaer van

Jacoba Wichers wonagtig alhier

en

Anneke Pas j:d: van Greveraet

den 7: septemb: getr:

 

Venlo H1749-028   -   07-09-1749   -   blz. 28 nr. 5

septemb: den 7. Jan Jacob Raveij j:m: van

s Haage

en

Elisabet Dina Johanna Henskes

weduwe van Johan Jurje Mijnarts

geboortig van Steinfurt

den 21e dito getr:

 

1749

Venlo H1749-029   -   11-09-1749   -   blz. 29 nr. 1

7br den 11 Johannes Arsè weduwenaer van

Mechteld van Kessel geboortig

van Gent, en burger alhier

met

Catharina van Niel weduwe van

Johannes Windel geboortig van Venlo

den 28e dito getr.

 

Venlo H1749-030   -   07-12-1749   -   blz. 29 nr. 2

den 7de decemb met attestatie van s hertogenbosch

Thobias Wensel jm: van s Bosch

geweesene constapel in het corps

artillerie in de compagnie van den

capitein Althuisen

en

Anne Maria Franken jd: van Yperen.

[in Venlo 3 afkondigingen]