GenBronnen

digitalisering

maas

Venlo protestantse huwelijken 1771


1771

jan: et febr. vacant

 

Venlo H1771-001   -   24-03-1771   -   blz. 120 nr. 3

maert den 24 Walrave Blom geboortig van

Tuijl in Gelderlant weduwenaer

van wijle Aletta Gelderblom

commis ter recherge alhier

en

Johanna Geertruij Eet

geboortig van Oud Ringelom in de Paltz

getrouwt den 7e april.

 

Venlo H1771-002   -   31-03-1771   -   blz. 120 nr. 4

dito. den 31. Nicolaes Giesleing weduwe-

naer geboortig van st. Hubert

in het Luxemborgse gega-

gieert sergeant,

en

Anna Sibil Distelers wed:

van Joseph Pladijck geboortig

van Coblents.

getrouwt den 14e april

 

Venlo H1771-003   -   07-04-1771   -   blz. 121 nr. 1

april den 7 hebben hunne 1 proclamatie

Sivert Scholtens j:m: van

Groningen, tambour major

van t 2 bataillon van den

lt: generael baron van Raders

en

Maria Hineveld j:d: geboortig

alhier

nb: deze niet te proclameren tot nader ordre.

getrouwt den 16e juni

 

Venlo H1771-004   -   14-04-1771   -   blz. 121 nr. 2

den 14de met attestatie van Nijmegen

Reijnier van Haaren j:m: gewesen soldaet

in 't 2de battaillon in de compagnie van

den lt collonel Bodel te Venloo

met

Maria Heijmans j:d: te Nijmegen

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1771-005   -   11-05-1771   -   blz. 121 nr. 3

meij den 11de met attestatie van s: Bosch:

Pieter Antonij Denijtsch j:m: geboren te Ketten-

hoven in Duijtsch Lottaringen grenadier in 't 1ste

bataillon van den lt generaal baron van

Raders in de compagnie van den lt coll: com-

mand(an)t W: van Dopff in garnisoen te s: Bosch

laast alhier met

Geertruij van Eck j:d: geboren te

Bouchoven en wonende te s:Bosch

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1771-006   -   18-05-1771   -   blz. 121 nr. 4

den 18de met attestatie van s: Bosch

Jan de Vlieger j:m: geboren te Breda

grenadier in 't tweede battaillon van 't regimt

van den lt generaal baron van Raders

in de compagnie van den coll: commandant

W: van Dopff: in garnisoen te s: Bosch

met

Annemie Coesvelt j:d: gebore en

wonende te s: Bosch

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

1771.

Venlo H1771-007   -   08-06-1771   -   blz. 122 nr. 1

juni den 8 hebben hunne eerste p[ro]clamatien

Michiel Snel w(e)d(uwe)n(ae)r van Maria Odylia

Groosin gegageert soldaet

geboortig van Bingen uit Mentzer-

land woonagtig alhier

en

Maria Anna Mulderin j:d: geboortig

uijt Nornburg in Hessen bij Mentz

woonagtig alhier

getrouwt den 23e juni

 

Venlo H1771-008   -   26-06-1771   -   blz. 122 nr. 2

den 26ste dito met attestatie van s: Bosch

Engelbert Zimmerman j.m. geboren te

Eijlsatten in 't Hessendaermstadtsche soldaet in

de compagnie van de heer Kleijnpenning

major van het tweede battaillon van het regi-

ment van den lt generaal baron van

Raeders laast in gaurnisoen te s: Bosch,

thans te Thiel

met

Johanna la Ferté j:d: gebore en

woonende te s: Bosch

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1771-009   -   20-07-1771   -   blz. 122 nr. 3

julius den 20ste Peeter Stevens wdnr van Johanna Doskine

gegageert sergeant ten dienste van den

lande geboren te Mechelen en woonagtig alhier

met

Catharina Bladick wed(u)we van Lambertus

Bordon in Cleven sergeant in 't regimt van Leijden

gebooren te Doornik woonagtig alhier

getrouwt den 4e augustus

 

1771.

Venlo H1771-010   -   26-07-1771   -   blz. 123 nr. 1

julij den 26: met attestatie van Bommel

Hendrick Voets lieutenant bij

de arméé weduwenaer van

Christina ten Haeft

en

Maria Vriesekolck wed(uw)e: van

Nicolaes van Arkel

[in Venlo 3 afkondigingen]


aug: sept: vacant

 

Venlo H1771-011   -   13-10-1771   -   blz. 123 nr. 2

octob: den 13 met attestatie van Mastrigt

Charles Chançon jm: van Mastrigt

geweze timmerman in de compagnie

artillerie van den heer lt: generael

de Creutsnach

en

Elisabeth Dewez j:d: van Mastrigt.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

nov: vacat

 

Venlo H1771-012   -   29-12-1771   -   blz. 123 nr. 3

dec: den 29 Caspar Vrindstorm jm: van

Venlo soldaet in t 1 bataillon

Walen van den lt: generael

Smissaert in de comp: van den

collonel Weijnghuijsen

en

Marianne Witteschel j:d van

Roermonde.

getrouwt deb 26e january [1772]