GenBronnen

digitalisering

maas

genealogie Schenck van Nijdeggen - deel IIb - 16e/ws. heden


auteur Andreas W.D. Driessen op den Bulten


anno 2006 (aanvullingen juli 2019)


Als basis voor de genealogie hebben we de Ferber boek van 1860 genomen..

Dat origineel boek was zeker belangrijk genoeg om het aan te schaffen van de familie van der Reck uit Duitsland,

wat nu dan ook in ons Driessen groot-archief zit.

 

De van Grant van der Donck genealogie (http://verdonk.home.xs4all.nl/PG30/se/se.htm - gekontroleerd

juli 2013) plaatst Diederich (tak Sevenum) en Johan (tak Blerick) als zonen van:

Martinus Schenck en Hester Maessen/Cluyten - staat bij ons als generatie Xa -  "Schenck I" genealogie.


Afgaande op vernoemingen krijgen we dan, de namen bij de kinderen van Diederich ook Theodorus Schenck (I):

Joannes (vernoemd naar schoonvader?)

Martinus (vernoemd naar zijn eigen vader Martinus)

Henricus (vernoemd naar schoonmoeder?) en

Hester (vernoemd naar zijn eigen moeder Hester Maessen/Cluyten).

 

In juli 2013 hebben we de DTB van Sevenum grondig bestudeerd en aldaar gevonden gegevens verwerkt,

deel hadden we bij de Blerickse tak zitten, maar definitief behoren ze bij de Sevenumse tak.

Onderzoek gaat door en aanvullingen welkom met opgave van bronnen...


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


I     Diederich ook Theodorus Schenck

       geb. ca. 1530 - rentmeester van de Donck tot 1594 en schout van ambt Kessel [s20] - † 1594 [20] -

       tr. 1e met Joanna? NN en NN

       tr. 2e voor 1589 met Henrica van de Velden [20] - geb. Roermond - † na 1625 -

       dr. van Arndt van der Velde en Jutte Passert - Henrica was al eerder getrouwd voor 1572 met Claes Camps -

       licentiaet uit Maaseik - † na 1579 - zn. van ??? - zij had herberg "in de Kyrch" op de Steenweg te Roermond,

       alsmede huis de Ster op hoek Koolstraat achter de Grauwe toren, huis de Rode Poort in de Munsterstraat,

       huis in Beggardenstraat te Maaseik.  

 

voetnoten:

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk:

        nr. 11 Derick Scenck Hylliken syn huisfrou nu t(er) tit Marte(n) Derick Scencks son Elizabeth sijn huisfrou

        van het gueijt van Ordt erftyns gueijt haldende seuen verdel placks und v roijen gelegen indie nedenstrat

        an die gruyn cuijn schittende, iarlics 10 tijns iij vlems min ee(n) oudt vlems

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk:

        nr. 43 Dederick Scenck Johan syn son Hess Scenck nu t(er) tit hebben an Mechtelt ijr dochter Hess Scenck

        Johan Scenck ijr broder een halffen merge(n) lyffg(uet) guet dar dat huiss op gestan heft in die Peperstrath

        dar in is liggende iarlics tot tijns iij hollants und ij honre

[-] http://www.janruiten.nl/klockenslagh/Roermond/Henrikske/Hendrikje.htm - in september 1588 kopen Dederich

     Schenck van Nijdecken, landscholtis van ambt Kessel en zijn vrouw Heinrickske van der Velden het huis in de

     Swalmerstraat te Roermond, afkomstig van zijn vader zaliger Maarten Schenck. Die Maarten Schinck was in 1587

     f 600 schuldig met onderpand dat huis op hoek van de Swalmer- en Hoge Hegstraat [gekontroleerd november 2014]   

[20] Grant van der Donck genealogie [http://verdonk.home.xs4all.nl/PG30/se/se.htm - gekontroleerd juli 2013]

[-] http://www.janruiten.nl/klockenslagh/Roermond/Henrikske/Hendrikje.htm - in augustus 1604 verkoopt Maria

     Margaretha Schenck van Niedecken tot Gelindthorst, ook namens haar broer Peter Schenck en hun neef Berendt

     Schenck hun aandeel in het huis De Witte Leeuw op de hoek van de Swalmerstraat en de Hoge Hegstraat te Roer-

     mond aan Henrickske van der Velde weduwe van 1e Nicolaes Camps en 2e van Dederich Schenck van Nydeggen. 


Uit 1e huwelijk:

 

1.    Joannes Schenck  -  volgt IIa

 

2.    Martinus Schenck  -  volgt IIb


3.    Henricus Schenck van Nydeggen  -  volgt IIc

 

4.    Hester Schenck - tr. met Joannes Heyden van Ass ook gewoon Joannes Heide [20]

        hieruit:

        1) Mechtelt  

 

voetnoten:

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk:

         nr. 43 Dederick Scenck Johan syn son Hess Scenck nu t(er) tit hebben an Mechtelt ijr dochter Hess Scenck

         Johan Scenck ijr broder een halffen merge(n) lyffg(uet) guet dar dat huiss op gestan heft in die Peperstrath

         dar in is liggende iarlics tot tijns iij hollants und ij honre 

[20] Grant van der Donck genealogie [http://verdonk.home.xs4all.nl/PG30/se/se.htm - gekontroleerd juli 2013]

 

Uit 2e huwelijk: geen kinderen.

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIa     Joannes Schenck [20]

           geb. ca. 1555 - † na 25-8-1586 [was toen doopgetuige Sevenum] -        

           tr. voor 14-6-1578 met Elizabeth ab Oirdt - geb. ca. 1555 - † na 17-2-1580 - dr. van ???


voetnoten:

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk:

        nr. 19 Johan Scenck Henrick Scenck scoltus des ampts Kessel nu t(er) tit van een halffen merge(n) erftijns

        guet gelegen opte(n) Stappaecker benenen Stinken Rueffen lant to tyns iarlics 1 denar[ius]

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk:

        nr. 43 Dederick Scenck Johan syn son Hess Scenck nu t(er) tit hebben an Mechtelt ijr dochter Hess Scenck

        Johan Scenck ijr broder een halffen merge(n) lyffg(uet) guet dar dat huiss op gestan heft in die Peperstrath

        dar in is liggende iarlics tot tijns iij hollants und ij honre

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk:

        nr. 86 Clas Suewers Meth sijn huisfrou Johan Schenck Elizabeth sijn huisfrou twe mergen lyffg(uet) op 't Luttel gelegen 

[20] Grant van der Donck genealogie (http://verdonk.home.xs4all.nl/PG30/se/se.htm - gekontroleerd juli 2013)


Uit dit huwelijk:


1.    Martinus Schenck - ged. Sevenum 14 juni 1578 (vader: Ioannes Schenck, moeder: Elizabeth ab Oirdt, doopgetuigen:

         Gerardus ab Oirdt en Helena Schenck)

 

voetnoten:

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk:

        nr. 88 nu (ter tit) Marten IJan Scencks son nu t(er) tit Alid Marten Scencks dochter van vijf verdel lyffg(uet) lants

        gelegen op ten Luttel tot tyns iarlicx ij den[arius]

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk:

        nr. 89 nu t(er) tit Marten Johan Scencks son Alit Marte(n) Scencks dochter van vyff verdel lyffg(uet) lants die

        wlfmans ware(n) gewest nu Clas Suewers gueijt to tyns 1 den[arius]

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk:

        nr. 90 Marte Johan Scencks son Hylliken Marten Scencks dochter van twe merge(n) lyffg(uet) opt Luttel gelege(n)

        va(n) Clas Suewers erff ij dena[rius]

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIb     Martinus Schenck [20]

           geb. ca. 1570 - eigenaar 1639 van huis te Sevenum bewoond door Sijl Gijlen [s13] - † ??? -        

           tr. ca. 1593 met Elisabeth Aelbouts ook Lysbet Schenck [s13] - geb. ca. 1570 -

           † na 29-8-1612 [was toen doopgetuige in Sevenum als: Elizabeth Martinus Schenck uxor] - dr. van ???


voetnoten:

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk:

        nr. 11 Derick Scenck Hylliken syn huisfrou nu t(er) tit Marte(n) Derick Scencks son Elizabeth sijn huisfrou

        van het gueijt van Ordt erftyns gueijt haldende seuen verdel placks und v roijen gelegen indie nedenstrat

       an die gruyn cuijn schittende, iarlics 10 tijns iij vlems min ee(n) oudt vlems 

[s13] GA Venlo - toegangsnr. 344 - Sevenum kerk-archief - inv. 189 legger van thijnsplichtige goederen der

        kerk 1667 - "ao 1639 bet. Sijl Gijlen van huijs gut dat gelegen is ii d(uit) Merten Schenck und Lijsbet

        Schenck sein heuisfrauwe Derick Schenck".

[20] Grant van der Donck genealogie (http://verdonk.home.xs4all.nl/PG30/se/se.htm - gekontroleerd juli 2013)


Uit dit huwelijk:

 

1.    Joannes Schenck - ged. Sevenum 17 sept. 1595 (vader: Martinus Schenck, moeder: Elizabeta ux., doopgetuigen: d. Henricus Ulbroeck

         in nomini Michaelis van Hergraeff, Adolphus Schenck nomine Balthazaris Caspari en vrouw van Adolphi Schenck)


2.    Theodorica Schenck - ged. Sevenum 21 mei 1597 (vader: Martinus Schenck, moeder: Elisabeth uxor, doopgetuigen: Henricus Schenck

         en Martinus Custodis) - † jong


3.    Theodorica Schenck - ged. Sevenum 5 apr. 1599 (vader: Martinus Schenck, moeder: Elizabeth uxor, doopgetuigen: d. Petrus Paludanus,

         Theodorica Schenck en Hester Gerardi uxor vande(n) Venn(en))

 

voetnoot:

[-] hiaat in doopboek van Sevenum 1600-1604.


4.    Theodorus ook Dederich Schenck  -  volgt IIIa 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIc     Henricus Schenck van Nydeggen [s15]

           geb. ca. 1570 - praetor 1596-1610 Sevenum - scholtis van Kessel 1594-1623 - eigenaar van "hoefstaet" te Sevenum [16] -

           eigenaar van hof Rouweel - † na 21-6-1623 -        

           tr. voor 1602 met Theodora ook Theodorica van Huls [s15] - † na 18-10-1622 [was toen doopgetuige te Sevenum) - dr. van Frederick

           van Huls en Anna van Eil - hij tr. 2e Sevenum 16 aug. 1628 met Aleidis Adriani (get. Jacobus Loefs en Henricus Krebbers)   


voetnoten:

[-] Ferber stelt op blz. 70/71 dat Henricus (IIc) zoon is van Diederich (I).

[-] hiaat in trouwboek Sevenum 1587-1623.

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk:

        nr. 19 Johan Scenck Henrick Scenck scoltus des ampts Kessel nu t(er) tit van een halffen merge(n) erftijns

        guet gelegen opte(n) Stappaecker benenen Stinken Rueffen lant to tyns iarlics 1 denar[ius] 

[15] GA Venlo - schepenbank-archief Blerick inv. 240 - Blerick 1615 cijnslijst.

[s24] RHCL Maastricht 01004 Hof van Gelder Roermond inv. 134 - Roermond 26 oktober 1615 - waarin J. van Kerckhove namens de

    aartshertogen, Henrick Schenck bevestigd als scholtis van Kessel wat hij al uitvoerde sinds 3 november 1594. 

[-] RHCL Maastricht - inventaris archief Hof van Gelder te Roermond 1580-1794 door Venner vervolgens toegang 01.004

    inv. 1057 Q - 21 juni 1623 folio 23 - 23 verso. akte van bekendmaking door Hendrik Schenck, scholtis van het ambt

    Kessel, dat hij door aankoop verkregen heeft de hof Rouweel groot ongeveer 60 morgen en dat hem niet bekend is

    of de hof een leengoed van de hertog van Gelder is.

[-] RHCL Maastricht - inventaris archief Hof van Gelder te Roermond 1580-1794 door Venner vervolgens toegang 01.004

    inv. 1057 Q - 28 juli 1625 folio 85 - 86 verso. akte van toestemming waarin Cecilia van Wevorden, weduwe van Reyner

     van Vlatten, het huis ter Donck te Sevenum mag belasten met 7281 gulden voor 6 jaar, ten behoeve van Hendrik

     Schenck scholtis van het ambt Kessel.

[-] RHCL Maastricht - inventaris archief Hof van Gelder te Roermond 1580-1794 door Venner vervolgens toegang 01.004

    inv. 1059 S - 10 mrt. 1632 folio 27-28. akte van bezwaring waarbij Cecilia van Wevorde zu Drove, weduwe Vlatten, het

    huis ter Donck te Sevenum met de som van 4300 guldens belast ten gunste van Hendrick Schenck, landscholtis van

    het ambt Kessel. 

[16] GA Venlo - toegangsnr. 344 - Sevenum kerk-archief - inv. 189 legger van thijnsplichtige goederen der kerk 1667 -

       "ao 1664 bet. Thijs Gommejans van Beckers hoefstaet bij der derper brug 1 vlems Henrich Schenck nu Andries

        Schenck landtscholtis".


Uit dit huwelijk:


1.    Fredericus Schenck (von Nydeggen) - geb. Sevenum 1601 [s15] - † Wanckum 23 sept. 1654 -

        begr. in klooster der reguliere kanunniken van het Sand bij Stralen [s14] - veldkapelaan in dienst van baron

        van Virmond tot Nierssen die voor keizer van Oostenrijk (allen voor de paus) de 1e veldtocht voerde tegen

        Gustaaf Adolf (koning van Zweden) [s15] - na de oorlog kreeg hij van de koning van Spanje de pastorale zorg

        over Wanckum - "persona" in Sevenum [s16] - levensonderhoud regeling 19-4-1640 [s16] - pastoor Wanckum -

        inventaris nagelaten goederen door Frederick Schenck d.d. 28-9-1654 [s17]


voetnoten:

[-] hiaat in doopboek van Sevenum 1600-1604. 

[s14] GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum 1317-1955 -

       inv. 88 - kopie testament van Frederick Schenck d.d. 5-4-1654 te Wachtendonck waarin hij toe bedeeld:

       1) aan de kathedraal van Roermond 5 vlaamse ponden,

       2) aan seminarie van Roermond ook 5 vlaamse ponden,

       3) aan de kerk van Sevenum 1200 florijnen,

       4) aan de parochiekerk van Wanckum 300 florijnen plus belofte van 1000 florijnen kapitaal en

           daarbij de 30 florijnen ... akkers welke hij gekocht had in Heringen,

       5) aan de heilige maagd klooster in Arena nabij Straelen 1200 florijnen,

       6) aan de kerk van Wanckum nog eens 600 florijnen en akkers t.b.v. de jeugd,

       7) aan de klooster van Wachtendonck een tuin genaamd Hulssenbaelt,

       8) aan zijn zuster Cox (waarschijnlijk geestelijke zuster?) 1000 florijnen evenzo

       9) 1000 florijnen aan zijn broer Schenk en

       10) de overige na betaling van schulden worden verdeeld onder de armen waarbij ook

       11) 125 florijnen aan de armen van Wanckum en

       12) 125 florijnen aan de armen van Sevenum.

       Tot executoren werden benoemd de heren Paulus Pottij en Joannes Huiskens, secretaris en schepen

       van Wachtendonck. Een en ander afkomstig van zijn vaders-deel.

       Testament goed gekeurd daar opvolgend door bisschop Andreas Crusen van Roermond.  

[s15] GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum

       1317-1955 - inv. 90 - korte levensbeschrijving priester Fredericus Schenck van Nijddegen.

[s16] GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum

       1317-1955 - inv. 86 - regeling onderhoud Venray 19-4-1640 t.b.v. Fredericus Schenck

[s17] GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum

       1317-1955 - inv. 87 - inventaris 28-9-1654 nagelaten goederen van Frederick Schenck


2.    Helena Schenck - geb. ca. 1603 [hiaat doopboek van Sevenum 1600-1604] - † ??? -

         tr. Sevenum 16 mei 1627 met Nicolaus Krebber (get. Joannis Krebber Cuicken(sis) en Joannes Bans) - geb. ??? -  † voor 20-7-1631 - zn. van ??? -

         zij tr. 2e Sevenum 20 juli 1631 met Gerardus Kox Rurem. (get. Henricus en Andreas Schenck) - geb. Roermond ??? -  † ??? - zn. van ???- 

         hieruit: ??? 

 

3.    Maria Schenck - ged. Sevenum 24 april 1607 (vader: Henricus Schenck, moeder: Theodora vxor, doopgetuigen: Jacobus Aelboutz uit Beek en

        Elizabeth vrouw van Martinus Schenck) - † na 14-5-1634 [was toen doopgetuige te Sevenum] - tr. ???  met een Cox ??? Roermond?


4.    Andreas Schenck  -  volgt IIIb


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIa    Theodorus (ook Dederich) Schenck ook Schinck

           ged. Sevenum 18 mei 1608 (vader: Martinus Schenck, moeder: Elizabeth vxor, doopgetuigen: Joannes ab Huisse(n) uit Venlo en Digna

           Schenck) - eigenaar van huis te Sevenum 1639 bewoond door Sijl Geijlen [s13] [s14] - ambtman van Lottum [s2f] - schepen van Venlo

           1640-1644 - kocht in 1645 de heerlijkheid Sevenum voor 45000 goudguldens van het echtpaar Johan Heinrich von Vlatten en Maria von

           Spies zu Motzenborn [s18] - † Sevenum 1659 -

           tr. 1e ca. 1631 [niet in Sevenum] met Anna Maria van Hückelhoven - geb. ??? - † ??? - dr. van Arnold van Hückelhoven en Elisabeth van Rheidt

           tr. 2e Venlo 30 apr. 1637 (get. Philippus Verstraeten en Wilhelmus de Groot) met Elisabetha van den Hergraeff ook Heiregraefs "ex Sevehem" -

           dr. van Michael van den Hergraeff en Elisabeth van Ruweeel genaamd Ingenhuys


voetnoten:

[s13] GA Venlo - toegangsnr. 344 - Sevenum kerk-archief - inv. 189 legger van thijnsplichtige goederen der

        kerk 1667 - "ao 1639 bet. Sijl Gijlen van huijs gut dat gelegen is ii d(uit) Merten Schenck und Lijsbet

        Schenck sein heuisfrauwe Derick Schenck".

[s14] GA Venlo - toegangsnr. 344 - Sevenum kerk-archief - inv. 188 legger van thijnsplichtige goederen der

        kerk 1639-1666 - Derijck Schenck betaalt tijns 1639 als eigenaar over huis

        te Sevenum bewoond door "Sijll Geijlen van huijs hoe dort gelegen".

[s2f] RHCL Maastricht - de Maasgouw 1905 p. 17 - in de Paterskerk van Venray zijn geschilderde glazen met

        wapens en onderschiften waaronder gedeeld: rechts een veld van sabel met een gouden leeuw gekroond

        van goud, getongd en geklauwd van keel, links een veld van goud met drie zwemmende eendjes in een

        water van azuur. Helmteken: een hertenkop. Onderschift: Dederick Schenck Amptman der baronnie Lothum

        ende Elisabeth van den Hergraeff eluyden. Ao 1653.

[s18] www.dilibri.de - Nachrichten uber Adelige Familien und Gunter von Joseph Strange - erstes heft - Coblenz 1879 - p.7.

[-] RHCL Maastricht - familie archief V687 [16.087 inv. 100] Hergraef Venlo - op 9 maart 1660 verpacht Elisabet vanden

        Hergraven weduwe van wijlen amptman Schenck voor 8 jaar het Crouwel goed binnen Sevenum aan Reyncken

        Wynen en Metgen Lemmen, echtelieden. Zij verpacht voor 8 jaar den goed den Sondart tot Sevenum aan Kerst

        Kersten en Jenneken Creupels echtelieden. [foto's V687 geplaatst bij Venlo secundair] 


Uit 1e huwelijk:


1.    Joannes Henricus Schenck - ged. Sevenum 8 aug. 1632 (vader: Theodorus Schenck, moeder: Anna Maria ux., doopgetuigen: Martinus

        Schenck en Aleidis Henricus Schenck uxor) - kanunnik te Wezel sinds 1-9-1655 - † na 20-1-1675 [doopgetuige Sevenum]


2.    Martinus Schenk van Nydeggen  -  volgt IVa


3.    Adolphus Schenck - ged. Sevenum 19 dec. 1635 (vader: Theodorus Schenck, moeder: Anna Maria uxor, doopgetuigen: Joannes Heide en

        Theodora Schenck)


Uit 2e huwelijk: geen kinderen. 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIb    Andreas Schenck ook Schinck ook Schenck van Nydeggen [s2g]

          ged. Sevenum 23 mrt. 1609 (vader: Henricus Schenck prætor, moeder: Theodorica uxor, doopgetuigen: d. Alardus Versondert pastor

          Sevenum en Gertrudis vrouw van Andreae Brouwers uit Horst) - landscholtis van ambt Kessel [s2c] [s4d] - prætor Kessel 1640, prætor

          Sevenum 1645 - eigenaar van "hoefstaet bij der derper brug" te Sevenum 1656-1664 bewoond door Thijs Gommejans van Beckers

          [16] [17] - † Sevenum 3 nov. 1682 -

          tr. 1e Venlo 20 nov. 1640 (get. Petrus de Cock en koster Wilhelm Nunes) met Elisabeth Ro(e)mers - ged. Venlo 25 okt. 1617 (get. ...) -

          † Sevenum 8 febr. 1672 als "Elizabetha Roomers uxor dni praetoris Andreas Schenck" - dr. van Caspar Romers en Anna Daemen van Lentholt -

          tr. 2e Broekhuizenvorst 26 sept. 1674 (get. Aegidius Asselt en Sibertus van Amstel) [s2d] met Elisabeth van Wede ook van Weet weduwe van

          jonker Jan Willem van Broeckhuysen [s2d] - geb. ??? - † Venray 24 aug. 1689 - dr. van Willem van Weedt en Anna Maria van Inhussen 


voetnoten:

[s2c] boven de ingang van de Paterskerk van Venray, een wapenschild gedeeld: rechts een veld van sabel met een

       gouden leeuw, links een gouden veld met een springend paard van sabel, met onderschrift: Schenk van Nydeggen

       landscholtis der amts Kessel en juffrouw Elisabeth Roemer ehelui 1665 - RHCL Maastricht - De Maasgouw 1905 p.10.

[s2d] RHCL Maastricht - De Maasgouw 1905 p.11.

[s2g] geschilderde glas met de wapens zoals boven ingang - RHCL Maastricht - De Maasgouw 1905 p.18.

[s4d] RHCL Maastricht - De Maasgouw 1910 p.60.

[16] GA Venlo - toegangsnr. 344 - Sevenum kerk-archief - inv. 189 legger van thijnsplichtige goederen der kerk 1667 -

       "ao 1664 bet. Thijs Gommejans van Beckers hoefstaet bij der derperbrug 1 vlems Henrich Schenck nu Andries

       Schenck landtscholtis".

[17] GA Venlo - toegangsnr. 344 - Sevenum kerk-archief - inv. 188 legger van thijnsplichtige goederen der kerk

       1639-1666 - Andrijs Schenck betaalt tijns over jaren 1656-1664 als eigenaar van "hoefstaet bijder derper brug" te

       Sevenum bewoond door "Tijs Comerjans van Beckers".


Uit 1e huwelijk:


1.    Henricus Schenck - ged. Venlo 11 sept. 1641 (vader: Andreas Schenck, moeder: Elizabetha Roemers, doopgetuigen: r(everen)dus d. pastor in

         Wanckom Fredricus Schenck en Catharina uxor Petrus Roemers)  


2.    Joannes Adamus Schinck/Schenck - ged. Sevenum 3 apr. 1643 (vader: Andreas Schinck, moeder: Elisabetha, doopgetuigen: Gerardus Cox en

         Maria Pollers) - doctor in de rechten - kapitein 1684-1688 - † Sevenum 28 nov. 1703 (ongehuwd)


3.    Theodorus Schinck  -  volgt IVb


4.    Anna Lucia Schenck - ged. Sevenum 27 sept. 1645 (vader: Andreas Schenck, moeder: Elisabeth Roemers, doopgetuigen: Leonardus Wilhelmi

         loco Hermannus Beckers en Elisabeth vanden Hergraven) - † ??? -

         tr. Sevenum 3 nov. 1674 (get. Martinus Schenck en Theodorus Schenck) met Christophorus Lintgiens - blijkbaar uit Roermond

         hieruit:

         1) NN (een meisje) Lintgens - ged. Roermond 1676 (get. Andreas Schenck van Nideggen en Sibilla Caspara Schenk van Nideggen)


5.    Fredericus Schinc - ged. Sevenum 7 mrt. 1647 (vader: Andreas Schinc pretoris, moeder: Elisabetha, doopgetuigen: Matthaeus ab Hiester qui sus-

         cepit loco kapitain Briaert en Mechtildis Bree) - kanunnik 1684 en deken 1708 in Heinsberg - persona in Velden 1701-1704 - † 19-6-1715 ?


6.    Dorothea Schinck - ged. Sevenum 7 juli 1649 (vader: Andreas Schinck, moeder: Elisabetha, doopgetuigen: Petrus Boers en Cunnera Hermanni) -

         non in Augustinessen klooster te Oostrum - † 1740 ?


7.    Maria Catharina Schinck - ged. Sevenum 27 nov. 1650 (vader: Andreas Henrici Schinck, moeder: Elisabeth Gasparis Roemers, doopgetuigen:

         Christianus Goelt cuius loco suscepit Theodorus Schinck en Margareta Staelbergen cuius loco suscepit Elisabeth Schinck) 


8.    Franciscus Schinck - ged. Sevenum 18 mei 1652 (vader: Andreas Schinck, moeder: Elisabetha, doopgetuigen: Joannes Cox en Maria Isabella

         Roemers)


9.    Sibilla Gaspara Schinck [bij huwelijk als Schenck de Nydeggen] - ged. Sevenum 13 mrt. 1654 (vader: Andreas Schinck, moeder: Elisabetha

         Gasparis Romers, doopgetuigen: Theodorus Schinck qui suscepit loco Gasparus Eingelberten de Bree en Elisabeth Pontinus) -

         † na 20-3-1683 [was toen doopgetuige in Sevenum] -

         tr. Sevenum 11 apr. 1679 (get. Theodorus Schenck en Aldegunda Schenck) met Jacobus Dominicus van Dorth - zn. van ???

         hieruit: ???


10.  Maria Schinck - ged. Sevenum 11 april 1655 (vader: Andreas Schinck, moeder: Elisabetha Rumers, doopgetuigen: Joannes Rumers cuius loco

         suscepit Joannes Gulhelmus Pontinus et Maria Kispenning cuius loco suscepit Aleidis Huckelhoeven) 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVa   Martinus Schenck ook Schinck

          ged. Sevenum 10 juli 1633 (vader: Theodorus Schenck, moeder: Anna Maria uxor, doopgetuigen: Arnoldus Schenck en domicella Elizabeth

          Schenck) - dokter in de rechten 1668 - vervangend-drossaard van ambt Kessel -

          † Sevenum 5 jan. 1704 "Martinus Schenck drossardus substitatus" -

          tr. ca. 1661 [niet in Sevenum] (Anna) Maria Margaretha de Boeckhorst - † Sevenum 12 apr. 1688 -

          dr. van Joannes Philippus Boechorst en ???


Uit dit huwelijk:


1.    Theodorus Arnoldus Schinck - ged. Sevenum 27 aug. 1662 (vader: Martini Schinck, moeder: Animariae Jo(ann)is Philippi Boechoorst, doopgetuigen:

         dominus amtmannus Joannes Arnoldus de Boechoorst en Elisabetha Schinck) - advocaat raad Geldern (D) - † Sevenum 30 sept. 1708 (ongehuwd

         als Theodorus Schenck van Nijdeggen) om 8 uur 's morgens ten gevolge van langdurige trommelvlies ontsteking. 


2.    Philippus Franciscus Schinck - ged. Sevenum 19 okt. 1663 (vader: Martini Schinck, moeder: Animariae Jo(ann)is Philippi Boeckhoorst, doopgetuigen:

         dominus canonicus Henricus Schinck in de plaats van Jacobi a Boechoorst en domicella Margareta Juwett)


3.    Jacobus Fridericus Schinck - ged. Sevenum 19 sept. 1665 (vader: Martini Schinck, moeder: Animariae Joannis Philippi Boockhorst, doopgetuigen:

         dominus Godefridus Siberti in de plaats van Matthaei van Afferden en Elisabetha Schinck in de plaats van NN van Roosendael) 


4.    Anna Maria Schinck bij huwelijk als Schenck de Nieydeggen - ged. Sevenum 21 okt. 1666 (vader: Martini Schinck, moeder: Maria Margareta, doopge-

         tuigen: clarissimus dominus Joannes Schinck in de plaats van Andreas Schinck en Elisabetha Schinck in de plaats van Margareta van Roosendael) - † ??? -

         tr. Sevenum 10 nov. 1696 (huwelijks getuigen: Georgius Horstmans kapelaan en Woltherus Nabben vicarius) met Theodorus Schenk de Nydeggen -

         † Sevenum 16 juli 1720 - zn. van Andreas Schenk en Elisabeth Romer

         hieruit:

         1) Maria Margaretha Ursula Schenck de Nydecken - ged. Sevenum 10 nov. 1697 (get. Martinus Schenck

              de Nydecken, Aldegondis Schenck de Nydecken en Margaretha van den Eijnden)

         2) Maria Elisabetha Hester Schenck de Nydeggen - ged. Sevenum 31 aug. 1699 (get. Joannes Adamus

              Schenck de Nydeggen, Maria Francisca Schenck de Nydeggen en Maria Hester de Bockhorst)

         3) Anna Lucia Schenck de Nydeggen - ged. Sevenum 6 mrt. 1701 (get. Joannes Adamus Schenck de

              Nydeggen, Fredericus Schenck de Nydeggen en Aldegondis Schenck de Nydeggen)

         4) Joannes Martinus Adamus Schenck de Nydeggen - ged. Sevenum 25 jan. 1704 (get. Henricus Ignatius

              Schenck de Nydeggen, Fredericus Schenck de Nydeggen en Cornelia Francisca Schenck de Nydeggen)


5.    Jacobus Schinck - ged. Sevenum 15 jan. 1668 (vader: Martini Schinck, moeder: Margareta Bochorst, doopgetuigen: Theodorus Schinck in de plaats

         van Jacobi Bochorst en Elisabetha Roemers en Schinck vrouw van Andreas Schinck scoltis des ampts Kessels) - † Sevenum 10 juli 1714 (ongehuwd)


6.    Casparus Schenck - ged. Sevenum 12 jan. 1669 (vader: Martini Schenck, moeder: Margareta Bochorst, doopgetuigen: Jacobus Bierens regiae

         maiestatis in ducatu Gelriae graphiarius en domicella Catharinae de Rosendaal, weduwe van de advocaat Caspari Huet)


7.    Cornelia Schenck - ged. Sevenum 26 febr. 1670 (vader: Martini Schenck, moeder: Mariae Margaretae de Boeckhorst, doopgetuigen: Joannes

         Schenck in de plaats van Frederici Wilhelmi de Boeckhorst en Elisabetha Roomers in de plaats van Mariae Hester de Boeckhorst echtgenote

         do(min)i cancellarij Hildesheijmensis) - † Geldern 22 jan. 1761 -

         tr. 1699 [s22a-c] met Henricus van Darth - ged. Venlo 3 mei 1670 (get. ???) - † Geldern 22 oct. 1742 - zn. van Henricus van Darth en Margaretha

         Golt - weduwnaar van Christina Maria Coebergh

         hieruit: (8 kinderen)

         1) Nicolaas Franciscus van Darth - ged. 2 apr. 1705 - begr. 7 aug. 1773 - 1e rector van het H. Kruisaltaar Kessel - later pastoor van Niel (bij

             Craenenborgh)

         2) Maria Margaretha Theresia van Darth - ged. 20 apr. 1706 - overl. Gelder 1751 - trouwt met Petrus Franciscus Rasoir - medicinae doctor te Gelder

         3) Joannes Baptista Martinus van Darth - ged. 4 mei 1713 - schepen van Gelder 1752


voetnoot:

[s22a-c] RHCL Maastricht - Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limburg a Maastricht -

        tome LXXI - 1935 - p.152.


8.     Philippus Henricus Franciscus Schenck - ged. Sevenum 13 juli 1671 (vader: Martini Schenck, moeder: Margaretae Bochorst, doopgetuigen: Andreas

          Schenck en Sijbilla Caspara Schenck voor resp. Fredericus de Boeckhorst en Petronella Huet)


9.     Henricus Ignatius Schenck  -  volgt Va


10.   Margaretha Elizabeth Sebastiana Schenck - ged. Sevenum 20 jan. 1675 (vader: Martinus Schenck, moeder: Margareta Boeckhorst, doop-

          getuigen: Theodorus Schenck in de plaats van Joannis Henrici Schenck kanunnik in Wezel en Sijbilla Schenck namens Margaretae Huet)


11.   Hijacinthus Gwilhelmus Schenck - ged. Sevenum 31 jan. 1676 (vader: Martinus Schenck, moeder: Margareta Boeckhorst, doopgetuigen:

          Joannes Adamus namens Matthiae van Aefferden consiliarij regij en Elizabetha van Weet)


12.   Gwilhelmus Schenck - ged. (sub conditione rebaptizatus) Sevenum 3 april 1677 (vader: Martinus Schenck, moeder: Margareta Boeckhorst,

          doopgetuigen: Theodorus Schenck in de plaats van Jacobus Huwet en Elizabetha van Weet) - † Sevenum 8 mei 1687


13.   Joanna Clementia Schenck - ged. (sub conditione rebaptizata) Sevenum 25 dec. 1678 (vader: Martinus Schenck, moeder: Margareta Boeckhorst,

          doopgetuigen: Theodorus Schenck namens Joannes Adamus Schenck en Sibilla Schenck namens Aleijdis Magdalena van Roosendall) 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVb    Theodorus Schinck [bij huwelijk als Schenck de Nydeggen]

            ged. Sevenum 25 mei 1644 (vader: Andreas Schinck, moeder: Elisabetha, doopgetuigen: Petrus Pontinus en Maria Schinck) -

            in april 1687 vaandrig - † Sevenum 16 juli 1720 -

            tr. Sevenum 10 nov. 1696 (huwelijks getuigen: Georgius Horstmans kapelaan en Woltherus Nabben vicarius) met Anna Maria Schenck de Nieydeggen -

            ged. Sevenum 21 okt. 1666 (get. clarissimus dominus Jo(ann)es Schinck in de plaats van Andreas Schinck en Elisabetha Schinck in de plaats

            van Margareta van Roosendael) - † Sevenum 14 dec. 1737 - dr. van Martinus Schinck ook Schenck van Nydeggen en Maria Margaretha van

            Bo(e)ckhorst


Uit dit huwelijk:


1.    Maria Margaretha Ursula Schenck de Nijdecken - ged. Sevenum 10 nov. 1697 (get. Martinus Schenck de Nydecken en Aldegondis Schenck de

         Nydecken loco Margaretha van den Eijnden, de vrouw van stadhouder Venlo) - † Sevenum 26 mei 1771 -

         tr. voor 20-1-1740 [huwelijk niet gevonden in Sevenum of Grubbenvorst, waar wel?] met Johannes Theodorus Verberckt - scholtis in Grubbenvorst

         en secretaris in Sevenum - † Sevenum 12 dec. 1741 - zn. van ???

         hieruit: ???


2.    Maria Elisabetha [in leven als: Isabella volgens overlijden] Hester Schenck van Nydeggen - ged. Sevenum 31 aug. 1699 (get. Joannes Adamus

         Schenck de Nydeggen en Anna Cornelia Francisca Schenck de Nydeggen dicta a Darth loco Maria Hester de Bockhorst) -

         † Sevenum 20 jan. 1765 [ongehuwd]


3.    Anna Lucia Schenck van Nydeggen - ged. Sevenum 6 mrt. 1701 (get. Joannes Adamus Schenck de Nydeggen loco Fredericus Schenck de

         Nydeggen personae personatus in Velden en kanunnik in Hinsbergen en Aldegondis Schenck de Nijdeggen) 


4.    Maria Anna Theresia Schenck van Nydeggen - ged. Sevenum 30 juni 1702 (get. Theodorus Arnoldus Schenck de Nydeggen en Aldegundis

         Schenck de Nijdeggen loco Guliettae Romers) - † Sevenum 2 juli 1782 (ongehuwd)


5.    Joannes Martinus Adamus Schenck van Nydeggen  -  volgt Vb 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Va    Henricus Ignatius Schenck (later Schenck de Nydeggen)

          ged. Sevenum 9 nov. 1672 (vader: Martini Schenck, moeder: Margaretae Bockhorst, doopgetuigen: Theodorus Schenck in de plaats van

          Jacobus Huiet en Anna Lucia Schenck) - licentiaat in beider rechten - ambtman land Kessel en substituut drossaard 1708-1709 - ambtman

          Lottum 1709 - later heer van Oyen [s3d] en Broekhuizenvorst [s3d] - † Sevenum 18 mrt. 1747 -

          tr. Sevenum 1 mei 1708 (get. erant aliquis reverendus pater recollecta et N. Smetts) en Roermond 1 mei 1708 (get. Maria Gertrudis Smidts

          en expertissimus do(min)us Gregor: Bruno van Dungen prothomaedicus) met Mechtildis Cnop ook Knops - geb. 16-2-1678 Roermond -

          † Sevenum 22 febr. 1737 - dr. van Jan Cnops en ???


voetnoot:

[s3d] kocht in 1719 het kasteel Oyen met hoeven, gronden en alle heerlijke rechten waarin begrepen de benoeming

         van scholtis, secretaris en schepenen - kocht in 1727 de heerlijkheid Broekhuizenvorst van de weduwe Flemingh -

         werd op 29 juli 1727 door Hof te Gelder ermee beleend - beiden bijgezet in grafkelder van Sevenum,

         rouwschilden zijn in pastorie, eerste schild toont goudgekroonden leeuw op zwart veld, het twee een sprekend

         wapen, een veld van zilver beladen met een gewelfden keelen balk waarboven 2 en beneden 1 groene

         rozenstengel met roden knop - RHCL Maastricht - De Maasgouw 1907 p.11.


Uit dit huwelijk:


1.    Joannes Martinus Josephus Schenk van Nydeggen  -  volgt VIa


2.    Maximilianus Theodorus Arnoldus Schenk van Nydeggen  -  volgt VIb


3.    Franciscus Anthonius Henricus Schenk van Nydeggen - ged. Sevenum 15 sept. 1711 (get. Joannes Adrianus Romer dominus de Blerick loco

         Henricus a Darth advocati et consulis Venlonensis en Anna Maria Schenck de Nydeggen)


4.    Maria Theresia Gertrudis Schenck van Nydeggen - ged. Sevenum 2 mei 1713 (get. Philippus Ambrosius comes de Schellart praepositus

         praenobilis capituli Aquisgranensis loco praedicti generosi d(omi)ni suscepit praenobilis d(omi)n(u)s Jacobus Schenck de Nydeggen en

         Aldegundis Schenck de Nydeggen) - † Sevenum 1 juli  1793 -

         tr. Sevenum 25 juni 1758 (get. Gerardus Nabben en Anna weduwe kapitein of aanvoerder Lucas geboren Gree) met Theodorus Wijnants -

         schoolmeester 1758 in Sevenum - geb. ???  - woont 1802 op Schenkenborg te Sevenum - † na 30-12-1802 - zn. van ???

         hieruit: ???


5.    Clara Josepha Francisca Schenk van Nydeggen - ged. Sevenum 25 mrt. 1714 (get. Jacobus Schenck de Nydeggen loco Godefridus van

         Hingen en Joannes Smits en Maria Margareta Ursula Schenck de Nydeggen loco Cornelia Francisca a Darth uxoris consil: reg: mai: Prusia) -

         † Sevenum 7 febr. 1793 (ongehuwd)


6.    Antonius Franciscus Jacobus Schenck van Nydeggen  -  volgt VIc


7.    Caecilia Catharina Theresia Schenck van Nydeggen - ged. Sevenum 24 mrt. 1718 (get. Theodorus Schenck de Nydeggen en Elisabetha Hester

         Schenck de Nydeggen loco Caecilia Catharina de Bocholz weduwe de Honsbroeck d(omi)nae de Horst, Sevenum etc.)


8.    Aldegundis Maria Anna Theresia Schenck van Nydeggen - ged. Sevenum 6 sept. 1720 (get. Joannes Martinus Adamus Schenck de Nydeggen

         loco Servatius Hijacinthus Graeven j.u.l. etc. en Elisabeth de Dorth weduwe de Romer d(omi)ni de Blerick loco Mariae Annae van Kiespenningh

         getrouwd met d(omi)ni de Becker receptoris g(e)n(e)ralis patriae Montensis) - † 1799 -

         tr. Sevenum 22 juli 1755 (get. Antonius Franciscus Jacobus Schenck de Nydeggen, Joannes Martinus van Dart, Maria Theresia Gertrudis

         Schenck de Nydeggen, Clara Schenck de Nydeggen) met Joannes Arnoldus de Splinter de Udemii in patria Cleviensi - zn. van ???

         hieruit: ??? 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vb    Joannes Martinus Adamus Schenck van Nydeggen

          ged. Sevenum 25 jan. 1704 (get. Henricus Ignatius Schenck de Nydeggen loco Fredericus Schenck de Nijdeggen kanunnik en Cornelia

          Francisca Schenck de Nydeggen) - in 1736 getuige bij doop in Swolgen als "vice capitaneus" - heer van Vlasrath - beleend door Johann

          Friedrich markies van Hoensbroek, domheer van Trier, met het hof de Wyhe en molenplaats in kerspel Wetten (bij Kevelaer) [44] -

          † waar? 12-10-1770 [s19] -

          tr. Venlo 31 jan. 1739 met met Joanna Adriana Sibella Roemer de Vlasraede (get. Maria Juliana Roemer en Joannes Lenaerts) met dispensatie

          vanwege 3e graad bloedverwantschap - erfgename van Vlasrath - geb. 1716 - † ??? -

          dr. van Johan (Adam) Adriaan de Roomer en Johanna Maria van Dorth zu Varick


voetnoten:

[s19] RHCL Maastricht - Publications de la Societe d'Archeologie dans le duche de Limbourg - tome II - 1865 - p. 432.

[44] boek Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 686. (regest 5109).


Uit dit huwelijk:

 

1.    Theodorus Adrianus Henricus Schenck de Nijdeggen - ged. Straelen (D) 1 nov. 1743 (vader: Joannes Martinus Adamus Schenck de Nijdeggen,

          moeder: Joanna Sibilla Adriana Romer, getuigen: de sacro fonte adm(dum) r(everen)dus Joannes Groethuijsen vicarius Stralensis, nomine

          nobilis domini Henrici Ignatij Schenck de Nijdeggen, domini de Oijen et Broeckhuijsenvoorst et domicella nobilis et illustris Maria Teresia de Varo

          nomine domicellae p(rae)nobilis Annae Julianae de Romer) 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIa   Joannes Martinus Josephus Schenck van Nydeggen

          drossaard van Kessel - ged. Sevenum 19 juni 1709 (get. Jacobus Schenck de Nydeggen en Joanna Juliana Mareschal) - † voor 1-2-1793 -

          tr. met Maria Elisabeth van Ravenstein - geb. ws. Middelaer ca. 1730 † Sevenum 1 febr. 1793 - dr. van Lambert van Ravenstein en

          Catharina van Batenburg


Uit dit huwelijk:

 

1.    Carolus Franciscus Henricus Schenck - ged. RK Nijmegen 4 mrt. 1753 (getuigen: Joannes Sanders van Wel en

         Anna Maria van Ravesteijn) 


2.    Lambert Gerhard Anton Schenk van Nydeggen - geb. Middelaer 11 okt. 1754 - tr. [Den Bosch?] met Isabella Helena Josephina van Balen -

         zij hertr. met Johannes Zeebis - gepensioneerd luitenant-kolonel

 

voetnoot:

[-] blijkbaar melding ervan van Sasse van Ysselt - de voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) p.85-93 - Wolvenhoek 8.


3.    Johan Wilhelm Schenk van Nydeggen - geb. Middelaer 17 aug. 1756


4.    Friedrich Johann Arnold Schenk van Nydeggen (jonker Frits) -

        geb. Middelaer 17 okt. 1758 [s1b] - † Sevenum 2 febr. 1825 [s1b]


voetnoot:

[s1b] RHCL Maastricht - De Maasgouw 1900 p.46.

 

5.    Gerardus Martinus Petrus Schenck van Nydeggen - ged. RK Nijmegen 10 febr. 1760 (getuigen: F. J. Schenck van

        Nijdeggen i.p.v. Petrus van Eswilder en Agnes van Ravensteijn i.p.v. Joanna Christina Schenck van Nijdeggen -

        † Helden 13 juni 1787 [ongehuwd]


6.    Maximiliaan Joseph Ignaz Schenk van Nydeggen  -  volgt VII


7.    Anton Jacob Cornelius Schenk van Nydeggen - geb. Middelaer 10 okt. 1762 - † 30-9-1763


8.    Johann Arnold Henrich Anton Schenk van Nydeggen - geb. 1765 Hs. Steen a.d. Niers [s13i]


9.    Heinrich Johann Jakob Schenk van Nydeggen - geb. 1767 [s13i]


voetnoot:

[s13i] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.82.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIb   Maximilianus Theodorus Arnoldus Schenck van Nydeggen

         ambtman en rentmeester der domeinen van Geldern (D) [s3d] - heer van Oyen en Broekhuizenvorst -

         ged. Sevenum 6 aug. 1710 (get. Theodorus Schenck de Nydeggen loco Petrus Franciscus van Rijswijck en

         Aldegundis Schenck de Nydeggen loco Catharina Peus) [s3d] - † Geldern (D) 6 jan. 1763? -

         tr. Geldern (D) 21 juni 1737 [s3d] met Anna Maria Francisca Coninx - geb. Sevenum 6-8-1710? -

         † Geldern (D) 11-11-1783? - dr. van Simon Peter Coninx en Cunera Gertrudis Portmans -

         zij hertr. Geldern 1764 met Ludovicus Edmundus Gregorius l:b: de Blankart weduwenaar parochiaan van

         Issum (D) bisdom Keulen (D) [er is Geldern (D) 1764 dispensatie aanvraag]


voetnoot:

[s3d] RHCL Maastricht - De Maasgouw 1907 p.11.


Uit dit huwelijk:


1.    Peter Franz Schenk van Nydeggen - geb. 24-4-1738 - † 17-3-1746


2.    Maria Ludovica Mechtilda Schenk van Nydeggen - non - geb. 4-5-1739


3.    Johann Joseph Martin Schenk van Nydeggen - geb. 23-3-1740 - † 5-4-1740


4.    Maria Cunera Theresia Schenk van Nydeggen - geb. Geldern (D) 17 april 1741 -

        priorin van Augustinessenklooster Maria-Weide te Venlo 


5.    Antoon Jozef Bernard Schenk van Nydeggen - geb. Geldern (D) 30 juni 1742 - † Venlo 23 dec. 1794 -

        geprofest 9 febr. 1763 - kruisheer te Venlo - testament van 4-2-1763 leenhof Cuyck waarin hij de

        heerlijkheden van Oijen en Broekhuizenvorst vermaakt aan zijn moeder


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIc   Antonius Franciscus Jacobus Schenck van Nydeggen

         ged. Sevenum 3 nov. 1716 (get. Theodorus Schenck de Nydeggen loco Henricus a Darth consiliarij maiestatis regiae Prusiae en Gualteri

         Rijswijck kanunnik en scholaster capituli de Hinsbergen en Maria M. Ursula Schenck de Nydeggen loco Mariae Christinae de Boeckhorst

         weduwe van Petrus Franciscus de Rijswijck caesariae maiestatis consiliarij privati etc.) -

         luitenant 1757 in dienst van de staat (vlgs. huwelijks inschrijving) - begraven Nijmegen 24-1-1776 -

         tr. RK Hees bij Nijmegen 6 jan. 1758 (getuigen: Guilielmus van Ravensteyn en

         Agnes van Swaenenborgh) met protestantse afkondigingen in Venlo - ondertrouw Nijmegen protestants 18-12-1757 -

         met Johanna Christina van Ravensteijn - geb. ? - begraven Nijmegen [Nederduits Gereformeerde Stevenskerk]

         24 mrt. 1810 - dr. van Willem van Ravensteijn en Agnes van Schwanenborg


Uit dit huwelijk:

 

1.    jonkheer later baron Hendricus Franciscus Josephus Schenck van Nydeggen - ged. RK Nijmegen 12 okt. 1758 (getuigen: Joannes Martinus

         Josephus Schenck van Nijdeggen en Agnes van Swaenenborgh) - cornet in lijfregiment cavallerie Orange Friesland [1789] - grietman van

         Aengwirden - lid der provinciale staten van Friesland - † Oranjewoud 15 febr. 1827 -

         tr. Nijmegen 20 dec. 1789 [ondertrouw 29-11-1789 met afkondigingen te Leeuwarden en Venraij] met Timonia Martha Andringa Lijklama a

         Nijeholt - geb. Andringastate te Oldeboorn 9 dec. 1763 - † Leeuwarden 12 apr. 1819 - dr. van Augustinus Andringa Lijklama a Nijeholt en

         Susanna thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

         hieruit:

         1) Susanna Maria baroness Schenck van Nijdeggen - ged. Nijmegen [Nederduits Geref.] 24 febr. 1790 (getuige: Susanna barones thou

              Schwartzenberg en Hohenlansberg douarie van wijlen Augustinus Lijklama etc.) 

 

voetnoot:

[-] Nederlands Adelsboek 1917 - p. 51-52 - hierin staat dat Hendricus Franciscus Josephus Schenk van Nijdeggen bij besluit van 22-10-1814 nr.

      101 werd benoemd onder de edelen en bij KB van 23-12-1825 nr. 122 in ridderschap Friesland.

 

2.    Joannes Guilielmus Martinus Schenck van Nydeggen - ged. RK Nijmegen 7 juni 1760 (getuigen: Guilielmus van Ravensteijn en Clara Josepha

         Francisca Schenck van Nydeggen)

 

3.    Maximilianus Antonius Jacobus van Schenck de Nijdeggen - ged. RK Nijmegen 16 okt. 1761 (getuigen: Maximilianus Theodorus Arnoldus van

         Schenck de Nijdeggen en Agnes van Swaenenborgh) 

 

4.    Timotheus Lambertus Antonius Schenck de Nideggen - ged. RK Nijmegen 2 sept. 1763 ( getuigen: Timotheus van Klinkenberg en Catharina

         van Baetenborg)

 

5.    Anna Megtildis Theresia van Schenck Nydecken - ged. RK Nijmegen 12 febr. 1766 (getuigen: Franciscus Dispa? en Aldegundis Theresia van

         Schenck Nydecken) - begr. Nijmegen [Nederduits Gereformeerde Stevenskerk] 27 okt. 1795     


6.    Theodorus Wilhelmus Martinus Schenck van Nydeggen - ged. RK Nijmegen 17 dec. 1773 (getuigen: Wilhelmus van Ravensteijn en NN van

         Schenck de Nijdeggen) - ingeschreven 27 okt. 1791 als student universiteit van Duisburg (D) - vredesrechter van Nijmegen - † Nijmegen 25

         aug. 1853 (ongehuwd)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VII    Maximilianus Josephus Ignatius Schenk van Nydeggen

          geb. Middelaer 13 juni 1761 - doop 1785 zegt van hem "signiferi legionis de Hessen Darmstad graviae praesidiariae" - † voor 28-12-1839 -

          tr. voor 1785 den Bosch? met Joanna Maria Catharina Smits - ged. den Bosch 2-2-1763 -  † den Bosch 28-12-1839 -

          dr. van Gerardus Smits en Joanna Adriana Maria van de Keer


Uit dit huwelijk:


1.    Joannes Martinus Josephus Schenk van Nydeggen  -  volgt VIII


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIII   Joannes Martinus Josephus Schenck van Nydeggen

         ged. Sevenum 1 nov. 1785 (get. Joannes Arnoldus Henricus Antonius Schenck de Nydeggen nomine Joannes Martinus Josephus Schenck

         de Nydeggen drossaard en Maria Elizabetha van Ravensteijn nomine Annae Elizabethae Smits) -† den Bosch 14-2-1843 -

         tr. ca. 1813 den Bosch? - met Maria Josepha Coppens - geb. ??? - † Hapert 20-12-1861 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Johann Joseph Schenk van Nydeggen - geb. den Bosch 9-10-1811 - priester bisdom Roermond -

        † Hapert 29-8-1865


2.    Antoine Francois Joseph Schenk van Nydeggen  -  volgt IX


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IX     jonkheer Antoine Francois Joseph Schenk van Nydeggen

         geb. 's-Hertogenbosch 15 mrt. 1813 - † St. Michiel Gestel 24 mrt. 1859 -

         tr. Uden 3 okt. 1853 met Roselina Antonia Huberta Venhorst - geb. Uden 20 mrt. 1825 - † Tilburg 14

         apr. 1885 - dr. van Joannes Georgius Venhorst en Wilhelmina Kerssemakers -

         zij tr. 2e Sint-Michielsgestel 25 nov. 1862 met Joannes Vranken OESGM - geb. Weert 11 nov. 1827 -

         † na 14-4-1885 - zn. van Gerard Vranken en Anna Catharina Helena van Dijck


Uit dit huwelijk:


1.     jonkvrouw Joanna Maria Josepha Huberta Schenk van Nydeggen - geb. Nijmegen 19 juli 1854 -

         † na 14-4-1885 - tr. Tilburg 21 mei 1883 met Bernardus Maria Josephus Kerstens - geb. Tilburg 7 juli

         1856 - † ??? - zn. van Bernardus Adrianus Kerstens en Eleonora Maria Cornelia Verbunt

         hieruit: ??? 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Dank aan:

Jos Dirks

Martin Peters - Marktheidenfeld (D)

Jan Bekxaanvullingen welkom.