GenBronnen

maas

GenBronnen transcripties van dopen-, trouw-, overlijdens- en secundaire bronnen


GenBronnen hebben ze geografisch verdeeld:

 

► Nederland - provincie:

►► Brabant

►► Limburg

►► overig Nederland

 

► Belgie:

►► provincie Limburg (B) [hoofdplaats Hasselt]

►► provincie Luik [hoofdplaats Luik]

►► provincie Namen [hoofdplaats Namen]

►► Oost-Vlaanderen [hoofdplaats Gent]

 

► Duitsland - deelstaten [Deutschland - bundeslandes]:

►► Noordrijn-Westfalen / NRW / Nordrhein-Westfalen

►► overige deelstaten later

 

GenBronnen is gratis voor mensen om te raadplegen. GenBronnen are free for people to use.

Maar donaties zijn welkom. Donatiies However donations are welcome.


Copyright GenBronnen:

- "Alle gegevens zoals weergegeven op de GenBronnen-website zijn alleen voor leesdoeleinden voor het publiek, het kopiëren van

     gegevens of in herziene vorm is NIET toegestaan onder "De Europese richtlijn inzake auteursrechten (2001 / 29EC). Als u dat

     doet, MOET u GenBronnen hiervoor de eer geven en duidelijk noemen. Als blijkt dat u in overtreding bent, kunt u juridische

     communicatie krijgen met een richtlijn om de gestolen inhoud te verwijderen" /

- "Alle auf der GenBronnen-website angezeigten Daten dienen ausschließlich Lesezwecken für die Öffentlichkeit, zum Kopieren von

     Daten oder in überarbeiteter Form NICHT erlaubt unter "Die Europäische Richtlinie zum Urheberrecht (2001 / 29EC). Wenn Sie

     dies tun, MÜSSEN Sie GenBronnen dafür Anerkennung zollen und Nennen Sie es klar. Wenn Sie einen Verstoß feststellen,

     erhalten Sie möglicherweise rechtliche Hinweise mit einer Anweisung, den gestohlenen Inhalt zu entfernen" /

- "All data as displayed on GenBronnen website are for reading purpose only for the public, copying data or in revised form are NOT

     allowed under "The European Directive of Copyright (2001/29EC). When you do, you MUST give credit to GenBronnen for it and

     name it clearly. If you are found to be in breach you may get legal communications with a directive to remove the stolen content". 

 

Documenten van het grootste archief ter wereld in prive handen:

►  Driessen archief

 

Latijn on-line:


►  Aa ~ Bb ~ Cc ~ Dd ~ Ee ~ Ff ~ Gg ~ Hh ~ Ii ~ Jj-Kk ~ Ll ~ Mm ~ Nn ~ Oo ~ Pp ~ Qq ~ Rr ~ Ss ~ Tt ~ Uu ~ Vv-Xx-Zz