GenBronnen

maas

Huwelijks dispensaties:


Deze werden terecht van belang geacht in de rk kerk - vooral bij hechte dorps- of andere gemeenschappen - vanwege het risico dat men op een of

andere wijze verwant was, zij het door bloed, huwelijk en/of geestelijk.

Goed dus dat de katholieke kerk ervoor waakte en sommige voorgenomen huwelijken gingen dan ook niet door.

Er werden ook dispensaties aangevraagd om andere redenen.


Onbekend   [gaarne aanvulling over deze aanvragen/correspondentie zoals plaats/datum e.d.]

Limburg

Brabant

Gelderland

Overig Nederland

Belgie

Duitsland

Elders


bisdom Roermond:

In 1970 zijn alle dispensatie aanvragen overgedragen aan RHCL Maastricht.

Gedurende 1980-er jaren heeft NGV afdeling Nijmegen ca. 25-30% gesorteerd, overwegend te maken met hun eigen kwartier.

Sindsdien heeft RHCL Maastricht dat opgepakt, gesorteerd en gekopieerd in 33 ingebonden boeken,

waarvan supplement boek 33 meer als onbekende correspondentie moet worden gezien.

 

In 2009 heeft RHCL Maastricht - door een 100.000 euro subsidie - dat archief als Orpheus-project aan derden uitbesteed om het helemaal te

ontzuren, schoon te maken en te omkrullen. De effekt daarvan is duidelijk te zien en helaas beschadigd door verbleking, vloeistof schade en

een nieuwe nummering. Met die amateuristisch proces, zijn aantal verdwenen.


Gedurende periode 2008-2019 heeft GenBronnen alle aanvragen incl. schema's en correspondentie van bisdom Roermond verwerkt,

daarbij ook anderen verwerkt die lagen bij verschillende parochies, totaal bijna 6500.

We hebben gekonstateerd dat jammerlijk velen niet bewaard zijn gebleven.

 

Dan is er nog bewaard gebleven van bisdom Roermond de zogenaamde bisschoppelijke handelingen, die zullen we ook bewerken.


apostolich vicariaat Den Bosch 1648-1803:

Wij weten niet of correspondentie c.q. aanvragen voor dispensatie daarover bewaard is gebleven, tegenwoordige bisdom Den Bosch zijn daar

nogal moeilijk en geheimizinnig over bij monde van archief beheer.


bisdom Luik:

De originele aanvragen met de belangrijke schema's helaas niet meer aanwezig!

Tijdens Napoleon I periode heeft de vicarius-generaal van de aanvragen, daarvan samenvattingen gemaakt en geschreven in aantal boeken,

die later door de bisdom archivaris Andre Deblon als drukwerk zijn gepubliceerd in 3 delen.

Daarop heeft bisdom Luik helaas alle originele correspondentie met de schema's vernietigd!


bisdom Aken:

Weten we niet zo veel over - willen we ook graag doen, als die bewaard zijn gebleven?

 

bisdom Keulen:

Net als bij bisdom Luik, zijn alleen de samenvatting boeken - geschreven door de vicarius-generaal de zg. "Kölner Generalvikariats protocolle" -

bewaard gebleven, en als commerciele publikaties uitgegeven in 12 banden (Köln 1972-2008) door "Geschäftsstelle der WGfF".

Deze 12 boeken omvat periode <1700-1790.

Lijkt erop dat ook daar de originele aanvragen met de belangrijke schema's door bisdom Keulen zijn vernietigd.

Er waren ook aantal in archief Keulen, maar die zijn helaas in 2009 vernietigd bij de instorting en destructie van dat archief, alhoewel ze daar

beweren 95% van het archief te hebben gered?


andere bisdommen, dekenaten, parochies:

Zullen ook nog aardig wat dispensatie aanvragen/correspondentie hebben, meer informatie erover welkom.de bewerkers o.l.v. Andreas W.D. Driessen op ten Bulten - maart 2020