GenBronnen

digitalisering

maas

Baarlo dopen/geboorten 1799


1799

Baarlo D1799-001   -   17-01-1799   -   blz. 1799-175 nr. 3/l

17 jan. baptisatus est Franciscus Antonius filius

Gerardi Janssen et Petronillae Dreessen conju-

gum susceptores fuerunt Conrardus Janssen

loco Francisci Trines et Anna Gertrudis Dreesen.

 

Baarlo D1799-002   -   20-01-1799   -   blz. 1799-175 nr. 4/l

20 jan. baptisata est Maria filia Henrici Smits

et Petronillae Verhaegh conjugum susceptores

fuerunt Mathias Janssen loco Joannis Verhaegh

et Margarita Smits.

 

Baarlo D1799-003   -   22-01-1799   -   blz. 1799-175 nr. 5/l

22 jan. baptisatus est Hermanus fili Petri van

Enckenvoort et Catharinae Smits conjugum

susceptores fuerunt Cornelius van Enckenvoort

loco Petri Dreessen et Aldegondis Kessels.

 

Baarlo D1799-004   -   07-02-1799   -   blz. 1799-175 nr. 6/l

7 feb. baptisatus est Arnoldus filius Michaëlis

Huberts et Elisabethae Aerts conjugum

susceptores fuerunt Joannes Janssen loco

Christiani Peters et Wilhelmina Peters.

 

Baarlo D1799-005   -   24-02-1799   -   blz. 1799-175 nr. 7/l

24 feb. baptisatus est Joannes filius Jacobi

Clercken et Joannae Bongaerts conjugum

susceptores fuerunt Mathias Clercken et

Anna Janssen loco Elisabethae Simons.

 

Baarlo D1799-006   -   01-03-1799   -   blz. 1799-176 nr. 1/l

1 martii baptisatus est Petrus filius Joannis

Joosten et Mariae Gielen conjugum suscep-

tores fuerunt Leonardus Joosten et Maria

Janssen.

 

Baarlo D1799-007   -   02-03-1799   -   blz. 1799-176 nr. 2/l

2 martii baptisata est Maria Elisabetha

filia Andreae Gerardi van Wis et Mariae

Josephae Kessels conjugum susceptores

fuerunt Joannes van Oijen loco Mathiae

van Wis et Maria Elisabeth de Sonneville.

 

Baarlo D1799-008   -   07-03-1799   -   blz. 1799-176 nr. 3/l

7 martii baptisata est Maria Gertrudis filia

Joannis Beurskens et Joannae van Oort conju-

gum susceptores fuerunt Wilhelmus Buerskens

et Anna Maria Bours loco Gertrudis van Oort.

 

Baarlo D1799-009   -   06-04-1799   -   blz. 1799-176 nr. 4/l

6 aprilis baptisatus est Mathias filius Wilhel-

mi Wolters et Margaritae Janssen conjugum

susceptores fuerunt Henricus Wolters loco Joannis

Wolters et Gertrudis Janssen.

 

Baarlo D1799-010   -   18-04-1799   -   blz. 1799-176 nr. 5/l

18 aprilis baptisata est Ida filia Christiani

Hoebos et Agnetis Huijs conjugum susceptores

fuerunt Philippus Nelissen loco Casparis

Hoebos et Anna Hendriks.

 

Baarlo D1799-011   -   27-04-1799   -   blz. 1799-176 nr. 6/l

27 aprilis baptisatus est Jacobus Antonius filius

Joannis Rutten et Mariae Annae Holten suscep-

tores fuerunt Antonius Timmermans et Petronilla

Thijssen.

 

Baarlo D1799-012   -   10-05-1799   -   blz. 1799-176 nr. 7/l

10 maji baptisata est Maria Catharina filia Martini

Beurskens et Mariae Pennings conjugum suscep-

tores fuerunt Andreas Beurskens et Anna Catharina

Kessels.

 

Baarlo D1799-013a   -   18-05-1799   -   blz. 1798-169 nr. 1/l

Op heden den negentwintigste

dachs maent florial sevende jaer

der Franse republic is voor mij

Van Wis municipael agent der

gemeente Baerlo op het gemeenshuijs

alhier erschenen Johanes Linsen

ackerman woonagtig binnen dese

gemeente welck geassistiert bij Wilm

Buerskends out vierenveertig jaeren

ackerman woonagtig in dese gemeente

en bij Gertrudis Linssen out drij en

vijftig jaer egte dogter van Gerrit Linssen

ackerman woonagtig in dese gemeente

out ses en seventig jaeren, aen mij

Van Wis verklaart heeft dat Maia

Ingenot zijne wettige huijs vrouwe

op dato als boven om vijf uijre

naer noen binne sine wooninge

een dogterken gebaert heeft het welck

hij aen mij vertoont en den naem

Johana aen haer gegeven heeft

ingevolge dese verclaeringe de welck

Wilm Buerkens en Geertrudus Linssen

versekeren waeragtig en overeencomstig

te weesen met de vertooninge van het

bovengemelde kindt aen mij geschiet

hebbe ick uijt cragt der mij toe-

betroude magt dit tegenswordige act

verveerdigt het welck Johanes Linssen

vader van 't kindt en die twee getuijgen

Wilm Buerskens en Geertrudus Linssen

beneffens mij ondertekent hebben.

Gedaen op het gemeenshuijs tot Baerlo

op dag maendt en jaer als boven

 

Baarlo D1799-014a   -   29-05-1799   -   blz. 1798-169 nr. 1/r

Op heden den thinde prairial sevinde ijaer voor

noen     sevinde jaer der Franse

republic is voor mij Van Wis municipael

agent der gemeente Baerlo op het gemeens

huijs alhier erschenen Alexander

Rootbeen dagloonder woonagtig binnen

dese gemeente welck geassisteert bij

Wolter Bruijnen out vier en sestig jaeren

daglonder woonagtig in dese gemeente

en bij Gertrudis Stevens ses en twintig

jaeren woonagtig in dese gemeente

aen mij Van Wis verclaert heeft dat

Maria Janssen zijn wettige huijsvrouwe

op den negende deses mants ses uijre

naer middag binne sijne wooninge een

dogterken gebaert heeft het welck hij aen

mij vertoont en den naem Wilhelmina

aen haer gegeven heeft ingevolge die welc-

ke Wolter Bruijnen en Geertrudus Stevens

versekeren waeragtig en overeencomstig

te weesen met die vertooninge van

het bovengemelt kindt aen mij

geschied hebbe ick uijt cragt der mij

toebetroude magt dit tegenswordige

acte verveerdigt het welck Alexander

Roodbeen vaeder van 't kindt en die

twee getuijgen Wolter Bruijnen

en Gertrudus Stevens

Gedaen op het gemeens huijs

tot Baerlo op dag, maendt

en jaer als boven

 

Baarlo D1799-015a   -   16-07-1799   -   blz. 1798-171 nr. 1/r

Op heden den agtentwintigste

messidor sevende jaer der Franse

republic is voor mij Van Wis

municipael agent van de gemeente

Baerlo op het gemeens huijs alhier

erschenen Henderick Jacops out

viftig jaeren ackerman woonagtig

in dese gemeente welcke welcke

geasisteert bij Johanes Bruijnen

out veertig jaeren ackerman

woonagtig in dese gemeente en bij

Maria Jacops out negenendertig jaer

woonagtig tot Helden egte dogter

van Wilm Jacops ackerman

inwoonder van dese gemeente

aen mij Van Wis verclaert heeft

dat Maria Bruijnen zijne wettige

huijsvrouw op dato als boven naer

middag om drij uijren binnen sine

wooninge een dogterken gebaert heeft

welck hij aen mij vertoont en den naem

Ida aen haer gegeven heeft in gevolge

dese verclaeringe de welcke

Johanes Bruijnen en Maria

Jacops versekeren waeragtig en

overeencompstig te weesen met de

vertooninge van het bovengemelt

kindt aen mij geschiet hebbe ick

uijt cragte der mij toebertroude

magt dit tegens tegenswordige acte

verveerdigt het welck Hendrick

Jacops vaeder van 't kindt en de

twee getuijgen Johanes Bruijnen

en Maria Jacops beneffens mij

onderteekent hebben.

Gedaen op het gemeens huijs

tot Baerlo op dag maent

en jaer als boven.

 

Baarlo D1799-016a   -   14-07-1799   -   blz. 1798-171 nr. 1/l

Op heden den ses en twintigste

Messidor sevende jaer der Franse

Republic is voor mij Van Wis

municipael agent der gemeente Baerlo

op het gemeens huijs alhier erschenen

Mighiel Gommans out ses en

twintig jaeren herbergier van professi

woonagtig in dese gemeente welck

geassisteert bij J. Fransis Gommans

aut vierendertig jaeren rintenier

woonagtig tot Helden en bij Barbara

Bouten egte dogter van Godefridus

Bouten beide uijt dese gemeente aen

mij Van Wis verclaert heeft dat

Petronella Bouten zijne wettige

huijsvrouw op dato als boven

om drij uijre naer noen binnen

zijne wooninge een dogterken

gebaert heeft welck aen mij

vertoont en den naem Petronela

aen haer gegeven heeft in gevolge

dese verclaeringe de welcke Joos

Franssis Gommans en Barbara

Bouten versekeren waeragtig en

overeencompstig te wesen met de

vertooninge van het bovengemelt

kindt aen mij geschiet hebbe

ick uijt cragte der mij toebetroude

magt dit tegens tegenswordig act

verveerdigt het welck Michiel

Gommans vaeder van 't kindt en

de twee getuijgen Joos Frans Gommans

en Barbara Bouten beneffens mij

ondertekent hebben.

Gedaen op het gemeens huijs

tot Baerlo op dag mandt

en jaer als boven

Michiel Gommans vader

Joos F. Gommans

 

Baarlo D1799-017a   -   21-07-1799   -   blz. 1798-173 nr. 1/l

Op heden den derden thermidor

sevende jaer der Franse republic

is voor mij Van Wis municipael agent

der gemeente Baerlo op het gemeens huijs

alhier erschenen Conrart Holten out

seven en dertig jaer dagloonder

woonagtig in dese gemeente welcke

geasistert Petrus      out

negenendertig jaer dagloonder woon-

agtig tot Bleerick en bij Helena

Aerdt out ses en dertig jaeren aen

mij Van Wis verclaert heeft dat

Willemina Geraerdts zijne wettige

huijsvrouw op dato als boven om

ses uijren naer noen binnen sine

woninge een soontien gebaert

heeft welcke hij aen mij vertoont

en den naem Franciscus aen hem

gegeven heeft in gevolge dese

verclaeringe de welcke Peter

 en Helena Aerts versekeren

woonagtig en overeencompstig te

wesen met de vertooninge van

het bovengemelt kindt aen mij

geschiet hebbe ick uijt cragt der

mij toe betroude magt dit tegen

tegenswordig acte verveerdigt

het welck Conraet Holten vaeder

van 't voors. kindt en die twee

getuijgen Peter en

Helena Aerts beneffens mij

onderteekent hebben.

Gedaen op het gemeens huijs

tot Baerlo op dag maent

en jaer als boven

 

haec sequentia baptisatorum nomina ab

anno nempé 1798 14 augusti usque ad

annum 1800 10 aprilis inclusive fideliter

descripti ex schedula authentica defuncti

piae memoriae P. Geusen pastoris hujus

parochiae prout videri potest ex adhic adja-

centi schedula

 

Baarlo D1799-013b   -   16-05-1799   -   blz. 1799-175 nr. 1/r

16 maji baptisata est Joanna filia Joannis

Lenssen et Mariae in gen Noot conjugum suscep-

tores fuerunt Wilhelmus Beurskens et Gertrudis

Lenssen.

[datum mogelijk schrijffout van pastoor, BS geeft 18-05-1799 als geboortedatum]

 

Baarlo D1799-014b   -   29-05-1799   -   blz. 1799-175 nr. 2/r

29 maji baptisata est Wilhelmina filia Alexandri

van Rootbeen et Mariae Janssen conjugum susep [sic]

susceptores fuerunt Mathias Janssen loco Wolte-

ri Bruijnen et Gertrudis Stevens.

 

Baarlo D1799-015b   -   23-06-1799   -   blz. 1799-175 nr. 3/r

23 junii baptisata est Ida filia Henrici Jacobs et

Mariae Bruijnen susceptores fuerunt Joannes

Bruijnen et Anna Maria Bours loco Mariae Jacobs.

 

Baarlo D1799-016b   -   13-07-1799   -   blz. 1799-175 nr. 4/r

13 julii baptisata est Petronilla filia Michaëlis

Gommans et Petronillae Leenders conjugum suscep-

tores fuerunt Mathias Janssen loco a. r.d.

Joannis Francisci Gommans rectoris sacelli

B.V. Mariae in Helden et Barbara Bouten.

 

Baarlo D1799-017b   -   21-07-1799   -   blz. 1799-175 nr. 5/r

21 julii baptisatus est Franciscus filius Conrardi

Holten et Wilhelmina Geraerdts conjugum

susceptores fuerunt Petrus Titelair et Anna

Maria Bours loco Helenae Aerts.

 

Baarlo D1799-018   -   15-08-1799   -   blz. 1799-175 nr. 6/r

15 augusti baptisatus est Petrus filius natus

valis Gertrudis Jacobs quae patrem nomina-

vit Wilhelmum Tieghelbeckers ex Besel

susceptores fuerunt Mathias Janssen loco

Gregorii Tieghelbeckers et Theresia Janssen.

[in marge: Petrus per subsequens matrimonium legitimatus est]

 

Baarlo D1799-019   -   27-08-1799   -   blz. 1799-175 nr. 7/r

27 augusti baptisatus est Joannes Hermanus

filius Joannis Wijlders et Mariae Mulhaussers

conjugum susceptores fuerunt Petrus Wijldels

et Gertrudis Dorssers.

 

Baarlo D1799-020   -   27-08-1799   -   blz. 1799-176 nr. 1/r

27 augusti baptisata est Wilhelmina filia

Henrici Verhaegh et Helenae Dreessen con-

jugum susceptores fuerunt Petrus Dreessen

et Anna Maria Bours loco Christinae Verhaegh.

 

Baarlo D1799-021   -   18-09-1799   -   blz. 1799-176 nr. 2/r

18 7bris baptisata est Eleonora filia Joannis

Verbongh et Agnetis Sijmons conjugum suscep-

tores fuerunt Hermanus Sijmons et Anna Maria

Bours loco Mariae Voestermans.

 

Baarlo D1799-022   -   11-09-1799   -   blz. 1799-176 nr. 3/r

11 7bris baptisata est Maria Helena filia Wilhelmi

Dorssers et Wilhelminae Korsten conjugum suscep-

tores fuerunt Joannes Janssen loco Wilhelmi

Dorssers et Anna Maria Bours loco Christinae Londers.

 

Baarlo D1799-023   -   17-09-1799   -   blz. 1799-176 nr. 4/r

17 7bris baptisata est Petronilla filia Leonardi

Hanssen et Mariae Dorssers conjugum susceptores

fuerunt Leonardus Stroucken et Martina Janssen.

 

Baarlo D1799-024   -   02-10-1799   -   blz. 1799-176 nr. 5/r

2 8bris baptisatus est Cornelius filius Petri

Theunissen et Hendrinae Leenders conjugum

susceptores fuerunt Cornelius van Enckenvoort

loco d. Caroli de Bruijn et Catharinae Schaeffels

 

Baarlo D1799-025   -   06-10-1799   -   blz. 1799-176 nr. 6/r

6 8bris baptisatus est Hermanus filius Philippi

Nelissen et Mariae Sijmons conjugum susceptores

fuerunt Joannes Verbong et Petronilla Sijmons

 

Baarlo D1799-026   -   13-10-1799   -   blz. 1799-176 nr. 7/r

13 8bris baptisatus est Wilhelmus filius Hermani

Bongaerts et Helenae Engels conjugum suscep-

tores fuerunt Hermanus Engels et Anna Maria

Bours loco Mariae Benders.

 

Baarlo D1799-027   -   27-11-1799   -   blz. 1800-177 nr. 1/l

27 9bris baptisata est Petronilla filia

Hermani Joosten et Mariae Janssen conjugum

susceptores fuerunt Mathias Janssen et Catharina

Coulhof.

 

Baarlo D1799-028   -   08-12-1799   -   blz. 1800-177 nr. 2/l

8 decembris baptisata est Gertrudis filia Emundi

Houben et Catharinae Engelen conjugum susceptores

fuerunt Christianus Engels et Dorothea Houben

 

Baarlo D1799-029   -   21-12-1799   -   blz. 1800-177 nr. 3/l

21 decembris baptisata est Anna Catharina filia

Cornelii Bergmans et Mariae Heijmans susceptores

fuerunt Bartholomeus Heijmans et Maria Kessels

 

Baarlo D1799-030   -   30-12-1799   -   blz. 1800-177 nr. 4/l

30 decembris nata et baptisata est Maria Joanna filia

Joannis Frederici Franscisci Welmaekers # et Anna Elisa-

bethae Schapen conjugum susceptores fuerunt

Jacobus Beurskens et Maria Jenna uxor de

Janvoue

[in marge, aansluitend bij #: ..mploije]