GenBronnen

maas

Helden RK huwelijken 1635-1639


Helden H1635-001   -   22-01-1635   -   blz. 131 (stempel 64) nr. 1

1635 22 januarij Jo(ann)es

Goemans duxit in matrimo-

nium Catharina(m) Bans Ve(n)ra-

densem p(rae)sentibus testibus

Joanne Heesen, et et [sic] Gode-

frido Henrici

 

Helden H1635-002   -   03-05-1635   -   blz. 131 (stempel 64) nr. 2

3a. maij in matrimonium

duxit Daniel Godefridi a

Weert filius Petronillam

filiam Jo(ann)is Goemans p(rae)sen-

tibus testibus Daniele ab

Huijs [et] Gisberto Neesen

 

Helden H1635-003   -   24-05-1635   -   blz. 131 (stempel 64) nr. 3

24 maij Seruatius Jo(ann)is Merca-

toris filius in matrimonium

duxit Petronillam Andreae Cou-

mans filiam p(rae)sentibus testibus

Petro filio Jo(ann)is Mercatoris

et Petro Coumans

 

Helden H1635-004   -   20-06-1635   -   blz. 131 (stempel 64) nr. 4

20 junij Gulielmus Nico-

laj Geldens filius in matri-

monium duxit Mechtildem

filiam Jo(ann)is vande(n) Venn

p(rae)sentibus testibus Engelber-

to Bullens, et Joanne Ni-

colai.

 

Helden H1635-005   -   12-07-1635   -   blz. 131 (stempel 64) nr. 5

12 julij Petrus Andreae

Hen(n)is filius duxit in matri-

monium Idam Petri van

Incke(n)uort filiam p(rae)sentibus

testibus Jo(ann)e Andreae Hen-

nis filio et Petro va(n)

Inckenuort

 

anno 1636

Helden H1636-001   -   08-01-1636   -   blz. 132 (stempel 65) nr. 1

8 januarij Theodorus

filius Matthiae V(er)haig

duxit in matrimonium

Windolam filia(m) Godefridi

Goissens ex Meiel

p(rae)sentibus testibus Anthonio

Verlinden et Godefrido V(er)haig

 

Helden H1636-002   -   25-01-1636   -   blz. 132 (stempel 65) nr. 2

25 januarij Conrardus

Jo[ann]is filius op gen Alde Vort

duxit in matrimonium

Luciam Verrijt p(rae)sentibus

testibus Joanne Verrijt

et Leonardo Heimans

 

Helden H1636-003   -   31-01-1636   -   blz. 132 (stempel 65) nr. 3

31 januarij Jo(ann)es V(er)rijt duxit

in matrimonium Cunibur-

gam filiam Henrici Maesse[n]

filiam [sic] a Meiel p(rae)sentibus testi-

bus Conrardo op gen Alde Vort

et Leonardo Heimans

 

Helden H1636-004   -   31-01-1636   -   blz. 132 (stempel 65) nr. 4

eodem die Gulielmus Matthi[ae]

Verhaig fili[u]s duxit in ma-

trimonium Catharina(m) Guli-

elmi van Leir filiam

p(rae)sentibus testibus Theodoro

Verhaig et Matthia van

Leir

 

Helden H1636-005   -   31-01-1636   -   blz. 132 (stempel 65) nr. 5

eodem die Henricus a

Maris duxit in matrimoni-

um Gertrudem Petri Groe-

nen filiam p(rae)sentibus

testibus Thoma Rutgeri

Boijen filio et Joachimo van

Leir

 

Helden H1636-006   -   03-02-1636   -   blz. 133 (stempel 65) nr. 1

3 februarij Matthias Fien

duxit in matrimonium

Elizabetam Matthiae Jacken

filiam p(rae)sentibus testibus

Theodoro Metten et Petro

Janssen

 

Helden H1636-007   -   05-02-1636   -   blz. 133 (stempel 65) nr. 2

5 februarij Gulielmus

Nicolaj van Kessel filius

duxit in matrimonium

Johenna(m) filiam Marcelij

Textoris p(rae)sentibus

testibus Anthonio a Kessel

et Petro Ma[r]celij

 

Helden H1636-008   -   19-04-1636   -   blz. 133 (stempel 65) nr. 3

19 aprilis Gulilmus Cornelij

duxit in matrimonium Cathari-

nam Petri Roggels filiam p(rae)sen-

tibus testibus Matthiae Guliel-

mi Martens filio et Theodoro

Scheerers

 

[doorgehaalde inschrijving, die later werd herhaald]

 

Helden H1636-009   -   06-08-1636   -   blz. 134 (stempel 66) nr. 1

6 augusti Jo[ann}es Roesen duxit

in matrimonium Thomam

filiam Henrici a Maris p(rae)senti-

bus testibus v(enerabi)li d. Martino

Coumans et Jacobo Guli-

elmi Molitoris filium

 

Helden H1636-010   -   06-08-1636   -   blz. 134 (stempel 66) nr. 2

eodem die Jacobus Gulielmi

Molitoris filius duxit in matri-

monium Haduicam filiam

Bartholomei Gabelis p(rae)sentibus

testibus v(enerabi)li d. Martino

Coumans et Joanne Roesen

 

Helden H1636-011   -   21-08-1636   -   blz. 134 (stempel 66) nr. 3

21. augusti Godefridus van den

Parzick duxit in matrimonium

Jehenna(m) Bartholomei van Oien filia(m)

p(rae)sentibus testibus Arnoldo van den

Parzick et Maria Jo(ann)is Arnoldi filia

 

Helden H1636-012   -   24-08-1636   -   blz. 134 (stempel 66) nr. 4

24 augusti Petrus Marcelij

Textoris filius duxit in matrimon-

ium Judocam filiam Jo(ann)is Godefridi

p(rae)sentibus testibus Joanne Godefridi

et Maria Leen

 

Helden H1636-013   -   25-08-1636   -   blz. 134 (stempel 66) nr. 5

25 augusti Henricus filius Jo(ann)is op

den Hunderberch duxit in matrimo-

nium Windelam filiam Godefridi

Geisen p(rae)sentibus testibus Petro

Piggen et Petronella a Maris

 

Helden H1636-014   -   07-09-1636   -   blz. 135 (stempel 66) nr. 1

7 septembris Jacobus Simonis duxit

in matrimonium Andream Buskens

p(rae)sentibus testibus Anthonio

Slots et Anna Jacobi Simonis

filia

 

Helden H1636-015   -   02-10-1636   -   blz. 135 (stempel 66) nr. 2

2 octobris Arnoldus Jo(ann)is

Petri filius duxit in matrimo-

nium Theodoram Jo(ann)is Schee-

ris filiam p(rae)sentibus testibus

Matthia filio Gulielmi Martini

et Anthonia filia Godefridi

Verstappen

 

Helden H1636-016   -   06-10-1636   -   blz. 135 (stempel 66) nr. 3

6 octobris Bartholomeus

Petri Roggels filius duxit in

matrimonium Theodoram Petri

Treijnen filiam p(rae)sentibus testibus

Petro Treinen et Jehenna

Renero Halfmans filia

 

Helden H1636-017   -   11-10-1636   -   blz. 135 (stempel 66) nr. 4

11 octobris Tilma(n)nus van Berge

duxit in matrimonium Jehe(n)nam

Godefridi a Weert filiam p(rae)sentibus

testibus Joanne Geeuen [= Geeven] et

Isabella filia Godefridi Roosen

 

Helden H1636-018   -   13-10-1636   -   blz. 135 (stempel 66) nr. 5

13 octobris Jo(ann)es Bullens in

matrimonium duxit Henricam

Winandi a Maeris filiam

p(rae)sentibus testibus Ingelberto Bul-

lens et Jehen(n)a Jo(ann)is va(n) de(n) Ven filia

 

Helden H1636-019   -   15-10-1636   -   blz. 135 (stempel 66) nr. 6

15 octobris Arnoldus Egidij duxit

in matrimonium Helenam Jo(ann)is

van Eeren filiam p(rae)sentibus testi-

bus Lamberto Arnoldi et Andrea

Thomae Rappe(n) filio

 

Helden H1636-020   -   27-11-1636   -   blz. 135 (stempel 66) nr. 7

27 nouembris Martinus Jo(ann)is

Moitzen filius duxit in matri-

monium Anthoniam filiam

Godefridi Verstappen. p(rae)sentibus

testibus Petro Matthiae Martens

filio et Margarita Moitzen

 

Helden H1636-021   -   29-11-1636   -   blz. 135 (stempel 66) nr. 8

29 noue(m)bris Matthias Michaelis

Deegens filius duxit in matrimoniu(m)

Mariam Godefridi van Oijen filia(m)

p(rae)sentibus testibus Theodoro

Deegens et Maria Deegens

 

Helden H1636-022   -   29-11-1636   -   blz. 136 (stempel 67) nr. 1

29 nouembris Jo(ann)es Gabeli duxit

in matrimonium Margaritam

filia(m) Jo(ann)is Winandi Moitzen p(rae)sentibus

testibus Martino Moitzen et Maria

Jacobi Ditgens uxore

 

Helden H1636-023   -   29-11-1636   -   blz. 136 (stempel 67) nr. 2

29 nouembris Anthonius filius

Laurentij op den Mortel duxit

in matrimonium Jehenna(m) filia[m]

Jacobi a Weert filiam [sic] p(rae)sentibus

testibus Bernardo van Hoiff et

Henrico Bischops

 

[1637]

Helden H1637-001   -   06-02-1637   -   blz. 136 (stempel 67) nr. 3

6 februarij Theodorus filiu[s]

Martini Goemans duxit in

matrimonium Theodoram

filiam Jacobi Ditgens p(rae)sentibus

testibus Petro Goemans

et Petro Stam(m)en

 

[hiaat van 3 originele blz. nummers,

later aangebrachte stempel nrs. gaan gewoon door]

 

[in ander handschrift:] 1639

Helden H1639-002   -   02-03-1639   -   blz. 140 (stempel 68) nr. 1

2 martij Jo(ann)es Jo(ann)is Huijs filius

duxit in matrimonium Margaritam

filiam Gulielmi van Leir p(rae)sentibus

testibus Andrea Koumans et Matthia

filio Gulielmi van Leir

 

Helden H1639-003   -   02-03-1639   -   blz. 140 (stempel 68) nr. 2

eodem die Anthonius Jo(ann)is Sloets filius

duxit in matrimonium Mariam

Jo(ann)is Huijs filiam p(rae)sentibus testibus

Gulielmo Knippenberch et Joanne

Sloets

 

Helden H1639-004   -   03-03-1639   -   blz. 140 (stempel 68) nr. 3

3 martij Paulus Jacobi van de[n]

Kronenberch filius duxit in

matrimonium Gertrudem Sebasti-

ani Scherers filiam p(rae)sentibus

testibus Jo(ann)e Godefridi et

Petro Martini

 

[in 1e instantie was blz. 140 blanko, de pastoor heeft dat zelfde

jaar de 3e huwelijks inschrijvingen bijgeschreven, ze waren

abusievelijk door hem geplaatst bij de dopen]

 

Helden H1639-005   -   07-02-1639   -   blz. 141 (stempel 68) nr. 1

a(nn)o domini 1639 7 februa-

rij Matthias Gulielmi van Leir

filius duxit in matrimonium

Isabellam filia(m) Godefridi Gabeli

p(rae)sentibus testibus Matthia Gabeli

et et [sic] Andrea Coumans

 

Helden H1639-006   -   22-02-1639   -   blz. 141 (stempel 68) nr. 2

22 februarij duxit in matri-

monium Jo(ann)es filius Matthiæ

Verhaig Mariam filiam Mar-

tini Gaertgens p(rae)sentibus testibus

Godefrido V(er)haig et Guliel-

mo V(er)haig

 

Helden H1639-007   -   24-02-1639   -   blz. 141 (stempel 68) nr. 3

24 februarij Lambertus Arnoldi

Simonis filius duxit in matrimo-

nium Jehennam Jo(ann)is Winckens

filiam p(rae)sentibus testibus Joa(nn)e

Huijs et Joanne Cornelij

 

Helden H1639-008   -   24-02-1639   -   blz. 141 (stempel 68) nr. 4

eodem die Thomas van Euerlo [= Everlo]

duxit in matrimonium Margarit[am]

filiam Gulielmi Joisten p(rae)sentibus

testibus Joanne Fabri et Martino

Gulielmi Martens filio

 

Helden H1639-009   -   26-05-1639   -   blz. 141 (stempel 68) nr. 5

26 maj Geisbertus Theodori Kuij-

pers filius duxit in matrimonium

Theodoram Henrici V(er)stappen filiam

p(rae)sentibus testibus [verder niets geschreven]

 

[doorgehaalde doop inschrijving]

 

Helden H1639-010   -   09-06-1639   -   blz. 141 (stempel 68) nr. 7

9 junij Andreas Coumans

duxit in matrimonium Mariam

Anthonij Geilen filiam p(rae)sentibus

testibus Henrico Haisen et

Joanne Anthonij Geilen filio

 

Helden H1639-011   -   03-07-1639   -   blz. 141 (stempel 68) nr. 8

3 julij Jo(ann)es Petri Geiskens

filius duxit in matrimonium

Gulielmam Jo(ann)is Claes filiam

p(rae)sentibus testibus Petro V(er)haig et

Theodoro Jo(ann)es Hesen filio

 

Helden H1639-012   -   05-10-1639   -   blz. 142 (stempel 69) nr. 1

5 octobris in matrimonium

duxit Jo(ann)es Anthonij

Geilen filius Petronellam Geile[n]

p(rae)sentibus testibus Jo(ann)e V(er)haig

et Theodoro ab Hoichten

 

Helden H1639-013   -   17-11-1639   -   blz. 142 (stempel 69) nr. 2

17 nouembris Jacobus Gisberti

Kreemers filius duxit in matri-

monium Mariam Theodori Siguri

filiam p(rae)sentibus testibus Jacobi Kre[e-]

mers et Henrici Meuters

 

Helden H1639-014   -   23-11-1639   -   blz. 142 (stempel 69) nr. 3

23 Petrus Gisberti Leeme(n) filius

duxit in matrimonium Anna(m) Arnoldi

Franssen filiam p(rae)sentibus testibus

Matthia Jo(ann)is Geilen filio et Matthia op den

Weedem

 

Helden H1639-015   -   23-11-1639   -   blz. 142 (stempel 69) nr. 4

eodem die duxit in matrimonium

Godefridus Jo(ann)is Gwalteri filius

Mariam Jo(ann)is op den Weehem

filia(m), testes Gregorius Piggen [et]

Marcelius Dionisij

 

Helden H1639-016   -   24-11-1639   -   blz. 142 (stempel 69) nr. 5

24 nouembris in matrimoni-

um progressi su(n)t Godefridus

Matthiae V(er)haig filius et Ma-

ria Nicolai Maasen filia p(rae)sen-

tibus testibus Thoma V(er)schare(n)

et Gisberto Matthiae V(er)haig

filio