GenBronnen

maas

Helden RK huwelijken 1797-1799


[uit boek 6 bevat huwelijks-inschrijvingen van mensen

van elders die nog wel kerkelijk konden trouwen in Helden,

maar niet meer in hun eigen parochie]

 

registrum

matrimonio junctorum

ex aliis parochii

cum in iis pastores vi

legum republicae gallicae

a culta experiendo arceanta

 

Helden He1797-001   -   22-10-1797   -   blz. (stempel 2) nr. 2

anno d(omi)ni millesimo septingen-

tesimo nonagesimo septimo

die vigesima secunda mensis

octobris ex commissione et de

licentia r(everen)di d(omi)ni Todeman

pastoris in Heijthuijsen

matrimonio juncti sunt in

Helden Jacobus Timmerman[s]

et Petronella Verlinden

coram me infrascripto

pastore et testibus Winando

Verlinden et Joanna Verlinden

Helden 22a 8bris

1797

M:L: Hoemoet pastor

in Helden

 

Helden He1797-002   -   10-11-1797   -   blz. (stempel 2) nr. 3

eodem anno ut supra /: 1797 :/

decima mensis novembris ex

commissione et de licentia

r(everen)di d(omi)ni G: H: Verstegen

pastoris de Leveroij et decan[i]

districtus Wethensis matrim[o-]

nio juncti sunt in Helden

Joannes van de Drinck et

Joanna Deelen coram me

infrascripto pastore et testibus

Joanne van de Drinck et

Martina Smolders

Helden

10a 9bris 1797

M:L: Hoemoet pastor

in Helden

 

Helden He1797-003   -   13-11-1797   -   blz. (stempel 2) nr. 1

anno d(omi)ni millesimo septingentesimo

nonagesimo septimo die decima

tertia mensio novembris ex com-

missione et de licentia r(everen)di

d(omi)ni Stoutemans pastoris

in Nederweert matrimonio

juncti sunt in sacello Dolorosae

Virginis Matris sub parochiae de

Helden Joannes Stephanus

Aubert et Elisabetha Ludo-

vica Adeleidis Pauline Senée

coram me infrascripto praefati

sacelli rectore et testibus

Joanne Baptista Victorio Senée

et Maria Barbara Guilliaume

Joan. Fr. Gommans

rector sacell:

 

Helden He1797-004   -   14-11-1797   -   blz. (stempel 3) nr. 1

anno d(omi)ni millesimo septingen-

tesimo nonagesimo septimo

die decima quarta mensis

novembris ex commissione

et de licentia r(everen)di d(omi)ni

Todeman pastoris in Heijthuijsen

cum dispensatione in quarto

aequali consanguinitatis gradu

matrimonio juncti sunt in

Helden Joannes Kessels et

Cornelia Kessels caelebes coram me

infrascripto pastore et testibus

Godefrido Kessels et Gertrude

Kessels : M.L. Hoemoet

pastor in Helden

 

Helden He1797-005   -   21-11-1797   -   blz. (stempel 3) nr. 2

anno domini millesimo septin-

gentesimo nonagesimo septimo

die vigesima prima mensis

novembris ex commissione

et de licentia reverendi domini

P Todeman pastoris in

Heijthuijsen matrimonio juncti

sunt in Helden Laurentius

Hillekens et Petronilla Smeets

caelibes coram me infrascripto

pastore et testibus Petro

Deckers et Maria Hillekens :

M.L. Hoemoet pastore

in Helden

 

Helden He1797-006   -   22-11-1797   -   blz. (stempel 3) nr. 3

anno domini millesimo septin-

gentesimo nonagesimo septimo

die vigesima secunda mensis

novembris ex commissione et

de licentia reverendi domini

Scherpenbergh pastoris in Baexem

cum dispensatione in tribus

bannis matrimonio juncti sunt

in Helden Wilhelmus Berben

caelebs et Maria Kessels vidua

coram me infrascripto pastore

et testibus Theodoro Pubben

et Elisabetha Wetemans

M.L. Hoemoet in Helden

pastore

 

Helden He1797-007   -   22-11-1797   -   blz. (stempel 3) nr. 3

anno domini millesimo septin-

gentesimo nonagesimo septimo

die trigesima mensis novembris

ex commissione et de licentia

admodum reverendi domini J:J:

Stiels pastoris in Neer

cum dispen-

satione in tribus bannis matri-

monio juncti sunt in ecclesia

parochiale de Helden Joannes

Schepers viduus et Maria

Clerx caelebs coram me

infrascripto pastore et testibus

Lamberto Veugelers et

Petronella Jacobs :

M.L. Hoemoet praefatae

ecclesiae pastore

 

Helden He1798-001   -   09-01-1798   -   blz. (stempel 4) nr. 1

anno domini millesimo septin-

gentesimo nonagesimo octava

die nona mensis januarii ex

commissione et de licentia

admodum reverendi domini

God: van den Schoor pastoris

in Roggelen matrimonio juncti

sunt in ecclesia parochiali de

Helden Joannes Calers et

Petronella Baetsen coram me

infrascripto pastore et testibus

Philippo Janssen et Maria

Janssen :

M.L. Hoemoet past.

in Helden

 

Helden He1798-002   -   11-01-1798   -   blz. (stempel 4) nr. 2

anno domini millesimo septingen-

tesimo nonagesimo octava die

undecima mensis januarii

ex commissione et de licentia

admodum reverendi domini

G. H. Verstegen pastoris in

Leveroij cum dispensatione

in tribus bannis matrimonio

juncti sunt in ecclesia parochi-

ali de Helden Henricus Caris

et Joanna Maria Verberne

coram me infrascripto pastore

et testibus Godefrido van

Horen et Martina Smolders

M.L. Hoemoet past.

in Helden

 

Helden He1798-003   -   15-01-1798   -   blz. (stempel 4) nr. 3

anno d(omi)ni millesimo septingentesimo

[nonagesimo] octava die decima quinta

mensis januarii ex commissione

et de licentia admodum r(evere)ndi d(omi)ni

G. H. Verstegen pastoris in Leveroij

cum dispensatione in tribus bannis

matrimonio juncti sunt in eccle-

sia parochiali de Helden Joannes van

Dilsen et Petronella Smolle-

naers coram me infrascripto pas-

tore et testibus Silvestro

Bosmans et Martina Smolders

M.L. Hoemoet past.

in Helden

 

Helden He1798-004   -   16-01-1798   -   blz. (stempel 4) nr. 4

anno d(omi)ni millesimo septingentesimo

nonagesimo octava die decima sexta

mensis januarii ex commissione admo-

dum r(evere)ndi d(omi)ni P. Todeman pasto-

ris in Heijthuijsen matrimonio

juncti sunt in ecclesia parochiali

de Helden Mathias Venner

et Maria Gertrudis Kessels coram

me infrascripto pastore et

testibus Godefrido Kessels et

Cornelia van Lier :

M.L. Hoemoet past.

in Helden

 

Helden He1798-005   -   16-01-1798   -   blz. (stempel 4) nr. 5

anno d(omi)ni millesimo septingentesimo

nonagesimo octava die decima sexta

mensis januarii ex commissione et

de licentia admodum r(evere)ndi d(omi)ni

P. Todeman pastoris in Heijthuijsen

matrimonio juncti sunt in ecclesia

parochiali de Helden Joannes Petrus

Jacobus Peters et Gertrudis

Driessen coram me infrascripto

pastore et testibus Leonardo

Augustino Peters et Catharina

op Heij :

M.L. Hoemoet past.

in Helden

 

Helden He1798-006   -   13-02-1798   -   blz. (stempel 5) nr. 1

anno d(omi)ni millesimo septingentesimo

nonagesimo octava die decima tertia

mensis februarii ex commissione et

de licentia r(evere)ndi d(omi)ni P. Todeman

pastoris in Heijthuijsen matrimo-

nio juncti sunt in ecclesia parochi-

ali de Helden Silvester Baetsen

et Gertrudis Ketelaers coram me

infrascripto pastore et testibus

Angelo Frenken et Elisabetha

Ketelaers : M.L. Hoemoet pastor

in Helden

 

Helden He1798-007   -   06-03-1798   -   blz. (stempel 5) nr. 2

anno domini 1798, sexta martii

ex commissione et de licentia

reverendi domini G.T. Courtois

vicepastoris Thorensis /: absente r.d.

pastore Thorense :/ matrimonio

juncti sunt in ecclesia parochiali

de Helden Lambertus Diddrien

et Maria Gardeniers coram me

infrascripto pastore et testibus

Antonio Gardeniers et Alde-

gonde Gielen : M.L. Hoemoet pastor

in Helden

 

Helden He1798-008   -   17-04-1798   -   blz. (stempel 5) nr. 3

anno domini 1798, decima septima

aprilis ex commissione et de

licentia reverendi d(omi)ni G: van

den Schorr pastoris in Roggelen

matrimonio juncti sunt in ecclesia

parochiali de Helden Simon

Caris et Maria Anna Severijns

coram me infrascripto pastore

et testibus Petro Caris et

Josepha Janssens : M.L. Hoemoet pastor

in Helden

 

Helden He1798-009   -   17-04-1798   -   blz. (stempel 5) nr. 4

anno domini 1798, decima septi-

ma aprilis ex commissione et de

licentia r(everen)di d(omi)ni P. Todeman

pastoris in Heijthuijsen matrimonio

juncti sunt in ecclesia parochiali

de Helden Petrus van Essen et

Angelina Caris coram me infra-

scripto pastore et testibus Cornelio

van Essen et Maria Caris

M.L. Hoemoet pastor in

Helden

 

Helden He1798-010   -   17-04-1798   -   blz. (stempel 5) nr. 5

anno domini 1798, decima septima

mensis aprilis ex commissione

et de licentia reverendi d(omi)ni

J. Scherpenbergh pastoris in

Baexen matrimonio juncti

sunt in ecclesia parochiali de

Helden Angelus Vossen et

Cornelia Ingevelt coram me

infrascripto pastore et testibus

Joanne van der Velden et Joanna

Vossen : M.L. Hoemoet pastor in

Helden

 

Helden Her1798-011   -   17-04-1798   -   blz. (stempel 5) nr. 6

anno domini 1798, decima

septima mensis aprilis ex commis-

sione et de licentia reverendi

domini P. Todeman pastoris

in Heijthuijsen matrimonio juncti

sunt in ecclesia parochiali de

Helden Petrus Vivekens et

Anna Catharina Houtackers

coram me infrascripto pastore, et

testibus Lamberto Loijen et

Aldegonde Prinsen :

M.L. Hoemoet past. in Helden

 

Helden He1798-012   -   17-04-1798   -   blz. (stempel 6) nr. 1

[ann]o domini 1798, decima

septima mensis aprilis ex com-

missione et de licentia reverendi

domini J.F. Rosa pastoris in

Halen matrimonio juncti sunt

in ecclesia parochiali de Helden

Jacobus Hendricks et Petronella

Abrams coram me infrascripto

pastore et testibus Jacobo

Abrams et Catharina Abrams :

M.L. Hoemoet past. in Helden

 

Helden He1798-013   -   18-04-1798   -   blz. (stempel 6) nr. 2

anno domini 1798 decima octava

mensis aprilis ex commissione

et de licentia reverendi domini

J.F. Scherpenbergh pastoris in

Baexen matrimonio juncti sunt

in ecclesia parochiali de Helden

Petrus Kessels viduus et Elisa-

betha Wetemans coram me

infrascripto pastore et testibus

Wilhelmo Wetemans et Catharina

Opheij : M.L. Hoemoet pastor

in Helden

 

Helden He1798-014   -   18-04-1798   -   blz. (stempel 6) nr. 3

anno domini 1798, die decima

nona mensis aprilis ex commis-

sione et de licentia reverendi

domini P. Todeman pastoris

in Heijthuijsen matrimonio

juncti sunt in ecclesia parochi-

ali de Helden Jacobus Steuten

et Maria Winckelmeulen coram

me infrascripto pastore et

testibus Segero /: Segeri :/ Winckel-

meulen et Christina Steuten :

M.L. Hoemoet past. in Helden

 

Helden He1798-015   -   23-04-1798   -   blz. (stempel 6) nr. 4

anno domini 1798, die vigesima tertia

mensis aprilis ex commissione et de

licentia amplissimi domini P. Engels

decani, et pastoris in Grathem

matrimonio juncti sunt in ecclesia

parochiali de Helden Arnoldus

Pleunis et Maria Catharina Philips

coram me infrascripto sacellano et

testibus Matthia Philips et

Catharina Pleunis :

R: Verhaegh vice past.

in Helden

 

Helden He1798-016   -   24-04-1798   -   blz. (stempel 6) nr. 5

anno domini 1798, die 24a mensis

aprilis ex commissione et de licentia

reverendi domini J. Gerardts pastoris

in Buggenum matrimonio juncti sunt

in ecclesia parochiali de Kessel

Paulus Linssen et Gertrudis

Thijssen coram me infrascripto

pastore et testibus Joanne

Eggels et Martina Silkens

M.L. Hoemoet pastor

in Helden

nota:

mihi soli, in Kessel ob negotia exis-

tent, data exat commissio afstendu

eorum matrimonio.

 

Helden He1798-017   -   01-05-1798   -   blz. (stempel 6) nr. 6

anno domini 1798, die prima maji

ex commissione et de licentia

reverendi domini G: van den

Schoor pastoris in Roggelen

matrimonio juncti sunt in

ecclesia parochiali de Helden

Joannes Creber et Maria

Catharina Vrencken coram me

infrascripto pastore et testibus

Angelo Vrencken et Antonia

Vrencken : M.L. Hoemoet

pastor in

Helden

 

Helden He1798-018   -   01-05-1798   -   blz. (stempel 7) nr. 1

anno domini 1798, die prima maji

ex commissione et de licentia

reverendi domini P. Todeman

pastoris in Heijthuijsen matrimo-

nio juncti sunt in ecclesia paro-

chiali de Helden Joannes

Rijx et Joanna Bloemers

coram me infrascripto pastore

et testibus Jacobo Rijx et

Anna Maria Bloemers :

M.L. Hoemoet pastor in

Helden

 

Helden He1798-019   -   01-05-1798   -   blz. (stempel 7) nr. 2

anno domini 1798, die secunda

mensis maji ex commissione

et de licentia reverendi d(omi)ni

G: van den Schoor pastoris in

Roggelen matrimonio juncti

sunt in ecclesia parochiali

de Helden Paulus Heeskens

et Maria Pils coram me infra-

scripto pastore et testibus Jacobo

Bongers et Joanna Pils.

M.L. Hoemoet pastor

in Helden

 

Helden He1798-020   -   07-05-1798   -   blz. (stempel 7) nr. 3

anno d(omi)ni 1798, die septima

mensis maji ex commissione et

de licentia reverendi domini

Joan: Scheijden pastoris in

Nunhem matrimonio juncti

sunt in ecclesia parochiali de

Helden Rutgerus Heeckers et

Elisabetha Cleophas coram

me infrascripto pastore et

testibus Cleopha Cleophas et

Clara Heeckers :

M.L. Hoemoet pastor

in Helden

 

Helden He1798-021   -   02-12-1798   -   blz. (stempel 1) nr. 2

anno domini 1798 dominica

prima adventu cum dispen-

satione in tempore clauso et 3tio

bannis per reverendum

Severens pastorem in Neeritter

ex commissione d(omi)no praefati

matrimonio juncti sunt

Lambertus Brons viduus

et Mechtildis Kolen caelebs

coram me infrascripto pastore

et testibus Leonardo Brons et

Theodore Pubben

M:L: Hoemoet pastor

in Helden

 

Helden He1799-001   -   13-05-1799   -   blz. (stempel 1) nr. 1

anno domini1799 die 13a maji

cum dispensatione in consuetis

proclamationibus per reverendum

patrem van Mechelen, matrimonium

in comitatu Hornano, ex commissione

praefati patris matrimonio juncti

sunt in ecclesiae parochiali de

Helden Henricus Beijlmaekers

parochianus de Heil, et Elisabetha

Dericx parochiana de Beegden

coram me infrascripto pastore

et testibus Henrico Holen et

Catharina van Vloodorp

M:L: Hoemoet pastor

in Helden