GenBronnen

maas

Horst overlijdens 1705-1709


anno 1705

Horst O1705-001   -   14-01-1705   -   FS afb. 63 nr. 2

die 14 jannuarij

Jan den soon van

Henderick Theuwijs

 

Horst O1705-002   -   17-04-1705   -   FS afb. 63 nr. 3

die 17 aprilis

Jennecken Smitiens

dochter van Geerit

Smittiens saligher

 

Horst O1705-003   -   19-04-1705   -   FS afb. 63 nr. 4

19

Annecken van den Boss

huij[s]vrouw van Jacobus

Rouerius saligher geweess

scholmeester.

 

Horst O1705-004   -   26-04-1705   -   FS afb. 63 nr. 5

26

Bartell Jans, knecht

bij Thijs Pastors: gebortigh

van Seuenheim

 

Horst O1705-005   -   19-05-1705   -   FS afb. 63 nr. 6

maij 19

Jacobus Classens den

man van Geertien

Stijghs.

 

Horst O1705-006   -   13-06-1705   -   FS afb. 63 nr. 7

junij die 13

Mercken de

Metzelaer huijsvrouw

van Jan Schrors of Jan

Timmerman aen den Me-

tterick beneffens Voesten

 

Horst O1705-007   -   14-06-1705   -   FS afb. 63 nr. 8

die 14 junij

Bendert Camps op Re-

ijsenbeck den maen van

Lisbeth Roesen

 

Horst O1705-008   -   17-06-1705   -   FS afb. 63 nr. 9

17

Hendersken. Jan van

de Veens salighers vrouw

 

Horst O1705-009   -   26-06-1705   -   FS afb. 63 nr. 10

26

Derijck Gijsen den

soon van Willem Gijsen

ende Jennecken van

Wijs saligher

 

Horst O1705-010   -   10-07-1705   -   FS afb. 63 nr. 11

julij die 10

Guert Zijllen den

man van Catharin

Janssen op de Water-

straet

 

Horst O1705-011   -   15-07-1705   -   FS afb. 63 nr. 12

15

Henderijck den Cuijp-

per widmaen.

 

Horst O1705-012   -   29-07-1705   -   FS afb. 63 nr. 13

29

Jacob op Weuart [= Wevart]

widmaen int maen-

huijs geweest

 

Horst O1705-013   -   10-08-1705   -   FS afb. 63 nr. 14

augusti die 10

Nesken Sueren de

huijsvrouw van Jan

op den Camp op de

Niuwstraet int baeren

gestoruen van niet konnen

verloest te worden. het kint

nochtans gedopt den eenen

aerem

 

Horst O1705-014   -   17-08-1705   -   FS afb. 63 nr. 15

17

Jacob Adrians leijen-

decker den man van

Jennecken Custers.

 

Horst O1705-015   -   11-10-1705   -   FS afb. 64 nr. 1

1705 october die 11

Catharin Hoberts

de huijsvrouw van

Henderick tot Hoberts

achter Drabbels.

 

Horst O1705-016   -   25-10-1705   -   FS afb. 64 nr. 2

25

Maergarit de huijs-

vrouw van Gerardt

den Corver.

 

Horst O1705-017   -   13-12-1705   -   FS afb. 64 nr. 3

december die 13

Jennecken Sijmons ex

Venroij de huijsvrouw

van Jacob van den Spuel-

hoff.

 

anno 1706

Horst O1706-001   -   02-01-1706   -   FS afb. 64 nr. 4

die 2 jannuarij

Thijs Hermans den man

van Cathrin Smullers.

 

Horst O1706-002   -   14-01-1706   -   FS afb. 64 nr. 5

14

Henricus Janssen ali-

as Clabouter den man

van Lijsbeth

 

Horst O1706-003   -   24-01-1706   -   FS afb. 64 nr. 6

24

Mercken Metten de

huijsvrouw van Jacob

Kijsen.

 

Horst O1706-004   -   18-01-1706   -   FS afb. 64 nr. 7

18.

dit moet voorstaen

Margarijt Gijsen de

huijsvrouw van Geerit

Claes. aen den Ostenrijck

 

Horst O1706-005   -   06-02-1706   -   FS afb. 64 nr. 8

februarij

die 6.

Peeter Lenskens siue

Theuwijs aen den Mette-

rick viduus.

 

Horst O1706-006   -   02-03-1706   -   FS afb. 64 nr. 9

martij

die 2

Jacob van Meer

den man van Chris-

tijn op Heij saligher

 

Horst O1706-007   -   28-04-1706   -   FS afb. 64 nr. 10

die 28 aprilis

Andrijs int Groenewolt

siue Loeuen den man van

Marij den Cuijper.

 

Horst O1706-008   -   03-05-1706   -   FS afb. 64 nr. 11

die 3 maij

Nijllis den soon van Ja-

cob Verhagh den man

van Catharin Claes van

Sevenheim

 

Horst O1706-009   -   14-05-1706   -   FS afb. 64 nr. 12

14

Bernardt van Hoff

den man van Peter-

ken Classen in den

Blauwen Leuw

 

Horst O1706-010   -   29-05-1706   -   FS afb. 64 nr. 13

29

Trijneck de dochter van

Willem Cuijpers.

 

Horst O1706-011   -   08-06-1706   -   FS afb. 64 nr. 14

junij die 8

Bijllecken van den

Veen de huijsvrouw van

Jacob van Tegelen

of Smullers.

 

Horst O1706-012   -   14-06-1706   -   FS afb. 64 nr. 15

14

Hermanus den soon

van Geerit van den

Beckerom saligher ende

Catharin van den Spuelhoff.

 

Horst O1706-013   -   25-07-1706   -   FS afb. 64 nr. 16

julij die 25

Thunijs Haeckx den

soon van Euardtt Ha-

ckx of aen den Stert

ex Sevenheim.

 

Horst O1706-014   -   04-08-1706   -   FS afb. 65 nr. 1

1707 [sic] augusti die 4

Jochim Renckens

den man van Jen-

necken uijt den Win-

ckell.

 

Horst O1706-015   -   05-08-1706   -   FS afb. 65 nr. 2

5

Lisbeth de huijsvrouw

van Loeff int Groene-

wolt saligher

 

Horst O1706-016   -   10-09-1706   -   FS afb. 65 nr. 3

september

die 10

Heijlcken Guertiens

de huijsvrouw van

Jacob den Metzelaer

of aent Heck

 

Horst O1706-017   -   12-09-1706   -   FS afb. 65 nr. 4

12

Henderick den soon

van Geerit tot

Jupixkens

 

Horst O1706-018   -   23-09-1706   -   FS afb. 65 nr. 5

23

Fijcken op Niuwen-

bergh huijsvrouw van

Claes op Niuwenbergh

saligher

 

Horst O1706-019   -   09-10-1706   -   FS afb. 65 nr. 6

october die 9

Thijsken Meester Jans

huijsvrouw van Peeter

Ramackers saligher.

 

Horst O1706-020   -   00-12-1706   -   FS afb. 65 nr. 7

december die

Nesken Claeskens de

dochter van Jacob

Claeskens saligher op

de Niuwstraedt.

 

Horst O1706-021   -   04-12-1706   -   FS afb. 65 nr. 8

4

Bernardt Sueren

widman aen den

Middelijck.

 

Horst O1706-022   -   24-12-1706   -   FS afb. 65 nr. 9

24

Lisbeth Jupixkens huijs-

vrouw van Henderick

Vischers. op de Niuw-

straet den soon van Lisb-

eth aen de Stack aent

Broeck.

 

[hier was doorgehaalde inschrijving, wat verbeterd werd herhaald]

 

anno 1707

Horst O1707-001   -   22-02-1707   -   FS afb. 65 nr. 11

die 22 februarij

Henderick Adrians

leijendecker den man

van Claer Ruttiens

 

Horst O1707-002   -   25-02-1707   -   FS afb. 65 nr. 12

25

Lindert Gertiens jon-

ghman oudt op de 70

jaer aen de Metterijck

bereckent deese doden

 

Horst O1707-003   -   03-03-1707   -   FS afb. 65 nr. 13

martij die 3

Willem Cuijpers den

man van Billecken Smul-

lers.

 

Horst O1707-004   -   12-05-1707   -   FS afb. 65 nr. 14

die 12 maij

Lisbeth Mommen

widvrouw wonende op

den Vlijs.

 

Horst O1707-005   -   21-05-1707   -   FS afb. 65 nr. 15

21

Henderick Schers den

man van Peeterken

Schers of Beuijssen.

 

Horst O1707-006   -   27-05-1707   -   FS afb. 65 nr. 16

27

Derisken van de Veen

huijsvrouw van Henderick

den Stroijdecker.

 

Horst O1707-007   -   04-06-1707   -   FS afb. 65 nr. 17

junij die 4

Jan den soon van Jan

Schrors.

 

Horst O1707-008   -   23-06-1707   -   FS afb. 65 nr. 18

23

Lisbeth de huijsvrouw

van Willem van Neer

 

Horst O1707-009   -   19-07-1707   -   FS afb. 65 nr. 19

julij die 19

Mettien Schroijen de

huijsvrouw van Jan

Schroijen saligher.

 

Horst O1707-010   -   23-07-1707   -   FS afb. 65 nr. 20

23

Jennecken Smullers de

huijsvrouw van Henderick

Schampers saligher

 

Horst O1707-011   -   02-08-1707   -   FS afb. 66 nr. 1

1707 die 2 augusti

Jacob Lenssen den

man van Mercken

Struijcken

 

Horst O1707-012   -   15-08-1707   -   FS afb. 66 nr. 2

15

Guertien de huijsvrow

van Jan Willemkens

saligher aen den Scha-

dijck

 

Horst O1707-013   -   19-09-1707   -   FS afb. 66 nr. 3

september

die 19

Jacob Metten den man

van Gritien van den

Pass.

 

Horst O1707-014   -   11-10-1707   -   FS afb. 66 nr. 4

october die 11

Jacob van den Spuel-

lhoff den man van

Geertien Mettens

sijn twede vrouw

 

Horst O1707-015   -   18-10-1707   -   FS afb. 66 nr. 5

18

Rolef van Acken den

man van Lisbeth Peeters

 

Horst O1707-016   -   25-10-1707   -   FS afb. 66 nr. 6

25

Thunijsken de dochter

van Pouwels van den

Lompen Raedt. saligher

 

Horst O1707-017   -   03-11-1707   -   FS afb. 66 nr. 7

nouember die 3

Annecken Ruttiens

de huijsvrouw van

Joannes Robbers drogh-

scherder

 

Horst O1707-018   -   18-12-1707   -   FS afb. 66 nr. 8

december die 18

Lenardt den soon van

Benardt Benardts

saligher ende Zij Ver-

heijden.

 

Horst O1707-019   -   28-12-1707   -   FS afb. 66 nr. 9

28

Belcken de huijs-

vrouw van Gerardt

den Metzelaer tot

Reuijls aent Broeck.

 

1708

Horst O1708-001   -   21-01-1708   -   FS afb. 66 nr. 10

die 21 januarij

Marij de Cuijper de

huijsvrouw van Andrijs

Loeuen saligher of int

Groenewolt

 

[een notitie betreffende betalingen uitvaart:]

bereckent de

doden op den 7 feb. 1708, ende

twe ingelaeten van de doden

van dit jaer: so dat berecke-

nt sijn is ende waeren geweest

17: emdatter twe vant voorleden

jaer de dochter van Willem

Cuijppers ende den soon van Era-

rdt van den Staert sijn insoluent

geweest.

 

Horst O1708-002   -   07-02-1708   -   FS afb. 66 nr. 11

februarij die 7

Derick den soon van

Jan Ottiens saligher

aen de Schuttroeij.

 

Horst O1708-003   -   22-04-1708   -   FS afb. 66 nr. 12

die 22 aprilis

Derisken van Hoeff

oud 83 jaer de huijs-

vrouw van Eercken

van Hoeff saligher

 

Horst O1708-004   -   08-05-1708   -   FS afb. 66 nr. 13

maij die 8

Jan Jochim Cuij-

pers soon aen de

Schuttroij.

 

Horst O1708-005   -   09-05-1708   -   FS afb. 66 nr. 14

9

Peeterken de huijsvrouw

van Jacob Ramackers

 

Horst O1708-006   -   15-05-1708   -   FS afb. 66 nr. 15

15

Guert van de Veen

getrouwt tot Gelder

en hier gestoruen tot

Wijnen aen den Eijckenbosch

 

Horst O1708-007   -   04-06-1708   -   FS afb. 66 nr. 16

junij die 4

Guert Hoijmackers tot

Wijnen aen den Eijckenbosch

den man van Hendersken

van de Veen.

 

Horst O1708-008   -   09-06-1708   -   FS afb. 66 nr. 17

9

Trijn op den Camp aen

den Eijckenbosch widvrouw

 

Horst O1708-009   -   10-06-1708   -   FS afb. 66 nr. 18

10

Lisbeth op den Camp de

huijsvrouw van Willem

op den Camp.

 

Horst O1708-010   -   21-06-1708   -   FS afb. 67 nr. 1

1707 die 21 junij

Jan den soon van Lens

Maertens saligher ende

Jtien Lenssen aen den Hege-

lsum.

 

Horst O1708-011   -   22-06-1708   -   FS afb. 67 nr. 2

22

Geertien Croeusen de

huijsvrouw van Thijs

Willems saligher aen den

Eijckenbosch.

 

Horst O1708-012   -   29-06-1708   -   FS afb. 67 nr. 3

29

Merij Clapvaeren de

huijsvrouw van Sijbert

Floris.

 

Horst O1708-013   -   09-07-1708   -   FS afb. 67 nr. 4

julij die 9

Gritien de huijsvrouw

van Guert Keellers

 

Horst O1708-014   -   11-07-1708   -   FS afb. 67 nr. 5

11

Anthonij den soon van

Henderick Adrians salig-

her leijendecker.

 

Horst O1708-015   -   11-07-1708   -   FS afb. 67 nr. 6

11

Hijllecken Maeten de

huijsvrouw van Derick

Alerdts saligher aen den

Hegelsum.

 

Horst O1708-016   -   15-07-1708   -   FS afb. 67 nr. 7

die 15

Marijcken de dochter

van Thunijs ende van

Jennecken Sneeren bij

de wintmulen.

 

Horst O1708-017   -   14-08-1708   -   FS afb. 67 nr. 8

augustus 14

Magriet Lensen de

huijsvrowe van Gerit

Lensen

 

Horst O1708-018   -   19-08-1708   -   FS afb. 67 nr. 9

19 augustus

heer Johannes Francis

Puttelingh ghewesene

capalaen aelhijer

 

Horst O1708-019   -   17-09-1708   -   FS afb. 67 nr. 10

september 17

Leufken Gijseen [sic] de huijs-

vrouwe van Jan Kusters

saligher.

 

Horst O1708-020   -   23-10-1708   -   FS afb. 67 nr. 11

octobris die 23

Jacob Smitz den man

van Marij Leensen

 

Horst O1708-021   -   27-10-1708   -   FS afb. 67 nr. 12

octobris die 27

Neeisken Zaeuren

 

Horst O1708-022   -   18-11-1708   -   FS afb. 67 nr. 13

nouember die

18

Geradus Brouwers

den soon van Wilm

Brouwers

 

Horst O1708-023   -   19-11-1708   -   FS afb. 67 nr. 14

nouember die 19

Grietten Alerts

de huijsvrouwe van Jan

Alaerdts saliger Ostenrick

 

Horst O1708-024   -   24-11-1708   -   FS afb. 67 nr. 15

24

Eermken Kremers an

de Smaelbrugh

 

Horst O1708-025   -   28-11-1708   -   FS afb. 67 nr. 16

28

Catharina Strucken

de huisvrouw van

Nelijs Toenijskens

 

Horst O1708-026   -   10-12-1708   -   FS afb. 67 nr. 17

december die 10

Jacob Josten den

kueruer [= kuerver] int manhuijs

 

Horst O1708-027   -   16-12-1708   -   FS afb. 68 nr. 1

1708 die 16 december

den 16 10bris Gheef

Ghuertiens aen den

Meetterick

 

Horst O1708-028   -   24-12-1708   -   FS afb. 68 nr. 2

24 december

Joan Stappers den man

van Peterken Stappers

 

1709

Horst O1709-001   -   02-01-1709   -   FS afb. 68 nr. 3

die 2 jannuarij

Catharina Ramackers

in die Kranestraet

 

Horst O1709-002   -   07-01-1709   -   FS afb. 68 nr. 4

die januarij 7

Peterken Guertiens

oonder de Bulten

 

Horst O1709-003   -   15-01-1709   -   FS afb. 68 nr. 5

die 15 januarij

Fijken Lijettens te Lijettens

vijt heet Geuet

 

Horst O1709-004   -   26-01-1709   -   FS afb. 68 nr. 6

26

Henrick int Olijmoe-

leen aenden Metterick

 

Horst O1709-005   -   27-01-1709   -   FS afb. 68 nr. 7

die 27 jannuarij

Geertten Kampts de

huics vrouwe van

Jan Kampts saligeer

 

Horst O1709-006   -   30-01-1709   -   FS afb. 68 nr. 8

jan(n)uarij die 30

Petronella Smittens

de huijsvrouwe van

Jan Smittens

 

Horst O1709-007   -   31-01-1709   -   FS afb. 68 nr. 9

die jan(n)uarij 31

Enken Kusters op de

Vlies de huijsvrouwe

van Jan Custers

 

tot de 6e feb[rua]rij 1709 berekent

 

Horst O1709-008   -   07-02-1709   -   FS afb. 68 nr. 10

die 7 februarij

Jan van Eelsen aen

de Heeghelsum

 

Horst O1709-009   -   19-02-1709   -   FS afb. 68 nr. 11

die 19 februarij 

Wilm Smitz aen geen

Brock

 

Horst O1709-010   -   21-02-1709   -   FS afb. 68 nr. 12

die 21 februarij 

Tomas Hendricks den

man van Leenartein

Steuens [= Stevens]

 

Horst O1709-011   -   21-02-1709   -   FS afb. 68 nr. 13

die 21 februarij

Guerdt Scheers op d: Vlijes

 

Horst O1709-012   -   27-02-1709   -   FS afb. 68 nr. 14

die 27 feb(ruarij):

Reneir Hoemackers

aen den Metrijck

 

Horst O1709-013   -   07-03-1709   -   FS afb. 68 nr. 15

die 7 meert

Lenartien Steuens [= Stevens] aen

de Stuck

 

Horst O1709-014   -   08-03-1709   -   FS afb. 68 nr. 16

die 8 meert

Jop den knecht van

Thuenis Denkens vijtter Bra-

bandt van dhaen van Summe-

ren [= Someren]

 

Horst O1709-015   -   10-03-1709   -   FS afb. 68 nr. 17

10 martij

Fleurken Keldeneers van de Schaack

 

Horst O1709-016   -   19-03-1709   -   FS afb. 68 nr. 18

19 martij

Bernardt van der Steerren int

gaes[t] huijs ghestoruen

 

Horst O1709-017   -   23-03-1709   -   FS afb. 69 nr. 1

1709 23 martij

Anneken Custers de huijs

vrouwe van Peter den

Kupper

 

Horst O1709-018   -   24-03-1709   -   FS afb. 69 nr. 2

24 maertij

Jenneken Geeridts de huijs

vrouwe van Jacob

Kampers

 

Horst O1709-020   -   29-03-1709   -   FS afb. 69 nr. 3

29 maertij

Thoenisken de huijs vrowe

van Jan Heensen

 

Horst O1709-021   -   02-04-1709   -   FS afb. 69 nr. 4

die 2 april

Jan den Tijmmaerman

achter de kerck

 

Horst O1709-022   -   12-04-1709   -   FS afb. 69 nr. 5

die 12 april

Marij Bruncx de huijs

vrouw van Theijs Bruncx

 

Horst O1709-023   -   23-04-1709   -   FS afb. 69 nr. 6

die 23 april

Jenneken de huijs vrouwe

van Jan Hoemackers aen

de Meterick.

 

Horst O1709-024   -   23-04-1709   -   FS afb. 69 nr. 7

die 23 april

Thijs Brunghs den man

van Marij Brunghs

 

Horst O1709-025   -   28-04-1709   -   FS afb. 69 nr. 8

die 28 april

Christina Heijnen den

huijs vrouwe van An-

drijs Michels

 

Horst O1709-026   -   05-05-1709   -   FS afb. 69 nr. 9

die 5 maius

Matthias Pelsers

 

Horst O1709-027   -   06-05-1709   -   FS afb. 69 nr. 10

die 6 maius

Grijetten op Heij de huijs

vrouwe van Jan op Heij

 

Horst O1709-028   -   06-05-1709   -   FS afb. 69 nr. 11

1709 die 6 maius

den eerwerdighen heer pastor

Joannes van Laer ouer leeden

 

Horst O1709-029   -   21-05-1709   -   FS afb. 69 nr. 12

die 21 maius

Antonis Mechgels genampt

Krousen van Geijsteren ge-

booren

 

Horst O1709-030   -   14-05-1709   -   FS afb. 69 nr. 13

maius 14 die

Claes Verstappen aengen

Brock

 

Horst O1709-031   -   15-05-1709   -   FS afb. 69 nr. 14

maius 15 die

Geridt Jacobs den man

van Elijsabeth op Heij

 

Horst O1709-032   -   25-05-1709   -   FS afb. 69 nr. 15

die 25 maius

Jenneken Koeppen de huijs

vrouwe van Peter Koeppen

 

Horst O1709-033   -   31-05-1709   -   FS afb. 69 nr. 16

die 31 maius

Heijlcken Taijx op de Vleijs

 

Horst O1709-034   -   03-06-1709   -   FS afb. 69 nr. 17

die 3 junij

Zeij de Denissen de vroue

van Jan Denissen

 

Horst O1709-035   -   19-06-1709   -   FS afb. 69 nr. 18

die 19 junij

Denijs op Wevardt

onder de broderschap van

s: Antonius

 

Horst O1709-036   -   25-07-1709   -   FS afb. 69 nr. 19

die 25 julius

Henrick Rewuels den

soon van Henrick Ruels

 

Horst O1709-037   -   10-08-1709   -   FS afb. 69 nr. 20

die 10 augustus

Matijs den soon van Herman

Leensen

 

Horst O1709-038   -   24-08-1709   -   FS afb. 69 nr. 21

24 augustus

Billcken Cuijpers

 

Horst O1709-039   -   28-08-1709   -   FS afb. 69 nr. 22

28 augustus

Billeken Roosen

 

Horst O1709-040   -   02-09-1709   -   FS afb. 69 nr. 23

2 septemb.

2 Henricus Verdellen

 

Horst O1709-041   -   11-09-1709   -   FS afb. 69 nr. 24

11 Petrus Houtappel

 

Horst O1709-042   -   29-09-1709   -   FS afb. 69 nr. 25

29 sept.

Jacobus van Tegelen

 

Horst O1709-043   -   10-11-1709   -   FS afb. 69 nr. 26

10 novemb:

Theodorus Mathijssen.

 

Horst O1709-044   -   24-11-1709   -   FS afb. 70 nr. 1

24 novemb:

Matthias Schers.

 

Horst O1709-045   -   04-12-1709   -   FS afb. 70 nr. 2

4 decemb:

Simon Joosten. aen den Hegelsom

 

Horst O1709-046   -   04-12-1709   -   FS afb. 70 nr. 3

4 decemb:

Paulus Hendrickx.

 

Horst O1709-047   -   09-12-1709   -   FS afb. 70 nr. 4

9 decemb:

Joanna Kuppen op Wevaert.

 

Horst O1709-048   -   18-12-1709   -   FS afb. 70 nr. 5

18 decemb:

Joannes Geraerdts aen de Melderse.