GenBronnen

maas

Sevenum RK huwelijken 1770-1774


sub me Joanne Hoefnagels pastore

1770

Sevenum H1770-001   -   02-05-1770   -   FS afb. 365 nr. 1

2 maji

contraxerunt matrimonium

Mathijas Gussen et Maria Sie-

bers coram me Joanne Hoefna-

gels pastore et testibus Joanne

Siebers et Catharina Gussen.

 

Sevenum H1770-002   -   02-05-1770   -   FS afb. 365 nr. 2

eadem die

contraxerunt matrimo-

nium Joannes Billekens et

Hendrina Vullings coram me

Joanne Hoefnagels pastore

et testibus Gijsberto van Enc-

kefort et Maria Billekens.

 

Sevenum H1770-003   -   02-05-1770   -   FS afb. 365 nr. 3

eadem die

contraxerunt matrimonium

Joannes Coumans et Petronella

Verstappen coram me Joanne

Hoefnagels pastore et testibus Gijs-

bertus Raedts et Petronella

Hendrix.

 

Sevenum H1770-004   -   09-05-1770   -   FS afb. 365 nr. 4

9 maji

contraxerunt matrimonium

Theodorus Camps et Joanna

Kerstjens coram reverendo d(omi)no

G: Casparo Raemaekers sacel-

lano de mea licentia et testibus Jacobo Kerstjens

et [niets geschreven] Camps.

 

Sevenum H1770-005   -   09-05-1770   -   FS afb. 365 nr. 5

eadem die

contraxerunt matrimonium

Gerardus Janssen et Joanna van

Asch coram reverendo domino

G: Casparo Raemaekers sacel-

lano de mea licentia et testibus Wijnando van

Asch et Helena Janssen.

 

sub me Joanne Hoefnagels pastore

1770

Sevenum H1770-006   -   09-05-1770   -   FS afb. 365 nr. 6

9 maji

contraxerunt matrimonium Joannes

Rooskens et Maria Nabben coram

reverendo domino G: Casparo Rae-

maekers sacellano de mea licentia

et testibus Henrico Rooskens et

Catharina Nabben.

 

Sevenum H1770-007   -   16-05-1770   -   FS afb. 365 nr. 7

16 maji

contraxerunt matrimonium

Theodorus Lensen et Catharina

Fleurkens coram me Joanne

Hoefnagels pastore et testibus

Joanne Fleurkens et Anna

Lensen.

 

Sevenum H1770-008   -   29-05-1770   -   FS afb. 365 nr. 8

29 maji

contraxerunt matrimonium

Joannes Tielen et Petronella

Raedts coram me Joanne Hoefna-

gels pastore et testibus Gerar-

do Tielen et Gijsberto Raedts

 

Sevenum H1770-009   -   30-05-1770   -   FS afb. 365 nr. 9

30 maji

contraxerunt matrimonium

Andreas Hoeben et Jda Lennaerdts

cum dispensatione decani in

una proclamatione coram me

Joanne Hoefnagels pastore et tes-

tibus Leonardo Lennaerdts et

Hendrina Hoeben

 

Sevenum H1770-010   -   16-08-1770   -   FS afb. 365 nr. 10

16 augusti

contraxerunt matrimonium Pe-

trus van den Ecker et Gertrudis

van der Schueren coram me Joan-

ne Hoefnagels pastore et tes-

tibus Thoma Beuijssen et Joan-

na van den Ecker.

 

Sevenum H1770-011   -   17-10-1770   -   FS afb. 365 nr. 11

17 octobris

contraxerunt matrimonium

Joannes Custers et Maria

Billekens coram me Joanne

Hoefnagels pastor[e] et testi-

bus Gerardo Custers et Martino

Billekens.

 

sub me Joanne Hoefnagels pastore

1770

Sevenum H1770-012   -   27-11-1770   -   FS afb. 366 nr. 1

27 novembris

contraxerunt matrimonium

Theodorus van den Goor et Jda

Stappers coram me Joanne

Hoefnagels pastore et testibus

Anthonio van den Goor et Ger-

trude van Meijl.

 

sub me Joanne Hoefnagels pastore

1771.

Sevenum H1771-001   -   15-01-1771   -   FS afb. 366 nr. 2

15 januarii

contraxerunt matrimonium

Joannes Tielen et Maria van

de Goor coram me Joanne

Hoefnagels pastore et testibus

Adolpho Tielen et Joanna

van de Goor.

 

Sevenum H1771-002   -   16-01-1771   -   FS afb. 366 nr. 3

16 januarii

contraxerunt matrimonium

Joannes Gussen et Joanna

Faessen coram me Joanne

Hoefnagels pastore et testibus

Wilhelmo Gussen et Aldegon-

de Faessen.

 

Sevenum H1771-003   -   30-01-1771   -   FS afb. 366 nr. 4

30 januarii

contraxerunt matrimonium

Jacobus Kerstjens et Joanna van

den Broeck coram me Joanne

Hoefnagels pastore et testibus

Petrus van den Broeck et Sibilla

Kerstjens.

 

sub me Joanne Hoefnagels pastore

1771

Sevenum H1771-004   -   10-04-1771   -   FS afb. 366 nr. 5

10 aprilis

contraxerunt matrimonium Joannes

Janssen et Maria van Gassel coram me

Joanne Hoefnagels pastore et testibus

Hermano van Gassel et Cornelia

Janssen

 

Sevenum H1771-005   -   10-04-1771   -   FS afb. 366 nr. 6

eadem die

contraxerunt matrimonium Gerar-

dus Janssen et Jacomina Rooskens

coram me Joanne Hoefnagels pastore

et testibus Gerardo Rooskens et Ca-

tharina Verrijdt.

 

Sevenum H1771-006   -   17-04-1771   -   FS afb. 366 nr. 7

17 aprilis

contraxerunt matrimonium Gerardus

Kusters et Joanna Wijnen coram me

Joanne Hoefnagels pastore et

testibus Joanne Kusters et Joanna

Wijnen.

 

Sevenum H1771-007   -   17-04-1771   -   FS afb. 366 nr. 8

eadem die

contraxerunt matrimonium Joannes

Hermans et Maria van den Beucken

coram me Joanne Hoefnagels pastore

et testibus Gerardo Hermans et

Elisabetha van den Beucken.

 

Sevenum H1771-008   -   18-05-1771   -   FS afb. 366 nr. 9

18 maji

contraxerunt matrimonium Petrus

Versleijen et Agnetha Lemmen co-

ram me Joanne Hoefnagels pastore

et testibus Wilhelmo Versleijen et

Petro Lemmen

 

Sevenum H1771-009   -   16-09-1771   -   FS afb. 366 nr. 10

16 septembris

prævia tribus consuetis ecclesiæ

denuntionibus coram me Joanne

Hoefnagels pastore loci matrimo-

nio juncti sunt Joannes Snellen cælebs

et Margaritha van de Coelen cælebs præsen-

tibus testibus Leonardo alias Lens

Snellen et Theodoro van de Coelen

 

sub me Joanne Hoefnagels pastore

anno 1771 domini

Sevenum H1771-010   -   16-10-1771   -   FS afb. 367 nr. 1

16 octobris

prævia dispensatione in tertio et quarto

mixto consanguinitatis gradu coram me

Joanne Hoefnagels pastore loci matri-

monio juncti sunt Gijsbertus Hen-

drix cælebs et Jda Vullings vidua

præsentibus testibus Joanne Hendrix

et Maria Huijs.

 

Sevenum H1771-011   -   06-11-1771   -   FS afb. 367 nr. 2

6 novembris

prævia dispensatione in quarto

consanguinitatis gradu collaterali æquali

coram me Joanne Hoefnagels pastore loci

matrimonio juncti sunt Ru[t]gerus Vullings

et Joanna Thijssen cælibes. præsentibus

testibus Joanne Thijssen et Gertrude Verhaegh

 

Sevenum H1771-012   -   06-11-1771   -   FS afb. 367 nr. 3

eadem die

prævia tribus consuetis ecclesiæ denun-

tionibus coram me Joanne Hoefnagels

pastore loci matrimonio juncti sunt Wil-

helmus Sanders ex Blerick et Hendri-

na van Cleeff cælibes. præsentibus tes-

tibus Conrardo van Cleeff et Jaco-

mijna Verrijdt alias Jacoba

 

anno 1772 domini

Sevenum H1772-001   -   11-05-1772   -   FS afb. 367 nr. 4

11 maji

præviis tribus consuetis ecclesiæ

denuntiationibus coram me

Joanne Hoefnagels pastore

loci matrimonio juncti sunt

Casparus Brinckmans et Maria

Huijs cælibes, præsentibus tes-

tibus Joanne Huijs et Maria

Brinckmans.

 

Sevenum H1772-002   -   13-05-1772   -   FS afb. 367 nr. 5

13 maji

præviis tribus consuetis ecclesiæ

denuntiationibus coram me Joanne

Hoefnagels pastore loci, matrimonio

juncti sunt Godefridus vulgo Geurt

Smits et Joanna Philipsen cæli-

bes, præsentibus testibus Jacobo

Philipsen et Maria Smits.

 

sub me Joanne Hoefnagels pastore

anno domini 1772

Sevenum H1772-003   -   13-05-1772   -   FS afb. 367 nr. 6

13 maji

præviis tribus consuetis ecclesiæ

denuntiationibus coram me Joanne

Hoefnagels pastore loci, matrimonio

juncti sunt Gerardus Reijnders et

Gertrudis Verhaegh cælibes, præ-

sentibus testibus Joanne Verhaegh

et Maria Reijnders.

 

Sevenum H1772-004   -   20-05-1772   -   FS afb. 367 nr. 7

20 maji

præviis tribus consuetis ecclesiæ

denuntiationibus coram me Joanne

Hoefnagels pastore loci matrimonio

juncti sunt Mathijas Vullings et

Joanna Tielen cælibes præsentibus

testibus Nicolao Tielen et margaritha

Vullings.

 

Sevenum H1772-005   -   14-05-1772   -   FS afb. 367 nr. 8

14 maji

præviis tribus consuetis ecclesiæ

denuntiationibus coram me Joanne

Hoefnagels pastore loci, matrimonio

juncti sunt Gijsbertus Raedts et

Joanna Pullen cælibes, præsenti-

bus testibus Reijnero Raedts et

Wilhelmina vulgo Mineken Pullen.

 

Sevenum H1772-006   -   20-05-1772   -   FS afb. 367 nr. 9

20 maji

præviis duabas ecclesiæ denuntia-

tionibus et a decano in tertia

proclamatione dispensati coram

me Joanne Hoefnagels pastore loci,

matrimonio juncti sunt Servatius

Jeucken viduus, et Jda Beurskens cælebs

præsentibus testibus Wilhelmo

Peter et [verder niets geschreven]

 

Sevenum H1772-007   -   02-06-1772   -   FS afb. 367 nr. 10

2 junii

præviis tribus consuetis ecclesiæ de-

nuntiationibus, coram me Joanne Hoe[f]-

nagels pastore, matrimonio

juncti sunt Petrus Houben et Ca-

tharina Pubben cælibes præ-

sentibus testibus Henrico

Pubben et Margaritha Hou-

ben.

 

sub me Joanne Hoefnagels pastore

anno 1772 domini

Sevenum H1772-008   -   08-06-1772   -   FS afb. 368 nr. 1

8 junii

præviis tribus consuetis ecclesiæ

denuntiationibus, coram me Joanne

Hoefnagels pastore loci, matrimo-

nio juncti sunt Joannes Leijsten

et Catharina Rutten vidua

præsentibus testibus Henrico Henc-

kens et Gerardo Verhaegh

 

Sevenum H1772-009   -   04-11-1772   -   FS afb. 368 nr. 2

4 novembris

præviis tribus consuetis ecclesiæ denun-

tiationibus coram me Joanne Hoefnagels

pastore loci, matrimonio juncti sunt

Christianus Geraerdts ex Blerick et

Aldegondis Peters vulgo Meusers cælibes præ-

sentibus testibus Woltero Peters, vulgo

Meusers et Leonora Geraerdts

 

Sevenum H1772-010   -   24-11-1772   -   FS afb. 368 nr. 3

24 novembris

præviis tribus consuetis ecclesiæ denun-

tiationibus, coram me Joanne Hoefnagels

pastore loci, matrimonio juncti sunt

Joannes Fleurkens et Anna Lenssen

cælib: præsentibus testibus Joanne Fleurkens

et Mathija Lenssen

 

Sevenum H1772-011   -   25-11-1772   -   FS afb. 368 nr. 4

25 novembris

præviis tribus consuetis ecclesiæ denun-

tiationibus, coram me Joanne Hoefnagels

pastore loci, contaxerunt matrimoni-

um Wilhelmus Driessen et Maria

Smeten cælibes præsentibus testibus Jacobo

Driessen et Joanne Smeten.

 

anno domini 1773 sub me

Joanne Hoefnagels pastore

ecclesiæ parochialis de Sevenum

 

Sevenum H1773-001   -   27-01-1773   -   FS afb. 368 nr. 5

27 januarii

præviis tribus consuetis ecclesiæ de-

nuntiationibus, coram me Joanne Hoef-

nagels pastore loci, matrimonio junc-

ti sunt Joannes Smeten et Hendrina

Bovë ex Horst cælibes præsentibus

testibus Mathija Bovë et Catha-

rina Smeten.

 

Sevenum H1773-002   -   05-05-1773   -   FS afb. 368 nr. 6

5 maij

præviis tribus consuetis eccl(es)iæ denun-

tiationibus coram me r(everen)do patre van

Soest terminario de pastoris licen-

tia matrimonio juncti sunt Joannes

Huijs et Maria Reijnders cælibes præsen-

tibus testibus Wilhelmo Reijnders et

Maria van den Broeck. item

 

Sevenum H1773-003   -   05-05-1773   -   FS afb. 368 nr. 7

eadem die

præviis tribus consuetis eccl(es)iæ denuntia-

tionibus coram me r(everen)do patre van Soest

terminario de pastoris licentia matri-

monio juncti sunt Jo(ann)es Schouten et

Joanna Aerdts cælibes præsentibus tes-

tibus Gerardo Schouten et Petronella Aerdts.

 

Sevenum H1773-004   -   05-05-1773   -   FS afb. 368 nr. 8

eadem die

præviis tribus consuetis denuntiationi-

bus eccl(es)iæ coram me r(everen)do patre van

Soest terminario de pastoris licentia

matrimonio juncti sunt Jo(ann)es Huijs et

Cunera Geurts ex Breé cælibes præ-

sentibus testibus Jo(ann)e van den Broeck

et Gertrude Geurts. item

 

Sevenum H1773-005   -   05-05-1773   -   FS afb. 368 nr. 9

eadem die

præviis tribus c(on)suetis eccl(es)iæ denuntia-

tionibus coram me r(everen)do patre van Soest

terminario de licentia pastoris matri-

monio juncti sunt Jo(ann)es Verhaegh et

Joanna van Asch cælibes præsentibus

testibus Wijnando van Asch et

[niets geschreven] Verhaegh.

 

Sevenum H1773-006   -   11-05-1773   -   FS afb. 368 nr. 10

11 maij

præviis tribus c(on)suetis eccl(es)iæ proclama-

tionibus coram me r(everen)do patre van Soest

terminario de licentia r(ever)endi d(omi)ni pastoris

matrimonio juncti sunt Jo(ann)es Hoeben, et

Gertrudis Baeten cælibes præsentibus

testibus Jo(ann)e Baten et Gertrude Hoeben.

 

Sevenum H1773-007   -   12-05-1773   -   FS afb. 368 nr. 11

12 maij

præviis tribus c(on)suetis eccl(es)iæ procla-

mationibus coram me r(everen)do P: van Soest

terminario de r(ever)endi ad(modu)m pastoris li-

centia matrimonio juncti sunt Mat-

thias Peters, et Catharina Verrijt cælibes

præsentibus testibus Sebastiano Pubben

et Jda Peters.

 

sub me Joanne Hoefnagels pastore

anno domini 1773

Sevenum H1773-008   -   26-05-1773   -   FS afb. 369 nr. 1

26 maji

præviis tribus consuetis ecclesiæ procla-

mationibus coram me reverendo domino

G: Casparo Raemaeckers sacellano meo

de mea licentias matrimonio juncti

sunt Godefridus Billekens et Jacomij-

na vulgo Jeuxken Verrijdt cælibes

præsentibus testibus Martino Bille-

Billekens [sic] et Sibilla Verrijdt.

 

anno d(omi)ni 1773

sub me r(everen)do patre van Soest

eccl(es)iæ parochialis de Sevenum

deservitore matrimonio juncti

sunt sequentes.

 

Sevenum H1773-009   -   21-07-1773   -   FS afb. 369 nr. 2

21 julij

præviis tribus consuetis eccl(es)iæ pro-

clamationibus coram me Joanne

van Soest deservitore loci matrimonio

juncti sunt Theodorus Wijnen, et

Maria Friesen cælibes præsentibus

testibus Henrico Friesen et

Joanna Wijnen.

 

anno d(omi)ni 1774

Sevenum H1774-001   -   09-02-1774   -   FS afb. 369 nr. 3

9 feb:

præviis tribus consuetis eccl(es)iæ

proclamationibus peractis, coram

me Joanne van Soest deservitore

loci matrimonio juncti sunt

Joannes Aerts et Joanna Berckels

cælibes, præsentibus testibus Petro

Aerts et Gertrude Berckels.

 

Sevenum H1774-002   -   13-04-1774   -   FS afb. 369 nr. 4

13 aprilis

præviis tribus consuetis eccl(es)iæ

proclamationibus peractis, coram

me Jo(ann)e van Soest deservitore loci

matrimonio juncti sunt Gerardus

Verstegen, et Joanna Smitjens

cælibes, præsentibus testibus Jacobo

Smitjens, et Joanne Verstegen.

 

Sevenum H1774-003   -   20-04-1774   -   FS afb. 369 nr. 5

20 aprilis

præviis tribus consuetis eccl(es)iæ

proclamationibus peractis coram me

Jo(ann)e van Soest deservitore loci matri-

monio juncti sunt Jo(ann)es Verstappen

et Lucia Hoex præsentibus testibus

Jacobo Hoex, et Joanne Smeten.

 

Sevenum H1774-004   -   20-04-1774   -   FS afb. 369 nr. 6

eadem die

præviis tribus consuetis eccl(es)iæ

proclamationibus peractis coram me

Joanne van Soest deservitore

loci matrimonio juncti sunt

Mathias Hoex et Petronella Emons

cælibes præsentibus testibus Jo(ann)e

Hoex, et Petro Emons.

 

Sevenum H1774-005   -   27-04-1774   -   FS afb. 369 nr. 7

27 aprilis

præviis tribus consuetis eccl(es)iæ procla-

mationibus peractis coram me Jo(ann)e

van Soest deservitore loci matrimonio

juncti sunt Theodorus Cox, et Joanna

Wijnen cælibes præsentibus testibus

Joanne Cox, et Reijnero Wijnen.

 

Sevenum H1774-006   -   04-05-1774   -   FS afb. 369 nr. 8

4 maij

præviis tribus consuetis eccl(es)iæ pro-

lamationibus peractis coram me

Joanne van Soest deservitore loci

matrimonio juncti sunt Joannes

Verstappen, et Anna Jacobs cælibes

præsentibus testibus Henrico Verstappen

et Antonio Jacobs.

 

Sevenum H1774-007   -   18-05-1774   -   FS afb. 369 nr. 9

18 maij

præviis tribus consuetis eccl(es)iæ

prolamationibus peractis coram

r(everen)do patre Scherkens de licntia

deseritoris loci matrimonio juncti

sunt Wilhelmus Janssen et Petro-

nella Sijbers cælibes præsentibus

testibus Henrico Janssen et Joanne

Sijbers.

 

a et sub me Christiano

Alberts pastore in Sevenum

sequentes matrimonio juncti sunt

 

1774

Sevenum H1774-008   -   23-08-1774   -   FS afb. 370 nr. 1

die 23 augusti

vigore dimissorialium r(everen)i

ad(modu)m d(omi)ni B. Milet past-

ris Venlonensis

Joannes Janknecht et

Maria Cornelia Alberts

coram me C: Alberts pastore

testibus

Ludovico Alberts et

Mathia Janknecht.