GenBronnen

maas

Velden RK dopen 1655-1659


Velden D1655-001   -   10-02-1655   -   blz. nr. 10

anno 1655 den 10 feb

Maria filia Jacobi et Annae

Dreessen suscept

Petrus Hoetz et Beatrix

Schuijrmans

 

Velden D1655-002   -   22-02-1655   -   blz. nr. 1

1655 22 feb

Elisabeth filia Jacobi et Johanna[e]

Henskens suscept

Bernardus Heenskens et Cicilia

op gen Steijll Tegulensis

 

Velden D1655-003   -   17-03-1655   -   blz. nr. 2

17 martij

Petrus filius Henrici et Petro-

nellae Peeters suscept

Theodorus Lahmertz et Catarina

op Huijskens hoff Venlonensis

 

Velden D1655-004   -   23-03-1655   -   blz. nr. 3

23 martij

Jo(ann)es filius Jo(ann)is et Johannae

Smeeten suscept

Jacobus Andreae et Anna opgen

Beeck

 

Velden D1655-005   -   16-04-1655   -   blz. nr. 4

16 aprilis

Catarina filia Jo(ann)is et Johannae

Kessels suscept

Jo(ann)es den Bleijker Venlonensis

et Gertrudis op Rouloff Stralensis

 

Velden D1655-006   -   13-05-1655   -   blz. nr. 5

13 maij

Godefridus filius Arnoldi et

Barbarae Heijnes suscept

Henricus Catarinae Deckers filius Kesselensis

et Helena Deckers

 

Velden D1655-007   -   28-05-1655   -   blz. nr. 6

1655 28 maij

Margareta filia Lamberti et

Margaretae Lahmertz suscept

Martinus Rodden et Agnes

Lahmerts

 

Velden D1655-008   -   01-08-1655   -   blz. nr. 7

1655 1a aug

Henrina filia Petri et Catarinae

op gen Diepen suscept

Conradus Kroppen Stralensis

et Helena Maassen

 

Velden D1655-009   -   15-08-1655   -   blz. nr. 8

15 aug

Helena filia Jo(ann)is et Gertrudis Her-

mans suscept

Antonius Antonij et Maria Smeetz

 

Velden D1655-010   -   20-08-1655   -   blz. nr. 9

20 aug

Johanna filia Jo(ann)is et Barbarae

Dijcks suscept

Fredericus op Gastes hoff et

Judith Jan van Dahlers uxor

 

Velden D1655-011   -   02-09-1655   -   blz. nr. 10

2 sept

Maria filia Leonardi et Catarinae Basten

suscept

Petrus aen gen Paeij et Helena op gen

Vleess

 

Velden D1655-012   -   17-09-1655   -   blz. nr. 1

17 sept

Johanna filia Jodoci et Margaretae

op gen Schantz suscept

Hilgerus Maass et Maria op gen Deep[..]

 

Velden D1655-013   -   20-09-1655   -   blz. nr. 2

20 7bris

Helena filia Gerardi et Jacobae

Huijben suscept

Hubertus op gen Klooster et Anna

Beckers Venlonensis

 

Velden D1655-014   -   08-10-1655   -   blz. nr. 3

8 8bris

Petrus filius Mathiae et Bea-

tricis Schuijrmans

suscept

Jacobus Andreae et Leonardula

ingen Broeck

 

Velden D1655-015   -   31-10-1655   -   blz. nr. 4

31 8bris

Godefridus filius Henrici et Catarinae Sijben

suscept

Engelbertus Hanssen et Annae

van Vorst Venlonensis

 

Velden D1655-016   -   00-12-1655   -   blz. nr. 5 [dag niet vermeld]

10bris

Sophia filia Petri et Catarinae

aen gen Start suscept

Leonardus Geelen et Elisabetha

Smeets

 

Velden D1655-017   -   27-12-1655   -   blz. nr. 6

27 10bris

Elisabetha filia Martini et Johannae

aen gen Oeij den Speellman

suscept

Johannes Jocobi Teegelbeckers et Johan-

na Hendricks

 

Velden D1656-001   -   06-01-1656   -   blz. nr. 7

anno 1656 den 6 januarij

baptizatus est Petrus Ouersteeg filius

Jacobi et Mechtildis Ouersteeg

suscep(er)u(n)t

Petrus Basten et Irmgardis Klooten

 

Velden D1656-002   -   25-02-1656   -   blz. nr. 8

25 feb

Aegidius filius Hilgeri et Catarinae

Noelens suscept

Antonius Verrijdt et Catarina Toenisz

 

Velden D1656-003   -   25-02-1656   -   blz. nr. 9

item eodem die

Henrica filia Jo(ann)is et Catarina Toe-

nissen suscept

Jacobus op gen Beeck et Leonardula

op gen Hoeues

 

Velden D1656-004   -   08-03-1656   -   blz. nr. 10

8 martij

Hermannus filius Petri et Mar-

garetae Basten suscept

Hilgerus Deckers et Anna Koenen

Venlonensis

 

Velden D1656-005   -   25-03-1656   -   blz. nr. 11

25 martij

Arnoldus filius Jo(ann)is et Johannae

Smeeten suscept

Johannes Schmeeten Lottumensis

et Gertrudis Hanssen

 

Velden D1656-006   -   18-04-1656   -   blz. nr. 1

18 aprilis

Maria filia Jo(ann)is et Agnetis

Scheemels suscept

Jacobus Teuten Herongensis et Leonardula

ingen Kraaneuin

 

Velden D1656-007   -   05-05-1656   -   blz. nr. 2

5a maij

Leonardula filia Petri et Leonar-

dulae aen gen Höeues

suscept

Wilhelmus van Kessel et

Agnes van gen Teegelerij ambo

Venlonenses

 

Velden D1656-008   -   20-06-1656   -   blz. nr. 3

20 junij

Elisabetha filia Petri et

Christinae Schmeetz suscept

Leonardus Schmeetz et Gertrudis

Hermans

 

Velden D1656-009   -   12-08-1656   -   blz. nr. 4

12 augusti

Godefridula filia Henrici et Pe-

tronellae op Wildts suscept

Hermanus Schroers et Adelhei-

dis Gerarts Venlonensis

 

Velden D1656-010   -   15-08-1656   -   blz. nr. 5

15 augusti

Catarina filia Hilgeri et Helena

Maassen suscept

Jodocus Breemers Stralensis

et

Maria Mertens

 

Velden D1656-011   -   02-09-1656   -   blz. nr. 6

2 septemb

Johanna filia Antonij et Catarinae

aen gen Twee Valder suscept

Lambertus Sprungskens et Ida

filia Henrici Schobs Blericana

 

Velden D1656-012   -   03-09-1656   -   blz. nr. 7

3 septemb

Ida filia Cornelij onder gen Elsen

et Joannae uxoris suscepto

Gerardus op gen Diepen et Maria Lijnsen

 

Velden D1656-013   -   05-10-1656   -   blz. nr. 8

5ta octobris

Theodorus filius Henrici et Aldegun-

dis aen gen Thuss suscept

Jodocus Maass op gen Phantz et Leo-

nardula ingen Krahnenfin

 

Velden D1656-014   -   20-10-1656   -   blz. nr. 9

20 8bris

Johanna filia Godefridi et Mar-

garetae aen gen Rijdt

suscept

Mathaeus Geelen et Anna

op gen Beeck

 

Velden D1656-015   -   09-12-1656   -   blz. nr. 10

9 10bris

Maria filia Thomae et Bea-

tricis aen gen Heck suscept

Martinus Rodden et Marga-

reta Schroers

 

Velden D1656-016   -   21-12-1656   -   blz. nr. 11

21 10bris

Joannes filius Antonij et Mechtildis

Toenissen suscept

Petrus aengen Hoeuis et Helena Hanssen

 

Velden D1657-001   -   28-01-1657   -   blz. nr. 1

28 januarij

Gertrudis filia Henrici et Sibillae

Vreessen suscept

Johannes Tijssen et Gerardula

tho Bulichs

 

Velden D1657-002   -   28-01-1657   -   blz. nr. 2

eodem

Ruttgerus Henrici et Mariae op

gen Laack filius suscept

Ruttgerus Mertens et Gertru-

dis Alardi Hanssen filia

 

Velden D1657-003   -   11-03-1657   -   blz. nr. 3

11 martij

Catarina filia Henrici et Sibillae

Jacobs suscept

Henricus Sijben et Leonar-

dula ingen Krahneuin

 

Velden D1657-004   -   27-03-1657   -   blz. nr. 4

27 martij

Leonardus filius Jo(ann)is et Johanna

Jongmans suscept

Jo(ann)es Scheemels et Gertrudis Geelen

 

5ta aprilis

 

Velden D1657-005   -   05-04-1657   -   blz. nr. 5 [doopinschrijvingen van een drieling]

5ta aprilis q(uo)d rari

contigit ....

q(ua)dam pareret tres ples simull

Henricus filius Jo(ann)is et Johannae

Kessels suscept

Henricus van den Berg genant

Boegskens Venlonensis

et Catarina der bleijkers vrouw

genant Thrijn van Kessels

 

Velden D1657-006   -   05-04-1657   -   blz. nr. 6

item

Jo(ann)es filius Jo(ann)is et Johanna Kessels

suscept

Martinus Rodden et Petronella

Kempkens

 

Velden D1657-007   -   05-04-1657   -   blz. nr. 7

item

Catarina filia Jo(ann)is et Johannae Kessels

suscept

Hermannus Schroers et Anna ingen

Steech Gribbenuorstensis

 

Velden D1657-008   -   06-05-1657   -   blz. nr. 8

6 maij

Petrus filius Petri /: piae memoriae :/

et Sibillae Lahmerts suscept

Jacobus Schonck et Margareta

Geeuen Blericani

 

Velden D1657-009   -   25-05-1657   -   blz. nr. 9

25 maij

Jacobus filius Tillmanni et Elisa-

bethae Keijsers suscept

Theodorus Schlorts vangen Nijkeerck

et Catarina Thoenissen

 

Velden D1657-010   -   27-05-1657   -   blz. nr. 1

27 maij

Johanna filia Jacobi et Henricae

ingen Raeij suscept

Antonius Verrijt et Margareta

Geelen

 

Velden D1657-011   -   14-09-1657   -   blz. nr. 2

14 7bris

Jo(ann)es filius Lamberti et Margaretae

Lahmerts suscept

Hermannus Schroers et Catarina

Lahmerts

 

Velden D1657-012   -   26-09-1657   -   blz. nr. 3

26 7bris

Johanna filia Jo(ann)is et Gertrudis

Hermans suscept

Engelbertus Hanssen et Christina

Hermans

 

anno 1658

Velden D1658-001   -   13-01-1658   -   blz. nr. 4

13 januarij

Gerardus filius Jacobi et Annae

Dreessen suscept

Petrus aen gen Hoeues alias Deckers

et Mechthildis Linssen

 

Velden D1658-002   -   22-01-1658   -   blz. nr. 5

22 januarij

Antonius filius Henrici et

Petronellae Willtz suscept

Jo(ann)es Rodden et Aldegundis

Peeters soror patris

 

Velden D1658-003   -   12-02-1658   -   blz. nr. 6

12 feb

Jo(ann)es filius Petri et Catarinae

op gen Deepen suscept

Jo(ann)es S[c]hmeetz et Anna op gen

Beeck

 

Velden D1658-004   -   19-02-1658   -   blz. nr. 7

19 februarij

Arnoldus filius Gosswini et

Annae Dijcks suscept

Jo(ann)es Klaassen Heerungenus

et Sophia Strauss Venlonensis

 

Velden D1658-005   -   12-03-1658   -   blz. nr. 8

12 martij

Theodora filia Mathiae et

Beatricis Schuijrmans

suscept

Mathias Bouren et Gertrudis

op Gastes hooff

 

Velden D1658-006   -   06-03-1658   -   blz. nr. 9

6 martij

Mathias filius Jacobi et

Mechtildis Ouersteech

suscept

Matthaeus Geelen et Sibilla

ingen Voort

 

Velden D1658-007   -   01-05-1658   -   blz. nr. 10

1 maij

Alardus filius Gerardi et Jacobae

Huijben suscept

Petrus aen gen Eijndt et Elisabetha

op gen Laack

 

Velden D1658-008   -   29-05-1658   -   blz. nr. 1

29 maij

Anna filia Jacobi et Johannae

Heenskens suscept

Henricus Verstappen Barlensis

[et] Mechtildis aen gen Oort Grubben-

uorstensis

 

Velden D1658-009   -   03-06-1658   -   blz. nr. 2

3 junij

Sibilla filia Leonardi et Mariae aen

gen Rijdt suscept

Johannes Timmermans

et Henrica in gen Raeij

 

Velden D1658-010   -   09-07-1658   -   blz. nr. 3

9 julij

Henrica filia Johannis et Johannae

Kessels suscept

Gerardus op gen Diepen et Ca-

tarina Lahmerts

 

Velden D1658-011   -   08-10-1658   -   blz. nr. 4

8 8bris

Lambertus filius Petri et

Mechtildis aengen Eijndt

suscept

Jo(ann)es op gen Laack et Anna

Beckers

 

Velden D1658-012   -   23-10-1658   -   blz. nr. 5

23 8bris

Jo(ann)es filius Pauli et Catarinae

ingen Voort suscept

Jo(ann)es Deckers van Strahlen et

Anna Dreessen

 

Velden D1658-013   -   01-12-1658   -   blz. nr. 6

1a 10bris

Petrus filius Henrici et Petro-

nellae Willtz suscept

Jo(ann)es ingen Steech et Marga-

reta Willts

 

Velden D1658-014   -   15-12-1658   -   blz. nr. 7

15 10bris

Gertrudis filia Frederici et Ger-

trudis op Gastes hoff

suscept

Jo(ann)es Timmermans ingen Aall et

Anna Dreessen

 

Velden D1658-015   -   15-12-1658   -   blz. nr. 8

eodem die

Maria filia Henrici et Jacobae

aen gen Oeij suscept

Petrus aengen Hoeues et Catarina

ingen Voort

 

Velden D1659-001   -   27-01-1659   -   blz. nr. 9

a[nn]oo 1659 27 januarij

Elisabeth filia Antonij et

Mechtildis Linssen

suscept

Henricus aen gen Berg et

Maria Hoerstijens

 

Velden D1659-002   -   12-03-1659   -   blz. nr. 10

12 martij

Catarina filia Conradi et Petronellae

Sijben suscept

Henricus den boedt van Tegelen

et Catarina [verder niets geschreven]

 

Velden D1659-003   -   01-06-1659   -   blz. nr. 1

1a junij

Jo(ann)es filius Lamberti et Margaretae

Leenkens suscept

Aegidius ingen Broeck et Anna op gen

Beeck

 

Velden D1659-004   -   10-06-1659   -   blz. nr. 2

10 junij

Mechtildis filia Jacobi et Helenae

Ouersteech suscept

Wilhelmus Ouersteech et Mar-

gareta Koenen

 

Velden D1659-005   -   04-07-1659   -   blz. nr. 3

4 julij

Theodorus filius Jacobi et Annae

Dreessen suscept

Jo(ann)es ingen Aell alias Vreessen et

Catarina Noelens

 

Velden D1659-006   -   25-07-1659   -   blz. nr. 4

25 julij

Petrus filius Antonij et Catarinae

aengen Twee Vaaren suscept

Petrus Schmeetz et Mechtildis

aen gen Eijndt

 

Velden D1659-007   -   01-08-1659   -   blz. nr. 5

1a aug 1659

Martinus filius Henrici et

Catarinae op gen Hoerstijen

suscept

Henricus Hoerstijens et Petro-

nella Kempkens

 

Velden D1659-008   -   12-08-1659   -   blz. nr. 6

12 aug

Alarda filia Gerardi et Annae aen gen Eijndt

suscept

Mathias ingen Krahneuinn et Elisa-

beta aen gen Eijndt

 

Velden D1659-009   -   26-08-1659   -   blz. nr. 7

26 aug

Theodora filia Jo(ann)is et Gertrudis

Hermans suscept

Jo(ann)es Timmermans et Leo-

nardula ingen Broeck

 

Velden D1659-010   -   27-08-1659   -   blz. nr. 8

27 aug

Mathias filius Tillmanni et

Elisabethae Keijsers suscept

Henricus Poeijn Arsensis et Leonardu-

la aen gen Hoeues

 

Velden D1659-011   -   30-08-1659   -   blz. nr. 9

30 aug

Jo(ann)es filius Jo(ann)is et Johannae Smeeten

suscept

Renerus Claassen organista Venlonensis

et Leonardula ingen Broeck

 

Velden D1659-012   -   03-09-1659   -   blz. nr. 10

3a sept

Bernardus filius Jacobi et Johannae

int Sandt suscept

Alardus den Schroer et Catarina

ingen Oijllbroeck ambo Grubbenuorstensis

 

Velden D1659-013   -   10-10-1659   -   blz. nr. 11

10 8bris

Sibilla filia Leonardi et Mariae

ingen Rijdt suscept

Jo(ann)es Haanen Breensis et Hinri-

ca Schmeeten Lommensis

 

Velden D1659-014   -   14-10-1659   -   blz. nr. 12

14 8bris

Arnoldus filius Gosswini et Annae

Dijx suscept

Jo(ann)es van Essen Cliuensis et Maria

Horteers? Venlonensis

 

Velden D1659-015   -   16-11-1659   -   blz. nr. 1

16 9bris baptisatus est

Theodorus filius Henrici et Sy-

billa Vrisen

susceperunt Joannes inghen Oel

et Beatrix Schurmans

 

Velden D1659-016   -   18-11-1659   -   blz. nr. 2

18 baptizata est Esther

filia Heylighen Neulis et Catharinae N

susceperunt

Joannes Hansen et Anna uxor

custodis

 

Velden D1659-017   -   28-12-1659   -   blz. nr. 3

28 decembris baptiza-

tus est Henricus filius Jacobi

et Gertrudis van Beeck

susceperunt Enghelbertus Ha[..]

et Catharina Walraenens [sic] zu

Lom