GenBronnen

digitalisering

maas

Venlo protestantse begraven 1785-1789


1785

Venlo B1785-001   -   21-01-1785   -   nr. 2

den 21 januarij 1785 is op het kerkhof begraaven, wijlen

Johanes Bollman. soldaat in de comp(agn)ie

capitein Zweiffel, onder het regiment Zwit-

sers van den generaal major Marty.

 

Venlo B1785-002   -   26-01-1785   -   nr. 3

den 26 dito is op het kerkhof begraaven, wijlen Jacob

Meijer soldaat in de comp(agn)ie capitein im Thurn,

onder het regiment Zwitsers van den generaal

major Marty.

 

Venlo B1785-003   -   27-01-1785   -   nr. 4

den 27 dito is op het kerkhof begraaven een kind genaamt

Juliana, vader Casper Herbagh, moeder Susanna

Wuest.

 

Venlo B1785-004   -   10-02-1785   -   nr. 5

den 10 februarij is in de kelder van de kerk bij-

gezet, wijlen mevrouw de huijsvrouw

van den heer lieutenant collonel

Johan Hendrik de Haugwitz. gebooren

Anna Elizabeth van Reimschutz. het

beste doodkleed gebruijkt, en drie poosen

geluijd.

 

Venlo B1785-005   -   25-02-1785   -   nr. 1

den 25 februarij is op het kerkhof begraaven een kind

genaamd Jacob Grundlener zoon van den

sergeant Ulrich Grundlener onder de comp(agn)ie

lt. collonel Thörig onder het regiment

Zwitsers van den generaal major Marty

 

Venlo B1785-006   -   28-02-1785   -   nr. 2

den 28 februarij is op het kerkhoff begraaven wijlen Liborius

Speth, soldaat van de comp(agn)ie van den collonel

Weijss, in het regiment Zwitsers van den

generaal major Marty.

 

Venlo B1785-007   -   05-03-1785   -   nr. 3

den 5 maart is op het kerkhoff begraven een kind genaamt

Johan Henrick, waar van vader is Johannis

Han, moeder Elisabeth Nellese.

 

Venlo B1785-008   -   12-03-1785   -   nr. 4

den 12 dito is op het kerkhoff begraven wijlen

Christiaan Ludwig. canonnier in de comp(agn)ie

major Gerbade onder het corps artilleristen

van den collonel du Pont.

 

Venlo B1785-009   -   15-03-1785   -   nr. 5

den 15 dito is in de kerk begraaven een kind

genaamt Fredrica van den heer

capitein lieutenant J: Kursteiner

onder het regiment Zwitsers van

den generaal major Marty.

 

Venlo B1785-010   -   06-04-1785   -   nr. 1

den 6 april 1785 is op het kerkhof begraaven wijlen

Joost Becker. soldaat in de comp(agn)ie

van den collonel Weijss, onder het

regiment Zwitsers van den generaal

major Marty.

 

Venlo B1785-011   -   06-05-1785   -   nr. 2

den 6 maij is op het kerkhof begraaven Hendrik

Weijnbruker.

 

Venlo B1785-012   -   06-05-1785   -   nr. 3

den dito is op het kerkhof begraaven een kind

genaamt Jean Henry Ruchonnet oud

eld maanden, de vader Jean Henry Ruchonnet

moeder ... [niets geschreven] Boon.

 

Venlo B1785-013   -   07-05-1785   -   nr. 4

den 7 maij is op het kerkhof begraaven een dogtertje

van de weduwe van den sergeant Jacob

Schrepfer van 't regiment Zwitsers van

den generaal majoor Marty.

genaamt Jacoba Schrepfer. oud

elf jaaren.

 

Venlo B1785-014   -   09-05-1785   -   nr. 1

den 9 maij 1785 is in de kelder van de kerk bijgezet

wijlen den wel eerwaarde en zeer

geleerde heer Alexander Meijer.

predikant van het regiment

Zwitsers van den generaal

major Marty. het beste dood

kleed gebruijkt, en drie poosen

geluid.

 

Venlo B1785-015   -   01-06-1785   -   nr. 2

den 1 juni is in de kerk begraaven wijlen de

hoog wel geboore vrouwe mevrouwe

de douariere baronesse van Wassenaer

vrij vrouwe van de beide Catwijken

en 't Zand, Valkenburgh en

IJzendoorn. gebooren van Weihe.

het beste dood kleed gebruijkt.

 

Venlo B1785-016   -   01-06-1785   -   nr. 3

den dito is op het kerkhof begraaven een kind

van de weduwe van den sergeant Jacob

Schrepfer van het regiment en comp(agn)ie Zwitsers

van den generaal major Marty, met

naam Hendrik Schrepfer oud 2 jaaren.

 

Venlo B1785-017   -   03-06-1785   -   nr. 1

den 3 juni is op het kerkhof begraaven wijlen

Wilhelm Aman, soldaat in de

comp(agn)ie van den generaal major Stockar de

Neuforn, onder het regiment Zwitsers

van den generaal major Marty.

 

Venlo B1785-018   -   18-06-1785   -   nr. 2

den 18 juni is in de kelder van de kerk

bij gezet een kind van den heer

Jan Anthoni Ardesch, doctor

en chrurgijn major van het regi-

ment Zwitsers van den generaal

major Marty. moeders naam

Gerharda Slegt. kinds naam

Cornelia Elizabeth Ardesch.

 

Venlo B1785-019   -   21-06-1785   -   nr. 3

den 21 dito is op het kerkhof begraaven wijlen

Jacob Schneider soldaat in de comp(agn)ie

capt: im Thurn onder het regiment

Zwitsers van den generaal major Marty.

 

Venlo B1785-020   -   22-06-1785   -   nr. 4

den 22 dito is op het kerkhof begraaven een kind oud

twee jaaren en tien dagen, genaamt

Isaac Fij vaders naam is Jacob Fij,

moeders naam Geertruij Katz.

 

Venlo B1785-021   -   25-06-1785   -   nr. 1

den 25 juni 1785 is op het kerkhoff begraaven wijlen

Jacob Engel. sergenant in de comp(agn)ie

capt: Schoch onder het regiment

Zwitsers van den generaal major

Marty.

 

Venlo B1785-022   -   25-06-1785   -   nr. 2

den dito is op het kerkhof begraaven een kind

genaamt Wilhelmina Elizabeth Hüssy

de vader Justus Hüssy sergeant in de

comp(agn)ie major Schmid onder het regiment

Zwitsers van den generaal major Marty.

moeder Henriena Jancen.

 

Venlo B1785-023   -   02-07-1785   -   nr. 3

den 2 juli is op het kerkhof begraaven wijlen Laurentz

Keller. soldaat in de comp(agn)ie capt: Schoch

onder het regiment Zwitsers van generaal

majoor Marty.

 

Venlo B1785-024   -   08-07-1785   -   nr. 4

den 8 juli is in de kerk begraaven een

kind genaamt Joh: Casper

Maron, waarvan vader is Joh:

Casper Maron secretaris in het regiment

Zwitsers van den generaal major

Marty. de moeder Christina Maron

ge­booren Riesler.

 

Venlo B1785-025   -   14-07-1785   -   nr. 1

den 14 juli 1785 is in de kelder van de kerk

bij gezet wijlen de generaal major

en major commandant deezer

stad. enz. J: C: G: Weinghuijsen.

het beste dood kleed gebruijkt.

 

Venlo B1785-026   -   18-07-1785   -   nr. 2

den 18 dito is op het kerkhoff begraaven een

kind genaamt Jacobus de Bruijn

de vader Jan de Bruijn, de moeder

Henrietta Pistorius

 

Venlo B1785-027   -   26-07-1785   -   nr. 3

den 26 dito is op het kerkhof begraaven een kind

genaamt Elelorianna de vader Bartho-

lome Langeneger soldaat onder de comp

collonel Weijss in het regiment Zwitsers

van den generaal majoor Marty.

de moeder Anna Christina Trumpelman

 

Venlo B1785-028   -   10-08-1785   -   nr. 4

den 10 augustus is op het kerkhof begraaven

Jan de Jong. gepensioneerd

sergeant van het regiment Walons

van den generaal major Grenier.

 

Venlo B1785-029   -   17-08-1785   -   nr. 1

den 17 augustus 1785 is op het kerkhof begraven

wijlen Lorentz Briek soldaat

in de comp(agn)ie lt: col: im Thurn

onder het regiment Zwitsers van den

generaal majoor Marty.

 

Venlo B1785-030   -   20-08-1785   -   nr. 2

den 20 dito is op het kerkhof begraaven een kind

oud ses daagen, en genaamt Christoff

Friedrich, vaders naam Coenrad Kraapf

de moeder Catharina Weinants.

 

Venlo B1785-031   -   22-08-1785   -   nr. 3

den 22 dito is op het kerkhof begraaven wijlen

Johan Ulrich Fisch provoost van de

comp(agn)ie major Mittelholzer onder het

regiment Zwitsers van den generaal

major Marty.

 

Venlo B1785-032   -   23-08-1785   -   nr. 4

den 23 dito is op het kerkhof begraaven wijlen

David Schuly. soldaat in de

comp(agn)ie capitein im Thurn onder

het regiment Zwitsers van den

generaal major Marty.

 

Venlo B1785-033   -   23-08-1785   -   nr. 1

den 23 augustus 1785 is in de kerk begraaven een kraam-

kindje zijnde een dogtertje van de

heer capitein C: de Haugwitz.

 

Venlo B1785-034   -   06-09-1785   -   nr. 2

den 6 september is op het kerkhof begraaven,

wijlen Balthazar Reisser. soldaat

in de comp(agn)ie major Schmid, onder

het regiment Zwitsers van den ge-

neraal major Marty.

 

Venlo B1785-035   -   13-09-1785   -   nr. 3

den 13 dito is op het kerkhof begraven wijlen

Margaretha Graettilla. huijsvrouw

van Jacobus Cloudeno gepensioneerd

soldaat van het regiment Wallons

van den generaal major Grenier.

 

Venlo B1785-036   -   26-09-1785   -   nr. 4

den 26 september is in de kerk begraaven, wijlen

juffrouw Isabella Lucretia van Adrichem

gebooren de Jager. postmeesteresse

van de stad Hulst in staats Vlaanderen.

het beste dood kleed gebruijkt, en

drie poosen geluid.

 

Venlo B1785-037   -   30-09-1785   -   nr. 1

den 30 september 1785 is op het kerkhof begraven, wijlen

Diterick Kreapen jager onder de comp(agn)ie

van den capitein Waermme van het

legion van den colonel baron van Matha

 

Venlo B1785-038   -   20-10-1785   -   nr. 2

den 20 october is op het kerkhof begraaven, wijlen

David Deebel soldaat in de comp(agn)ie

coll: Rey de Carlé van het legion van

den colonel baron de Matha.

 

Venlo B1785-039   -   24-10-1785   -   nr. 3

den 24 october is op het kerkhof begraaven wijlen

Jacob Kous fusilier in de comp(agn)ie

van den capitein de Gaujac van

het legion van den colonel baron

de Matha.

 

Venlo B1785-040   -   27-10-1785   -   nr. 4

den 27 october is in de kelder van de kerk bij

gezet het jongste kind van de heer

Brender á Brandis, genaamt

Willem Johann Heinrich

Brender á Brandis.

 

Venlo B1785-041   -   23-11-1785   -   nr. 1

den 23 november 1785 is op het kerkhof begraaven

wijlen Christiaan Rausch, sol-

daat onder de brigade van

Hessen Darmstadt.

 

Venlo B1785-042   -   08-12-1785   -   nr. 2

den 8 december is op het kerkhof begraaven wijlen

Frans Fijebles. soldaat in de comp.

van den capt van Dörnberg onder

het tweede batt: en regiment van

den lieutenant generaal prinse

van Baden.

 

Venlo B1785-043   -   12-12-1785   -   nr. 3

den 12 dito is op het kerkhof begraaven wijlen

Christian Steinstoiber soldaat onder

de brigade Hessen Darmstad.

 

Venlo B1785-044   -   29-12-1785   -   nr. 4

den 29 dato is op het kerkhof begraaven wijlen

Joh: Georg Schutz soldaat onder de

brigade Hessen Darmstad.

 

Venlo B1785-045   -   30-12-1785   -   nr. 5

den 30 dato is op het kerkhof begraaven wijlen

Johann Doppel. soldaat onder de

brigade Hessen Darmstad

 

Venlo B1786-001   -   03-01-1786   -   nr. 1

den 3 januarij 1786 is op het kerkhof begraven wijlen

Hans Georg Demert recrut onder

de brigade Hessen Darmstad.

 

Venlo B1786-002   -   04-01-1786   -   nr. 2

den 4 dato is op het kerkhof begraaven wijlen

Carl Kummero soldaat onder de

brigade Hessen Darmstad.

 

Venlo B1786-003   -   07-01-1786   -   nr. 3

den 7 dato is in de kelder van de kerk bijgezet

wijlen de wel edele gebooren vrouwe

memevrouw [sic] Anna Catharina de

Bottler gebooren van de Laet. Het

beste dood kleed gebruijkt.

[in marge:] memorie is bij abuijs opgegeeven Bottler moet zijn de Butler

 

Venlo B1786-004   -   07-01-1786   -   nr. 4

den 7 dato is op het kerk[hof] begraaven wijlen

Conrad Weber. gebooren te Lowenstein

soldaat onder de brigade Hessen

Darmstad.

 

Venlo B1786-005   -   10-01-1786   -   nr. 5

den 10 dato is op het kerkhof begraaven een

kind genaamt Woutter oud zeven

jaaren twee maanden, waarvan

vader is Hermen van Embden

moeder Aetje van Gijn.

 

Venlo B1786-006   -   14-01-1786   -   nr. 1

den 14 januarij 1786 is op het kerkhof begraaven een kind

genaamt Maria waar van vader is

Johannis van Lottum, de moeder

Dina van Jetine.

 

Venlo B1786-007   -   18-01-1786   -   nr. 2

den 18 januarij is op het kerkhof begraaven wijlen

Cornelis Verbeet oud 17 jaaren geboore[n]

te Geertruijdenberg. soldaat in de

comp(agn)ie lt: coll: Feriet, onder het eerste

batt: in het regiment van den

luitenant generaal prins van Baad[en]

 

Venlo B1786-008   -   19-01-1786   -   nr. 3

den 19 dato is op het kerk hof begraaven wijlen

Johan Jurg Hunold geboortig van

Hemminger. soldaat onder de brigad[e]

Hessen Darmstad.

 

Venlo B1786-009   -   20-01-1786   -   nr. 4

den 20 dato is op het kerkhof begraaven wijlen

Robert Mackay, oudste zoon van

den heer Mackay capitein in Engelschen

dienst.

 

Venlo B1786-010   -   27-01-1786   -   nr. 1

den 27 januarij 1786 is op het kerkhof begraaven wijlen

Johann Schmidt geboortig van

Frankfort. soldaat onder de brigade

Hessen Darmstad.

 

Venlo B1786-011   -   30-01-1786   -   nr. 2

den 30 dato is op het kerkhof begraaven een eerst

gebooren kind genaamt Johannis,

de vader Romke Doekes, de moeder

Anginiet Loret, van 't regiment Baaden.

 

Venlo B1786-012   -   10-02-1786   -   nr. 3

den 10 februarij is op het kerkhof begraaven

een kind genaamt Elizabetha

Black: waar van vader is Georg

Black soldaat onder de brigade

Hessen Darmstadt.

 

Venlo B1786-013   -   11-02-1786   -   nr. 4

den 11 dato is op het kerkhof begraaven

wijlen George Black soldaat

onder de brigade Hessen Darm-

stadt. geboortig van Gemünde

in Hessenland. oud 20 jaar.

 

Venlo B1786-014   -   13-02-1786   -   nr. 1

den 13 februarij 1786 is op het kerkhof begraaven

wijlen Fredrikka Wetzel.

dogter van P: Wetzel bombar-

dier onder de comp(agn)ie artilleristen

van den majoor Gerbaaden

 

Venlo B1786-015   -   18-02-1786   -   nr. 2

den 18 dato is op het kerkhof begraaven wijlen

Pieter David Morrat. tamboer

majoor van het legion Wallons van den

coll: baron de Mattha

 

Venlo B1786-016   -   22-02-1786   -   nr. 3

den 22 dato is op het kerkhof begraaven een kind

genaamd Johanna, oud een jaar

en negen daagen, de vader Bernardu[s]

Peeters, de moeder Aaltje Hummers.

 

Venlo B1786-017   -   25-02-1786   -   nr. 4

den 25 dato is op het kerkhof begraaven wijlen Cornelis

Derks. bombardier in de comp(agn)ie

artilleristen van den majoor Gerbaad[en]

 

Venlo B1786-018   -   04-03-1786   -   nr. 1

den 4 maart 1786 is op het kerkhof begraaven een

kind genaamt Johanna Elizabeth

de vader Johan Jurg Rubenkonig

de moeder Lucretia Soradina Helm.

 

Venlo B1786-019   -   08-03-1786   -   nr. 2

den 8 dato is op het kerkhof begraaven wijlen

Anna Margaretha Black. gebooren

Waschin.

 

Venlo B1786-020   -   08-03-1786   -   nr. 3

den 8 dato is op het kerkhof begraaven wijlen

Hermen Fransen canonnier onder

de comp(agn)ie artilleristen van den

majoor Gerbade.

 

Venlo B1786-021   -   17-03-1786   -   nr. 4

den 16 dato is op het kerkhof begraaven, wijlen

Johan Christiaan Hendrik Bone soldaat

in de comp(agn)ie van den capt: van Butler

onder het tweede batt: van het regiment

van den lieutenant generaal prins

van Baaden.

[in marge:] moet zijn den 17 dato.

 

Venlo B1786-022   -   20-03-1786   -   nr. 1

den 20 maart 1786 is op het kerkhof begraaven een kind

genaamd Anna Elizabeth, de vader

Rutger Büddingh lt: van het legion

Wallons van den coll: baron de Mattha,

de moeder Petronella Catharina van

Ingen.

 

Venlo B1786-023   -   01-04-1786   -   nr. 2

den 1 april 1786 is in de kerk begraaven, wijlen

mevrouw Petronella Catharina

Buddingh. gebooren van Ingen.

het beste dood kleed gebruijkt.

 

Venlo B1786-024   -   03-04-1786   -   nr. 3

den 3 dato is op het kerkhof begraaven wijlen

Fredrik Kauertz. dragonder in de

comp(agn)ie van den coll: propritaire baron

de Matha.

 

Venlo B1786-025   -   27-04-1786   -   nr. 4

den 27 dato is in de kerk begraaven, en het beste

dood kleed gebruijkt, wijlen juffrouw

Anna, Louise Genaine.

 

Venlo B1786-026   -   28-04-1786   -   nr. 1

den 28 april 1786 is op het kerkhof begraaven wijlen

Geret Peeters. soldaat in de comp(agn)ie van

den capt van den Merwede in het eerste

batt: onder het regiment van den

lieutenant generaal prins van Baaden.

 

Venlo B1786-027   -   09-05-1786   -   nr. 2

den 9 mai is op het kerkhof begraaven wijlen

Johannis Kunsler gepensioneerd

sergeant van het regiment

Zwitsers van den generaal

major Marty.

 

Venlo B1786-028   -   17-05-1786   -   nr. 3

den 17 maij is op het kerkhof begraaven

wijlen Willem Huurlings.

gepensioneerd bombardier

van de comp(agn)ie artilleristen

van den capitein Lombach.

 

Venlo B1786-029   -   20-05-1786   -   nr. 4

den 20 maij is op het kerkhof begraaven

wijlen Robert Hamilton.

 

Venlo B1786-030   -   24-07-1786   -   nr. 1

den 24 juli 1786 is op het kerkhof begraaven wijlen

Leonardus Wagener. geboortig van

Henfort in het forstendom Waldeck.

gepensioneert soldaat van het regiment

Waldeck.

 

Venlo B1786-031   -   24-07-1786   -   nr. 2

den dato is in de kerk begraaven wijlen

de heer Pieter Willem Geraerdts

capitein onder het corps mineurs

en sappeurs ten dienste deezer

lande. het beste dood kleed

gebruijkt.

 

Venlo B1786-032   -   27-07-1786   -   nr. 3

den 27 juli is op het kerkhof begraaven wijlen

Pierre Moijse Rochat. gebooren in

het land van Vaux van de canton

de Berne.

 

Venlo B1786-033   -   04-09-1786   -   nr. 4

den 4 september 1786 is op het kerkhof begraaven een

kind genaamd Johannis Hendrik Fredrik

de vader Daniel Fredriks, moeder

Hendrica van Nieuwcasteel.

 

Venlo B1786-034   -   10-09-1786   -   nr. 1

den 10 september 1786 is in de kerk begraaven een kind

genaamt Hendriena Büddingh, vaders

naam Rutger Buddingh, moeders

naam wijlen Petronella Catharina

van Ingen.

 

Venlo B1786-035   -   18-09-1786   -   nr. 2

den 18 september is op het kerkhof begraaven een

kind, genaamt Nicolaas, vaders naam

Jan de Bruijn, moeders naam

Henrietta Pistorius.

 

Venlo B1786-036   -   20-09-1786   -   nr. 3

den 20 dato is op het kerkhof begraaven een

kind genaamt Johannis, vaders

naam Johannis Kool, moeders naam

Margaretha van der Sijs.

 

1787

Venlo B1787-001   -   16-01-1787   -   nr. 4

den 16 januarij 1787 is in de kerk begraaven wijlen

Anna Maria Peiffers. weduwe

Nonnenberg. het beste doodkleed

gebruijkt.

 

Venlo B1787-002   -   16-01-1787   -   nr. 5

den dato is op het kerkhof begraaven wijlen Joost

Fredrik Craut gepensioneerd sergeant

van 't regiment van den generaal

major baron van Dopff.

 

Venlo B1787-003   -   23-01-1787   -   nr. 1

den 23 januarij 1787 is op het kerkhof begraaven wijlen

Johannis Gantenbein. sergeant onder

het regiment Zwitsers van den generaal

majoor Stockart de Neuforn.

 

Venlo B1787-004   -   27-01-1787   -   nr. 2

den 27 januarij is in de kelder van de kerk bijgezet

wijlen den wel edele gestrenge heer

en mr. Jan Roggeveen. rentmeester

van h: h: m: gereserveerde domeijnen

in den ampte van Montfort, en

ontvanger van den tol Groot Lith,

en auditeur militair van het guar-

nizoen der stad Venlo. mitsgaders

secretaris van Oud en Nieuw Gastel.

het beste doodkleed gebruijkt, en drie

poosen geluijd.

 

Venlo B1787-005   -   17-02-1787   -   nr. 3

den 17 februarij is op het kerkhof begraaven wijlen

Hendrik Cornau soldaat in de comp(agn)ie

van den capitein de Lamarcke in het

eerste batt: van zijn doorluchtigste hoog-

heids tweede regiment infanterie Orange

Nassau.

 

Venlo B1787-006   -   28-02-1787   -   nr. 1

den 28 februarij 1787 is in de kerk begraaven wijlen

den wel ed: gestrenge heer Fredrik

Hector Guichion de Chastillon.

majoor bij de armée van deezen

staat. het beste doodkleed gebruijkt.

 

Venlo B1787-007   -   16-03-1787   -   nr. 2

den 16 maart is op het kerkhof begraaven eene

jongeling genaamt Christoffel Rübe-

konig, vader Johan Jurg Rübekonig

moeder Lucretia Loradina Helm.

 

Venlo B1787-008   -   30-03-1787   -   nr. 3

den 30 maart is in de kerk begraaven wijlen

de heer Frans Gijdon. sous-lieute-

nant in de comp(agn)ie artilleristen

van den capitein Muller.

 

Venlo B1787-009   -   24-04-1787   -   nr. 4

den 24 april is in de kelder van de kerk bijgezet,

wijlen de wel edele geboore vrouwe

Elizabeth Cornelia Dulmhorst, douariere

van wijlen de heer oversten Jacobus

Fransciscus de Gumoëns de Corselle.

het beste doodkleed gebruijkt, en drie

poosen geluid.

 

Venlo B1787-010   -   15-06-1787   -   nr. 1

den 15 juni 1787 is in de kerk begraaven een

kind van den heer capitein van

Haugwitz: genaamt Ernst Fredrik

van Haugwitz, oud drie jaaren

en ses weeken.

 

Venlo B1787-011   -   21-07-1787   -   nr. 2

den 21 juli is in de kerk begraaven wijlen

juffrouw Anna Maria van den

Brink. huijsvrouw van den

heer secretaris Christ: Roth.

het beste doodkleed gebruijkt.

 

Venlo B1787-012   -   25-07-1787   -   nr. 3

den 25 dato is op het kerkhof begraaven een kind

Johan Michaël, de vader Johan Adam

Reijcher, de moeder Magrita Vogelin.

 

Venlo B1787-013   -   03-09-1787   -   nr. 4

den 3 september is op het kerkhof begraaven wijlen

juffrouw Willemijn Marcus, weduwe

van Wante.

 

Venlo B1787-014   -   17-11-1787   -   nr. 5

den 17 november is op het kerkhof begraaven wijlen Maria

Elizabeth Jonkers, huijsvrouw van

Jan Vink.

 

Venlo B1787-015   -   24-12-1787   -   nr. 1

den 24 december 1787 is in de kerk begraaven, en het beste

dood kleed gebruijkt, wijlen

monsieur Pieter Skene deur-

waarder van het hof te Venlo.

 

1788

Venlo B1788-001   -   02-01-1788   -   nr. 2

den 2 januarij 1788 is op het kerkhof begraaven, een

kind, waarvan vader is Burchart

Gassenser, moeder Maria Siellemans.

 

Venlo B1788-002   -   09-02-1788   -   nr. 3

den 9 februarij is in de kerk begraaven wijlen

juffrouw Catharina Blankers.

weduwe Vermasen. het beste

dood kleed gebruijkt.

 

Venlo B1788-003   -   26-02-1788   -   nr. 4

den 26 februarij is in de kerk begraaven, wijlen

mevrouw Maria Teresia

Elizabeth Hugenin. weduwe

van den capt. lieutenant

Gasweijlder. het beste doodkleed gebruijkt.

 

Venlo B1788-004   -   03-03-1788   -   nr. 5

den 3 maart is op het kerkhof begraaven een

kind genaamt Anna Maria Rubekönig

vader Johan Jurg Rubekönig, moeder

Lucretia Lorodina Helm.

 

Venlo B1788-005   -   16-03-1788   -   nr. 1

den 16 maart 1788 is op het kerkhof begraaven

wijlen Jacobus Blom. bom-

bardier in de comp(agn)ie artilleristen

van den majoor Gerbaden.

 

Venlo B1788-006   -   18-03-1788   -   nr. 2

den 18 maart is op het kerkhof begraaven

wijlen juffrouw Lucrecia Juliana

van Posern.

 

Venlo B1788-007   -   25-03-1788   -   nr. 3

den 25 maart is op het kerkhof begraaven

wijlen juffrouw Hendrika

Anna van Posern.

 

Venlo B1788-008   -   03-04-1788   -   nr. 4

den 3 april is in de kerk begraaven, en het beste

dood kleed gebruijkt, wijlen mevrouw

Elizabeth Jacoba van Gerstein

gebooren de Wilde. oud 63 jaaren

en 11 maanden.

 

Venlo B1788-009   -   08-04-1788   -   nr. 5

den 8 april is in de kerk begraaven Johan Carel

Leonhart Stephan van Schmidt op Alten-

stadt. zoon van Johan Hendrik Adolph

van Schmidt op Altenstadt en vrouwe,

Johanna Judith Gualtheri.

 

Venlo B1788-010   -   13-04-1788   -   nr. 1

den 13 april 1788 is in de kelder van de kerk bijgezet

wijlen Daniël Triesch. minder-

jaarige zoon van Mejuffrouw

Juliana Schmidtmann, weduwe

Triesh. het beste dood kleed gebruijkt.

 

Venlo B1788-011   -   15-04-1788   -   nr. 2

den 15 april is in de kerk begraaven Johan

Heinrich Marty zoontje van Johan

Christoff Marty, lieutenant onder het

regiment Zwitsers van den generaal

majoor Stockar de Neuforn, ende

deszelfs huisvrouw Margaretha

Pitcarne.

 

Venlo B1788-012   -   22-04-1788   -   nr. 3

den 22 april is in de kerk begraaven, wijlen

mevrouwe Arnolda Wobbina

Buschman, huisvrouw van de

heer Bemardus Sluijterman

capt. in het tweede batt: van den

generaal grave d'Envie.

het beste doodkleed gebruijkt.

en drie poosen geluid.

 

Venlo B1788-013   -   29-04-1788   -   nr. 1

den 29 april 1788  is in de kerk begraaven een kind

genaamt Menta Franscina

Sluijterman dogtertje van de heer

Bernardus Sluijtermans capt in

het tweede batt: van den generaal

grave d' Envie de moeder

mevrouw Arnolda Wobbina Busch-

man.

 

Venlo B1788-014   -   29-04-1788   -   nr. 2

den dato is in de kerk begraaven een kind

genaamt Elizabeth Königs, de vader

Bartholomëus Königs, de moeder

Catharina der Haag.

 

Venlo B1788-015   -   30-04-1788   -   nr. 3

den 30 april is op het kerkhof begraaven wijlen

Catharina Rumpff. gebooren Weberin

geboortig van Ookersdorff in 't ampt

Herborn in 't Nassau Dillenburgsche.

 

Venlo B1788-016   -   20-05-1788   -   nr. 4

den 20 maij is in de kerk begraaven den jongen heer

Philip Jacob Severijn /: oud ruijm zeven jaar :/

wiens vader was den wel edele gestrenge

heer Jan Christiaan Severijn, en

moeder vrouwe Johanna Esther van den

Velden. het beste doodkleed gebruijkt.

 

Venlo B1788-017   -   27-05-1788   -   nr. 1

den 27 maij 1788 is op het kerkhof begraaven een kind

genaamt Johannis van Colmjon. vader

Willem van Colmjon, moeder Maria

Helena van den Ham.

 

Venlo B1788-018   -   14-06-1788   -   nr. 2

den 14 juni is op het kerkhof begraaven een kind

genaamt Willemina de vader Martinus

Cato, moeder Johanna Schoonewoltz.

 

Venlo B1788-019   -   17-06-1788   -   nr. 3

den 17 dato is op het kerkhof begraaven een kind

genaamt Jan, de vader Hermanus

Bulten de moeder Hendricka Harmsen.

 

Venlo B1788-020   -   23-06-1788   -   nr. 4

den 23 juni is op het kerkhof begraaven

Hendricka Harmsen huijsvrouw

van Hermanus Bulten, soldaat

in de comp(agn)ie van den lt: coll: bij d'armée

Sluijterman, in 2de batt: van 't

regiment van den generaal d'Envie.

 

Venlo B1788-021   -   27-06-1788   -   nr. 5

den 27 juni is op het kerkhof begraaven een kind ge-

naamt Berendina Stok, de vader

Willem Stok, moeder Margaretha

Slendebroek. oud drie jaaren.

 

Venlo B1788-022   -   02-07-1788   -   nr. 6

den 2 juli is op het kerkhof begraaven wijlen

Johan Peter Erme [onzeker] gepensioneerd corpo-

raal van 't regiment van den gene-

raal grave d'Envie.

 

Venlo B1788-023   -   03-07-1788   -   nr. 1

den 3 juli 1788 is in de kerk begraaven wijlen de

heer Jean Pierre Genaine. luitenant

onder het regiment Zwitsers van den

collonel de Gumoëns. het beste

dood kleed gebruijkt.

 

Venlo B1788-024   -   10-07-1788   -   nr. 2

den 10 juli is in de kerk begraaven wijlen

de heer Cosmus Tschudy. lieutenan[t]

onder het regiment Zwitsers van

den generaal majoor Stocker de

Neuforn. het beste dood kleed

gebruijkt, en drie poosen geluid.

 

Venlo B1788-025   -   15-07-1788   -   nr. 3

den 15 dato is op het kerkhof begraaven Jan Vink.

 

Venlo B1788-026   -   15-07-1788   -   nr. 4

den dato is op het kerkhof begraaven een kind

genaamd Cornelia, de vader Johan

Jurg Rübenkönig de moeder Lucretia

Lorodina Helm.

 

Venlo B1788-027   -   21-07-1788   -   nr. 5

den 21 juli is op het kerkhoff begraaven een kind

genaamt Wilhelm Casper, de vader

Hendrik Vermeulen, de moeder

Elizabeth Ooff.

 

Venlo B1788-028   -   31-07-1788   -   nr. 6

den 31 juli is op het kerkhof begraaven Anna Maria

Jansen. weduwe Riel.

 

Venlo B1788-029   -   07-08-1788   -   nr. 1

den 7 augustus 1788 is in de kerk begraaven, wijlen

de heer Pieter Wachter. oud 88

jaaren min eenen dag. het beste

dood kleed gebruijkt.

 

Venlo B1788-030   -   22-08-1788   -   nr. 2

den 22 augustus is op het kerkhoff begraaven wijlen

Derk de Graaff. gepensioneerd

sergeant van 't regiment van den

generaal grave d'Envie.

 

Venlo B1788-031   -   01-09-1788   -   nr. 3

den 1 september is op het kerkhoff begraaven een

ongedoopt kind, waarvan vader is

H: Klijn. sergeant onder het regi-

ment van den generaal majoor

baron van Mönster.

 

Venlo B1788-032   -   13-10-1788   -   nr. 4

den 13 october is op het kerkhof begraaven den min-

derjarigen jongeling Johannis Carel

Durenmat.

 

Venlo B1788-033   -   05-11-1788   -   nr. 5

den 5 november is in de kerk begraaven wijlen de

heer capitein Johan Carel August

van Haugwitz. het beste doodkleed

gebruijkt.

 

Venlo B1788-034   -   11-11-1788   -   nr. 1

den 11 november 1788 is op het kerkhof begraaven een

kind genaamt Coenraad Lampe

de vader Jan Simon Lampe, de

moeder Alijt Veltrop.

 

Venlo B1788-035   -   15-12-1788   -   nr. 2

den 15 december is op het kerkhof begraaven Johanna

Elizabeth Kromjongh.

 

Venlo B1788-036   -   18-12-1788   -   nr. 3

den 18 xbris is op het kerkhof begraaven wijlen

Berent Beerens soldaat onder de

comp(agn)ie van den lt: coll: de Backer,

van het 1ste batt: van het regiment

van den generaal major baron van Mön[ster]

 

Venlo B1788-037   -   20-12-1788   -   nr. 4

den 20 december is op het kerkhof begraaven

wijlen Joh: Jacob Bucher geweese

secretairs van de comp(agn)ie lt: coll: im

Thurn onder het regiment Zwitsers

van den generaal major Stockar

de Neuforn.

 

1789

Venlo B1789-001   -   07-01-1789   -   nr. 5

den 7 januari 1789 is in de kerk begraaven wijlen

den wel edele gestrenge heer Egidius

Schutter capt. effectief onder het tweede

batt: van het regiment van den

generaal majoor baron van Mönster.

het beste doodkleed gebruijkt, en

drie poosen geluid.

 

Venlo B1789-002   -   18-01-1789   -   nr. 6

den 18 januarij is op het kerkhof begraaven

een kind genaamt Petrus Johannis

Oreght, de vader Gera[r]dus Oreght, de

moeder Ida Otto.

 

Venlo B1789-003   -   12-02-1789   -   nr. 7

den 12 februarij is op het kerkhof begraaven een

kind genaamd Johanna de vader

Martinus Cato, de moeder Johanna

Schoonewold. oud twee jaren.

 

Venlo B1789-004   -   12-03-1789   -   nr. 8

den 12 maart is in de kelder van de kerk bijgezet

wijlen de edele geboore freule Maria

de Gumoëns. het beste doodkleed

gebruijkt en drie poosen geluijd.

 

Venlo B1789-005   -   11-05-1789   -   nr. 1

den 11 maij 1789 is op het kerkhof begraaven een kind

genaamt Margaretha Christina de

Bruijn, de vader Jan de Bruijn

de moeder Henrietta Pistorius.

 

Venlo B1789-006   -   16-05-1789   -   nr. 2

den 16 maij 1789 is op het kerkhof begraaven wijlen

Geertruijt Tennekes, huijsvrouw van

Tomas van Ommen, soldaat in de

comp(agn)ie van den lt: coll: Sluijterman

onder het 2de batt: van generaal grave

de Envie.

 

Venlo B1789-007   -   19-05-1789   -   nr. 3

den 19 maij is op het kerkhof begraaven wijlen

Jan Polman soldaat onder de

comp(agn)ie van den generaal majoor Snoeck-

hardt van Schouwburg, in het tweede

batt: van den generaal grave d'Envie

 

Venlo B1789-008   -   26-05-1789   -   nr. 4

den 26 maij is in de kerk begraaven een eerstgeboor[en]

kind waarvan vader is de heer Pieter

Hugenin capitain commandant van 't corps

minneurs en sappeurs, en capt. ingeneur

ten dienste der vereenigde Nederlanden.

de moeder mevrouw Maria Angeles Hugenin

gebooren Herlni.

 

Venlo B1789-009   -   03-06-1789   -   nr. 1

den 3 juni is in de kerk begraaven wijlen

Gradus Rouffaer. sloeproeijer, en

lijkebidder. het beste dood kleed gebruijkt.

 

Venlo B1789-010   -   25-07-1789   -   nr. 2

den 25 juli is op het kerkhof begraaven een doodge-

koomen kind, waarvan de vader is Hermanus

Klijn, de moeder Maria Klijn.

 

Venlo B1789-011   -   07-08-1789   -   nr. 3

den 7 augustus is in de kerk begraaven wijlen

juffrouw Jacoba Johanna

Keetelaar. weduwe van

Adolph Fredrik Groneman.

het beste dood kleed gebruijkt.

 

Venlo B1789-012   -   21-08-1789   -   nr. 4

den 21 augustus is een kind op het kerkhof begraa-

ven een kind genaamd Maria Jacoba de vader

Jacobus Deventer, de moeder Johanna

Driessen. oudt ruijm ses maanden.

 

Venlo B1789-013   -   24-08-1789   -   nr. 5

den 24 augs: is in de kerk begraaven een kind

waarvan vader is de heer J: C:

Marty lieutenant in het regiment

Zwitsers van den generaal major

Stockart de Neuforn. de moeder

mevrouw Margaretha Pitcarne.

 

Venlo B1789-014   -   06-09-1789   -   nr. 1

den 6 september 1789 is een kind in de kerk begraa-

ven, genaamt Catharina Louisa

waar van vader is de heer

capitein Georg Michel Bazin,

de moeder Maria Magdalena

Stockaert de Neuforn.

 

Venlo B1789-015   -   01-10-1789   -   nr. 2

den 1 october is in de kerk begraaven een kind

genaamt Mary Madelaine Graham,

dogter van C: D: Graham, majoor

in Engelsche dienst: en van mevrouw

M: M: Graham. gebooren Huijghens

de Jenatsch.

 

Venlo B1789-016   -   08-10-1789   -   nr. 3

den 8 october is op het kerkhof begraaven wijlen

Johannis Laers soldaat in de comp(agn)ie

en regiment van den lieutenant

generaal Vorst van Waldeck. geboortig

van Elserberg in 't Hessische oud

35 jaar.

 

Venlo B1789-017   -   31-10-1789   -   nr. 1

den 31 october 1789 is op het kerkhof begraaven Jan

Hansen. soldaat in de comp(agn)ie van den

capt van Wijn onder het tweede batt:

van den generaal majoor baron van

Mönster. geboortig uit 's Haage, oud

16 jaar 3 maanden.

 

Venlo B1789-018   -   06-11-1789   -   nr. 2

den 6 november is op het kerkhof begraaven Johannis

Stein grenadier in de lijf comp(agn)ie van

Z: D: Hoogheids eerste batt: tweede

regiment Oranje Nassau.

 

Venlo B1789-019   -   07-11-1789   -   nr. 3

den 7 november is in de kerk begraaven wijlen

Catharina Keunen. weduwe

Heijmans. moeder van het

gereformeerde armhuijs. Het

beste dood kleed gebruijkt.

 

Venlo B1789-020   -   07-11-1789   -   nr. 4

den dato is op het kerkhof begraaven

een kind waar van vader is Abraham

Telling, de moeder Adriana

Ligtenberg.

 

Venlo B1789-021   -   16-11-1789   -   nr. 1

den 16 november 1789 is op het kerkhof begraaven

een kind genaamt Johannis,

waarvan vader is Otto van Rijn

moeder Johanna Pit.