GenBronnen

digitalisering

maas

Venlo protestantse begraven 1795-1798


1795

Venlo B1795-001   -   05-01-1795   -   nr. 2

den 5 januari 1795 is in de kerk begraaven

wijlen de heer Borchart Gasen-

ser. substituit geweldige pro-

voost van het guarnizoen der

stad Venlo. het beste dood

kleed gebruijkt.

 

Venlo B1795-002   -   20-01-1795   -   nr. 3

den 20 januari is op het kerkhof begraaven

wijlen Heinrich Bretschinger

soldaat in de comp(agn)ie van den capt

Grebel onder het regiment Zwitsers

van den coll: Lochman.

 

Venlo B1795-003   -   03-02-1795   -   nr. 4

den 3 februari 1795 is op het kerkhof begraaven wijlen

Willem Wouters gepensioneerd grenadier onder

't regiment van wijlen den lieutenant

generaal baron van Dopff.

 

Venlo B1795-004   -   26-03-1795   -   nr. 5

den 26 maart is in de kerk begraaven wijlen de heer

Mattheus Rees. commis ten hoofd comp-

toire alhier, het beste dood kleed ge-

bruijkt, en eene poos geluijd. no. 3.

 

Venlo B1795-005   -   03-04-1795   -   nr. 6

den 3 april is op het kerkhof begraaven wijlen Lam-

bert Friling gepensioneerd soldaat ten dienste

deeser lande.

 

Venlo B1795-006   -   26-06-1795   -   nr. 7

den 26 juni is op het kerkhof begraaven een kind ge-

naamd Matthijs Timmer. gebooren te Muijden

waar van vader is Arie Timmer, de moeder

wijlen Jaapje Strooband. oud bij de ses jaaren.

 

Venlo B1795-007   -   29-09-1795   -   nr. 8

den 29 september is op het kerkhof begraaven wijlen

Johan Fredrich Meijer gepensioneerd ruijter

van de guarde te paard. oud sestig jaaren.

 

Venlo B1795-008   -   10-10-1795   -   nr. 9

den 10 8ber is op het kerkhof begraaven wijlen Diena

Holthuijsen. huijsvrouw Broecks.

 

Venlo B1795-009   -   05-12-1795   -   nr. 10

den 5 xber is op het kerkhof begraaven, wijlen Jan

Augustus Smit gepensioneerd sergeant

van het regiment Smitshardt Walons

oud 62 jaaren gebooren te Olpe.

 

Venlo B1796-001   -   17-09-1796   -   nr. 1

den 17 september 1796 is in de tuin van het gereformeerde

armhuijs begraaven een zoontje oud

een jaar, en elf maanden genaamt

Johan Christian Spatz, waar van vader

is Joh: Jacob Spatz en moeder

Sophia Graeber.

 

Venlo B1796-002   -   10-12-1796   -   nr. 2

den 10 xber is in de tuijn van het gereformeerde

armhuijs begraaven Elias Engeler

gepensioneert soldaat van het

regiment Zwitsers van Lochman.

 

Venlo B1797-001   -   07-03-1797   -   nr. 3

den 7 maart 1797 is in de tuijn van het gere-

formeerde armhuijs begraaven Henrietta

wettige dogter van Jan de Bruijn, en

Henrietta Pistorius eheluijden

gebooren den 16 maij 1793.

 

Venlo B1797-002   -   22-04-1797   -   nr. 4

den 22 april is in de tuijn van het gereformeerd[e]

armhuijs begraaven wijlen den

burger Johannes Ravey. het beste dood

kleed gebruijkt.

 

1797

Venlo B1797-003   -   12-06-1797   -   nr. 5

den 12 junij is in de tuijn van het gerefor-

meerde armhuijs begraaven wijlen

de burgeresse Anna Christina

Boster. huijsvrouw van H: Siellemans.

 

Venlo B1797-004   -   24-08-1797   -   nr. 6

den 24 augustus is in de tuijn van het gerefor-

meerde armhuijs begraaven.

wijlen Philip Frederich Ludewich

von Humbracht. colonel bij

het 1st. reg(imen)t van den Vorst van

Waldeck. voortijds groot major

deezer stad.

 

Venlo B1797-005   -   25-11-1797   -   nr. 7

den 25 9ber is in de tuijn van het armhuijs

begraaven, wijlen den burger

Joan Georg Rübenkönig.

 

1798

Venlo B1798-001   -   01-01-1798   -   nr. 8

den 1 januarij 1798 is in de tuijn van het gereformeerde

armhuijs begraaven, een kind genaamt

Willem Bernardus, waar van vader is

Hendrik van den Bosch, en de

moeder Rosetta Alijda Rees.

 

Venlo B1798-002   -   30-01-1798   -   nr. 1

den 30 januarij 1798 is in den tuijn van het ge-

reformeerde armhuijs begraaven

wijlen Conraad Meijer.

 

Venlo B1798-003   -   11-04-1798   -   nr. 2

den 11 april 1798 is in de kelder van de kerk

in stilte bijgezet /: des morgens om

drie uuren :/ wijlen mevrouw

Johanna Franciska van Zoutelande

douairiere van Arnout van

Zuijelen van Nijevelt. in zijn

edele leeven luijtenant gene-

raal en com(m)andant der

statd Graave. het beste dood

kleed gebruijkt. en de gerechtig

van drie poosen luijden, zonder

dat het geschied is voldaan.

 

Venlo B1798-004   -   03-06-1798   -   nr. 3

den 15 p[r]aireal het 6e jaar der Fransche republiek

is in de tuijn van het gereformeerde

armhuijs begraaven, wijlen

Willem Muller. geboortig in de sta[d]

Schaffhausen: oud 58 jaaren.

 

Venlo B1798-005   -   25-06-1798   -   nr. 4

den 7e messidor het 6e jaar van de Fransche republiek

is in den tuijn van het gereformeerde

armhuijs begraaven wijlen Matthijs

Zasterath. gepinsionierd corporaal

in het regiment van Bijland.

 

Venlo B1798-006   -   29-08-1798   -   nr. 5

den 12 fructidor het 6 jaar der Fransche republiek

is in de tuijn van het gereformeerde

armhuijs begraaven wijlen Johan

Fredrich Kolb. gebooren te Edikoff

in de Palz, bij Neustad aan de Hart.

soldaat in het geweese regiment

Zwitser van Stockaer de Neuforn.

 

Venlo B1798-007   -   19-11-1798   -   nr. 6

den 29 brumaire het 7 jaar der Fransche republiek

is in de tuijn van het armhuijs

begraaven wijlen David Marchand

gepensioneerd soldaat van het

regiment Stockaer de Neuforn.

 

Venlo B1798-008   -   12-12-1798   -   nr. 7

den 22 frimaire het 7 jaar van de Fransche republiek

is in de tuijn van het gerefor-

meerde armhuijs begraaven,

een kind genaamt Michiel

waar van vader is Michiel Frovin, de

moeder Maria Siellemans.

 

Venlo B1798-009   -   18-12-1798   -   nr. 8

den 28 frimaire [het] 7 jaar der Fransche republiek

is in de tuijn van het gereformeerde

armhuijs begraaven, wijlen Jacobus

Hofman gepensioneert soldaat van het

geweeze regiment Zwitsers van wijlen

den lieutenant generaal Stockaer de

Neuforn.