GenBronnen

maas

Horst huwelijks dispensaties


tot 1559 bisdom Luik, dekenaat Cuyk.

1559-1801 bisdom Roermond, dekenaat Kessel.

1801-1823 bisdom Aken, dekenaat Horst.


Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.


Horst - april/mei 1677 - brief en schema van ??? als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e/5e [sic: 3e/4e] graad bloedverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

- Jacobus Paulissen ook Pouwels jongeling uit Horst, zoon van Merrij Vervort, Merrij dochter van Jan Vervort, Jan zoon van Lucia Vervort; en

- Petronella ook Peeterken Raemaecker[s] weduwe van rond 40 jaar, dochter van Grijtien Raemaekers, Grijtien dochter van Gerardt Ramaeckers.

Gerardt Ramaeckers en Lucia Vervort zijn broer en zus. [ws. zelfde moeder].

Ze zijn buren en hebben al geruime tijd een relatie, zijn getrouwd in Horst op 3 mei 1677.

RHCL Maastricht (S-?-72 - foto 816a+b+c+d)

 

Horst - 23 november 1682 - brief/schema van N. Marquart pastoor van Horst als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Bernardus Vousten zoon van Mechtildis Vousten, Mechtildis dochter van Rutger Vousten en Batijnes? van Rykel, Batynes? dochter van Bernard van Rykel; en

- Helena Pouwels dochter van Goswinus Pouwels van Rijkel, Goswinus zoon van Petrus van Rijkel zo genoemd naar de huis van zijn vrouw Helena van

                                             Rykel, Helena dochter van Bernard van Rykel.

Deze verloving was inmiddels afgesloten en ze zijn reeds met elkaar naar bed geweest. De familie heeft uitgevonden dat zij 3e graad zijn verwant.

Een tweetal getuigen [Gerardus Linssen en Gerardus Bernarts die de familie goed kennen, ze hebben namelijk gewoont in nabuurschap van de

goederen bij Rijckel en bij Vousten] geven uitvoerig getuigenis van de onderlinge ingewikkelde verwantschappen.

RHCL Maastricht (S-1682-32 - foto 815a+b+c+d+TV)

 

plaats ??? - voor 27 mei 1685 - brief van onbekende schrijver als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e graad aanverwantschap en dubbel 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Arnoldt Adriaan markies de Hoensbroeck erfelijk maarschalk hertogdom Geldern en graafschap Zutphen en

Catharina Cecilia geboren barones de Bocholtz evenals barones douariere de Wittenhorst.

Zij trouwen rk in Horst op 27 mei 1685.

RHCL Maastricht (S-1685-106 - foto 6255)

 

Horst - 4 januari 1689 - brief/schema van ??? als aanvraag voor dispensatie vanwege bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Derick NN zoon van Grietien, Grietien dochter van Derick, Derick zoon van Peter van Pas; en

- Grietien NN dochter van Belcken, Belcken dochter van Henrick, Henrick zoon van Peter van Pas.

RHCL Maastricht (2-1689-8 - foto 772)

 

Horst - zonder dag/maand 1689 - brief van ??? uit Horst als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband met voorge-

nomen huwelijk tussen:

Theodorus Alaert en Gertrudis Roosen.

Er was een aparte schema geleverd, blijkbaar niet bewaard gebleven of nog niet gevonden.

RHCL Maastricht (2-1689-52 - foto 856)

 

Horst - 14 juni 1690 - brief van pastoor van Laer uit Horst aan bisdom Roermond over moeilijkheden omtrent voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Janssen uit Horst en Maria Kerckhoven uit Bergen,

waarvoor al dispensatie was verleend voor de 2e en 3e afroeping mits er geen tegenstand zou komen na de 1e afroeping.

Wat inderdaad kwam van de vader van de bruidegom die het niet eens was met de bruidschat wat hij blijkbaar luid te geven gaf in de kerk waarop

tumult ontstond waarop hij voor gierig werd uitgemaakt. Daarop werd een bemiddelaar gezocht in dhr. Cuijpers omdat de bruidegom een officiele

zaakwaarnemer te duur vond. Deze zou uit Anloo? komen en kontakt moeten opnemen met dhr. Adriaenssen. In vervolg blijkt dat de vader van de

bruidegom een regeling heeft getroffen dat zij trouwen in Geisteren. De brief is niet afgemaakt en lijkt verder te gaan.

Het paar zijn uiteindelijk op 15 juli 1690 te Bergen getrouwd met dispensatie voor de afkondigingen door pastoor Diepram.

RHCL Maastricht (3-1690-47 - foto 773a+b+c+TV)

 

Horst - 1 mei 1701 - brief en schema van Joannes Franciscus Puttelingh vice-pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Pauwels zoon van Jacobus Pauwels, Jacobus zoon van Rutgerus Pauwels, Rutgerus zoon van Joannes Henrici, Joannes zoon van Henricus Pauwels; en

- Gertrudis Andriessen dochter van Petrus Verdellen ook genaamd Andrijssen, Petrus zoon van Andreas Verdellen, Andreas zoon van Joanna Henrici en

                                           Joanna dochter van Henricus Pauwels.

RHCL Maastricht (3-1701-4 - foto 775a+b+c)

 

Horst - 14 februari 1703 - brief van Joannes Franciscus Puttelingh vice-pastoor van Horst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Petrus Heijens en Gertrudis op Heij.

RHCL Maastricht (4-1703-15 - foto 776a+b)

 

Horst - 26 oktober 1704 - brief van Joannes van Laer "curatus" in Horst als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

Rutgerus Zueren en Cornelia Ruels.

RHCL Maastricht (4-1704-77 - foto 777a+b)

 

Horst - 7 januari 1706 - brief/schema van Joannes Franciscus Puttelingh vice-pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie vanwege bloedverwant-

schap (m.z. aanverwantschap) in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Jan van den Speulhoft weduwnaar van Nesken Sueren, Nesken dochter van Guert Sueren en Alitien Haghens, Guert zoon van Rutt Voesten en

                                              Nesken op Reijsenbeek; en

- Catharina Hoberts dochter van Hend: Hoberts en Merij op Reijsenbeek, Merij dochter van Nijlis op Reijsenbeek en Bell op den Spuelhoft.

Nijlis op Reijsenbeek en Nesken op Reijsenbeek zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (5-1706-44 - foto 771)

 

Horst - 14 en 17 april 1707 - brieven van Joannes van Laer pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Verstappen en Maria Reuls.

RHCL Maastricht (5-1707-12 - foto 778a+b)

 

Venlo - 29 april 1710 - brief van fr. Paulus Schoolmeesters vice-pastoor in Venlo vanwege afwezigheid van de pastoor als aanvraag voor dispensatie

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Struijcken parochiaan van Venlo en

Agnes Rutten weduwe parochiane van Horst.

RHCL Maastricht (6-1710-4 - foto 927)

 

Horst - 6 mei 1710 - brief van Gerardus van Loon pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Ohmen en Maria Smulders.

RHCL Maastricht (6-1710-146 - foto 780)

 

Horst - 26 december 1710 - brief van Gerardus van Loon pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Cromentuijm en Joanna Gijsen.

RHCL Maastricht (6-1710-148 - foto 781)

 

Horst - 8 juli 1713 - brief van Gerardus van Loon pastoor in Horst die uit 2 delen bestaat,

allereerst willen Rutger Cressers uit Horst en Joanna Litgens uit Venray van huwelijks afkondigingen gedispenseerd worden omdat op de 1e dag van

afkondiging ook een onderdompelings ritueel zal plaatsvinden en ze daarmee aanvoeren dat ze dan gereinigd zijn van zonden en de afkondigingen

niet verder nodig achten. Dispensatie werd verleend op 11 juli 1713 waarop ze zijn getrouwd in Horst op 26 juli 1713.

De 2e deel van de brief gaat over een hoogbejaarde niet-katholieke vrouw die aan het einde van haar leven twijfelt en vraagt aan de pastoor vergeving

van haar ketterse zonden, om zo minder risico te lopen op haar reis naar de hemel.

De pastoor vraagt toestemming aan bisdom Roermond om haar die vergeving te verlenen.

RHCL Maastricht (7-1713-14 - foto 783a+b+TV)

 

Venray en Horst - 29 november en 5 december 1714 - allereerst brief van Matthias Roebroeck pastoor en deken in Venray waarbij schrijft dat een

bruidspaar dispensatie willen hebben voor de afkondigingen van hun voorgenomen huwelijk in gesloten tijd voor:

Antonius Br(e)ul kamerheer van de baron van Wittenhorst heer van Horst die hooguit 3 jaar op kasteel woont af en aan en

Elizabeth Peijrega die vele jaren dienstmeid was [bij de edele vrouw van Horst] en parochiane van Venray.

De bruidegom was Lutheraan maar heeft dat afgezworen ten overstaan van een priester te Roermond en 2 getuigen waarop hij een getuigschrift

had meegekregen. De deken had bij zijn onderzoek geen kanonieke belemmeringen vernomen en vraagt aan pastoor van Loon om dit verder af

te handelen. Op 5 december schrijft Ger. van Loon pastoor van Horst aan de deken en pastoor Roebroeck van Venray of hij een priester kan aan-

wijzen om de huwelijksritueel te laten plaatsvinden tussen Antonius Br(e)ul en Elizabeth Peijrega die jaren de heer van Horst hebben gevolgd maar

nu [kasteel] Horst als zijn woonplaats had gekozen, waarop ze hebben besloten om te trouwen.

Eerdaags verwacht de bruidegom een oproep van zijn heer te krijgen en weet niet wanneer hij terugkomt.

RHCL Maastricht (7-1714-9 - foto 784a+b+c+TV)

 

Horst - 22 mei 1716 - brief en schema van Gerardus van Loon pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Reuls getrouwd geweest met Willemken, Willemken dochter van Peter, Peter zoon van Peter; en

- Wilhelma Hendrikx dochter van Hendrick, Hendrick zoon van Jan.

Laatstgenoemde Peter is een broer van Jan.

RHCL Maastricht (8-1716-97 - foto 786a+b+c)

 

Horst - 23 mei 1716 - brief en schema van Gerardus van Loon pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad aanverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Wilhelmus Wijnens getrouwd geweest met Cathrijn, Cathrijn dochter van Ida van den Speelhof, Ida dochter van Hermen van Speelhof; en

- Agnes Hagens dochter van Aleijdis, Aleijdis dochter van Beelken van den Speelhof.   .

Hermen van Speelhof en Beelken van den Speelhof zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (8-1716-93 - foto 785a+b)

 

Horst - 22 augustus 1718 - brief van Gerardus van Loon pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus van Rens en Helena van Hove.

RHCL Maastricht (8-1718-11 - foto 787)

 

Horst - 25 april 1730 - brief van Arnoldus Janssens pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus van den Speulhof parochiaan van Horst en

Anna Maria Kessels ex Baarlo.

RHCL Maastricht (12-1730-59 - foto 149a+b)

 

Horst - 22 juni 1730 - brief van Arnoldus Janssens pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Winckels ex Hoorst en Anna Linskens ex Aersen.

RHCL Maastricht (12-1730-61 - foto 706a+b)

 

Horst - 17 oktober 1730 - brief van Arnoldus Janssens pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: 

Wolter Verheijen ex Blerick en

Catharina Fleurkens ex Horst.

RHCL Maastricht (12-1730-80 - foto 92) 

 

Horst - 8 januari 1735 - brief van J.B. Alberts pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus van Laer en Joanna van Elsen.

RHCL Maastricht (13-1735-99 - foto 793a+b)

 

Horst - 19 januari 1735 - brief van J.B. Alberts pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Paulus Houben en Gertrudis Andriesse.

RHCL Maastricht (13-1735-93 - foto 791)

 

Grubbenvorst - 28 februari 1735 - brief van A. Poorten als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bartholomaeus van den Boom een knecht afkomstig van Horst en

Joanna Bouten afkomstig van Bree, sinds een jaar en meer parochianen van Grubbenvorst.

RHCL Maastricht (13-1735-226 - foto 541a+b+TV)

 

Horst - 5 april 1735 - brief van J.B. Alberts pastoor van Horst aan bisdom Roermond waarbij hij schrijft dat de Pruissische leger aktief bezig zijn deur tot

deur met verwerven van mannen ja zelfs kinderen voor militaire dienst. Velen proberen die blijkbaar gedwongen dienst te ontlopen door gauw te trouwen

maar ook dat blijkt niet afdoende, alleen forse geld sommen kan dat doen wat meesten niet hebben. Daarom willen aantal paren trouwen zonder huwelijk

afkondigingen te doen en in gesloten tijd want getrouwde mannen worden niet weggenomen. De pastoor verzoekt heimelijk vanwege deze oorzaken

dispensaties voor 2 echtparen namelijk:

1) Michael Kerkhovens en Beatrix vant Groenewolt parochianen van Horst en

2) Joannes Teuws parochiaan van Well en Elisabetha Raemaeckers parochiane van Horst.

Dispensatie verleend 6 april. Beide echtparen trouwen te Horst 7 april 1735.

RHCL Maastricht (13-1735-118 - foto 794a+b+c+TV)

 

Sevenum - 5 april 1735 - brief van Petrus Vissers pastoor in Sevenum als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Reijnders nu parochiaan van Sevenum voorheen inwoner van Heijthuijsen bisdom Luik soldaat ex Venray onlangs Horst en

Anna Nolens parochiane van Sevenum.

RHCL Maastricht (13-1735-232 - foto 286a+b+c)

 

Horst - 17 april 1735 - brief van J.B. Alberts pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Vogels en Francisca int Groenewolt parochianen van Horst.

RHCL Maastricht (13-1735-28 - foto 790a+b)

 

Venray - 13 september 1735 - brief van W. Sonnemans pastoor van Venray als aanvraag voor dispensaties in verband met voorgenomen huwelijken tussen:

1) Petrus Leijsen en Joanna Buijs parochianen van Venray en

2) Bernardus Kosen ex Horst en Anna Kersten Venradiensis.

RHCL Maastricht (13-1735-239 - foto 1467)

 

Horst - 29 september 1735 - brief van J.B. Alberts pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie vanwege 2e/3e graad aanverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Bolten en Anna van Kleijnho[ef].

Op 5 okt. 1735 trouwen in Horst: Joannes Bolten en Anna van Kleijnhoef.

RHCL Maastricht (13-1735-241 - foto 795a+b)

 

Horst - 20 april [1735] - brief van Gerardus van Ribroeck vice-pastoor vanwege afwezigheid pastoor als gecombineerde aanvraag voor dispensaties in

verband met voorgenomen huwelijken tussen:

1) Jacobus Smits en Chatrina van Hoef

2) Franscis Hobbers en Chatrina Bruns en

3) Matthias Lenssen en Theodora int Groenen.

RHCL Maastricht (13-1735-98 - foto 792a+b)

 

Horst - 20 april 1742 - brief van J.B. Alberts pastoor in Horst aan bisdom Roermond die vraagt om dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Oomen en Joanna Dreessen.

die parochianen van Horst zijn die hij al eerder had gewaarschuwd over hun lange omgang met elkaar en nu is Gerardus opgeroepen [voor militaire dienst]

door de kapitein-generaal uit Gelre [Geldern]. Die ook de pastoor had gewaarschuwd wegens zijn praktijken om mensen snel te trouwen om zodoende de

mannen buiten militaire dienst te houden. De vrienden van Gerardus adviseert hem om te vluchten omdat anders Gelre hem soldaat zal maken, maar hij

wilt niet vluchten, hij klampt zich vast aan Joanna. Pastoor vraagt dispensatie om ze beter elders te laten trouwen [buiten grondgebied van Pruissen], om

opheffing van het schandaal en weg neming der zonden. Ze zijn getrouwd te Horst op 1 mei 1742.

RHCL Maastricht (16-1742-68 - foto 796a+b+c+TV)

 

Horst - 16 augustus 1743 - brief en schema van J.B. Alberts pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Littiens zoon van Maria Derix, Maria dochter van Joannes Derix, Joannes zoon van Theodorus Derix; en

- Sophia Geertiens dochter van Margaretha Henselei, Margaretha dochter van Sophia Derix, Sophia dochter van Theodorus Derix.

RHCL Maastricht (17-1743-32 - foto 797a+b+c)

 

Horst - 2 september 1743 - brief en schema van J.B. Alberts pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus van de Venne zoon van Jacobus van de Venne, Jacobus zoon van Henricus van de Venne, Henricus zoon van Joannes van de Venne; en

- Getrudis Huberts dochter van Joannes Huberts, Joannes zoon van Getrudis van de Venne, Getrudis dochter van Joannes van de Venne.

Op 19 sept. 1743 te Horst zijn getrouwd: Gerardus zoon van Henricus [sic] van de Venne en Getrudis Huberts.

RHCL Maastricht (17-1743-97 - foto 798a+b+c)

 

Horst - 30 januari 1746 - brief van J.B. Alberts pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Verberne en Catharina Pouwls.

RHCL Maastricht (18-1746-74 - foto 799)

 

Horst - 28 november 1749 - brief en schema van J.B. Alberts pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Geertiens zoon van Elisabetha, Elisabetha dochter van Margareta den Olieslaeger; en

- Anna van Groothaef dochter van Windelina den Olieslaeger, Windelina dochter van Martinus den Olieslaeger.

Margareta en Martinus den Olieslaeger zijn zus en broer.

RHCL Maastricht (19-1749-23 - foto 800a+b+c+d)

 

Horst - 20 april 1753 - brief en schema van J.B. Alberts pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in ver-

band met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Lemmen zoon van Maria van den Winckel, Maria dochter van Catharina Linssen, Catharina dochter van Gerardus Linssen, Gerardus zoon

                                     van Jacobus Linssen; en

- Maria Sanders dochter van Andreas Sanders, Andreas zoon van Petronella, Petronella dochter van Eva Linssen, Eva dochter van Jacobus Linssen.

RHCL Maastricht (20-1753-53 - foto 802a+b+c)

 

Horst - 23 en 28 september 1753 - brieven en schema van J.B. Alberts pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwant-

schap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius Creemers zoon van Helena, Helena dochter van Maria, Maria dochter van Helena, Helena dochter van Hermannus; en

- Ida Derix dochter van Theodorus, Theodorus zoon van Hermannus, Hermannus zoon van Gerardus, Gerardus zoon van Hermannus.

RHCL Maastricht (20-1753-34 - foto 801a+b+c+d+e+f)

 

Horst - 14 april 1760 - brief van J.B. Alberts pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Reijalt en Joanna Gijsen.

RHCL Maastricht (22-1760-166 - foto 804a+b)

 

Horst - 4 juli 1760 - brief van J.B. Alberts pastoor en deken in Horst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Haegens en Sibilla van Coulen parochianen van Horst,

die geen ouders of voogden meer hebben, maar er is bezwaar vanwege geestelijk verwantschap omdat de bruid peetmoeder is geweest bij een

kind van de bruidegom, alsmede dispensatie voor huwelijk zonder afkondigingen.

RHCL Maastricht (22-1760-91 - foto 803+TV)

 

Horst/Venray - 26 en 27 januari 1762 - brieven van J.B. Alberts pastoor in Horst en J. Timmermans pastoor in Venray als aanvraag voor dispensatie in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Willems parochiaan van Venray en

Hendrina Rijssels parochiane van Horst.

Blijkbaar is de vader van de bruid schoenmaker en zeer oud. De ontheffing voor de afkondigingen omdat hij aan huis gebonden is en voor afzien van

kerkelijk huwelijksplechtigheid. Waarschijnlijk werd deze huwelijk thuis prive afgesloten door de pastoor van Horst.

Dan als notitie waarin hij bisdom Roermond meedeelt dat het huis door de erfgenamen van de heer Oomen is verkocht en de aandeel voor de pastoor

van Baarlo ca. 110 Kleefse guldens zal zijn.

RHCL Maastricht (23-1762-26 - foto 805a+b+c+d+TV)

 

Well/Horst - 29 en 30 januari 1764 - brieven van F. Kessels pastoor in Well en J.B. Alberts pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie in verband

met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Franciscus van Lent parochiaan van Well en

Antonia van Douveren parochiane van Horst.

RHCL Maastricht (23-1764-2 - foto 806a+b+TV)

 

Horst - 13 oktober 1764 - brief van J.B. Alberts pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes int Groenewolt en Joanna Schessers.

RHCL Maastricht (23-1764-51 - foto 807)

 

Horst - 19 januari 1767 - brief en schema van J.B. Alberts pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius Geurts zoon van Joannes, Joannes zoon van Antonius en Antonius zoon van Joannes; en

- Getrudis Littiens dochter van Joannes, Joannes zoon van Petrus, Petrus zoon van Anna en Anna dochter van Joannes.

RHCL Maastricht (24-1767-89 - foto 808a+b+c)

 

Horst - 15 mei 1768 - brief van J.B. Alberts pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gijsbertus van t Groenewolt en Maria Raemackers.

RHCL Maastricht (25-1768-97 - foto 809)

 

Horst - 4 oktober 1777 - brief van J.B. Alberts pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Wilhelmus van den Speulhof en Maria Gijskens.

RHCL Maastricht (28-1777-119 - foto 811)

 

Horst - 27 oktober 1777 - brief van J.B. Alberts pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Petrus Mooren parochiaan van Venlo en

Gertruijdis Joanna Huijbers parochiane van Horst.

RHCL Maastricht (28-1777-105 - foto 810)

 

Horst - 22 april 1780 - brief van J.B. Alberts pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Josephus van Douveren en Maria Anna Gielen.

RHCL Maastricht (29-1780-9 - foto 812)

 

Horst/Baarlo - 16 en 26 mei 1783 - brieven van Aegidius Stoffels pastoor in Horst en P. Geusen pastoor in Baarlo als aanvraag voor dispensatie in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:    

Franciscus Antonius Rouffs parochiaan van Horst en

Maria Theresia van Douveren parochiane van Baarlo.

RHCL Maastricht (29-1783-137 - foto 170a+b)

 

Sevenum - ca. 1784 - dokument van C. Alberts pastoor van Sevenum [zijn naam niet vermeldt, maar handschrift identiek aan hem in die periode] met 3 schema's:

1e schema 3e graad bloedverwantschap:

- Joannes Jeurissen zoon van Petrus Jeurissen, Petrus zoon van Alardus Jeurissen, Alardus zoon van Joannes Jeurissen; en

- Catharina Peters dochter van Jacomijna Jeurissen, Jacomijna dochter van Petrus Jeurissen, Petrus zoon van Joannes Jeurissen.

Met daaronder dat dispensatie werd afgegeven 12 april 1784 door bisschop Damiano. Zijn rk getrouwd Horst 6 mei 1784.

2e schema 4e graad bloedverwantschap:

- Godefridus Rutten zoon van Maria Jeucken, Maria dochter van Nicolaas Jeucken, Nicolaas zoon van Maria Hendricks, Maria dochter van Joannes

                                      Hendricks; en

- Petronella Hendricks dochter van Joannes Hendricks, Joannes zoon van Joannes Hendricks, Joannes zoon van Joannes Hendricks, Joannes zoon

                                      van Joannes Hendricks.

Godefridus Rutten en Petronella Hendricks zijn rk gehuwd Sevenum 30 mei 1781.

3e schema 3e/4e graad bloedverwantschap:

- Petrus Billekens zoon van Andreas Billekens, Andreas zoon van Henricus Billekens, Henricus zoon van Andreas Billekens; en

- Gertrudis Smits dochter van Maria van den Start, Maria dochter van Helena Schreurs, Helena dochter van Elizabeth Billekens, Elizabeth dochter

                                      van Andreas Billekens.

Petrus Billekens en Gertrudis Smits zijn rk gehuwd 23 april 1782.

GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel: Parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum 1317-1955 - artikel F4.b - inv. 770 (foto 2134)

 

Horst - 5 september 1788 - brief en schema van R. Haeghens pastoor in Horst als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in

verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Henricus Willems zoon van Jacobus Willems, Jacobus zoon van Leonora Verlinden, Leonora dochter van Theodorus Verlinden; en

- Leonora Franssen dochter van Joanna Beuijssen, Joanna dochter van Leonora Joosten, Leonora dochter van Simeon Joosten.

Theodorus Verlinden en Simeon Joosten zijn blijkbaar broers.

RHCL Maastricht (30-1788-24 - foto 813a+b)

 

Horst / Lottum - 6 mei 1792 - brief van P. Haegens pastoor van Horst [aan pastoor T. van Aerd van Lottum] over Joanna Janssen die in zijn parochie

met Arnoldus Janssen wilt trouwen, maar volgens een brief die hij had gekregen, zou Joanna al heimelijk met iemand anders uit Cuijck zijn verloofd.

Die op grond daarvan een verbod wilt opleggen dat zij trouwt. De pastoor van Horst zou met de afkondigingen door willen gaan omdat hij geen ver-

bod vanuit bisdom Roermond had vernomen. Hij legt de zaak in handen van de pastoor van Lottum die hem schrijft op 6 mei [post ging vrij snel in

die dagen!] dat er inderdaad een geheime verloving was en iets over geld. Kanonieks was er niets op tegen. Zij vragen bisdom Roermond om ont-

heffing voor Joanna aangaande haar eerdere verloving. Blijkens bericht van 12 mei van bisdom Roermond is dat ingestemd en kan Joanna met

Arnoldus Janssen trouwen.

RHCL Maastricht (31-1792-26 - foto 659a+b+c+d+TV)

 

Horst - 12 december 1795 - brief van R. Haeghens pastoor van Horst [aan bisdom Roermond] als uitleg in opdracht van en aan de bisschop over een

paar die willen trouwen, maar de pastoor heeft uitgevonden dat zij verwant zijn. Het paar heeft 3 keer eerder geweigerd te willen trouwen met ontheffing,

ze houden koppig vol geen ontheffing nodig te hebben. De pastoor bewijst met een schema dat ze wel degelijk aanverwant zijn, blijkens een schema

die we nog niet hebben gevonden of niet bewaard is gebleven. De enige paar die kort hierop trouwen met dispensatie vanwege 2e/3e graad aanver-

wantschap zijn Sebastianus Noemerens weduwenaar van Gertrudis Tijssen en Gertrudis Driessen, die trouwen te Horst op 12 jan. 1796.

RHCL Maastricht (31-1795-4 - foto 814+TV)

 

Roermond – 30 april 1858 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond, aan P.F. Roeykens rector van parochie Horst

toestemming verlenend vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Joannes Keysers en Aldegunda Lemmen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 136 (foto 3413)


Roermond – 30 april 1858 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan P.F. Roeykens rector van parochie Horst

toestemming verlenend vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Cornelis Christiaens en Petronilla Keysers.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 136 (foto 3414)


Roermond – 7 april 1859 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan P.F. Roeykens rector van parochie Horst

toestemming verlenend vanwege 2e/3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus van der Sterren en Anna Hoeymaekers.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 136 (foto 3415)


Roermond – 26 april 1859 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan P.F. Roeykens rector van parochie Horst

toestemming verlenend vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bernardus Tacken en Helena Mechtildis Geurts.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 136 (foto 3416)


Roermond – 26 april 1859 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan P.F. Roeykens rector van parochie Horst

toestemming verlenend vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Litjens en Wilhelmina Keysers.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 136 (foto 3417)


Roermond – 2 maart 1861 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan P.F. Roeykens rector van parochie Horst

toestemming verlenend in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus Cuipers weduwenaar en Joanna van de Pasch.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 136 (foto 3418)


Roermond – 2 maart 1861 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan P.F. Roeykens rector van parochie Horst

toestemming verlenend in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Storms en Elisabeth Jacobs.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 136 (foto 3419)


Horst – 8 juni 1863 – notitie van P.F. Roeykens dat hij dispensatie had gekregen van H. Dentjes vicarius voor het huwelijk tussen:

Petrus Janssen en Petronilla Verheijen.

Op de achterzijde de namen Henricus Janssen en Theodorus Verheijen, vermoedelijk getuigen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 136 (foto 3421a+b)


Roermond – 7 januari 1867 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan P.F. Roeykens rector van parochie Horst

toestemming verlenend vanwege 2e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Pauwels en Agnetis Driessen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 136 (foto 3420)


Roermond – 6 september 1869 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan P.F. Roeykens rector van parochie Horst

toestemming verlenend vanwege 4e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Verheyen weduwenaar ex Venraij en Lamberta Lemmen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 136 (foto 3422)


Roermond – 20 maart 1875 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan J. Geene rector van parochie Horst

toestemming verlenend vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Mathiae Sobersé en Anna Gertrudis Hermans.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 136 (foto 3423)


Roermond – 27 juli 1875 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan J. Geene met brief en schema van J. Geene

rector van parochie Horst, toestemming verlenend vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Lambertus Janssen ex parochie Sevenum, zoon van Willem Janssen en Theodora Kersten, Theodora is dochter van Godfried Kersten en Johanna

                                     Verhaegh, Johanna is dochter van Jan Verhaegh en Theodora Verstappen; en

- Lambertina Nelissen ex parochie Horst, dochter van Pieter Antoon Nelissen en Theodora Verhaegh, Theodora is dochter van Lambert Verhaegh en

                                     Maria te Baerts, Lambert is zoon van Jan Verhaegh en Theodora Verstappen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 136 (foto 3424a+b+c)


Roermond – 3 februari 1876 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan J. Geene rector van parochie Horst

toestemming verlenend vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Hanssen en Anna Gertrudis van den Munckhof.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 137 (foto 3384)


Roermond – 1 april 1876 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan J. Geene rector van parochie Horst

toestemming verlenend vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Keijsers en Anna Catharina Lemmen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 137 (foto 3427)


Roermond – 12 april 1876 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan J. Geene rector van parochie Horst

toestemming verlenend vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Jacobus Keizers en Joanna Seuren.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 137 (foto 3425)


Roermond – 12 april 1876 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan J. Geene rector van parochie Horst

toestemming verlenend vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Guilielmus Keysers en Anna Gertrudis Hoeymakers.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 137 (foto 3426)


Roermond – 10 april 1878 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan J. Geene rector van parochie Horst

toestemming verlenend vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Linssen en Anna Gertrudis Geertjens.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 137 (foto 3428)


Roermond – 2 december 1878 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 1e graad

bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus van Rens en Anna Catharina Seuren.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 137 (foto 3429)


Roermond – 24 juli 1879 – brief van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan deken Beckers over dispensatie in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Lambertus Ponse "acathalico" en Petronilla Klaassen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 137 (foto 3430a+b)

 

Roermond - 16 april 1880 - dispensatie door Joannes Augustinus Paredis bisschop van bisdom Roermond geschreven door secretaris van Meijel aan

J. Janssen van Sevenum vanwege 2e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Leonardus Dirix ex Horst weduwnaar van Anna Margaretha Tacken, Anna Margaretha dochter van Antonius Tacken en Gertrudis Bongaerts, Gertrudis

                                    dochter van Hermanus Bongaerts en Helena Engels; en

- Helena Teeuwen, dochter van Joannes Teeuwen en M. Sophia Bongaerts, M. Sophia dochter van Hermanus Bongaerts en Helena Engels.

GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel: Parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum 1317-1955 - artikel F4.b - inv. 776 (foto 2550a+b)


Roermond – 16 april 1880 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan J. Geene rector van parochie Horst

toestemming verlenend vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Hesen en Jacomina Cox.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 137 (foto 3433)

 

Roermond – 31 juli 1880 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan J. M. Leens rector van parochie Horst

toestemming verlenend vanwege 2e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Fresen ex Horst en

Anna Gertrudis Feijen ex Oirlo.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 137 (foto 3432)


Roermond – 2 september 1880 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan J. Geene rector van parochie Horst

toestemming verlenend vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes van der Sterren en Petronilla Verhaag.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 137 (foto 3431)


Roermond – 6 april 1881 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan J. Geene rector van parochie Horst

toestemming verlenend vanwege 4e graad bloedverwantschap en 3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Geurts en Maria Catharina Geurtjens.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 137 (foto 3434)


Roermond – 4 november 1881 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan Joannes Geene rector van parochie Horst

toestemming verlenend vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Mathias Kamps en Joanna Janssen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 137 (foto 3435)


Roermond – 28 maart 1882 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan J. Geene rector van parochie Horst

toestemming verlenend vanwege 2e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gulielmus Marcellis en Joanna Hoeymakers.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 138 (foto 3436)


Roermond – 30 maart 1882 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan J. Geene rector van parochie Horst

toestemming verlenend vanwege 2e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Alardus Peters en Gulielmina Verdellen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 138 (foto 3437)


Roermond – 4 april 1883 – dispensatie van Joannes Augustinus Paredis bisschop van Roermond aan J. Geene rector van parochie Horst

toestemming verlenend vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Matthias Geurts en Henrica Tacken.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 138 (foto 3438)


Horst/Roermond – 26 augustus 1885 en 15 september 1885 – brief van J. Geene pastoor van Horst en dispensatie van Joannes Augustinus Paredis

toestemming verlenend voor voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus Bozon parochiaan van Horst en Mathilde Lieth oud 22 jaar en "acatholica" [Amsterdam doorgehaald].

Met verklaring geschreven door deken J. Geene, dat Bozon en Lieth, de kinderen in rooms religie zal opvoeden.

 GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 138 (foto 3439a+b+c+d+e)


Roermond – 9 september 1886 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond aan J. Geene, rector van

parochie Horst toestemming verlenend vanwege 2e/3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Antonius Pielen en Maria Petronilla Drabbels.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 138 (foto 3440)


Roermond – 27 november 1886 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond en schema uit Horst toestemming

verlenend vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Geurts geboren in Horst 17 januari 1848 van Hubert Geurts en Anna Geertrui Verheijen, Anna Geertrui dochter van Pieter Verheijen en

                  Aldegonda Otjens, Pieter zoon van Willem Verheijen en Geertrui Smiskens, Willem zoon van Wolter Verheijen en Catharina Sleurkens; en

- Maria Catharina Verdellen geboren in Horst 31 mei 1860 van Antoon Verdellen en Petronella Verheijen, Petronella dochter van Willem Verheijen en

                  Johanna Huijs, Willem zoon van Jan Verheijen en Helena Horstermans, Jan zoon van Willem Verheijen en Gertruda Smits.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 138 (foto 3441a+b+c+d+e)


Roermond – 5 april 1888 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 4e

graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Tacken en Hubertina Beuyssens.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 138 (foto 3443)


Roermond – 3 augustus 1888 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond en schema uit Horst toestemming

verlenend vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Lambertus Roosen geboren 7 december 1861 van Gerard Roosen en Henrica Beuijssen, Henrica dochter van Lambert Beuijssen en Catharina

                         Hendrix, Catharina dochter van Jan Hendrix en Johanna Reynders, Jan zoon van Gerard Hendrix en Katharina Sanders; en

- Gulielmina Hendrix geboren 8 november 1868 van Gisbert Hendrix en Jacomina vande Waeter, Gisbert zoon van Michiel Hendrix en Maria Agnes

                         Vervuurt, Michiel zoon van Hendrik Hendrix en Catharina van Swaemen, Hendrik zoon van Gerard Hendrix en Katharina Sanders.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 138 (foto 3442a+b)


Roermond – 19 februari 1889 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege

3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Hoogers en Maria Petronella Janssen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 138 (foto 3444a+b)


Roermond – 10 april 1889 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Jeurissen en Petronella Litjens.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 138 (foto 3445)


Roermond – 24 mei 1889 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 2e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Gerads en Helena Roosen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 138 (foto 3446)


Roermond – 24 maart 1890 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus Jenniskens en Anna Maria Drabbels.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 139 (foto 3447)

 

Roermond - 13 maart 1891 - dispensatie door Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van bisdom Roermond [geschreven door secretaris

van Meijel] vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Gerardus Arts geboren in Horst 31 juli 1861, zoon van Petrus Mathias Arts en Joanna Geurts, Joanna dochter van Wilhelmus Geurts en Joanna

                               Raedts, Joanna dochter van Petrus Raedts; en

- Maria Gertrudis van Enckevort geboren in Sevenum 28 oktober 1862, dochter van Henricus van Enckevort en Joanna Verrijdt, Joanna dochter

                               van Jacobus Verrijdt en Gertrudis Raedts, Gertrudis dochter van Petrus Raedts.

GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel: Parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum 1317-1955 - artikel F4.b - inv. 776 (foto 2552a+b)


Roermond – 20 maart 1891 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Martinus Vissers en Maria van den Brandt.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 139 (foto 3448)


Roermond – 24 maart 1892 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond en schema uit Horst toestemming

verlenend vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Leonardus Tacken geboren te Maasbracht 30 april 1861, zoon van Peter Jan Tacken en Aldegonda Rutten, Peter Jan zoon van Leonard

                              Tacken en Elisabeth Geurts, Leonard zoon van Peter Tacken en Hendrina Jenneskens; en

- Anna Gertrudis Drabbels geboren te Horst 22 januari 1866, dochter van Peter Jan Drabbels en Anna Maria Tacken, Peter Jan zoon van Jan

                              Drabbels en Petronella Tacken, Petronella dochter van Peter Tacken en Hendrina Jenneskens.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 139 (foto 3450a+b+c)


Roermond – 25 oktober 1892 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Vullings ex Grubbenvorst en

Henrica Beckers parochiane van Horst.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 139 (foto 3449)


Roermond – 29 maart 1893 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond en schema uit Horst, toestemming

verlenend vanwege 3e/4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Joannes Tacken geboren 8 januari 1857, zoon van Jan Tacken en Anna Catharina van Rens, Jan zoon van Jan Mathijs Tacken en Helena

                                 Weys, Jan Mathijs zoon van Jan Tacken en Catharina Geurts; en

- Joanna Maria Jenniskens geboren 9 augustus 1861, dochter van Jacobus Jenniskens en Joanna de Mulder, Jacobus zoon van Nicolas Jenniskens

                                 en Joanna Tacken, Joanna dochter van Jan Tacken en Catharina Geurts.

Erbij geschreven dat Catharina Geurts zuster is van Peter Geurts.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 139 (foto 3451a+b+c+d)


Roermond – 15 maart 1894 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 2e

graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Houwen en Petronilla Oomen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 139 (foto 3453)


Roermond – 19 december 1894 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege

2e/3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Keijsers en Maria Sibilla Steeghs.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 139 (foto 3452)


Roermond – 12 april 1895 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Jeurissen en Maria Elisabeth Zegers.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 139 (foto 3455)


Roermond – 4 mei 1895 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Mathias Jenniskens en Maria Gertrudis Derix.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 139 (foto 3454)


Roermond – 27 maart 1896 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Antonius Lucassen en Maria Anna Elisabeth Tielen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 139 (foto 3456)


Roermond – 27 juni 1896 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e/4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Kellenaers en Maria Gertrudis van der Zanden.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 139 (foto 3457)


Roermond – 5 november 1897 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e

graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Franciscus Bos en Margaretha Vullings.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 140 (foto 3458)


Roermond – 21 november 1897 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege

2e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Joannes Smulders en Anna Margarita Skels?

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 140 (foto 3459)


Roermond – 12 maart 1898 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Drabbels en Maria Agnetis Henrica Tielen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 140 (foto 3460)


Roermond – 2 april 1898 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Mathias Hendriks en Wilhelmina Poels.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 140 (foto 3461)


Roermond – 18 juni 1898 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 2e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Reynders en Petronilla Aangenbrugh.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 140 (foto 3462)


Roermond – 23 maart 1899 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e/4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Hoeymakers en Anna Gertrudis Jeurissen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 140 (foto 3463)


Roermond – 10 juni 1899 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Donders en Maria Catharina Linskens.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 140 (foto 3465)


Roermond – 15 juni 1899 – dispensatie van Franciscus Antonius Hubertus Boermans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e/4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Jaaken en Joanna Maria Keijsers.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 140 (foto 3464)


Roermond – 2 februari 1900 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Jenniskens en Maria Petronilla Geurts.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 140 (foto 3467)


Roermond – 6 april 1900 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond, toestemming verlenend vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus Willems en Maria Elisabeth Arts.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 140 (foto 3466)


Roermond – 13 april 1900 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Henricus Heldens en Maria Petronella Driessen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 140 (foto 3468)


Roermond – 30 maart 1901 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Antonius Smits en Henrica Smulders.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 140 (foto 3469)


Roermond – 30 maart 1901 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Hoeijmakers en Maria Gertrudis Vullings.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 140 (foto 3470)


Roermond – 17 juni 1901 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Wilhelmus Keijsers en Joanna Wilhelmina Jenniskens.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 140 (foto 3471)


Roermond – 26 juni 1901 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Baltussen en Dorothea Maessen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 140 (foto 3472)


Roermond – 23 april 1902 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Spreeuwenberg en Petronilla van Helden.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 141 (foto 3473)


Roermond – 6 juni 1903 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend in verband met voor-

genomen huwelijk tussen:

Henricus Baltussen en Maria Josephina (Petronilla) Lucassen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 141 (foto 3474)


Roermond – 22 augustus 1903 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 1e

graad aanverwantschap en geestelijk verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Kunzler en Anna Gertrudis Reinders.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 141 (foto 3475a+b)


Roermond – 25 maart 1904 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Heldens en Anna Gertrudis Driessen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 141 (foto 3476)


Roermond – 28 mei 1904 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e graad

aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Josephus Spreeuwenberg en Eleonora Kuijpers.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 141 (foto 3477)


Roermond – 22 juni 1904 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Joannes Geurts en Petronilla Wilhelmina Craenmehr.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 141 (foto 3478)


Roermond – 15 april 1905 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Josephus Smulders en Maria Elisabeth Buijssen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 141 (foto 3479)


Roermond – 30 april 1905 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus van Helden parochiaan van Sevenum en

Wilhelmina Spreeuwenberg parochiane van Horst.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 141 (foto 3480)


Roermond – 19 juni 1905 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Bernardus Spreeuwenberg en Maria Gertrudis Smulders.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 141 (foto 3481)


Roermond – 3 februari 1906 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Aloisius Timmermans en Maria Joanna Cecilia Verhaegh.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 141 (foto 3482)


Roermond – 6 april 1906 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 2e/3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Josephus Derix en Wiljelmina Maria Pingen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 141 (foto 3483)


Roermond – 21 april 1906 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Antonius Spreeuwenberg parochiaan van Horst en

Elisabeth Hofmans parochiane van Meerlo.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 141 (foto 3484)


Roermond – 24 april 1906 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond, toestemming verlenend vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Jacobus Beelen en Joanna Jacoba Marcellis.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 141 (foto 3485)


Roermond – 19 april 1907 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 1e graad

aanverwantschap, 3e graad bloedverwantschap en geestelijk verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Baltussen en Joanna Maesen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 142 (foto 3487a+b)


Roermond – 29 mei 1907 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Driessen en Henrica Heldens.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 142 (foto 3486)


Roermond – 5 juli 1907 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Thijssen en Anna Maria Thijssen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 142 (foto 3488)

 

Roermond - oktober 1907 - dispensatie door bisschop Josephus Hubertus van Roermond vanwege 2e graad aanverwantschap in verband met

voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Antonius van Eersel parochiaan van Sevenum en

Joanna Wijnen parochiane van Horst.

GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel: Parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum 1317-1955 - artikel F4.b - inv. 777 (foto 2577)


Roermond – 31 maart 1908 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus van der Sterren en Maria Petronilla van Helden.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 142 (foto 3489)


Roermond – 5 april 1909 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 4e graad

bloedverwantschap en 2e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Mathias Jenniskens en Gerardina Henrica Houben.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 142 (foto 3490)


Roermond – 5 april 1909 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus Henricus Geurts en Maria Petronilla Lemmen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 142 (foto 3491)


Roermond – 16 april 1909 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Lambertus Engelen en Joanna Bouten.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 142 (foto 3492)


Roermond – 17 maart 1910 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Keijzers en Joanna Maria Simons.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 142 (foto 3493)


Roermond – 17 maart 1910 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Albertus Allards en Joanna Maria van Rens.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 142 (foto 3494)


Roermond – 3 mei 1910 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Hubertus van Megen parochiaan van Horst en

Hermina Wijnhoven parochiane van Wanssum.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 142 (foto 3495)


Roermond – 27 april 1911 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond, toestemming verlenend vanwege 3e/4e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Joannes Verheijen en Maria Wilhelmina Geurts.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 142 (foto 3496)


Roermond – 27 april 1911 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gulielmus Josephus Janssen en Joanna Christina Lemmen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 142 (foto 3497)


Roermond – 30 juni 1911 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Christianus Cuppen en Joanna Christina Hezen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 142 (foto 3498)


Roermond – 29 maart 1912 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus op Heij en Maria Joanna Haegens.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 143 (foto 3499)


Roermond – 20 april 1912 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Lemmen en Maria Henrica Hoeijmakers.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 143 (foto 3500)


Roermond – 20 april 1912 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gerardus Hermans en Maria Antonetta Coenen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 143 (foto 3501)


Roermond – 4 + 13 mei 1912 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Joannes Schattevoet en Everdina Lenssen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 143 (foto 3502a+b)


Roermond – 23 mei 1912 – dispensatie van Josephus Hubertus Drehmans bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e/4e graad

bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Smulders en Maria Gulielmina Geurts.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 143 (foto 3503)


Roermond – 7 november 1913 – dispensatie van dr. P. Mannens vicarius-generaal van bisdom toestemming verlenend vanwege 3e graad bloed-

verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus van Rensch en Wilhelmina Keijsers.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 143 (foto 3504)


Roermond – 11 februari 1917 – dispensatie van dr. P. Mannens vicarius-generaal van bisdom toestemming verlenend in verband met voorgenomen

huwelijk tussen:

Jacobus Bathey? en Francisca Huizinga.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 143 (foto 3505a+b)


Roermond – 29 maart 1917 – dispensatie van Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen bisschop van Roermond, toestemming verlenend

vanwege 3e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Joannes Weijs weduwenaar en Maria Carolina Smulders.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 143 (foto 3507)


Roermond – 14 juni 1917 – dispensatie van Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen bisschop van Roermond toestemming verlenend

vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Francisco Bos parochiaan van Lottum en

Josephina Petronilla Geurts parochiane van Horst.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 143 (foto 3506)


Roermond – 23 augustus 1918 – dispensatie van Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen bisschop van Roermond toestemming verlenend

vanwege 1e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Joannes Bouten weduwenaar en Petronilla van Rengs.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 143 (foto 3509)


Roermond – 29 oktober 1918 – dispensatie van Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen bisschop van Roermond toestemming verlenend

vanwege 2e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Henricus Philippus Thijssen parochiaan van Coevorden aartsbisdom Utrecht [Ultrajectensis] en

 Maria Henrietta Bernardina Derix parochiane van Horst.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 143 (foto 3508)


Roermond – 16 april 1919 – dispensatie van Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen bisschop van Roermond toestemming verlenend

vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Matthias Hubertus Geurts ex Venray en

Sibilla Ludovica Geurts parochiane van Horst.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 144 (foto 3510)


Roermond – 19 augustus 1919 – dispensatie van Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen bisschop van Roermond toestemming verlenend

vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Gulielmus Geurts en Anna Maria Petronella Brigida van Herten.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 144 (foto 3511)


Roermond – 28 februari 1920 – dispensatie van Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen bisschop van Roermond toestemming verlenend

vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Mathias Geurts en Maria Catharina Ambrosius.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 144 (foto 3514a+b)


Roermond – 27 maart 1920 – dispensatie van Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen bisschop van Roermond toestemming verlenend

vanwege 1e/2e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Geraerdts en Theodora Driessen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 144 (foto 3513a+b)


Roermond – 13 april 1920 – dispensatie van Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen bisschop van Roermond, toestemming verlenend

vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Jacobus Josephus Keijzers en Henrica Schouten.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 144 (foto 3512a+b)


Roermond – 22 februari 1921 – dispensatie van Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen bisschop van Roermond toestemming verlenend

vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Antonius Jenniskens zoon van Jan Hendrik Jenniskens en Anna Maria Drabbels, Anna Maria dochter van Antoon Drabbels en Gertruda

                                       Littjens, Antoon zoon van Jan Drabbers en Petronella Tacken; en

- Anna Maria Tielen dochter van Piter Antoon Tielen en Petronella Drabbels, Petronella dochter van Pieter Jan Drabbels en Anna Maria Tacken,

                                       Pieter Jan zoon van Jan Drabbers en Petronella Tacken.

Met potlood bijgeschreven hij geboren 4 oct. 1892 en zij 3 maart 1890 en dat ze 10 jaar verkering hadden.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 144 (foto 3515a+b)


Roermond – 5 april 1921 – dispensatie van Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen bisschop van Roermond toestemming verlenend

vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Joannes Hubertus Geurts parochiaan van Oirlo, zoon van Bernardus Geurts en Joanna Arts, Bernard zoon van Antonius Geurts en

                        Petronella Gomans, Petronella dochter van Petrus Joannes Gomans en Joanna Litjens; en

- Anna Maria Mechtildis Hanssen parochiane van Horst, dochter van Henricus Hanssen en Gertruda Gomans, Gertruda dochter van Godefridus

                        Gomans en Maria Friesen, Godefridus zoon van Petrus Joannes Gomans en Joanna Litjens.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 144 (foto 3516a+b)


Horst/Roermond – mei/juni 1922 – dispensatie van Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen bisschop van Roermond toestemming verlenend

vanwege 1e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Maessen en Joanna Seuren weduwe van Theodorus Maessen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 145 (foto 3517a+b+c+d+e+f)


Roermond – 15 februari 1923 – dispensatie van Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen bisschop van Roermond toestemming verlenend

vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Henricus Vullings parochiaan van Grubbenvorst en

Joanna Henrica Seuren parochiane van Horst.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 145 (foto 3518)


Roermond – 25 januari 1927 – dispensatie van Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen bisschop van Roermond toestemming verlenend

vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius Driessen zoon van Jacobus Driessen en Aldegondis Willems, Aldegondis dochter van Petrus Willems en Joanna van de Water, Joanna

                             dochter Mathias van de Water en Hermina Weyers; en

- Joanna Henrix dochter van Henricus Henrix en Gertrudis Bouten, Henricus zoon van Gerardus Henrix en Jacomina van de Water, Jacomina dochter

                             van Mathias van de Water en Hermina Weyers.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 145 (foto 3520a+b)


Horst/Roermond – april 1927 – dispensatie van Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen bisschop van Roermond toestemming verlenend

in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Nicolaus Glas niet gedoopt, oud 28 jaar en Maria Weber katholiek, oud 23 jaar.

Met verklaringen van het paar dat ze de kinderen zullen opvoeden in roomse religie.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 145 (foto 3519a+b+c+d+e+f)


Roermond – 27 februari 1928 – dispensatie van Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen bisschop van Roermond toestemming verlenend

vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hermanus Janssen en Anna Maria Elisabeth Spreeuwenberg.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 145 (foto 3521a+b)


Roermond – 6 augustus 1929 – dispensatie van Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen bisschop van Roermond toestemming verlenend

vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Hubertus Heesen parochiaan van Horst en

Anna Petronella Dewey parochiane van Grefrath (D).

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 145 (foto 3522)


Roermond – 9 juli 1930 – dispensatie van Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen bisschop van Roermond toestemming verlenend

vanwege 2e/3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus Ambrosius en Gertruda Hoeymakers.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 146 (foto 3523)


Roermond – 25 februari 1931 – dispensatie van Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen bisschop van Roermond toestemming verlenend

vanwege 3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Theodorus Kurvers ex Venlo en

Maria Geurtjens parochiane van Horst.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 146 (foto 3524)


Roermond – 7 maart 1931 – dispensatie van Laurentius Josephus Antonius Hubertus Schrijnen bisschop van Roermond toestemming verlenend

vanwege 1e graad  aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Leonardus Bos parochiaan van Lottum en

Petronella Geurts parochiane van Horst, weduwe van Franciscus Bos.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 146 (foto 3525a+b+c)


Horst – 22 maart 1931 – dispensatie vanuit bisdom Roermond toestemming gevende in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Petrus Coenen en Maria Hermans.

Ze hadden al een kind in juli 1930 te Heerlen en haar moeder is in Nijmegen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 146 (foto 3526)


Horst – 8 februari 1933 – dispensatie van dr. Josephus Hubertus Gulielmus Lemmens bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege

3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Josephus Tacken parochiaan van Meterik en

Eleonora Jenniskens parochiane van Horst.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 146 (foto 3529a+b)


Horst – 8 februari 1933 – dispensatie van dr. Josephus Hubertus Gulielmus Lemmens bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege

2e/3e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ludovicus Haegens en Bertha Lommen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 146 (foto 3530)


Horst – 26 mei 1933 – dispensatie van dr. Josephus Hubertus Gulielmus Lemmens bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e

graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Mathias Hubertus Gerards parochiaan van America en

Anna maria Hesen parochiane van Horst.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 146 (foto 3527a+b)


Horst – 11 juli 1933 – dispensatie van dr. Josephus Hubertus Gulielmus Lemmens bisschop van Roermond toestemming verlenend vanwege 3e

 graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Ludovicus Hesen en Petronella Hesen.

GA Venlo - archief nr. 62 parochie Horst - inv. nr. 146 (foto 3528)

 

Roermond - 22 april 1938 - dispensatie door bisschop Dr. Josephus Hubertus Gulielmus Lemmens van bisdom Roermond vanwege 3e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Hubertus Driessen ex Horst en

Ludovicae Hendrix ex Sevenum.

GA Venlo - toegangsnummer 344 - archieftitel: Parochie Heilige Fabianus en Sebastianus Sevenum 1317-1955 - artikel F4.b - inv. 780 (foto 2596)

 

Hieronder degene uit supplement boek:

 

Horst - 3 november zonder jaartal (= 1781) - brief van J.B. Alberts pastoor in Horst aangaande Ferdinandus Grosvelt die in aangezicht van de kerk

van Horst was verloofd met Cornelia Hermans, maar toch toestemming kreeg te trouwen met wie hij wil. De pastoor laat de bisschop weten dat er door

Cornelia geen bezwaar is, dat Ferdinandus trouwt met Agnes Ketels, die hij zwanger had gemaakt onder belofte van een huwelijk.

RHCL Maastricht (S-?-111 - foto 817+TV) [zie ook Lottum (29-1781-22 - foto 655a+b)]

 

Hieronder brieven e.d. die geen betrekking hebben op aanvragen voor dispensaties, maar wel waren

gevonden tussen die aanvragen, gaat meestal over kerk-zaken en/of over bepaalde personen:

 

Horst - 1 oktober 1692 - brief van Joannes van Laer pastoor van Horst op verzoek van Jacobus in de Winckel die bij zijn broer woont als knecht, die

vanwege menselijke zwakheid naar bed was geweest met de meid van zijn broer - Sophia Vullinck - waardoor zij zwanger is geworden. Door die zonde

werd hem [hun] opgelegd een forse boete door de burgemeester. Via de pastoor vraagt hij aan de bisschop om die boete aanzienlijk te verlagen [die

daar blijkbaar bevoegdheid toe heeft, terwijl de burgemeester toch eigenlijk tot de wereldse macht behoort] omdat de bruidegom en de bruid verder

een voorbeeldig leven hebben geleidt. Hij wilt verder met Sophia een verlovingskontrakt afsluiten. Huwelijk niet in Horst plaatsgevonden, blijkbaar

elders voor 31-12-1692? Op 31 december 1692 werd te Horst gedoopt Theodorus, zoon van Jacobus in den Winckel en Sophia Vullinghs.

RHCL Maastricht (3-1692-2 - foto 774+TV)

 

Horst - 21 november 1705 - brief van J. van Laer pastoor in Horst aan bisdom Roermond over een zakelijke conflict inzake het feest van st. Cecilia.

Blijkbaar was toestemming gegeven aan herbergiers om het hemelspel te laten plaatsvinden door een plaatselijke autoriteit. Aan de pastoor [of degenen

die eraan medewerkten] werd een boete van 10 patacons uitgedeeld met een inbeslagneming. De pastoor wil dit kennelijk bestrijden met een beroep op

kerkelijke uitspraken.

RHCL Maastricht (5-1705-24 - foto 1379a+b+TV)

 

Horst - 28 maart 1710 - verzoek van Gerardus van Loon pastoor van Horst aan bisdom Roermond waarin hij klaagt over de veemarkt die zich kennelijk

bij hem in de buurt worden gehouden. Die de boel bevuilen, de kooplieden hem van alles toeroepen en aardig wordt verspild. Hij vraagt de bisschop

of hij er iets aan kan doen. Dat is vergeefs want het verzoek werd afgewezen.

RHCL Maastricht (6-1710-34 - foto 779+TV)

 

Horst - 28 oktober 1719 - brief van P. Vissers kapelaan in Horst [de pastoor was bedlegerig vanwege een wond aan zijn voet nu onder zorg van de chirurg

van Aldekerk (D)] aan bisdom Roermond, over Andreas Jaspers en Christina Thomesen die gisteravond bij de kapelaan waren gekomen die zich willen

verloven, voornemens zijn om te trouwen. Echter ze komen van parochie Venray en Christina is vanwege haar schandalig leven door besluit van de graaf

met gewapende hand verdreven, daarna kwam ze verschillende keren heimelijk zijn parochie binnen en werd ze ook door de schepenen van Horst verbannen,

en daarom "de facto" geen parochiane meer van hem is, wat ook al jaren als zodanig wordt beschouwd. Zij heeft nu als zwerfster geen vaste woonplaats.

Andreas woonde sinds pasen in Swolgen en wordt als zodanig parochiaan van Swolgen beschouwd alhoewel hij oorspronkelijk van Horst is.

De kapelaan wil ze eigenlijk naar Swolgen verwijzen [wat ook zinnig lijkt] maar de pastoor van Swolgen vindt dat ze in Horst moeten trouwen [oorspronkelijk

zijn ze parochianen van Horst] ook al omdat Andreas tot deze pasen voorheen pasen vierde in Horst. De kapelaan vraagt advies aan bisdom Roermond,

ook al omdat de grondgebied van Horst is verboden voor Christina door vonnis van de schepenen.

RHCL Maastricht (9-1719-10 - foto 788a+b+c+TV)

 

Aldekerk (D) - 3 november 1719 - brief van Gerardus van Loon pastoor van Horst geschreven in Aldekerk (D) aan bisschop van Roermond waarin hij

verzoekt om bijdrage van bisdom Roermond, voor herstel van een beschadigde standbeeld wat was omgevallen in zijn kerk waarvan de reparatie enkele

honderden guldens zou kosten. Hij merkt tevens op dat dan niet nodig zou zijn om de kerkelijke belasting te verhogen. 

RHCL Maastricht (9-1719-47 - foto 4572a+b+TV)

 

Horst - 30 oktober zonder jaartal - brief van J. Steeghs vicaris aan professor B. Huntjes semenari Roermond die buiten de pastoor aan het bisdom een

verzoek om dispensatie wilt doen. De pastoor wilde dat niet doen omdat hij dat zinloos acht. De vicaris vraagt zich af of er een vergelijkbaar geval was

en uitslag ervan aan hem te laten doen omdat hij gebrek heeft aan kennis over bloedverwantschapsrecht. Kennelijk was er de mogelijkheid om buiten

de pastoor dispensatie aanvraag te kunnen doen.

RHCL Maastricht (S-?-141 - foto 818a+b+c+TV)