GenBronnen

maas

genealogie Schink later Driessen


door: Andreas W.D.Driessen op ten Bulten


anno 2006 [aanvullingen juli 2017 - laatste voetnoot 5]


Volgens een pen-tekening van ca. 1935 door Hubertina Henrica Maria Driessen [gen. IXb 2] zou de stamouder Petrus Schinck/Schenck

anno 1620 uit Belfeld komen [zie bronnen Driessen groot-archief hoofdstuk 2].

Vooral familie leden [generatie IX] hebben in jaren 1930-1990 veel onderzoek gedaan om die afkomst te achterhalen.

De welbekende pastoor Driessen alhoewel behoorlijk kundig in genealogie en regionaal historie, is vanwege zijn suikerziekte en blindheid

er niet uit gekomen, maar hij dacht wellicht schakel in archieven van de abdij van Thorn, waar adelijke dames woonden die soms onechte-

lijke kinderen hadden gekregen?

 

Ook hier gaat onderzoek door en aanvullingen welkom...


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


I      ws. Petrus Schinck/Schenck

          geb. Belfeld? ca. 1615 - † ??? -

          tr. ca. 1640 met NN - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.   Andreas Schinck   -   volgt IIa


2.   Antonius ook Thonis Driessen alias Schincken   -  volgt IIb


3.   Maria Dreijsen ook Schinck - geb. ca. 1640 - † Bracht 21 juli 1726


4.   Ida Driessen - geb. ca. 1645 - tr. Bracht 2 mrt. 1677 met Tilmanus Hovelmans [get. Leonardus Kappertz en Wilhelmus Lindemans] -

         geb. ??? - zn. van ???

         hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIa    Andreas Schinck ook Schinken, Schonk, Dresen, van ghen Laer

           geb. ca. 1640 - † tussen 1688 en 1703 -

           tr. 1e ca. 1665 met Elisabeth Smetz - geb. ??? - † [Maas]Bree 1 okt. 1679 [als Aletgen Smedtz] - dr. van Theodorus Smetz en Catharina

           Woeijten -

           tr. 2e [Maas]Bree 18 sept. 1681 met Catharina Reineri weduwe van Wilhelmus Petri [get. Gerardus Simons en Jacobus Andreas] - ged.

           Grubbenvorst 10 nov. 1641 [get. Wilhelmus villicus  in gen Broeck Lommensis en Helena …..] - † [Maas]Bree 3 sept. 1704 - dr. van

           Reneri op Cleijn Raij ex Keppelen en Aleidis Rutten


Uit 1e huwelijk:


1.    Petrus Driessen alias Schincken   -   volgt IIIa


2.    Joannes Driessen alias van ghen Laer - ged. Bree 14 apr. 1670 [get. Jacobus Goessen en Aleidis Zeetsen]


3.    Theodora Driessen alias Schonck, Schincken, Schencken - ged. Bree nov. 1671 [get. Jan Smullers voor Theodorus Smetz en Maria Schinck] -

          †/begr. Belfeld 10 mei 1746 - tr. 1e Belfeld 1 febr. 1702 met Christianus Hendrix alias Kurstgens [get. Joannes aen der Steegen en Gerar-

          dus Beeckers] - geb. ??? - †/begr. Belfeld 8 juni 1709 - zn. van ??? - tr. 2e Belfeld 10 sept. 1709 met Antonius Lenaerts ook Leeners [get.

          Jacobus Nijssen en Maria Veslo] - geb. ??? - †/begr. Belfeld 18 apr. 1724 - zn. van ???

          hieruit: ???


4.    Leonardus Driessen alias Schinck   -   volgt IIIb


5.    Aldegondis Driessen alias Schinck - ged. Bree 5 mei 1678 [get. Petrus Mullers voor Jacobus Goossens en Catharina Mullers voor Barbara

         Erkens]


6.    Catharina Driessen alias Schinck - ged. Bree 5 mei 1678 [get. Gerardus Schoetmaekers en Petronella Oetgers voor Gerardi Scho ….. en

          Leonardus van Tongerloo]


Uit 2e huwelijk:


7.    Reinerus Driessen alias Schinck - ged. Bree 12 aug. 1682 [get. Gerardus van den Broeck en Maria Zigers voor Bartholomeus Houben en

          Barbara Snellen]


8.    Andreas Driessen alias Schincken   -   volgt IIIc


9.    Elisabeth Dresen - ged. Bree 24 jan. 1687 [get. Petrus Geurts en Elizabeth Reinekens] - † na 24-4-1710 [was toen doopgetuige Belfeld

          1710 bij kind van haar broer Andreas]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIb     Antonius ook Thonis Driessen alias Schincken

            geb. ca. 1640 - † na 1-3-1703 [was toen doopgetuige in Belfeld] -

            tr. ??? met Maria Schroers ook Screurs - geb. ??? - † ??? - dr. van ???


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIa     Petrus Driessen alias Schincken

             ged. [Maas]Bree 12 juni 1667 [get. Andreas Rutten en Catharina vrouw van Mathias Maesen] - pachter/landbouwer van de “Wambach”

             te Tegelen met 68 morgen land - † Tegelen 25 jan. 1747 -

             tr. 1e voor 1702 [niet in Tegelen, Bree] met Hendrina Mertens - geb. ??? - dr. van ??? -

             tr. 2e Tegelen 22 mei 1707 met Sibilla Elters [get. Leonardus Drissen en Anna Elters] - geb. ??? - † Tegelen 7 juni 1723? - dr. ??? -

             tr. 3e Tegelen 26 juli 1727 met Maria Lamerts [get. Mathias op den Bosch en Johanna Smitz] - geb. ??? - dr. ???


Uit 1e huwelijk:


1.    Elisabeth Driessen - ged. Tegelen 22 febr. 1701 [get. Jacobus Driessen en Margareta Hovers]


Uit 2e huwelijk:


2.    Henricus Driessen - ged. Tegelen 10 mei 1708 [get. Gerardus Schonmakers en Gertrudis op Heijs]


3.    Andreas Driessen alias Schincken   -   volgt IVa


4.    Henrica Driessen - ged. Tegelen 1 mrt. 1714 [get. Willem Jacobs en Ida Sassen]


5.    Henricus Driessen - ged. Tegelen 26 dec. 1717 [get. Antonius Lenartz en Cornelia Evels]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIb     Leonardus Driessen alias Schinck

             ged. [Maas]Bree 10 sept. 1673 [get. Mathias Thomassen voor Theodorus Smetz en Cornelia Zegers] - rotmeester van het “lower

             rott” 1733 te Belfeld - †/begr. Tegelen 25 jan. 1747 -

             tr. 1e Belfeld 17 sept. 1707 met Maria Veslo ook Veschloij/Veschlo [get. Christianus Hendrix en Henrica Veslo] - geb. ??? - †/begr.

             Belfeld 14 nov. 1726 - dr. van ??? -

             tr. 2e Belfeld 5 jan. 1727 met Helena Lenkens [get. Michael Peters en Helena Spreunkens] - geb. ??? - dr. van ??? 


Uit deze huwelijken: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIc     Andreas Driessen alias Schincken [ook Drees Dreessen]

             ged. [Maas]Bree 10 dec. 1683 [get. Joannes Driessen en Agnes op Hillen voor Catharina vrouw van Matthias Maessen] - † Bracht

             14 nov. 1761 -

             tr. 1e Belfeld 16 apr. 1709 met Maria Coerstgens ook Kurstjens [get. Wilhelmus Coerstgens en Leonardus Driessen] - geb. Belfeld?

             ca. 1683 - † Belfeld 12 mrt. 1723 - dr. van Wilhelmus Coerstgens en Johanna Linskens] -

             tr. 2e Belfeld 3 mei 1724 met Anna op Heijs [get. Leonardus Driessen en Petronella Willems] - geb. ??? - dr. van ???


Uit 1e huwelijk:


1.    Catharina Driessen alias Schincken - ged. Belfeld 24 apr. 1710 [get. Engelbertus Coerstgens en Elisabetha Driessen] - † Bracht 19 nov.

          1751 - tr. 1e Kaldenkirchen [D] 11 juli 1737 met Joannes Bongaerts [get. Jacob Sangers en Anna Schincken] - geb. ??? - zn. van ??? -

          tr. 2e Bracht 1 nov. 1746 met Adamus Klaps [get. Thomas Klaps en Joannes Driessen] - geb. ??? - † Bracht 21 febr. 1756 - zn. van ???

          hieruit: ???


2.    Christianus Driessen   -   volgt IVb


3.    Joannes Driessen   -   volgt IVc


4.    Anna Driessen alias Schincken - ged. Belfeld 27 mei 1718 [get. Paulus Coerstgens vervangen door Joannes Steegen en Maria Veslo] -

          † na 1-4-1744


5.    Antonius Driessen - ged. Belfeld 26 juli 1721 [get. Petrus Hoesen vervangen door Joannes Steegen en Cibilla Elters vervangen door Peter-

          ken Wolfers] - † Belfeld 15 okt. 1752 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVa     Andreas Driessen alias Schincken

              ged. Tegelen 27 febr. 1711 [get. Henricus Mertens en Maria Screurs] - † Tegelen 24 sept. 1781 -

              tr. Tegelen 15 mei 1737 met Aldegondis Bongaerts [get. Joannes Bongaerts en Sebilla Bongaerts] - ged. Tegelen 26 nov. 1714 [get.

              ???] - † Tegelen 30 nov. 1785 - dr. van Wilhelmus Bongaerts en Helena Scheutgens]


Uit dit huwelijk:


1.    Andreas Driessen alias Schincken - ged. Tegelen 22 mei 1738 [get. Petris Schencken en Sybilla Bongaerts nomine Girtrudis Jacobs]


2.    Helena Driessen alias Schincken - ged. Tegelen 10 okt. 1739 [get. Petrus Engels nomine Wilhelmi Bongaerts en Maria Spreucken]


3.    Henricus Driessen alias Schincken - ged. Tegelen 24 jan. 1742 [get. Michael Janssen en Maria Spreucken nomine Theodora Schencken] -

          woont 1791 in Beesel


4.    Wilhelmus Driessen alias Schincken - ged. Tegelen 23 jan. 1744 [get. Petrus Engels nomine Andreas Schencken en Sybilla Bongaerts]


5.    Jacobus Schinck   -   volgt Va


6.    Sybilla Schincken ook Schencken, Schonck - ged. Tegelen 24 juni 1748 [get. Petrus Engels nomine Joannes Bongaerts en Aldegundis

          Cunen nomine Anna op Heis] - tr. Beesel 4 mei 1775 met Wilhelmus Laemers [get. Joannes Lamers en Henricus Laemers] - ged.

          Beesel 27 sept. 1750 - † Beesel 21 mei 1833 - zn. van Henricus Laemers en Gertrudis Stevens

          hieruit: ???


7.    Petronella Driessen alias Schincken - ged. Tegelen 20 sept. 1755 [get. Joannes Mathias Kamp en Henrina ter Horst] - † Tegelen 26 mei

          1829 - tr. 1e ??? met Simon Beyalt - tr. 2e ??? met Theodorus Beek

          hieruit: ???


8.    Joannes Schincken   -   volgt Vb


9.    Andreas Driessen alias Schincken - ged. Tegelen 2 aug. 1759 [get. Dominicus Spoor en Margarita Abrij


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVb    Christianus Driessen

             ged. Belfeld 25 apr. 1712 [get. Andreas Peters vervangen door Joannes Steegen en Henrica Coerstgens vervangen door Agnes

             Beckers] - † Belfeld 29 dec. 1762 -

             tr. Tegelen 5 mei 1743 met Catharina Bout[h]en/Booten ook op gen Siep [get. Conrardus Geraerts en Anna Driessen] - ged. Te-

             gelen 6 mrt. 1707 [get. Tisken Classen en Beel Leiendeckers] - † Belfeld 10 juli 1768 - dr. van Wilhelmus Bouten ook op gen Sieb

             en Gertrudis Reiners


Uit dit huwelijk:


1.    Wilhelmus Driessen - ged. Belfeld 22 apr. 1745 [get. Wilhelmus Josten namens Andreas Driessens en Theodora Jansen] - † jong


2.    Wilhelmus Driessen   -   volgt Vc


3.    Jacobus Driessen   -   volgt Vd


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVc    Joannes Driessen

             ged. Belfeld 20 nov. 1715 [get. Antonius Lenarts en Johanna Haecken vervangen door Henrica Coerstgens] - † Bracht 19 juni 1797 -

             tr. 1e Bracht 1 juni 1738 met Omilia Holterman [get. Christianus Driessen en Geret Radtmeckers] - ged. Bracht 12 juli 1705 [get. Leo-

             nardus Borsch en Elizabeth Kaatz] - † Bracht 9 nov. 1761 - dr. van Henricus Holtermans en Seven Seves -

             tr. 2e Bracht 12 mei 1762 met Maria Lehnen [get. ???] - geb. ??? - dr. van ???


Uit 1e huwelijk:


1.    Martinus Henricus Driessen   -   volgt Ve


2.    Andreas Driessen - ged. Bracht 1 apr. 1744 [get. Mathias Holtermans en Anna Driessen]


3.    Petrus Driessen - ged. Bracht 12 juni 1748 [get. Corst Driessen en Johanna Wolters] - † Bracht 13 febr. 1785


Uit 2e huwelijk: geen kinderen.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Va     Jacobus Schinck

             ged. Tegelen 7 mei 1746 [get. Petrus Engels nomine Joannis Weerens en Hester Meykes] - † Tegelen 12 mei 1836 -

             tr. Tegelen 10 mei 1793 met Johanna Helena van der Straaten [get. Wilhelmus Gielen en Gertrudis Helena Honders] - geb. ws.

             Venlo ca. 1763 - † Tegelen 10 dec. 1811 - dr. van Etien van der Straaten en Antonetta van Liebergen


Uit dit huwelijk: geen kinderen in Tegelen.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vb     Joannes Schincken

             ged. Tegelen 12 apr. 1758 [get. Theodorus Denissen en Maria Lommen] - † Tegelen 17 juni 1815 -

             tr. Tegelen 14 juni 1791 met Maria Tijssen [get. Joannes Tijssen en Petronella Schincken] - ged. Tegelen 17 febr. 1759 -

             † Tegelen 15 okt. 1816 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Joannes - ged. Tegelen 22 febr. 1794 [get. Jacobus Schink en Petronilla Tijssen] - † jong


2.    Hubertus - ged. Tegelen 12 mrt. 1797 [get. Joannes Alders en Gertrudis Lenarts voor Sybilla Schink] - † Tegelen 8 juni 1806


3.    Joannes - ged. Tegelen 4 mei 1800 [get. Joannes Thijssen en Joanna Janssen] - † Tegelen 16 november 1802


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vc     Wilhelmus Driessen ook Dreessen

             ged. Belfeld 12 apr. 1747 [get. Wilhelmus Josten namens Joannis Booten en Anna Opheijs namens Margaritae Wijnen] - † Bel-

             feld 23 dec. 1801 -

             tr. Belfeld 7 apr. 1771 met Catharina Heijmes [get. Petrus Dreessen en Maria Heijmes] - ged. Breyell 29 jan. 1747 - † Belfeld

             8 juni 1807 - dr. van Gisbertus Heijmes en Margaretha Geerkens


Uit dit huwelijk:


1.    Catharina Driessen - ged. Belfeld 27 jan. 1772 - † Maasbree 22 jan. 1811 - tr. Tegelen 23 nov. 1805 met Hubertus Beumers [get.

          Henricus Beumers en Anna Maria Driessen] - geb. Waldfeucht [D] 17 nov. 1778 - † Maasbree 8 aug. 1850 - zn. van Cretienne

          Beumers en Marie Catrine Ramackers

          hieruit: ???


2.    [Anna] Maria Driessen - ged. Belfeld 5 apr. 1775 - † Tegelen 24 nov. 1827 - tr. 1e Belfeld 23 apr. 1806 met Nicolaas Peeters [get.

          ???] - geb. ws. kaldenkirchen [D] ca. 1762 - † Belfeld 7 mrt. 1810 - zn. van Michel Peeters en Sibille Croonen - tr. 2e Tegelen 22

          sept. 1814 met Henricus Noten [get. ???] - geb. Kaldenkirchen [D] 1 jan. 1770 - † Tegelen 22 apr. 1844 - zn. van Willem Noten

          en Leonora Maessen

          hieruit: ???


3.    Gisbertus Driessen   -   volgt VIa


4.    Christianus Driessen   -   volgt VIb


5.    Gerardus Driessen - ged. Belfeld 14 nov. 1783 - † Belfeld 4 nov. 1801


6.    Andreas Driessen - ged. Belfeld 24 nov. 1786 - † Belfeld 30 nov. 1786


7.    Margaretha Driessen - ged. Belfeld 11 apr. 1788 - † Belfeld 26 apr. 1796


8.    Petrus Hendricus Driessen   -   volgt VIc 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vd     Jacobus Driessen ook Dreessen

             ged. Belfeld 21 mei 1750 [get. Joannes Driessens en Margareta Wijnen] - † Tegelen 12 jan. 1809 -

             tr. Belfeld 30 nov. 1769 met Margarita Meerts [get. Wilhelmus Dreessen en Gerardus Peeters] - ged. Kessel 8 mrt. 1743 - † Te-

             gelen 11 juli 1795 - dr. van Gerardus Meerts en Gertrudis in de Schoot


Uit dit huwelijk:


1.    Catharina Driessen - ged. Tegelen 17 aug. 1770 [get. Gerardus Meerts en Sibilla Dirix pro Margaretha Wijnen] - † Tegelen 9 dec. 1824

           hieruit onechtelijk kind:

           1] Anna Margaretha Driessen - ged. Tegelen 15 jan. 1805 [get. Jacobus Driessen en Anna Margaretha Nooten]


2.    Margarita Driessen - ged. Beesel 19 mrt. 1772


3.    Johannes Driessen   -   volgt VId


4.    Maria Driessen - ged. ws. Tegelen 1788 ?


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Ve     Martinus Henricus Driessen

              ged. Bracht 9 okt. 1739 [get. Godefridus Holtermans en Anna op Heijs] - † ??? -

              tr. Bracht 13 mei 1762 met Anna Catharina Bachus [get. ???] - geb. ??? - † ??? - dr. van Leonardus Bachus en Maria Lehnen


Uit dit huwelijk:


1.    Leonardus Driessen - ged. Bracht 2 nov. 1769 [get. Johannes Driessen en Maria Beekmans]


2.    Omilia Driessen - ged. Bracht 11 sept. 1771 [get. Petrus Driessen en Maria Lehnen]  


3.    Anna Maria Driessen - ged. Bracht 5 jan. 1774 [get. Andreas Driessen en Aldegonda Bachus]


4.    Johannes Leonardus Driessen - ged. Bracht 9 nov. 1778 [get. Johannes Driessen en Agnes Lehnen]


5.    Maria Catharina Driessen - ged. Bracht 8 jan. 1782 [get. ???]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIa     Gisbertus Driessen

              ged. Belfeld 18 mrt. 1778 [get. ???] - † Tegelen 2 mei 1855 -

              tr. Tegelen 21 okt. 1807 met Maria [Anna] Catharina Janssen [get. Petrus Driessen en Ida Bourgons] - geb. Tegelen 18 juni

              1786 - † Tegelen 14 jan. 1842 - dr. van Petrus Janssen en Mechtildis Bourgonts


Uit dit huwelijk:


1.    Maria Catharina Driessen - geb. Tegelen 8 okt. 1808 - † Tegelen 4 juni 1872 - tr. Tegelen 20 juni 1830 met Theodorus Noten -

          geb. Tegelen 19 juni 1802 - † Tegelen 21 nov. 1847 - zn. van Henricus Noten en Christina Hendrix

          hieruit: ???


2.    Petrus Wilhelmus Driessen   -   volgt VIIa

 


3.    Gerardus Driessen - geb. Tegelen 2 juli 1814 - † Tegelen 12 juni 1834


4.    Peter Driessen   -   volgt VIIb


5.    Joseph Driessen - geb. Tegelen 18 dec. 1820 - † Tegelen 27 sept. 1822


6.    Mechtildis Driessen - geb. Tegelen 3 apr. 1823 - † Tegelen 27 mrt. 1885 - tr. Tegelen 25 nov. 1851 met Willem Houba - geb. Tegelen

          15 aug. 1815 - † Tegelen 4 juli 1893 - zn. van Mathis Houba en Aldegonda Hunnekens

          hieruit: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIb     Christianus Driessen

              ged. Belfeld 30 sept. 1780 [get. ???] - tuinman in Belfeld 1804 - † ??? -

              tr. Venlo 14 apr. 1804 met Catharina Peters - geb. Velden 28 mrt. 1780 - † ??? - dr. van Leonardus Peters en Maria Haenen


Uit dit huwelijk:


1.    Catharina Dreessen - geb. Venlo - tr. Venlo 30 juni 1834 met Jacob Antoon Hovens - geb. Venlo 1 juli 1802 - zn. van Steven Hovens

          en Maria Peters

          hieruit: ???


2.    Anna Maria Driessen - geb. Venlo - tr. Venlo 25 febr. 1835 met Jan Baptist Geomini weduwnaar van Wilhelmina Dings - geb. Chatillon

          [Lux] 13 juni 1803 - zn. van Jan Baptist Geomini en Margaretha Lafort

          hieruit: ???


3.    Maria Wilhelmina Driessen - geb. Venlo 7 juni 1804 - tr. Venlo 5 juli 1837 met Giles Michel Palate - geb. Luik [B] 25 mei 1805 - zn. van

          Rochus Palate en Marie Labussire

          hieruit:

          1] Johanna Driessen - geb. Mechelen [B] 17 dec. 1836 [erkend bij huwelijk]


4.    Anna Maria Petronella Driessen - geb. ws. Venlo ca. 1813 - † Blerick 5 juli 1870 [aangifte Maasbree] - tr. Venlo 13 juni 1836 met Urba-

          nus Titulaer - geb. Blerick 25 mei 1815 - † Blerick 30 apr. 1851 [aangifte Maasbree] - zn. van Jacob Titulaer en Petronella Berden

          hieruit: ???  


5.    Willem Driessen   -   volgt VIIc


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIc     Petrus Hendricus Driessen

             ged. Belfeld 18 apr. 1794 [get. ???] - in Franse dienst 1814 [1] - † Tegelen 16 jan. 1860 -

             tr. Tegelen 24 apr. 1819 met Petronilla Ewalds [get. Joachim Ewalds en Wilhelmina Driessen] - geb. Tegelen 18 febr. 1790 - † Te-

             gelen 9 mei 1883 - dr. van Joseph Ewalds en Helena Meerts


voetnoot:

[1] boek Dings Tegelen in Franse tijd p.109 en 132 - hij was op z'n minst 5 maanden in dienst in het leger van Napoleon, bij de infanterie

          te Thionville [F] tot in april 1814 - maakte daarna deel uit van het Pruisische leger infanterie.


Uit dit huwelijk:


1.    Wilhelmus Driessen - geb. Tegelen 14 jan. 1820 - † Tegelen 24 febr. 1820


2.    Joseph Driessen   -   volgt VIId


3.    Johanna Anna Catharina Driessen - geb. Tegelen 30 sept. 1824 - † Tegelen 24 apr. 1903 - tr. Tegelen 17 apr. 1850 met Joannes Jo-

          seph Delafae - geb. Venlo 9 aug. 1823 - † Tegelen 3 mrt. 1889 - zn. van ???

          hieruit: ???


4.    Maria Catharina Driessen - geb. Tegelen 22 juni 1828 - † Tegelen 23 febr. 1899 - tr. Tegelen 13 apr. 1863 met Egbertus van Heesch -

          geb. Linden 18 juli 1833 - † Tegelen 11 jan. 1869 - zn. van Adrianus van Heesch en Antonetta Cornelissen

          hieruit: ???


4.    Maria Helena Driessen - geb. Tegelen 12 mrt. 1834 - † Tegelen 30 apr. 1834


5.    Joachim Ewaldus Wilhelmus Driessen - geb. Tegelen 8 nov. 1836 - † Tegelen 15 mrt. 1864


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VId     Joannes Driessen

              ged. Beesel 27 nov. 1774 [get. ???] - † Tegelen 14 dec. 1830 -

              tr. Tegelen 26 okt. 1802 met Anna Margaretha No[o]ten [get. ???] - ged. Kaldenkirchen 2 mrt. 1773 [get. ???] - † Tegelen 2 juni

              1823 - dr. van Wilhelmus Noten en Anna Gertrudis Maassen


voetnoot:

[2] notaris Pieter Lodewijk de Lom de Berg te Venlo - akte no.33 - 1838 - Tegelen 19 febr. 1838 - notaris akte waarbij Peter Mathis Canoij,

          als gevolmachtigde voor Jacobus Driessen, dienstknecht te Antwerpen en notaris Pieter Lodewijk de Lom de Berg, als gevolmachtig-

          de voor Hendrik Driessen pottenbakker te Tegelen - Catharina Driessen te Tegelen en Eleonora Driessen te Venlo - verkopen

          "huisje en daaraan gelegen perceel" gelegen te Tegelen in den Boskamp, nabij de Drie Kroonen, met nummers 759, 760, 761, 762,

          763 & 764. Verkregen uit nalatenschap van wijlen hunnen vader Jan Driessen. Bij openbare verkoop, toegewezen en verkocht voor

          550 Francs aan Auguste de Lom de Berg, candidaat notaris woonachtig te Venlo.

  

Uit dit huwelijk:


1.    Anna Catharina Gertrudis Driessen - geb. Venlo 1 juli 1804 - † Tegelen 24 febr. 1861

          hieruit onechtelijk kind:

          1] Margaretha Driessen - geb. Tegelen 21 nov. 1823 - † na 29-10-1850   


2.    Anna Margarita Driessen - geb. Venlo 12 sept. 1806 - † voor 19-2-1838


3.    Henricus Driessen - geb. Venlo 8 juli 1807 - pottenbakker te Tegelen 1838


4.    Maria Theodora [Eleonora] Driessen - ged. Tegelen 25 mei 1810 [get. Sijbertus Driessen en Elijsabetha Nooten] - dienstmeid te Venlo 1838


5.    Wilhelmina Driessen - ged. Tegelen 15 sept. 1812 [get. Joannes Nooten en Anna Maria Driessen] - † Tegelen 22 sept. 1812


6.    Jacobus Driessen   -   volgt VIIe

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

VIIa     Petrus Wilhelmus Driessen

               geb. Tegelen 22 sept. 1811 - † Tegelen 23 febr. 1868 -             

               tr. Tegelen 2 febr. 1845 met Anna Maria Hamakers - geb. Tegelen 27 juni 1814 - † Tegelen 15 apr. 1845 - dr. van Tilmannus

               Hamekers en Ida Gielen

 

Uit dit huwelijk: geen kinderen.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIb     Petrus Driessen

               geb. Tegelen 1 apr. 1818 - † Belfeld 24 jan. 1860 -

               tr. 1e Tegelen 22 apr. 1844 met Anna Maria Aarts - geb. Baarlo 1820 - † Belfeld 27 aug. 1856 - dr. van Theodorus Arets en Johan-

               na Smitz ook Smeets

               tr. 2e na 27-8-1856 met Wilhelmina Smeets - geb. Belfeld 1818 - † Belfeld 20 febr. 1866 - dr. van ???


Uit 1e huwelijk:


1.    Johanna Driessen - geb. Belfeld 13 febr. 1845 - † Kessel 7 mrt. 1909 - tr. 1e Maasbree 9 mei 1884 met Leonard Janssen - geb. Baarlo

          2 febr. 1846 - zn. van Jan Janssen en Margaretha Thijssen - tr. 2e Kessel 10 jan. 1890 - geb. Kessel - zn. van Johannes Berden en

          Petronella van Oijen

          hieruit: ???


2.    Theodorus Driessen   -   volgt VIIIa


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIc     Willem Driessen

              geb. Tegelen 1 apr. 1814 - † Venlo 2 nov. 1854 -

              tr. Venlo 20 okt. 1845 met Joanna Peeters - geb. Venlo 18 mei 1817 - † Venlo 28 febr. 1894 - dr. van Leonard Peeters en Christina Heldens


Uit dit huwelijk:

 

1.    Maria Hubertina Driessen - geb. Venlo ca. 1848 - † Venlo 21 mei 1927


2.    Jan Baptist Driessen   -   volgt VIIIb


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIId     Joseph Driessen

              geb. Tegelen 18 apr. 1821 - † Tegelen 14 mrt. 1897 -

              tr. Tegelen 7 aug. 1848 met Theresia Vervoort - geb. Tegelen 1 mei 1820 - † Tegelen 10 apr. 1856 - dr. van Leonardus Jacobus Vervoort

              en Maria Christina Dings


Uit dit huwelijk:


1.    Peter Bernardus Driessen   -   volgt VIIIc 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIe     Jacobus Driessen[s] later Drissen

              geb. Tegelen 18 mei 1814 [get. Christianus Driessen en Christina Hendrijx] - dagloner 1833 in Tegelen - kwam aan in Antwerpen 1835 -

              dienstknecht/bode in Antwerpen 1837-1842 - winkelier en hoofd van een tabaks-organisatie 1843-1854 - naturalisatie tot Belg - toege-

              kend 9 juni 1854 - † Sint-Niklaas [B] 16 febr. 1870 [st. Hieronimusgesticht] -

              tr. Antwerpen [B] 29 juli 1843 [akte 423] met Jeanna Maria Pulinkx - geb. Antwerpen [B] 16 febr. 1812 - † Antwerpen [B] 16 nov. 1872 -

              dr. van Joannes Franciscus Pulinkx en Maria Agnes Lintermans


voetnoten:

[3] RA Antwerpen - huwelijksakte 423 en bijlagen 29 juli 1843 - 1833 - was ingeschreven voor Nationale Militie hertogdom Limburg, voor lichting

           1833 in gemeente Tegelen, kreeg lotings nummer 33 met signalement: 6 palmen, 8 duim - lang aangezicht, hoog voorhoofd, bruine ogen,

           matig neus, gewone mond, ronde kin, blonde haar en wenkbrauwen, geen andere merkbare tekenen. Werd niet opgeroepen en niet tot

           dienst verplicht. [Maastricht 1846 reg. nr. 1430 reg. 19]

[4] Antwerpen 14 april 1837 - onderhandse volmacht van Jacobus Driessen, dienstknecht wonende te Antwerpen, waarin hij Peter Mathis Canoij -

           commissaris van Politie - wonende te Venlo, volmacht voor hem te verkopen "een huisje met stal, tuin en akkerland" gelegen te Tegelen

           op den Boschkamp in de nabijheid van den grooten weg naar Roermond - groot 27 aren en 60 centiaren, onder de nummers 759, 760,

           761, 762, 763 & 764 van sectie A van de kadestrale kaart van Tegelen, met zijn mede-erfgenamen, hun toegekomen onverdeeld van hun

           ouderlijke nalatenschap. Ondertekend door J. Driessens, alsmede burgemeester Gerard le Grilly van Antwerpen. 

[2] notaris Pieter Lodewijk de Lom de Berg te Venlo - akte no.33 - 1838 - Tegelen 19 febr. 1838 - notaris akte waarbij Peter Mathis Canoij,

           als gevolmachtigde voor Jacobus Driessen, dienstknecht te Antwerpen en notaris Pieter Lodewijk de Lom de Berg, als gevolmachtig-

           de voor Hendrik Driessen pottenbakker te Tegelen - Catharina Driessen te Tegelen en Eleonora Driessen te Venlo - verkopen

           "huisje en daaraan gelegen perceel" gelegen te Tegelen in den Boskamp, nabij de Drie Kroonen, met nummers 759, 760, 761, 762,

           763 & 764. Verkregen uit nalatenschap van wijlen hunnen vader Jan Driessen. Bij openbare verkoop, toegewezen en verkocht voor

           550 Francs aan Auguste de Lom de Berg, candidaat notaris woonachtig te Venlo.

[5] Antwerpen - vreemdelingen-dossier: 11635 microfilm: 2 268 892 - Né a Tegelen [Limbourg cédé], boutiquier, demande la naturalisation

           ordinaire agé de 40 ans arrivé dans la commune en 1835. Marié à Jeanne Marie Pulinckx, née a Anvers et un enfant Mathilde Agnes

           Martin, agée de 5 ans, née a Anvers. Chef d’une corporation de tabac et boutiquier. Autorisation accordée le 9 juin 1854. 

           Driessen Jacques "Geboren in Tegelen [Limburg], winkelier, vraagt om gewone naturalisatie, oud 40 jaar en aangekomen in de gemeente

           in 1835. Gehuwd met Jeanne Maria Pulinckx, die in Antwerpen geboren was en een kind, Mathilde Agnes Martin 5 jaar, geboren in Ant-

           werpen. Aan het hoofd van en tabakscorporatie en winkelier. Naturalisatie toegekend op 9 juni 1854."


Uit dit huwelijk: [alleen 2 meisjes]


1.    Mathildis Agnes Martinus Drissen - geb. Antwerpen [B] 21 mrt. 1849 [akte 700] - † waarschijnlijk Antwerpen na 1906 [nog niet openbaar] -

           tr. Antwerpen 28 apr. 1867 [akte 263] met JosephusCoddé - geb. Antwerpen 13 nov. 1846 - † na 28-4-1867 - zn. van Augustus Petrus

           Josephus Coddé en Adelie Regina Timmermans

           hieruit: ???


2.    Clementia Joanna Maria Joannes Drissen - geb. Antwerpen [B] 12 febr. 1853 [akte 412] - † Antwerpen [B] 23 november 1853 [akte 2380] 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIa    Theodorus Driessen

               geb. Belfeld 9 febr. 1848 - meester kleermaker - † Tegelen 19 dec. 1913 -

               tr. Tegelen 9 apr. 1872 met Maria Hubertina Liboth - geb. Helden 13 juni 1849 - † Tegelen 31 juli 1895 - dr. van Hendrik Liboth en

               Francisca Janssen


Uit dit huwelijk:


1.    Maria Anna Hendrika Driessen - geb. Tegelen 25 mrt. 1873 - † Tegelen 4 jan. 1952 - tr. Tegelen 23 mei 1898 met Pieter Hubertus Lins-

          sen - geb. Blerick 5 mei 1872 - † Tegelen 18 dec. 1951 - zn. van Leonard Linssen en Elisabeth Gubbels

          hieruit: ???


2.    Francisca Antonetta Driessen - geb. Tegelen 23 aug. 1874 - † Heerlen [Heerlerheide] 2 febr. 1968 - tr. Tegelen 24 okt. 1904 met Johan-

          nes Hubert Cremers - geb. Tegelen 15 mei 1879 - † Tegelen 6 mei 1961 - zn. van Theodoor Cremers en Maria Huberts

          hieruit: ???


3.    Petrus Arnoldus Wilhelmus Driessen   -   volgt IXa 


4.    Henricus Frans Joseph Driessen   -   volgt IXb 


5.    Arnoldus Johannes Driessen   -   volgt IXc 


6.    Johannes Godefridus Gerardus Driessen   -   volgt IXd 


7.    Francisca Jacoba Driessen - geb. Tegelen 29 nov. 1884 - † Tegelen 25 mei 1963 - tr. Tegelen 29 mei 1911 met Wijnand Hubert Huijs -

          geb. Tegelen 27 aug. 1887 - † Tegelen 28 aug. 1954 - zn. van Johannes Conrardus Huijs en Johanna Thonissen

          hieruit: ???


8.    Leonardus Antonius Driessen   -   volgt IXe 


9.    Hubertus Johannes Driessen   -   volgt IXf 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIb    Jan Baptist Driessen

              geb. Venlo 15 aug. 1853 - † Venlo 1 febr. 1929 -

              tr. Nederweert 16 okt. 1884 met Johanna Maria Aben - geb. Nederweert 24 aug. 1855 - † Venlo 6 nov. 1942 - dr. van Jan Mathias Aben

              en Joanna Catharina Janssen


Uit dit huwelijk:


1.    Catharina Christina [tante To] Driessen - geb. Venlo 31 mrt. 1889 - † Brunssum 19 sept. 1962 - tr. Venlo 11 apr. 1910 met Henricus Johannes

          Hubertus Gerards [Handrie] - geb. Heerlen 14 dec. 1880 - † Venlo 6 mei 1965 - zn. van Pieter Johannes Gerards en Anna Maria Hubertina Sax

          hieruit:

          1] Maria Gerards - geb. Merkelbeek 1911

          2] Anny Gerards - geb. Merkelbeek 1912

          3] Paula Gerards - geb. Merkelbeek 1914

          4] Elly Gerards - geb. Merkelbeek 1915

          5] Gertruida Catherina Gerards - geb. Merkelbeek 8 febr. 1918 - karmelietes zuster Katherine] - † Boxmeer 23 okt. 2008

          6] Jacobus Gerards - geb. Merkelbeek 1920

          7] Mathea [Thea] AC Gerards - geb. Merkelbeek 1921 - † 1992 - tr. met Theodorus B Reuvers - geb. 1922

          8] Josef Gerards - geb. Brunssum 1924

          9] Willemientje Gerards - geb. Brunssum 1925 - † 1925

          10] Theresia Maria Wilhelmina Gerards - geb. Brunssum 1926 - † Heerlen 26 juli 1947

          11] Harry Gerards - geb. Brunssum 1928       


2.    Willem Mathijs Driessen   -   volgt IXg


3.    Matheus Johannes Driessen   -   volgt IXh


4.    Jacobus Christoffel Driessen   -   volgt IXi

 

5.    Petronella Maria [tante Nella uit Steyl] Driessen - geb. Venlo 21 okt. 1895 - † Venlo 14 aug. 1990


6.    Joseph Servatius Driessen   -   volgt IXj


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIc    Peter Bernardus Driessen

              geb. Tegelen 20 aug. 1849 - † Tegelen 1 apr. 1926 -

              tr. 1e Tegelen 4 mei 1874 met Anna Maria Aldegonda Pubben - geb. Tegelen - † Tegelen 24 apr. 1879 - dr. van Antoon Pubben en

              Hendrina Peters

              tr. 2e Tegelen 7 juli 1884 met Christina Cuijpers - geb. Baarlo - † na 1-4-1926 - dr. van Hendrik Cuijpers en Catharina Bartels


Uit 1e huwelijk:


1.    Hendrina Theresia Wilhelmina Driessen - geb. Tegelen 30 okt. 1875 - tr. Tegelen 22 apr. 1907 met Joannes Hubertus Noten - geb.

          Tegelen 27 aug. 1870 - zn. van Gerard Noten en Angelina Becks

          hieruit: ???


2.    Petronella Henrietta Driessen - geb. Tegelen 12 jan. 1877 - † Tegelen 24 mei 1883


3.    Antoon Johannes Joseph Driessen   -   volgt IXk


Uit 2e huwelijk:


4.    Hendrik Engelbert Driessen - geb. ca. 1885 - † Tegelen 23 juni 1900


5.    Maria Josephina Driessen - geb. Tegelen 19 juli 1886 - † voor 27-4-1952 - tr. Tegelen 24 jan. 1921 met Louis Pierre Joseph Cremers -

          geb. Tegelen - † Tegelen 27 apr. 1952 - zn. van Lodewijk Hendrik Cremers en Carolina Kreijkamp

          hieruit: ???

  

6.    Joseph Driessen   -   volgt IXl


7.    Louis Driessen - geb. Tegelen 12 sept. 1890 - † Tegelen 20 dec. 1891


8.    Louis Joseph Driessen   -   volgt IXm


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXa     Petrus Arnoldus Wilhelmus Driessen

             geb. Tegelen 22 mei 1876 - † Tegelen 6 dec. 1963 -

             tr. Tegelen 16 juli 1906 met Maria Hubertina Smeedts - geb. Maasniel - † voor 6-12-1963 - dr. van Mathis Hubertus Smeedts en Catha-

             rina Hubertina Frencken


Uit dit huwelijk:


1.    Hubertina Louisa Petronella Driessen - geb. ca. 1914 - † Tegelen 2 aug. 1920


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXb     Henricus Franciscus Joseph Driessen

             geb. Tegelen 4 aug. 1878 - eigenaar hotel-café-restaurent H. Driessen te Tegelen - † Tegelen 22 juli 1955 -

             tr. Tegelen 6 okt. 1903 met Anna Maria Catharina Peters - geb. Baarlo 24 juni 1881 - † Tegelen 27 sept. 1954 - dr. van Willem Peeters

             en Henrica Hogeland


Uit dit huwelijk:


1.    Maria Anna Theodora Driessen - geb. Tegelen 12 sept. 1904 - † Venlo 21 mei 1997 - tr. Tegelen 10 mei 1932 met Johannes Theodorus An-

           tonius Bartels - geb. Tegelen 10 juni 1902 - † Tegelen 30 okt. 1981 - zn. van P. Bartels en L. van Alem

           hieruit: ???


2.    Hubertina Henrica Maria Driessen - geb. Tegelen 28 jan. 1906 - onderwijzeres tekenen en Duits aan de mulo in Tegelen - zij maakte ca. 1935

           pentekening stamboom Driessen - † Tegelen 7 okt. 1949 - tr. Tegelen 8 jan. 1935 met Johannes Henricus Hubertus Ververgaert - geb.

           Tegelen 11 juni 1905 - † Tegelen 14 okt. 1974 - zn. van P. Ververgaert en M. Poeth

           hieruit: ???


3.    Hendrika Petronella Anna Driessen - geb. Tegelen 9 mei 1908 - † Venlo 5 apr. 1996 - tr. Tegelen 8 jan. 1935 met Louis Johan Marie Bartels -

           geb. Tegelen 5 jan. 1907 - † Venlo 19 apr. 1988 - zn. van P. Bartels en L. van Alem

           hieruit: ???


4.    Paulina Arnoldina Driessen - geb. Tegelen 24 juli 1910 - † Tegelen 6 apr. 1968 - tr. Tegelen 24 juli 1946 met Jacobus Wilhelmus Ambaum -

           geb. Tegelen 24 dec. 1903 - † Tegelen 7 mei 1973 - zn. van ???

           hieruit: ??? 


5.    ds. Theodorus Wilhelmus Johannes Driessen - geb. Tegelen 27 nov. 1911 - † Venlo 16 jan. 1976 - begr. in Well - priester wijding groot

          seminarie Roermond 2 april 1938 - eerste plechtige H. Mis in st. Martinus kerk te Tegelen 17 april 1938 - kapelaan in Leunen en Ottersum -

          pastoor van Middelaar 1945-1961 - pastoor van Well 1961 tot zijn emeritaat in 1972 - bestuurslid van LGOG - auteur van vele boeken w.o.

          Geschiedenis van Tegelen [1952] - Geschiedenis van de st. Urbanusparochie te Belfeld [1971] - Well en wee - etc.


6.    Jeanetta Leonora Maria Driessen - geb. Tegelen 18 mrt. 1914 - † Venlo 29 nov. 1983 - tr. Ottersum 29 okt. 1940 met dr. Frans Johannes

           Wilhelmus Verkooijen - geb. Tegelen 6 aug. 1910 - † Belfeld 24 dec. 1984 - zn. van ???

           hieruit: ??? 


7.    Anna Gertruda Driessen - geb. Tegelen 30 okt. 1916 - † Tegelen 12 okt. 1948 - tr. Tegelen 16 jan. 1947 met Joseph Martinus Joannes

           Janssen - geb. Leunen 2 mrt. 1911 - † Kerkrade 21 dec. 1990 - zn. van ???

           hieruit: ??? 


8.    Anna Hubertina Driessen - geb. Tegelen 11 apr. 1919 - † Tegelen 19 mei 1991 - tr. Tegelen 16 febr. 1949 met Johannes Breuer - geb.

           Tegelen 3 nov. 1920 - † Venlo 23 dec. 1996 - zn. van J. Breuer en G. Vossen

           hieruit: ???  


9.    Agnes Emilia [Mila] Driessen - geb. Tegelen 9 mrt. 1921 - † Weert [of Sterksel?] 17 febr. 2016 - tr. Tegelen 1 okt. 1947 [kerkelijk] [burgerlijk

           18-9-1947] met Petrus Henricus Theodorus Janssen - geb. Tegelen 11 jan. 1922 - † Geldrop 8 juli 1978 - zn. van Leo Janssen en Maria

           Peeters

           hieruit: ???


10.  Wilhelmus Franciscus Henricus Driessen - geb. Tegelen 25 sept. 1923 - † Tegelen 21 dec. 1925  


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXc     Arnoldus Johannes Driessen

             geb. Tegelen 22 juni 1880 - reiziger [vertegenwoordiger] in sigaretten en tabakswaren - † Tegelen 3 dec. 1957 -

             tr. Tegelen 11 mei 1908 met Anna Helena Gertrudis Frenken “Druuk van de Frenck” - had kruidenierszaak met cafe de Beugelbaan -

             geb. Tegelen 17 sept. 1884 - † voor 3-12-1957 - dr. van Peter Frenken en Anna Maria Denessen


Uit dit huwelijk:


1.    Maria Hubertina Driessen - geb. ca. 1914 - † Tegelen 27 mrt. 1915


2.    Piet Driessen - tr. met Johanna Geraedts


3.    Theo Driessen


4.    Ciska Driessen - tr. met Leon Boots


5.    Tineke Driessen - tr. met Hendrik Schreurs - zij erfden café de Beugelbaan


6.    Mien Driessen - tr. met Gerard Kamps


7.    Mia Driessen - tr. met Bernardus Jacobs


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXd     Johannes Godefridus Gerardus Driessen

             geb. Tegelen 13 nov. 1882 - † Tegelen 18 juli 1964 -

             tr. 1e Tegelen 18 apr. 1910 met Johanna Hubertina Driessen - geb. Tegelen 4 mrt. 1884 - † Tegelen 12 mei 1918 - dr. van Hendrik

             Hubert Driessen en Gertrudis Rijvers

             tr. 2e Tegelen 5 febr. 1920 met Johanna Maria Josephina Roeven - geb. Maasbree 14 mei 1878 - † Tegelen 24 apr. 1962 - dr. van

             Jacob Roeven en Helena Fleuren


Uit 1e huwelijk:


1.    Gertruda Maria Hubertina Driessen - geb. ca. 1918 - † Tegelen 14 febr. 1919 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXe     Leonardus Antonius Driessen

             geb. Tegelen 9 mei 1887 - † Tegelen 25 okt. 1951 -

             tr. Tegelen 1919? metElisabeth Mäurers - geb. ws. Grefrath [D] ca. 1893 - † Tegelen 18 mei 1936 - dr. van Peter Mathias Mäurers en

             Helena Lindackers


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXf     Hubertus Johannes Driessen

             geb. Tegelen 18 febr. 1890 - † Ootmarsum 31 mrt. 1968 -

             tr. Tegelen 28 juli 1914 met Agnes Elisabeth Birker - geb. Burgwaldniel - † ??? - dr. van Johann Birker en Gertrud van der Lieck


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXg     Willem Mathijs [ome Wiel van de Hogeweg] Driessen

              geb. Venlo 19 nov. 1886 - veilingmeester en wethouder van Venlo - † Venlo 26 apr. 1962 -

              tr. Venlo 11 mei 1914 met Paulina Maria Elisabeth Gerards - geb. Venlo 4 aug. 1883 - † Venlo 17 apr. 1952 - dr. van Pieter Johannes

              Gerards en Anna Maria Hubertina Sax


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXh     Matheus Johannes [Jeu] Driessen

              geb. Venlo 14 apr. 1891 - † Venlo 28 apr. 1952 -

              tr. Venlo 12 apr. 1915 met Gertruda Johanna Wilhelmina van der Steen - geb. Venlo 27 nov. 1892 - † Venlo 8 dec. 1962 - dr. van

              Theodoor Christiaan van der Steen en Johanna Josephina Hubertina Titulaer


Uit dit huwelijk:

 

1.    Johannes Baptist Driessen   -   volgt Xa

 

2.    Maria Josephina Jacoba Driessen - geb. Venlo 1 sept. 1917 - † Velden 23 aug. 1918

 

3.    Willem Josef Marie [Wiel] Driessen   -   volgt Xb

 

4.    Henricus Matheus Gerardus Driessen   -   volgt Xc

 

5.    Fien Driessen - geb. Venlo 24 mei 1922 - † Bladel - tr. Venlo 13 mei 1946 met Jeu van Gerven - geb. Tegelen 5 apr. 1917 - † Amsterdam

          2 febr. 1993 - zn. van ???

          hieruit:

          1] Gertruda Petronella Josephina Maria van Gerven - geb. Tegelen 30 mrt. 1947 - † Tegelen 12 febr. 1948

          2] Hanny van Gerven

          3] Piet van Gerven

          4] Gertie van Gerven - geb. Tegelen 15 sept. 1951 - † Amstelveen 2 nov. 1994

          5] Mieke van Gerven 

 

6.    Jacobus [Jac] Driessen   -   Xd

 

7.    Joseph [Sef] Driessen   -   Xe

 

8.    Gerard [Sjraar] Driessen   -   Xf

 

9.    Matheus Willem Joseph [Theo] Driessen   -   Xg

 

10.  Aloysius Jacobus Josephus Driessen - geb. Venlo 5 nov. 1931 - † Venlo 14 nov. 1931

 

11.  Joke Driessen - geb. Venlo 20 febr. 1933 - tr. Venlo 24 juli 1957 met Louis Feijen - geb. Venlo 18 juni 1925 - zn. van ???

          hieruit:

          1] Monique Feijen

          2] Leonie Feijen

          3] Desiree Feijen   

 

12.  Mia Driessen - geb. Venlo 17 sept. 1935 - tr. Venlo 24 juli 1957 met Wim Dings - geb. Tegelen 25 mrt. 1931 - † Tegelen 12 juli 2011 -

          zn. van ???

          hieruit:

          1] Mattie Dings

          2] Miriam Dings

          3] Wim Dings

          4] Alexander Dings


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXi     Jacobus Christoffel [ome Sjaak] Driessen

            geb. Venlo 16 apr. 1893 - † Venlo 2 juni 1958 -

            tr. Venlo 19 apr. 1920 met Wilhelmina Maria Hubertina [Mina] van Wijlick - geb. Venlo 19 juni 1893 - † Venlo 14 nov. 1966 - dr. van

            Godefridus van Wijlick en Maria Hubertina Valentijn


Uit dit huwelijk:

 

1.    Frits Driessen - geb. Venlo - † Venlo 1945

 

2.    Jan Driessen - geb. Venlo 16 mrt. 1921 - † Venlo 7 jan. 1987

 

3.    Mia Driessen - geb. Venlo 26 juni 1922 - † Venlo 5 febr. 2013

 

4.    Fien Driessen - geb. Venlo 13 aug. 1923 - † 2012

 

5.    Toos Driessen - geb. Venlo 12 dec. 1924 - † 1-8-2010

 

6.    Wilhelmina Gertruda Mathea [Mien] Driessen - geb. Venlo 12 apr. 1926 - † Venlo 11 okt. 1995

 

7.    Harrie Driessen - geb. Venlo 9 nov. 1926 - † st. Oedenrode 12 nov. 2011

 

8.    Jacobus Driessen - geb. Venlo 27 aug. 1927

 

9.    Sef Driessen - geb. 11 febr. 1929 - † 12-7-1995

 

10.  Wiel Driessen - geb. Venlo 8 febr. 1933


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXj     Joseph Servatius [ome Sef van Velden] Driessen

            geb. Venlo 24 dec. 1897 - † Venlo 17 jan. 1953 -

            tr. Monster 18 mei 1926 met Joanna Maria Cornelia Smits - geb. Monster 1902 - † ??? - dr. van Hendricus Franciscus Smits en

            Maria Cornelia Dingemans


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXk    Antoon Johannes Joseph Driessen

            geb. Tegelen 18 sept. 1878 - † Tegelen 20 sept. 1953 -

            tr. Tegelen 5 jan. 1914 met Maria Gertruda Lucker - geb. Tegelen 22 apr. 1884 - † ??? - dr. van Johannes Bernardus Lucker en

            Louisa Philippina Niessen


Uit dit huwelijk:


1.    Paulus Joseph Johannes Driessen - geb. ca. 1926 - † Tegelen 4 febr. 1927


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXl     Joseph Driessen

           geb. Tegelen 20 apr. 1888 - organist st. Martinuskerk te Tegelen -  † Venlo 20 mrt. 1968 -

           tr. Tegelen 15 jan. 1917 met Anna Maria Hubertina Seelen - geb. Venlo - † na 25-3-1968 - dr. van Hendrik Seelen en Anna Barbara

           van Ewijk


Uit dit huwelijk:


1.    NN Driessen - geb./† Tegelen 26 apr. 1919  [levenloos jongetje]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXm     Louis Joseph Driessen

              geb. Tegelen 25 sept. 1892 - † ??? -

              tr. Tegelen 25 okt. 1920 met Maria Josepha Besouw - geb. St. Oedenrode - † ??? - dr. van Antoinette Maria Hubertina Besouw


Uit dit huwelijk: ??? 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

Xa     Johannes Baptist [Sjeng, John] Driessen

            geb. Venlo 21 jan . 1916  - † Castle Forbes Bay [TAS Australie] 13 dec. 1972 -

            tr. Venlo 1 mei 1939 met Maria Hendrika Hubertina Theeuwen - geb. Venlo 13 okt. 1915 - † Castle Forbes Bay [TAS Australie] 1 okt.

            1983 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:

 

1.    Matheus Johannes Hubertina [Jeu, Mathew] Driessen - geb. Venlo 29 febr. 1940

 

2.    Gertrudis Petronella Jacoba [Gerrie] Driessen - geb. Venlo 27 mei 1941

 

3.    Josephina Maria Augusta [Fien] Driessen - geb. Venlo 18 mei 1942

 

4.    Ida Maria Willy [Willa, Ietje] Driessen - geb. Venlo 8 sept. 1943

 

5.    Maria Henrica Josephina [Mia] Driessen - geb. Venlo 28 juli 1945

 

6.    Jacobus Maria Johannes [Jac] Driessen - geb. 30 aug. 1948


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

Xb     Willem Josef Marie [Wiel] Driessen

             geb. Venlo 9 mrt. 1919 - † Blackmansbay [TAS Australie] 15 apr. 1993 -

             tr. Venlo 4 apr. 1942 met Maria Petronella Johanna Schreurs - geb. Venlo 21 mei 1920 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:

 

1.    Matheus Anna Maria Willem [Jeu, Mathew] Driessen - geb. Venlo 17 febr. 1943

 

2.    Johannes Gertruda Maria Willem [Sjang] Driessen - geb. Venlo 10 juli 1944

 

3.    Willem Johannes Gertruda [Willy] Driessen - geb. Sittard 4 juli 1946

 

4.    Joseph Matheus Maria [Jos] Driessen - geb. Sittard 3 dec. 1947

 

5.    Henricus Maria Willem [Harry, Hay] Driessen - geb. Sittard 28 okt. 1949

 

6.    Hubertus Johannes Maria Driessen - geb. Sittard 2 juni 1951 - † Sittard 4 juni 1951

 

7.    Jacobus Maria Johannes [Jack, Sjaak] Driessen - geb. Sittrard 26 mei 1952

 

8.    Herman Elisa Joseph Driessen - geb. Sittard 9 mrt. 1954

 

9.    Maria Theodora [Mary] Driessen - geb. Grove [TAS Australie] 28 sept. 1955

 

10.  Robert John Theresa Driessen - geb. Grove [TAS Australie] 14 sept. 1961

 

11.  Michael Maria Driessen - geb. Grove [TAS Australie] 17 jan. 1965


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

Xc     Henricus Matheus Gerardus Driessen

            geb. Venlo 12 sept. ? - † Heerlen 6 mei 1972 -

            tr. Venlo 1 okt. 1946 met Anna Sibilla Melanie Verkuylen - geb. Venlo 22 mrt. 1925 - dr. van Elie Fhillibert Verkuijlen en Bertha Bar-

            bara Catharina Perrée


Uit dit huwelijk:

 

1.    Matheus Eli Maria [Math] Driessen   -   volgt XI

 

2.    Gertruda Eligia Hubertina Maria [Gerrie] Driessen - geb. Heerlen 13 jan. 1949

 

3.    Hubertina Johanna Maria [Ine] Driessen - geb. Heerlen 3 juli 1950


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

Xd     Jacobus Driessen

            geb. Venlo 7 jan. 1924 - † Venlo 31 jan. 1985 -

            tr. Blerick 11 jan. 1949 met Annie Klaassen - geb. Den Helder 24 dec. 1923 - † Grubbenvorst 28 apr. 2012 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:

 

1.    Marleen Driessen

 

2.    Henk Driessen

 

3.    Hans Driessen


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

Xe     Joseph [Sef] Driessen

            geb. Venlo 31 mei 1925 - † Venlo 24 apr. 1997 -

            tr. Venlo 26 apr. 1949 met Els Raymann - geb. Venlo 19 dec. 1925 - † Venlo 20 mrt. 2000 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:

 

1.    Theo Driessen

 

2.    Geranne Driessen

 

3.    José Driessen

 

4.    Els Driessen 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

Xf     Gerardus [Sjraar] Driessen

            geb. Venlo 27 mrt. 1927 - † Sittard 9 aug. 2012 -

            tr. met Mien Faassen - geb. Tegelen 3 okt. 1928 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:

 

1.    Gerdie Driessen

 

2.    Jan Driessen


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

Xg     Matheus Willem Joseph [Theo] Driessen

             geb. Venlo 22 jan. 1929 - † Hobart [TAS Australie] 4 juni 2000 -

             tr. Blerick 5 aug. 1954 met Maria Theresa Hendrika [Trees] Munnich - geb. Blerick 7 juli 1931 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:

 

1.    Ineke Gertruda Driessen

 

2.    Johannes Petrus [John] Driessen

 

3.    Peter Willem Driessen

 

4.    Paul Matheus Driessen

 

5.    Frances Gertrude Driessen


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

XI      Matheus Eli Maria Henricus [Math] Driessen

            geb. Heerlen 23 juli 1947 -

            tr. Voerendaal 17 dec. 1971 met Rosalie Maria Sibilla Jacqueline [Rosie] Klinkenberg - geb. Ubachsberg 4 apr. 1946 - dr. van Maria

            Johannes Franciscus Klinkenberg en Elisabeth Maria Janssen


Uit dit huwelijk:

 

1.    Robin Henricus Franciscus [Robin] Driessen - geb. Frechen [D] 30 sept. 1976

 

2.    Véronique Elisabeth Anna [Véronique] Driessen - geb. Frechen [D] 21 juli 1979

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 


Dank aan:

Xavier Dalle - Antwerpen [B]

Annette Boye - Greve [D]

Karel Stevens - Eindhoven

Mila Janssen-Driessen † [gen. IXb 9]

Wilfriend Taeymans - Schilde bij Antwerpen [B]

Peter W.J. Driessen -  Tegelen

Jos Boon - Beesel

Math Driessen - Heerlen [gen. XI]


aanvullingen welkom.