GenBronnen

maas

genealogie Schenck van Nijdeggen - deel I - 13e/18e eeuw


auteur: Andreas W.D. Driessen op ten Bulten


anno 2006 [aanvullingen maart 2024 - laatste voetnoot s75]


Als basis voor deze genealogie hebben we de 1860 uitgave van H. Ferber genomen, dit originele boek is inmiddels aanwezig in ons Driessen

groot-archief, aangekocht van verwante familie von der Recke in Duitsland [Berlijn]. In augustus 2011 hebben we ook ontvangen de indruk-

wekkende boek aangaande inventaris archief kasteel Haag.

 

In eerste instantie hadden we de hele familie Schenck van Nydeggen online gepubliceerd in 2006 - uit behoefte om ook de vele niet wettige

dus natuurlijke kinderen van dat geslacht in kaart te brengen. Dat zullen we blijven doen met stukken als bewijsvoering en bronnen.


Sinds april 2011 konden we dit ook verbinden met andere Schenk genealogieën - zie generatie Xa.

 

Op apart blad doen we de "niet geplaatste Schenken" door middel van bewijzen, hopen we die later wél te kunnen inpassen.

 

De naam "pincerna" is Latijns voor schenker ...  en daar hebben we dan bewijs waar de naam Schenk vandaan kwam.

Overigens vertaalt de Duitse woord "Schenk" voor schenker of kastelein. Sinds 1225 kent men in Gulik een ministeriele hofambt, die men

"dapifer, pincerna, marscalcus" noemt [32]. Nydeggen heeft een bergslot en ligt in Julich [D].


slot Nydeggen

kasteel Nydeggen anno 1845 afbeelding uit: 1867 boek "Geschichte des Herzogthums Julich".

 

Familiewapen:

gekroonde gouden rechts springende leeuw met een rode tong op een zwart veld, helmteken gekroonde rechts springende leeuw [s13b].

De gouden leeuw op zwart veld is afgeleid van de heren van Julich.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


I     Christianus pincerna de Nideke

         erfschenker van graaf Wilhelm IV van Gulik [Julich] op bergslot Nydeggen [s8e] - werd op 10 sept. 1250 door graaf Wilhelm IV be-

         noemd als scheidsrechter, samen met marchal Gottfried van Relese en Renard van Druve, bij de strijdheden met aartsbisschop

         Conrad van Hochstade [s55] - schout 1260 van stift Rellinghausen behorend tot hof Froizheim [1] en schepen van hofgericht [s55] -

         later ridder - leefde 1225-1260 -

         relatie met NN


voetnoten:

[1] Geschichte der familie Schenk von Nydeggen [Keulen 1860] - H. Ferber - p.30.

[s8e] RHCL Maastricht - Publications de la societe Historique et Archeologique dans le duche de Limbourg - tome 22 - nouvelle serie tome

          II - 1885 Roermond - p.400.

[32] Archief Aken - kraus Jülich Aachen und das Reich - Veröffentlichungen des Stadtarchivs Aachen - band 3 - p.89.

[s55] Geschichte des herzogthums Julich 1867 - J.F.M. Nichenbroich - p.167.


Uit deze relatie:


1.    Wilhelmus genaamd Wetzstein soldaat pincerna von Nydeggen  -  volgt II


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


II     ridder Wilhelmus genaamd "Wetzstein miles pincerna von Nydeggen" later von Vroizheim [30] [Froitzheim ligt NW van Zülpich]

          militair voor graaf Wilhelm IV van Gulik - leenman 1275 van Theodoricus heer van Heinsberg - † na 22-2-1291 voor 9-3-1292 [s57] -

          tr. met Mechtildis NN - † en begr. 1271 in klooster Grevendael bij Goch [1] [s46] -

          waarschijnlijk was zij later of eerder getr. met Gerhard Rost [s13b]


voetnoten:

[s13b] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.68, 69.

[s46] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve [Kleef 1899] - dr. Robert Scholten - p.178-179

          Heyen 13 maart 1271 schenkt Wilhelm Schenk v. Nydeggen Christianssohn ter na-gedachtenis aan dat jaar overleden en in Greven-

          daal zijn bijgezette vrouw Mechteldis een rente van drie malder gerst en drie malder haver, uit verschillende landerijen te Heyen, aan

          de klooster van Grevendaal, die daarvoor op herdenkingsdag een "pitancia" [= zoenoffer] zullen doen.

[s56] Geschichte des herzogthums Julich 1867 - J.F.M. Nichenbroich - p.167 - op 1 april 1279 verkoopt Wilhelmus met zijn zonen Ludolf,

          Christian, Arnold en de minderjarige Herman, al zijn goederen te Geyen [in dekenaat Bergheim] namelijk akkerland en tienden, als-

          mede de patronaatsrechts aldaar, aan de dom van Keulen. 

[31] Regesten Köln 3 - 1205-1304 - p.148, 149 - Keulen getuigt 16-9-1285 "dass er die dem patronat des klosters Steynwelt [Steinfeld]

          unterstehende kirche zu Meyrsbure [Mersburden], da sie zu nahe bei seiner stadt Zülpich ["oppidum nostrum Tulpetense"] gelegen

          gewesen sei, have zerstören lassen, dass er aber dem kloster für kirche und kirchhof innerhalb der stadt einen platz übergeben habe,

          nach verzichtleistung durch Wilhelm gen. Weytsten, Schenk von Nidecgyn, der ihn bisher vom erzbischof zu Lehn trug. Dort habe das

          kloster eine neue kirche errichtet, und Wilhelm sei für den verlust von 12 den. zins durch ein klösterliches Allod in Zülpich entschädigt

          worden, das er nunmehr als erzbischöfliches lehn innehabe".

[30] Regesten Köln 3 - 1205-1304 - p.194 - zegelt 22-12-1291 een oorkonde als "ritter Wilhelms v. Vroizheim, Schenk zu Nideggen" - "der

          dem kloster Steinfeld seine güter zu Scheidweiler verkauft".

[s57] Geschichte des herzogthums Julich 1867 - J.F.M. Nichenbroich - p.167.

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 603, 604 - regest 4384, 4385 en 4386 - deze perkamenten geven aan dat er nog een Schenk

          kind zou zijn namelijk Fredegondis Schenk die zou trouwen met ene Gottfried van Brabant. Terecht heeft Ferber op blz. 59-61 ver-

          klaard dat die oorkonden vals zijn, en daarom hebben wij Fredegondis niet opgenomen in deze genealogie.  


Uit deze huwelijk:

 

1.    Odilia, filia Pincerne de Nidechken - in 1280 zuster van klooster Grevendael bij Goch [s64]

 

voetnoot:

[s64] Oorkonden-boek van Gelre en Zupthen 1148-1325 deel 5 - abdij Grafenthal via historici.nl [gekontroleerd augustus 2013] - nr.

        1280.07.23C - 1280 juli 23 Jutte abdis en convent Grafenthal [bij Goch] verklaren dat hun mede zuster Odilia "filia Pincerne de Nidech-

         ken" voor de duur van haar leven goederen heeft ontvangen van deken en kapittel van st. Salvator te Utrecht, en dat zij na haar dood

         twaalf schellingen als keurmede zullen betalen.


2.    Ludolphus Schenk van Nydeggen  -  volgt IIIa


3.    Christianus Schenk - militair [s13b] en ridder - † na 14-7-1307 - draagt op 15-6-1304 namens de onmondige kinderen van ridder

         Ludolpus Schenk van Nideggen, in bijzijn van abdis van St. Maria "i.Cap" een goed over in Berenvelt [s13b]


4.    Arnoldus Schenk  -  volgt IIIb


5.    Hermannus Schenk - minderjarig in 1279 [s13b] [s56]

 

voetnoten:

[s13b] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.68, 69.

[s56] Geschichte des herzogthums Julich 1867 - J.F.M. Nichenbroich - p.167 - op 1 april 1279 verkoopt Wilhelmus met zijn zonen Ludolf,

          Christian, Arnold en de minderjarige Herman, al zijn goederen te Geyen [in dekenaat Bergheim] namelijk akkerland en tienden, als-

          mede de patronaatsrechts aldaar, aan de dom van Keulen. 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIa   ridder Ludolpus Schenk van Nydeggen

          eertijds zoon van de schenker van Nideggen 1292 deed eed op 9-3-1292 [s70] - schout van Froitzheim 1293 [s13b] - leefde

          1279-1303 - † voor 15-6-1304 [s13b] -

          tr. NN

 

voetnoot:

[s70] Urkundenbuch fur die geschichte der Niederrheins aus archive Dusseldorf bei Lacomblet 1846, inv. 936 - 9 maart 1292: Ludolp,

         ridder eertijds zoon van de schenker van Nideggen, draagt over aan stift van Rellinghausen [sic: Recklinghausen] bevoegdheden

         om zijn zaken te regelen tegen jaarlijkse betaling aan hem, met uitzondering van huis Vlorshem [Froiβheim].         


Uit dit huwelijk: [s58]


1.    Heinrich genaamt Schenk von Nideggen  -  volgt IV

 

voetnoot:

[s58] Geschichte des herzogthums Julich 1867 - J.F.M. Nichenbroich - p.170.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIb   Arnoldus Schenk

          wellicht gelijk aan Arnold von Kopes [Kuhpesh] [s13b] - Schleicher heeft blijkbaar ontdekt dat Kopes, Kobus, Koepesch bij Froitz-

          heim bij het erfschenken leen behoort van Froitzheim - leefde 1279-1301 -

          tr. met Cunegundis [s13b]

 

voetnoot:

[s13b] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.68, 69.


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 


IV     ridder Heinrich genaamt Schenk von Nideggen

           werd in 1336 met zijn zoon gevangen gezet door het aartsbisschoppelijk gericht, waarop zij te Keulen de eed zweerde van wapen-

           stilstand [s13e] -

           tr. NN


voetnoot:

[s13e] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.74.


Uit dit huwelijk:


1.    Heinrick Schenck van Nydeggen  -  volgt V


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


V      Heinrick Schenck van Nydeggen genaamd van Floershem

            [Froitzheim dorp ligt nabij Nydeggen, onder Düren in de Eiffel, noordwestelijk van Zülpich]

            werd in 1336 door Julich tot erfschenk verheven - werd in 1346 met 2/3 deel van Afferden beleend door aartsbisschop van Keulen [s57]

            [de andere 1/3 deel zijnde Mirlaers was in handen van Jacob van Mirlaer, heer van Meerlo en Millendonk [s20] en was leenroerig aan de

            heren van Cuyck] - in 16-8-1349 als Henricus de Froitzheim, pincerna van hertog van Julich, verpacht ruim 25 morgen land en een 4e

            deel van zijn hof Distelrode aan Jordan van Distelrode - heer van Afferden [1346 en 1359] - † voor 1360 [s57] -

            tr. NN Beeck genaamd Kipshoven [geslacht komen uit gebied Wegberg kreis Hensberg, daar was een kasteel Kipshoven]  - vrouwe van

            Floersem [s57] - werd in 1360 na overlijden van haar man meesteres van Afferden genoemd [s57] - † ??? - dr. van ??? 


voetnoten:

[s20] RHCL Maastricht - M. Flokstra / A. Viersen - kasteel Bleyenbeek - 1990 - p.169.

[s57] Geschichte des herzogthums Julich 1867 - J.F.M. Nichenbroich - p.168, 169.

 

Uit dit huwelijk:


1.    ridder Hendrik ook Heinrich Schenk van Nydeggen genaamd van Floershem  -  volgt VI

 

2.    Wijnand Schenk van Nydeggen - stond 1379 borg voor zijn broer Heinrich [s20]


voetnoot:

[s20] RHCL Maastricht - M. Flokstra / A. Viersen - kasteel Bleyenbeek - 1990 - p.169.


3.    Agnes Schenk van Nideggen -

          tr. 1e met ridder Goedert Rommellyn -

          tr. 2e met Constantin van Liskirchen, knape van Wappen 1364


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VI     ridder Hendrik Schenk van Nydeggen genaamd van Floershem [14]

           was in 1360 minderjarig en treedt pas sinds 1379 zelfstandig [s57] - heer van Afferden en Walbeck [19] - † nov. 1418 - begr.

           Asperden [Grafenthal] 30 nov. 1418 [s18s] - eigenaar goed "Honkenguet" in gericht van Pont [13] - draagt op 9 jan. 1379 "huis

           tot Afferden" als een open huis aan de graaf van Kleef, zijn broer Wynand Schenck van Nydeggen stond borg [s20] dat bete-

           kent dat in geval van oorlog Kleefse troepen op dit huis gelegerd kon worden - 

           tr. met Aleidis ook Adelheid von Rayde [Raede, Roede] [s18s] - erfgename van Walbeck - zuster van ridder Gottfried [Godart]

           van Rode - heer van Schonau [s13e] - dr. van Winand II van Rode en Elisabeth van Schonau [s12c]


voetnoten:

[s57] Geschichte des herzogthums Julich 1867 - J.F.M. Nichenbroich - p.170.

[s18s] Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Limburg [1961] - J. Belonje - p.352 - nr.33 "ao 1418 doe waert heer Hen-

         drik Schenck v' Nijdeggen ridder Heer van Walbeck dem gott genaede to Nieuclooster op Sinte Andreas avont des apostels begraven". 

[s18s] Ibidem - blz. 371 was in de kerk van Walbeck een "een olde versletenen sarck" [aantekening van Spaen] bij overlijden "Aleijdt van

         Rade Schencken vrau" waarbij links de wapens: Schenck van Nydeggen en Beeck genaamd Kipshoven? en rechts de wapens: Ran-

         derode en Stael van Holstein? Dit betekent dat de ouders van Hendrik Schenck van Nydeggen, 't echtpaar Schenck van Nydeggen

         en NN Beeck genaamd Kipshoven aangemerkt kan worden.

[s20] RHCL Maastricht - M. Flokstra / A. Viersen - kasteel Bleyenbeek - 1990 - p.169.

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 106. [regest 485]

[12] GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 1284A - Op 7 mei 1388 "op onss heren hemelvaertsdach" draagt Heinrich Schenck

         van Nydeggen, ridder, over aan Elbert van Eyle Everstszoon de "hof toe Munster" en verdere goederen in de voogdij van Geldern en

         in de gerichten Pont en Veert, voor Willem van Gulik, hertog van Gelre, en leenmannen Gherit heer van Werdenberge en Johan van

         Bylant Johanszoon. [Scheres nr. 1563]

         GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 1285A - Op 13 mei 1388 "des neesten guedensdaichs na ons heren hemelvairt"

         dragen Henrich "die Schenke van Nyedegghen ridder, en Aleyt van Rade, echtelieden, over aan Elbrecht van Eyle, hun leengoederen

         van de hertog van Gelre onder Veert. [Scheres nr. 1530]

         GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 1285B - Op 14 mei 1388 "des neesten donresdaichs na ons heren hemelsvaert"

         dragen Henrich "die Schenke van Nyedeghen" en Aleyt van Rade, over aan Elbrecht van Eyle de hof tot Munster c.a. in de voogdij

         van Geldern, leenroerig aan de hertog van Gelre. [Scheres nr. 1566]

[13] GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 1300A - Op 22 maart 1389 "des neesten manendaichs na oculi in der vasten" at-

         testeren Johan van Aferden en Peter to Eyle, over de inkomsten van het goed "Honkenguet" in het gericht van Pont, eigendom van

         Henrich Schenk van Nyedegghen. Oorkonders schepenen van Geldern. [Scherers nr. 1531]

[14] GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 1302 - Op 12 juli 1389 verkoopt ridder Heynrich Schencke van Nyetdeicken genaamd

         van Floershem, aan Elbrecht van Eyll Evertszoon de hof te Munster [later Munstermanhof genaamd] in de voogdij van Geldern, leen-

         roerig aan de hertog van Gelre. [Schenk p.32]

[18] GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 1907 - Lisbeth, non te Grafenthal [dochter van Heinrich Schenk van Nideggen alias

         van Floershem, ridder, en Aleid van Rade] sticht een uitdeling van 33 paar schoenen per jaar aan de armen, door prior en covent [van

         Grafenthal] op st. Martinusdag met een bedrag ineens van 70 goudguldens hoofdsom. [Schenk p.32,33]

[-] RHCL publication nr. 4 inventaris officiliaat door dr. G.H.A. Venner - regest 9 - 15 juni 1412 - Henrick Schynke van Nydegghen, ridder, en

         Aleyt van Rade, zijn echtgenote, heer en vrouwe van Walbeck, verklaren dat zij aan het altaar van de H. Swuitbert in de kerk te Walbeck

         ten behoeve van een vroegmis zeven morgen vrij eigen land hebben overgedragen, te weten 4½ morgen in der Vluet, een morgen

         opten Oesterlynck en 1½ morgen aen dem Kradenpoel geheten die Haeck. Medezegelt: Wynant Schynck, ridder van Aefferden, en

         Henrick Schynck, knaap, hun zoon. Perkament met zegel Henrick Schynke van Nydegghen inv. nr. 127 procesnr. 1523. 

[19] GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 1508 - Erfdeling van goederen tussen de nog levende [Hendrik Schenck van Nydeg-

         gen alias van Floershem, ridder, en Aleid van Raede]: zoon Winand, krijgt de heerlijkheid Afferden met het patronaatsrecht van Heyen

         en goed van Ottersum; zoon Hendrik krijgt enige geldrenten en de hof ten Broke in het land van Kempen; de goederen te Walbeck zul-

         len aan beide zoons vallen, Winand draagt echter zijn rechten over aan zijn broer Hendrik, namelijk het huis Walbeck met voorburcht,

         boomgaard en moeshof.

[s12c] RHCL Maastricht - Europaische Stammtafeln neue folge V tafel 116

[s13e] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.74.

 

Uit dit huwelijk:


1.    ridder Winand Schenk von Nydeggen  -  volgt VIIa


2.    Hendrik Schenk von Nydeggen  -  volgt VIIb

 

3.    Johanna Schenck van Nydeggen - tr. 1417 [s67] met Steven van Brempt, waarbij zij als bruidschat 700 rijnse guldens krijgt, en Steven

         1000 rijnse guldens inbrengt, die beiden worden ingezet als belegging.

 

voetnoot:

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel I p. 74.


4.    Elisabeth - non bij klooster Gravendael bij Asperden - † na 29-9-1443 [18]

 

voetnoot:

[18] GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 1907 - Lisbeth, non te Grafenthal [dochter van Heinrich Schenk van Nideggen alias

         van Floershem, ridder, en Aleid van Rade] sticht een uitdeling van 33 paar schoenen per jaar aan de armen, door prior en covent [van

         Grafenthal] op st. Martinusdag met een bedrag ineens van 70 goudguldens hoofdsom. [Schenk p.32,33]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIa   ridder [s67] Winand Schenk van Nydeggen [44] ook Schynck of Schinck [s67]

            geb. ??? - heer van Afferden - ruilt op 5-5-1405 de grote tienden van Afferden en krijgt daarvoor huis Blyenbeek met heerlijkheid en

            gericht van Afferden [1] [15] [44] - weldoener van klooster van Gaesdonck bij Goch [44] - kreeg in 1408 na overlijden van Thomas

            van Bellinghoven het goed ter Heyden in kerspel Weeze [s53] - † 1421 [s67] -

            tr. met Aleidis van Bellinchaven [Bellinghoven] - erfgename van huis Hoest - dr. van Thomas van Bellinghoven [s53] en Elisabeth van Oy


voetnoten:

[1] Geschichte der familie Schenk von Nydeggen [Keulen 1860] - H. Ferber - p.34.

[15] GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 1527 - op 5 mei 1405 sluiten Rutger van Alpen, heer te Gairstorp, en Luckarde van

         Mierle, echtelieden, een ruil met Winand Schenk van Nydeggen ridder, en Aleit van Bellinchaven, waarbij eerstgenoemden goed en hof

         te Blyenbeek afstaan in ruil tegen de grote tienden van Afferden, zijnde Keuls leen. Zelfde dag wordt om toestemming gevraagd aan de

         leenheer zijnde aartsbisschop Frederik III van Keulen. Medezegelaars: Henrick Schenk van Nideggen, ridder, heer te Walbeck, vader

         van Wijnand en Henrick Schenk van Nydeggen, knape, broer van Wijnand.

         GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 1554 - Op 29 oktober 1407 neemt Winand Schenk van Nydeggen, van Rutger van

         Alpen, heer te Gairstorp, in erfpacht de grote tienden van Afferden, zijnde Keuls leengoed, voor 25 malder rogge en 25 malder haver

         per jaar, en draagt deze en de burcht en hof van Blyenbeek op aan aartsbisschop van Keulen en wordt ermee beleend.

[44]  Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 106,604,605. [regest 485,4387,4389]

[s53] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve [Kleef 1899] - dr. Robert Scholten - p.137.

[s72] Rheinisches archiv- und Museumamt archivberatungsstelle - archief graven van Loe kasteel Wissen in Weeze [D] - regest 303: op

        12 juni 1415 bekennen Gerrit van Cleve en van der Marke en Merten Raeskop de jonge gezamenlijk, aan Wijnant Scijnck heer van

        Afferden, Johan van Berenbrueck de zoon van Arnt, Henric Bol de zoon van Luydken en Jan Spaenrebuyck de zoon van Gysken, te

        betalen 220 overlandse Rijnse guldens op de komende dag van st. Johannes de doper, met verdere zekerheid beloven ze zonder

        waarschuwing Gerrit met 4 paarden en Merten met 125 om 2 paarden in Goch herberg te houden. 

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel I p. 75.


Uit dit huwelijk:


1.    Heinrich Schenck van Nideggen - maakt 1421 "maechgescheit" met zijn broer Derick en hun zusters - kreeg uitkeringen uit goed "Nifftrick

         Millinghen die kairmoelen ende alymoelen tot Goch, halve have tot Ratem en have tot Aferden" waar "die Here Wynantz Schinck plaghen

         the weysen" [s67] 

 

voetnoot:

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel I p. 88-91: 1421 "maechgescheit tussen Henrich en

         Derick Schenck van Nideggen, en hun zusters, heer Wynants kinderen"

 

2.    Derick Schenck van Nideggen - maakt 1421 "maechgescheit" met zijn broer Heinrich en hun zusters [67]

 

plus zusters


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIb   ridder Hendrik Schenk van Nydeggen

            knape 1405 [15] [44] - heer van Afferden, Walbeck en Blijenbeck - bezit in 1420 stuk land in de Lankeler onder Afferden [16] - † 8

            dec. 1452 - in klooster Grevendael [= Neukloster] ligt zijn grafsteen [1] -

            tr. 1e met Aleidis van Hertefeld - dr. van ??? -

            tr. 2e met Belen Vlessenceps [44] - † na 2-2-1453 [44] - dr. van ???


voetnoten:

[16] GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 1664 - op 18 januari 1420 geven Henric Schenk van Nydeggen, heer te Walbeck, en

         Aleit, echtelieden, aan Johan Cranken een stuk land in de Lankeler onder Afferden in erfpacht. [kasteel Haag - Afferden regest nr. 136]

[44]  Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 106. [regest 485]]. p. 235 [regest 1339] waarbij Derick Schenk van Nydeggen en Alheit van

         Buren echtelieden, op 2-2-1453 aan Belen Vlessencops echtgenote van Henrich Schenk van Nydeggen geven een rente van 24 mal-

         der rogge uit een hof aan het einde van dorp Afferden.  


Uit 1e huwelijk:


1.    Diedrich ook Dirk ook Theodorus Schenk van Nydeggen  -  volgt VIIIa


2.    Alheit Schenk van Nydeggen - geb. ??? - † na 30-9-1460 -

         tr. met Engelbert van Brempt [s9p] zu Vlodrath [s65] - drost en ambtman van Straelen - leenman van Arnold hertog van Gelre - geb.

         ??? - † na 30-9-1460 - zn. van Goertz [s9p] von Brempt en v. Oersbed

         hieruit:

         1] Engelbert von Brempt zu Vlodrath - drost van Straelen 1500 [s65] - tr. N. von Blitterswich - dr. van Diedrich von Blitterswich und Mar-

              garertha von Hamm genaamd Galen [s65] - ontving Vlodrath in 1473 van zijn vader [s65]    


voetnoten:

[s9p] RHCL Maastricht - Publications de la societe Historique et Archeologique dans le duche de Limbourg - tome 31 - nouvelle serie tome

         XI - 1894 Roermond - p.249 - ":Engelbert van Brempt tuchticht sijn vrouw Alijt Schenken van Nijdeggen aen 't Huijs to Vlasraedt met

         den Aenscheut die laten van Aldenhoven in der Vaeghdijen van Gelrelande voort aen 't ampt Straelen, en 't gelt daerop staende 1460".

[s65] Historicum.net - geschichte herren Stael von Holstein p. 208.


3.    Johan Schenk van Nydeggen  -  volgt VIIIb


4.    Agnes Schenck - non 1477 te Neuss [20]


voetnoot:

[20] GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 2549 - Op 11 oktober 1477 stemt Derck Schenck, heer te Arcen, mede handelend

         namens zijn zuster Agnes, non te Neuss, namens Derck en Maes van Oyst en hun zuster Felicitas, vrouwe van Rickel, gelet op testa-

         ment van hun neef Goessen Steck, toe in verkoop aan Johan en Marye van der Horst, drost van Dinslaken, van diverse goederen in

         het kerspel Walsum. [Diersfordt p.90]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIa   Dederich ook Dirk of Theodorus Schenck van Nydeggen [s8e] ook Derick Schynck [s67]

             heer van Afferden, Walbeck, Arcen, Bleyenbeek - maarschalk van hertogdom Kleef en weldoener van klooster Gaesdonk [s8e] -

             koopt in 1426 de erfpacht van de grote tienden te Afferden - werd vanuit Keulen in 1430 beleend met Afferden - geeft op 17-11-1481

             de "Bogaerts hoeve" aan Goessen ten Bercken en Veesken zijn vrouw [44] - † voor 7-8-1487 [44] -

             tr. voor 2-2-1453 [s67] met Aleidis ook Adelheid van Buren - erfgename van Arcen, Lom en Velden - † na 7-8-1487 [44] - dr. van

             Johan van Buren en Aleid van Arendael/Arenthal [44]


voetnoten:

[s8e] RHCL Maastricht - Publications de la societe Historique et Archeologique dans le duche de Limbourg - tome 22 - nouvelle serie tome

         II - 1885 Roermond - p.400.

[s72] Rheinisches archiv- und Museumamt archivberatungsstelle - archief graven van Loe kasteel Wissen in Weeze [D] - regest 376: op

        23 febr. 1426 vrijwaart Derick Schinck van Nydeggen de broers Heynric en Lueff van Berenbrueck, als zij voor hem opkomen jegens

        Johan van Myrlar heer van Myllendonk [Milendonck] voor 335 Rijnse guldens. 

[17] GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 1729 - Op 7 maart 1426 koopt Dirk Schenk van Nydeggen, heer te Afferden, de erf-

         pacht van 25 malder rogge en 25 malder haver uit de grote tienden te Afferden, van Johan van Mirlaar, heer te Milendonk, erfgenaam

         van Luckarde [van Mirlaar] weduwe van Rutger van Alpen [heer te Gairsdonk]

[s72] Rheinisches archiv- und Museumamt archivberatungsstelle - archief graven van Loe kasteel Wissen in Weeze [D] - regest 393: op

         29 juli 1428 verkopen Arnt van Rulle en zijn vrouw Geirtrut van Wolde aan hun broeder/zwager Rutger van Rulle de lenen, erven en

         goederen die zij van hun oom/zwager Arnt Snoeck geerft hadden en deze van Derick Schenk van Nydeggen heer van Afferden in leen

         hadden, het gaat om in kerspel Weeze gelegen hof "te Averpasch" met akkerland, bos, moeras, water en weiden.

[s72] Rheinisches archiv- und Museumamt archivberatungsstelle - archief graven van Loe kasteel Wissen in Weeze [D] - regest 394: op

         30 aug. 1428 verzekert Johan van Broichusen heer tot Loo [Loe] aan Henric van Berenbroic en Johannes Vailbyr om hun schadeloos

         te stellen tegen Derick Schenk van Nijdeggen voor 140 Arnhemse guldens wat a.s. 22 febr. betaald moet worden. 

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel II p. 24: op 15 juli 1437 verklaart Johan van Grues-

         beke, heer tot Heumen, Malden en Beke, dat hij Derick Schynck heer tot Aefferden schadeloos zal houden voor borgstelling van 12

         malder rogge die hij schuldig is aan "Henrix van Schenx ende Grietken sijnre dochter" of hun erven.

[s72] Rheinisches archiv- und Museumamt archivberatungsstelle - archief graven van Loe kasteel Wissen in Weeze [D] - regest 488: op

         27 sept. 1437 verzekert Henric van Abruyck aan Deric Schinck van Nyddeiggen heer van Afferden en Walbeck, Lueff van Berenbruyc

         en Rutger ingen Swegerray en vrijwaart hun tegen Johan Vaelbijr voor 100 oude schilden of 150 Rijnse guldens, met verdere garantieGenne

         een herberg in Goch met paardenstalling. 

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel II p. 25-27: op 3 jan. 1439 verklaart Johan van Apel-

         teren, dat hij Derick Schinck van Nydegghen schadeloos zal houden voor borgstelling van 480 rijnse guldens op Willem Kelner. 

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel I p. 125: op 15 jan. 1449 verklaart Johan van Boid-

         berg, erfmaarschalk van land van Gelre, dat hij Derick Schinck schadeloos zal houden voor zijn borgtocht van 400 rijnse guldens bij

         Willem van Rijswick.

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel II p. 32-33: op 15 juni 1451 verklaart Harman van

         Buedbergh, Sanders zoon, en zijn vrouw Aleit Hoens, dat zij 300 rijnse guldens en renten schuldig zijn aan Dirk Schenck van Nydeg-

         gen, heer van Afferden en Walbeck, terug te betalen over 6 jaar. 

[-] GA Roermond - 03. Regesten nr. 1283-2566 - nr. 2061 - op 2 februari 1453 geven Derick Schenk van Nydeggen en Alheit van Buren,

         echtelieden, aan Bele Vlessenceps, echtgenote van Heinric Schenk van Nydeggen, een rente van 24 malder rogge uit de hof am

         Ende in Afferden. [Schloss Haag nr. 1339]

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel II p. 37-38: op 2 aug. 1456 verklaren Johan van

         Brempt, heer te Bairsdonck en ambtman te Goch, en zijn vrouw Agnes van Eylerveld, dat zij Dirk Schenck van Nydeggen, heer van

         Afferden en Walbeck, schadeloos zullen houden voor diens borgstelling van 525 rijnse guldens op vrouwe Anna van der Straten en

         van Broickhuysen.

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel II p. 43-44: op 3 juli 1457 verklaart Johan van Buren,

         heer van Arcen, dat hij zijn zwager Derick Schenck van Nydeggen, heer van Afferden en Walbeck, schadeloos zal houden voor diens

         borgstelling van twee brieven voor abt en convent van Camp.

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel II p. 52-53: op 15 juni 1461 verklaart Henrick van

         Meer, ridder, heer van Weerde, dat hij Dirk Schenck van Nydeggen, heer van Arcen, Afferden en Walbeck, schadeloos zal houden

         voor diens borgstelling van 315 gouden overlandse rijnse guldens op Anna vander Straten en van Broekhuizen.  

[44]  Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 61. [regest 138]. p.200 [regest 1045] erfdeling 1463 tussen Derick Schenk van Nydeggen,

         heer van Afferden, Walbeck en Arcen en Aelheit van Buren, enerzijds en anderzijds Johan Hoen van den Broick, heer van Velroux

         en Maria van Buren, inzake nalatenschap van overleden echtelieden Johan van Buren, heer van Arcen en Aleidt van Arendail.

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel II p. 59-61: op 30 apr. 1463 voor richter en sche-

         penen van Arcen, verklaren Dirk Schenck van Nydeggen en Aleid van Buren, heer en vrouwe van Arcen, Afferden en Walbeck, dat

         zij 150 rijnse goudguldens schuldig zijn aan Johan Hoen van den Broick en zijn vrouw Maria van Buren, heer en vrouwe van Velruyz,

         vanwege de erfdeling, met onderpand goederen te Arcen.

[s73] Rheinisches archiv- und Museumamt archivberatungsstelle - archief graven van Loe kasteel Wissen in Weeze [D] - regest 1040:

         op 13 nov. 1474 Heynrick van Meer ridder en heer van Werth en Deryck Schenke van Nydeggen heer van Afferden, Walbeck en

        Arssen verklaren dat Arnt van Pellant hun beiden samen met Wessell vanden Loe hebben gemachtigd door een wilsbrief, om geld

        te verhalen op Johan van Arendall ridder en heer van Well, en nu dragen ze hun rechten over aan Wessell. 

[-]  Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 605. [regest 4394] - erfdeling op 7-8-1487 tussen de weduwe Alheit van Buren en haar kin-

         deren Winand, Johan, Roelman, Derich, Henrich en Petronella.


Uit dit huwelijk:


1.    Winand Schenk van Nydeggen  -  volgt IXa


2.    Johann Schenk van Nydeggen -  volgt IXb


3.    Roelmann Schenk van Nydeggen - heer van Walbeck - erft goed te Bieze - † ongehuwd voor 5-5-1517


4.    Derich Schenk van Nydeggen  -  volgt IXc


5.    Heinrich Schenk van Nydeggen  -  volgt IXd


6.    Petronella Schenk van Nydeggen - geb. ??? -

         tr. 7-9-1488 [44] met Friederich van Hüls - zn. van Friedrich van Huls en Johanna van Boedberg

         hieruit:

        1] Friederich van Huls - † jong

        2] Hermann van Huls - † jong

        3] Catharina van Huls - tr. 1517 Gaert ook Gaidert Haes - heer van Huls - † 1563


voetnoten:

[44]  Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 107. [regest 491] - waarin op 15-4-1534 erfdeling werd gedaan tussen de heer van Huls

         en zijn vrouw en Dederich van der Lippe genaamd Hoen en zijn vrouw, waarbij de eersten Walbeck behouden en laatstgenoemden

         Afferden en Bleyenbeek.

         P. 333 [regest 2152] - waarin anno 1523 de echtelieden Gaidert Haes - heer van Huls - en Katrina van Huls bekennen 192 Hornse gul-

         dens schuldig te zijn aan Jan en Alitgen Pauwels en Jan en Metten Schynck met onderpand een weide van 9 morgen genaamt Boed-

         bergsbend, gelegen in kerspel Kapellen bij huis in gen Haegh.

         P. 468 [regest 3217] huwelijksverdrag.

[-]  Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 54. [regest 70] - Godart Hase als naaste erfgenaam van Johann Schenk van Nydeggen,

         werd op 18-11-1525 door Herman, erfbischop van Keulen, beleend met twee-derde deel van heerlijkheid Afferden.


7.    Otto Schenk van Nydeggen - monnik in abdij Siegburg bij Keulen


8.    Thomas Schenk van Nydeggen - monnik in abdij Cornelismünster


9.     Adelheid Schenk van Nydeggen - 1463-1517 in nieuwe klooster Gravendael bij Asperden [s51] - leeft nog in 1529


10.   Anna Schenk van Nydeggen - 1487-1517 in nieuwe klooster Gravendael bij Asperden [44]


voetnoten:

[44]  Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 605. [regest 4393]

[s51] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve [Kleef 1899] - dr. Robert Scholten - p.241.

[-] BHIC - toegang 7041 inv. 243 Grave protocol van akten van overdracht en diverse akten - nr. 104 20-5-1529 - waarbij betaling van

         5 rijnguldens rente wordt gedaan aan Alyt Schynck van Nydeggen gevestigd op een aan de gemeenestraat gelegen huis en erf;

         een buiten de Brugpoort bij de gemene wetering gelegen kamp lands, wat losbaar is met 100 rijnguldens.

[-] BHIC - toegang 7040 inv. 251 Cuijk schepenprotocol - Escharen nr. 155 24-4-1539 waarbij voornoemde rente van 5 rijnguldens door

         de weduwe Geertruyt van Hoeck werd opgedragen aan Zophya van Wachtendonck abdis van het godshuis  s Grevendael genoemd

         Neyenclooster en haar mede jofferen voor voornoemt convent, gevestigd op een bij de gemene straat gelegen kamp weilands van

         ongeveer 7½ morgen losbaar met 100 rijnguldens, deze rente is afkomstig van wijlen de gezusters joffer Aleyt en joffer Anna Schenck

         van Nydeggen, voor welke zielerust de abdis en de covent joffers ten eeuwige dage op alle vrijdagen zullen zingen.        


11.   Elisabeth Schenk van Nydeggen - in klooster Nazareth in Geldern

 

Uit een relatie:

 

12] Rutger Schinck ook Schenck van Nydeggen - natuurlijke broer van Wynand Schenck van Nideggen [s67] - zijn 1498 zegel toont de

         SvN leeuw maar dan met een schuine streep er doorheen - schout/scholtis van Arcen 1492-1498 [s67] 

 

voetnoot:

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel II p. 73-75: op 29 juli 1498 erkent Wynand Schenck

         van Nydeggen, heer van Arcen, 100 rijnse guldens schuldig te zijn aan zijn broer Henrick Schenck van Nydeggen, met onderpand zijn

         goed te Hoest en opbrengsten uit hof op ten Kamp gelegen bij de molen van Arcen.

         Op zijn verzoek zegelt [zie hieronder] ook zijn natuurlijke broer Rutger, scholtis van Arcen [met streep door de wapen van SvN is teken

         dat Rutger een natuurlijke zoo was] 

 

Rutger Schynck 1498

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIb   ridder Johan Schenk van Nydeggen ook Schinck ook Schynck

             heer van halve heerlijkheid Walbeck en drost van Middelaer - pandde op 1 mei 1444 het slot en heerlijkheid Middelaar met den

             Maastol voor 5000 Rijnse guldens van Arnold van Gelder - hij vocht 23 juni 1468 bij de slag op 't Zand bij Straelen aan de zijde

             van hertog Adolf van Gelder, tegen Johan hertog van Kleef, en werd op dat slagveld geridderd [2] - Middelaer pandschap be-

             vestigd in 1474 door hertog van Bourgondie [s1a] - verwierf 29-9-1483 [2] [21] of 26-5-1482 [44] het huis Westerhout bij Druten

             van zijn zwager Wilhelm van Schoenauwen - geb. ??? - † Middelaer 24 mei 1491 [s1a] - begraven in koor der kerk van kruisheren

             klooster te St. Agatha [s1a] [2] -

             tr. met Irmgard ook Ermgard van Leyenbroeck tot Schönau [Schoenauwen] - dr. van Otto van Schonau en Liesbeth Hessel [s11c]


voetnoten:

[s1a] RHCL Maastricht - De Maasgouw 1900 p.45.

[2] Geschichte der familie Schenk von Nydeggen [Keulen 1860] - H. Ferber - p.35, 36.

[21] GA Roermond - 04. Regesten nr. 2567-3828 - nr. 2632 - Op 29 september 1483 kopen Johan Schenk van Nydeggen en Irmgard van

        Schoenau, echtelieden, van Willem van Schoenau [gehuwd met Lisbeth], zwager resp. broer, het verbrande huis c.a. Westerholt voor

        933 rijnse guldens en een jaarrent van 25 guldens, te incasseren na de dood van Willem door diens zoon Otto van Schoenau, los-

        baar met 185 guldens. [Schenk p.36]

[s11c] RHCL Maastricht - Europaische Stammtafeln V tafel 171.

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 226. [regest 73,486] - voor de richter tussen Maas en Waal, dragen over op 26-5-1482 Willem

        van Schoenauwen, Lysbeth zijn vrouw en Otto hun zoon, aan Johan Schynck, ridder, het hof genaamd Westerhout in kerspel Druten.

[-] Nijmegen archief - 469 Nijmeegse broederschappen 1330-1965 - inv. 662/663 - 1/2 jan. 1491 waarin burgemeesteren, schepenen en

        raad der stad Nijmegen erkennen aan Johan Schenck van Nydeggen ridder, heer tot Walbeke, een lening van hem van 400 Rijnse

        guldens waarvoor hij jaarlijks 24 Rijnse guldens rente ontvangt, in plaats daarvan zullen zij zijn huis in de Bruederstraten bevrijden van

        4 oude schilden jaarlijks en 6 oude schilden aan 't heilige kruis. 


Uit dit huwelijk:


1.    Otto Schenk van Nydeggen  -  volgt IXe


2.    Arnold Schenk van Nydeggen  -  volgt IXf


3.    Lyffard Schenk van Nydeggen - geb. ??? - † 29 aug. 1484 - begr. in St. Agatha -

         tr. met Christoffel van Wylack [Wylich] - heer van Grubbenvorst, Huet enz. - drost van Gennep - geb. ??? - † 18-6-1500 [s12g] -

         zn. van Goddart van Wylich en Jutta van Bylandt

         hieruit:

         1] Otto van Wylack - heer van Hueth, Grubbenvorst, Harsdonck, Warmel en Rosau - drost van Gennep - † 4 juni 1557 - begr. in st.

              Agatha - tr. 3-7-1527 met Elisabeth van Buderich en Gronstein tot Rosau [s12g] - geb. ??? - † 3 juni 1541


voetnoot:

[s12g] RHCL Maastricht - Europaische Stammtafeln neue folge V tafel 73.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXa    Winand Schenk van Nydeggen

            heer van Arcen, Velden en Schandelo - geb. ??? - † voor 29-6-1503 [44] -

            tr. 5 jan. 1489 [44] met Johanna van der Donck - geb. ca. 1470 - † voor 1517 - dr. van Claes van der Donck tot Bycht - heer van

            Obbicht, Papenhoven, Oy van Petersum [44] en Neerharen [s7b] en Oyde van Petershem -

            relatie met NN


voetnoten:

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 319,605. [regest 2071,4396]

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel II p. 72: op 15 okt. 1492 erkent Plyps van Eyll 5

         guldens te hebben ontvangen van Wynand Schenck, heer te Arcen, uitgaande van de molen te Well, waar hij jaarlijks recht op heeft,

         volgens obligatie van Johan van Arendall waarvoor Wynand en anderen borg voor hadden gestaan.  

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel II p. 73-75: op 29 juli 1498 erkent Wynand Schenck

         van Nydeggen, heer van Arcen, 100 rijnse guldens schuldig te zijn aan zijn broer Henrick Schenck van Nydeggen, met onderpand zijn

         goed te Hoest en opbrengsten uit hof op ten Kamp gelegen bij de molen van Arcen. Op zijn verzoek zegelt ook zijn natuurlijke broer

         Rutger, zijn schout, en schepenen van Arcen. 


Uit dit huwelijk: 1 wettige dochter


1.   Aleidis ook Adelheid Schenk van Nydeggen [vernoemd naar grootmoeder Aleid van Buren]

         geb. ca. 1484 - erfdochter van Arcen - vrouwe tot Arcen, Grubbenvorst, Afferden, Blyenbeek en Bettgenhausen - eigenaar 1512 [s39]

         van halve tienden en patronaatsrecht te Arcen - ontvangt in 1528 het huis Grebben, halve heerlijkheid Grubbenvorst en Velden met

         de molen, visserij en "Bongart" enz. [s9m] - erfdeling op 15-4-1534 tussen Dederich van der Lippe genaamd Hoen en zijn vrouw en

         heer van Huls en zijn vrouw, waarbij eerstgenoemden Afferden en Bleyenbeek behouden en laatstgenoemde Walbeck [44] - koopt op

         29-8-1540 met haar man Dederich von der Lippe genaamd Hoen voor gericht van Afferden de tienden van heerlijkheid Afferden, van

         echtpaar Adrian van den Bylant en Anna van Virmundt [44] - voor de dings-stoel van "Mund und Titz" ontvangen op 9-4-1546 echt-

         paar Dederich van der Lippe genaamd Hoen en Aelheit Schenk van Nydeggen ¼ deel van Betgenhausen incl. enkele tienden, van de

         erfgenamen van Ruther van Konigshoven [44] - zij kopen op 6-9-1550 van deken en kapittel van de vrije edele stift st. Gereon te

         Keulen, 48 morgen akkerland bij Betgenhausen gelegen [44] - † Afferden 21 dec. 1555 [s7b] [s8d] -

         tr. 1e 29 juni 1503 [s8f] [44] met Reyner van Gelre - geb. ca. 1476 - heer van Grunvoort - drost op de Veluwe 1517 [s67] [s8f] - kreeg

         op 2-3-1502 van zijn broer Karel van Egmond hertog van Gelre 12 morgen land in de Mofften bij Grunsfoort op de Veluwe, zijn vrouw

         kreeg later lijftocht hierover [44] - † 11-11-1522 - natuurlijke zn. van hertog Adolf van Egmond-Gelre en NN [s7b] -

         tr. 2e 1529/1530 [s7b] [j] met Dederich van der Lippe genaamd Hoen tot Betgenhausen overste - heer van Grubbenvorst, Afferden

         en Blyenbeck - † Afferden 9 mrt. 1565 [s20] - zn. van Reinier van der Lippe tot Dreveren [s18c] en N. van Kriekenbeek

         uit 1e huwelijk:

         1] Winand van Gelre - kanunnik te Xanten [D] [Ferber blz. 94]

         2] Carl van Gelre - kanunnik te Xanten [D] - leeft 18 juli 1523

         3] Johanna van Gelre - stiftsdame te Neuwerk [Ferber blz. 94]

         4] Derick van Gelre - heer van Arcen - † 1570 - tr. ca. 1536 met Friederica van Voorst en Keppel - geb. ca. 1521 - † 1577 -  dr. van

              Friedrich VII van Rechteren - heer van Vorst en Keppel en Judith van Aeswyn

         5] Catharina van Gelre - erfgename van Walbeck - tr. 1e Gerard van Eys - heer van Veusdael - tr. 2e Heinrich van Steprath

         6] Anna van Gelre - geb. ca. 1505 - † ca. 1535 - tr. 1517 met Johan Quadt van Wickradt - geb. ca. 1495 - † ca. 1570 - zn. van Die-

              derik Quadt van Wickradt [3]

         7] Valerius of Valenus van Gelre - leeft 1528-1561 - was gerichtsbode in Arcen [Sevenum inv. 7 afb. 66 - zie secundair Sevenum]

         8] Henrica van Gelre - stiftsdame te Neuss [Ferber blz. 95]

         uit 2e huwelijk:

         9] Caspar van der Lippe genaamd Hoen - geb. ??? -† na 1603 - tr. 1e voor 14-6-1561 met Cornelia van Harff  - † voor 31-12-1565 -

              dr. van ??? - tr. 2e 31-12-1565 met Gertrud von dem Byland - geb. ??? - † na 1603 - dr. van Roelman von dem Byland - heer van

              Spaldorp en drost van Ravenstein - en Barbara van Virmundt

         natuurlijke broer [44] van Caspar van der Lippe:

         10] Reiner Hoen - tr. Anna van Wansum 


voetnoten:

[3] KB - aanvraagnr. 133 M 95 - Album amicorum van Walraven van Haeften fol. 97r [1599]. 

[s7b] LGOG "Publications" - Grafstenen deel I - p.9.

[s8d] RHCL Maastricht - Publications de la societe Historique et Archeologique dans le duche de Limbourg - tome 22 - nouvelle serie

         tome II - 1885 Roermond - p.399.

[s8f] RHCL Maastricht - Publications de la societe Historique et Archeologique dans le duche de Limbourg - tome 22 - nouvelle serie

         tome II - 1885 Roermond - p.401.

[s9m] RHCL Maastricht - Publications de la societe Historique et Archeologique dans le duche de Limbourg - tome 31 - nouvelle serie

         tome XI - 1894 Roermond - p.159.

[6] Geschichte der familie Schenk von Nydeggen [Keulen 1860] - H. Ferber - p.85.

[s18c] Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Limburg [1961] - J. Belonje - p.9.

[s21] De Maasgouw 1940 LGOG - p.4.

[39] RHCL Maastricht - De Maasgouw 1895 - p.43 - de avond voor st. Jacobus 24 juli 1512 voor schout Johan van den Hatert hebben de

         heer en vrouw van Arcen Reinier van Gelre en Aleidis Schenck van Nydeggen de patronaatsrecht van kerk Arcen en de helft van de

         tienden te Arcen gekocht van het echtpaar Herman van Krieckenbeck genaamd Baerlo en Margareta van Nyvenheim. Eigenaar van

         andere helft was Johan van Vlodorp.

[-] Register op de leenaktenboeken van vorstendom Gelre en graafschap Zutphen overkwartier - p.20 - Reiner van Gelre heer tot Aerssen,

         drost op Veluwen, ontving in 1514 in leen de hof "te Rade" bij Nideggen gericht Wetten. Zijn zoon de onmondige Valerius van Gelre

         werd ermee beleend op 1 april 1528 via zijn moeder Alijt Schenck van Nydeggen. Zijn moeder behoudt de tucht.   

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel II p. 92-93: op 4 dec. 1517 voor richter en schepe-

         nen van Geldern, verklaart Mertten Schenck, natuurlijke broer van Aleid Schenck van Nydeggen, vrouwe van Arcen, dat hij is opge-

         voed door Reyner van Gelre, drost op de Veluwe, en diens vrouw voornoemd. Nu hij huwt met Heesken Cluyten, dochter van Maes en

         Geertgen, en weduwe van Gerit Schietmans, heeft hij van Reyner en Alydt een huwelijksgeschenk van 100 gouden kronen ontvangen.

         Indien er uit dit huwelijk geen wettige nakomelingen komen, dan zal dat bedrag aan de schenkers terugvallen of hun erfgenamen.    

[-] Gelders archief - 2000 oud archief Arnhem - archief stukken 1321, 1324 en 1325 - waarin eerst voor schepenen van Arnhem, broeder

         Derrick Momme convers in klooster Monickhuysen bij Arnhem namens de prior broeder Anthonis van den Grave, overdragen aan

         Reyner van Gelre heer tot Arssen drost van de Veluwen en zijn vrouw Alijt Schenck van Nydeggen, een huis c.a. te Arnhem in de

         straat die van "Conynckstraite voert naar het st. Agnietenklooster" met de 4 behorende schaarweiden "in het Arnhemerbroick in Doir-

         nyncks kempken, welke aan het klooster zullen blijven behoudens inlossing, evenals een rente van 2 pond en 1 hoen 's jaars".

         Daarna verkocht Aleyt Schenck van Nydeggen, vrouwe tot Arssen, weduwe van Reyner van Gelre, en haar zoon "Kaerle van Gelre"

         deze huis aan meester Herman Kyespennynck doctor, wat op 18 juli 1523 voor schepenen van Arnhem door de verkopers werd

         overgedragen aan genoemde koper.

[-] Register op de Leenacten van Gelre en Zutphen, Arnhem 1901, p. 20 - hoff te Rade ook ingen Rade bij Nideggen: Valerius van Gelre,

         onmondig, met zijn moeder Alijt Schenck van Nydeggen, beleent als erve sijnes vaders Reiners, 1 april 1528. Zijn moeder behoudt

         hare tucht. Zijn broer Diedrick van Gelre, heer van Arcen krijgt uitstel, 4 jan. 1550. Catrin van Gelre, huysfrou Gerrits van Eys ont-

         vangt haar deel 29 nov. 1559. Diderich van Gelre, heer tot Arcen werd ermee beleend 22 okt. 1565. Reiner van Steprade, erve zijn

         moeder Catrin [van Gelre] ontfrangt haar deel 11 nov. 1570. Reiner van Gelre, heer tot Arcen, erve zijns vader Diedrix, ontfangt

         den hof ingen Rade met alle toebehoren in nederampt van Gelre, in de kerspel van Wetten van ouds tot Gelderse rechten, 15 au-

         gustus 1580. 

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 298. [regest 1897] waarin op 18-5-1536 Alyd Schenk van Nydeggen, vrouwe van Arcen,

         Grubbenvorst en Afferden, en haar kinderen Derick en Catherina, aan Martin Schinck, Alyds natuurlijke broer, en Hesken zijn vrouw,

         heeft overgedragen een halve huis en erf in de Issumer straat te Geldern, welke vroeger was bezeten door Jan van Dungelen.

         Aanhechsel van 1537 door haar zoon Valerius van Gelre waarmee de schenking werd bevestigd.

[28] Genealogie van Grants van der Donck - schepenbank Gelre? - in 1549 herroepen voor schepenbank Gelre, door Alydy Schenk van

         Nydeggen dat zij heeft verkocht aan haar natuurlijke broer Marten, gehuwd met Hester Cluiten, een goet bestaande uit de helft van

         een huis en erve in Gelre inde [....] straete tussen de huis en erven van Jan Hoyen en Jan Kaetz, voor aan de straat gelegen.

         Hergekomen van zalige Anne, huijsvrouwe van Jan van Dungelen.

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 57,100,107,319,492. [regest 101,444,445,491,2071,3442]

[-] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - regest 3438-3441 en 3450 aangaande Caspar van der Lippe die 31-8-1548 een huwelijksver-

         drag had met Walrava [huwelijk niet doorgegaan] en maakt op jan. 1604 zijn testament met zijn 2e vrouw Gertrud von dem Byland. 


Uit een relatie:  2 natuurlijke kinderen 


2.    Martin Schenk -  volgt Xa


3.    Winand Schenk - richter van Afferden

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXb   Johann Schenk van Nydeggen ook jonker Johan Schynck [44]

           heer van Blyenbeck en heerlijkheid Afferden - erft goed te Ottersum en de 4 hoven van Blyenbeck namelijk: Uldenhof, Vogelshegge,

           Bulshefe en "hyn Cronens nu Bosshof" - beleent Lenart Moeven op 9-4-1491 met 12½ morgen land en 2 morgen bos in heerlijkheid

           Afferden [44] - draagt op 29-11-1513 voor gericht van Afferden 2 koeweiden over aan Cuin van Baerle [44] - verkoopt op 22-2-1514

           aan zijn natuurlijke zoon Kersten [Christian] het water beginnende bij de weerd van Dornenbos en eindigende bij Stutmans akker

           behorend bij heerlijkheid Afferden [44] - geb. ??? - † 1515 ongehuwd -

           relatie met NN - dr. van ???


voetnoten:

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 62, 64. [regest 143,144,164]. P. 674 [regest 5002] - op 30-11-1489 beleent Johann Schenk

          van Nydeggen, heer van Afferden, zijn neef Johan van Oist, met een erfpachtcijns in heerlijkheid Well.

[s73] Rheinisches archiv- und Museumamt archivberatungsstelle - archief graven van Loe kasteel Wissen in Weeze [D] - regest 1450: 

          op 2 nov. 1517 heeft Albert van Redinchaven richter tot Heumen als leenstadhouder van jonker Johan van Groesbeek heer van Groes-

          beek, Heumen, Malden en Beek drost tot Kuringen and land van Loon, Johan Schinck van Nideggen heer van Afferden, Bleijenbeek en

         Walbeck als rechtmatige erfgenaam en oudste broer van Heinrich Schenck van Nideggen heer van Hoest beleend met de molens [koren,

         olie en volmolen] te Hoest zoals deze sinds mensengeheugenis zijn gesitueerd in amt Goch en land van Kleef. 


Uit deze relatie: 5 natuurlijke kinderen [7]


voetnoot:

[7] Geschichte der familie Schenk von Nydeggen [Keulen 1860] - H. Ferber - p.86.


1.    Heinrich Schenk - pastoor van Afferden - † 1537 - heeft natuurlijke kinderen?


2.    Christian ook Kersten Schenk  -  volgt Xb


3.    Lambert Schenk  -  volgt Xc


4.    Johann Schenk


5.    Johanna Schenk

          tr. 1508 [44] Albert van Redinkhoven - scholtis van Doesburch [44]


voetnoot:

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 607. [regest 4398]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXc   Derich Schenk van Nydeggen

           heer van Walbeck 1501 - sinds 1515 heer van Afferden en Blyenbeck - sinds 1517 heer van Hoest bij Weeze [s47] - deed op

           22 juli 1519 afstand van een huis aan zijn natuurlijke zoon Diedrich [52] - † Blyenbeck 3 aug. 1525 [ongehuwd] - had alleen

           natuurlijke kinderen [44] -

           relatie 1e met Catherina Rutten - geb. Arcen - dr. van ??? [7] -

           relatie 2e met Aertgen Burgers - geb. Arcen - dr. van ??? -

           relatie 3e met Aleid ook Alheit Cüsters - geb. Afferden [s48] - dr. van ???


voetnoten:

[7] Geschichte der familie Schenk von Nydeggen [Keulen 1860] - H. Ferber - p.86.

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 515. [regest 3642] - voor gericht van Afferden geeft Derick Schenk van Nydeggen zijn

          natuurlijke kinderen alle roerende goederen te Niftrik.

[s47] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve [Kleef] - dr. Robert Scholten - p.141 - op

          1517 vermaakt Heinrich Schenk op zijn sterfbed, die samen woont met Aleid v. Hegeraet a. Weeze, aan zijn broer Diedrich het

          huis Hoest, zijn andere 2 broers wijlen Rolmann en Johann waren ook erfgenamen van Walbeck en Afferden.

[s73] Rheinisches archiv- und Museumamt archivberatungsstelle - archief graven van Loe kasteel Wissen in Weeze [D] - regest 1434:

          op 22 juli 1519 draagt jonker Derick Schinck heer van Walbeck, Afferden en Bleijenbeek over aan zijn natuurlijke zoon Derick

          Schinck 2 goederen namelijk Kateryck [Catterswick] en Daernick gelegen in gericht Kervenheim. 

[s48] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve [Kleef] - dr. Robert Scholten - p.141 -

          Diedrich Schenk "zu Hoest, Walbeck und Blienbeck lebte mit Aleid Custers aus Afferden im concubinat und hatte mit ihr 9 kinder".

[-] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 515. [regest 3643] - oordeel van schepengericht te Nijmegen, waarbij op 5-6-1546 Derich

          van der Lippe genaamt Hoen tegenover de natuurlijke kinderen van Derich Schenk van Nydeggen heeft toegekend de bezit van

          hof [= Hoenerhof] te Niftrik.

[s52] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve [Kleef] - dr. Robert Scholten - p.136 -

          kwijting door Anna van Berlaer, vrouw van Diedrich Schenk van Nydeggen, zoon van Diedrich en Maria van Galen en door haar

          man die op 3 februari 1554 aan Franciscus van Loe tot Wissen, drost van Goch en Holte, vanwege aan hem verkochte huis tot

          "Dornick und Katerwick in der bauerschaft in gen Eighen im gericht von Kervenheim" die jonker Diedrich Schenk van Nydeggen,

          heer tot Walbeck, op 22 juli 1519 aan zijn natuurlijke zoon Diedrich afstand van had gedaan.


Uit 2e relatie:  1 natuurlijke kind


1.    Otto Schenk - woont in Goch - † voor 27-7-1527 want niet hij, maar zijn [half] broer Derich werd beleend met heerlijkheid Affer-

         den en huis Bleyenbeek [44]


voetnoot:

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 54. [regest 73]


Uit 3e relatie:  9 natuurlijke kinderen [s48]


2.    Derich Schenk  -  volgt Xd


3.    Peter Schenk - leeft 1521

 

voetnoot:

[s73] Rheinisches archiv- und Museumamt archivberatungsstelle - archief graven van Loe kasteel Wissen in Weeze [D] - regest 1443: op

         18 febr. 1521 verpacht Peter Schinck natuurlijke zoon van jonker Diederich Schinck heer van Afferden, Bernardus Stadtlohn dienaar

          van de heer van Arcen, Henricus van Holthuisen dienaar van de heer van Huls gezamenlijk aan Peter van Heecheray burger van Goch,

          de molen te Hoest voor 6 jaar. 


4.    Heinrich Schenk  -  volgt Xe


5.    Johann Schenk - bierbrouwer - had bierbedrijf in Afferden - later naar Boxmeer?

 

voetnoot:

[-] GA Gennep [sinds mei 2010, daarvoor Landesarchiv Nordrhein-Westphalen - Gesamtarchiv von Romberg, bestand haus und her-

          lichkeit Heyen] - ordn. 2 opname nr. 0388-390 - 13 augustus 1526 - "beleidungh tusschen die herlickeitt Heijden unnd Boxmer

          over een stuk land dat van jonker Derick Schenck en jonkheer Jan Schenck, zijn broeder, beide heren van Afferden was en ge-

          legen tegen die Steijll over. Daar lag een grenssteen vortitz en een alde beeck, daer nue die wech hingaet langs die Maese".


6.    Winand Schenk


7.    Adelheid Schenk


8.    Maria Schenk - geb. Arcen - † st. Pieter [Maastricht] 10 mei 1536 - sinds 1513 dienstmaagd bij vrouwe van Frynatten geboren

         Aleid Hoen van den Broeck - tr. 20 jan. 1518 [s13h] met Franz van Limburg - geb. 1498 - † st. Pieter [Maastricht] 8 aug. 1557 -

         brouwer en schepen bij st. Pieter bij Maastricht - zn. van Claes van Limburg en NN

         hieruit:

         1] Frans van Limboch - geb. St. Pieter [Maastricht] 2 febr. 1529/1530 - † Emden [D] 22 nov. 1589 [37]


voetnoten:

[s13h] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.81.

[37] Rootsweb Loren familie id nr. I57797.


9.    Margaretha Schenk

 

10.  NN


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXd   Heinrich Schenk van Nydeggen

           heer van Hoest bij Weeze - erft 5 hoven te Weeze en hof "aen gen Eijndt" te Afferden - † sterfbed 1517 [s47] -

           relatie met zijn dienstmeid Aleid van Hegeraet ook Heigeraidt a. Weeze [7] [s47] - zij † na 5-5-1517

 

voetnoten:

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel II p. 73-75: op 29 juli 1498 erkent Wynand

          Schenck van Nydeggen, heer van Arcen, 100 rijnse guldens schuldig te zijn aan zijn broer Henrick Schenck van Nydeggen, met

          onderpand zijn goed te Hoest en opbrengsten uit hof op ten Kamp gelegen bij de molen van Arcen. Op zijn verzoek zegelt ook

          zijn natuurlijke broer Rutger, scholtis van Arcen. 

[s73] Rheinisches archiv- und Museumamt archivberatungsstelle - archief graven van Loe kasteel Wissen in Weeze [D] - regest 1413:

          op 5 mei 1517 maakt Henrick Schinck [Schenck] van Nyedeggen heer van Hoest voor een notaris en getuigen, zijn testament 1)

          wenst begraven te worden in parochie kerk van Weeze; 2) aan de paus, aartsbisschop van Keulen, kerkfabriek van Keulse kathe-

          draal van st. Peter elk 1 torn Groschen; 3) aan de pastoor van Weeze 1 goud gulden en de koster aldaar halve goud gulden; 4)

          de broederschap van st. Cyriacus, de broederschap van st. Sebastianus en de kerk van Weeze elk 1 malder rogge; 5) aan Reinolt

          van Gelre heer van Arcen, zijn vrouw Aleyt en hun kinderen een jaarlijkkse erfrente van 15 Rijnse guldens die zijn broer Johan

          Schinck heer van Afferden aan hen zal betalen plus de 3 3/4 goud gulden rente die hij van zijn overleden broer Roilman Schinck

          heer van Afferden had geerfd, wat zijn broer jonker Johan hem was verschuldigd namelijk 15 goud guldens. Jaarlijks van dat rente

          voor 23 jaar, 50 guldens uit de rente achterstand van Kruyenborch en 40 gulden uit de koop, alsmede 100 Hornse guldens van het

         verschuldigde graan en 1 goud gulden jaarlijks, waarvan wordt betaald door jonker Henrick 86 1/2 goud gulden voor 2 Hornse gul-

          dens, voor de rest zal de heer van Arcen 25 goud guldens op advies van de vice-curaat van Arcen waarvan 12 goud guldens voor

         12 30-ste herinneringen, 5 goud gulden aan Johan Ricken tot Geldern en 8 goud gulden in Gods naam, rest van geld gaat naar de

          natuurlijke kinderen van testament maker [= Heinrich SvN]. Alsmede aan zijn nicht Aleyt de dochter van zijn broer Wynandt Schinck

         als zij zou blijven leven; 6) zijn broer Derick Schinck erft vanaf Pasen de woning in Hoest met de bouwhof, velden, land, hooibenden,

         heiden en weiden, alsmede de visserij behorende bij het huis met het water boven de molen tot aan de Rottumsche stegen, verder

         zijn aandeel in de heerlijkheid van Walbeck wat hij van zijn broer Roilman had geerfd; 7) zijn maagd Aleit van Hegeraide zal jaarlijks

         op 15 aug. 9 goud guldens worden betaald tegen 2 Hornse guldens zoalng zij leeft; 8) na haar dood gaat dat naar zijn natuurlijke

         kinderen die gezamenlijk 300 Hornse guldens moeten betalen, wat wordt betaald uit hof en huis Hoest; 9) zijn natuurlijke zoon Derick

         Schinck pastoor en dominee in Weeze krijgt 1 malder rogge jaarlijks van Jenniken Noyen; 10) zijn bouwhof in Afferden met toebe-

         horen laat hij na aan zijn 3 natuurlijke zonen Gisbert, Johan en Henrick; 11) zijn dienstmeid Aleit van Hegeraede en haar 2 natuurlijke

         kinderen Oth en Katryn ontvangen de boerderij tot Baal [Barll] inclusief toebehoren met 12 morgen land dat ligt op de Hambschen

         brug en de brug vanaf het hof dat ingen Ham wordt genoemd; 12) Aleit heeft recht op een derde deel ervan, wat na haar overlijden

          dan naar Otte en Catherine zal gaan; 13) Aleyt krijgt ook 3 morgen met veel hooi gelegen aan de Hambschen bos wat hij had gekocht

          van Peter Vullinx waaruit 1/2 malder rogge is verschuldigd en krijgt 1/2 morgen land gelegen aan de kerkhof tot Huest wat ook door

          hem was aangekocht alsmede 2 morgen land aan de Hambschen bos die hij had gekocht van de blinde Ruell Peperkairn wat ze kan

          gebruiken en niet mag vervreemden, na haar overlijden gaat dit terug aan de testamentmaker [Heinrich] en hun overlevende kinderen;

         14) Aleyt ontvangt met Oth en Katrin ook de hof in Arcen en krijgen zij de inkomen van de molens [koren, olie en volmolen] met bijbe-

          horende huis wat ze met Pasen zullen krijgen; 15) zijn natuurlijke zoon Oth krijgt 100 Hornse gulden waarvoor hij naar school moet gaan;

         16) zijn natuurlijke dochter Aleyt met haar man Johan van Hertefelt de jonge krijgen een dubbele die naast die van Reiners van den

         Colck ligt en moeten erven van hun wettige kinderen; 17) inboedel gaat naar Aleyt en de 2 [jonge] kinderen; 18) zijn 2 zusters Aleyt

         en Anna in klooster Graefenthal [Nienklooster] krijgen 50 Hornse guldens uit de amtsbrief van Goch dewelke Aleyt in bewaring heeft;

         19) de helft van wat meer is van de 50 Hornse guldens gaat naar jonker Reinolt heer van Arcen en Derick Schinck en de andere helft

          naar Aleyt van Hegeraid met Oth en Katrin; 20) de betwiste 6 malder rogge jaarlijks voor erfelijke wekelijkse mis op st. Sebastianus

          altaar werd bepaald dat die erfbrief naar Derick Schinck zal gaan priester en dominee; 21) tot executeur van zijn testament benoemt

          hij jonker Derick Schinck priester en vicaris. Hij en de notaris zullen elk 3 goud gulden ontvangen, zijn broer Derick is de belangrijkste

          erfgenaam. Getuigen: Johan Schinck onderpastoor van parochgie kerk in Arcen en Gaedert Deghen predikant tot Goch.  

[s47] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve [Kleef] - dr. Robert Scholten - p.141 - op

          1517 vermaakt Heinrich Schenk op zijn sterfbed, die samen woont met Aleid v. Hegeraet a. Weeze, aan zijn broer Diedrich het

          huis Hoest, zijn andere 2 broers wijlen Rolmann en Johann waren ook erfgenamen van Walbeck en Afferden.

[s73] Rheinisches archiv- und Museumamt archivberatungsstelle - archief graven van Loe kasteel Wissen in Weeze [D] - regest 1450: 

          op 2 nov. 1517 heeft Albert van Redinchaven richter tot Heumen als leenstadhouder van jonker Johan van Groesbeek heer van Groes-

          beek, Heumen, Malden en Beek drost tot Kuringen and land van Loon, Johan Schinck van Nideggen heer van Afferden, Bleijenbeek en

         Walbeck als rechtmatige erfgenaam en oudste broer van Heinrich Schenck van Nideggen heer van Hoest beleend met de molens [koren,

         olie en volmolen] te Hoest zoals deze sinds mensengeheugenis zijn gesitueerd in amt Goch en land van Kleef. 


Uit deze relatie: 6 natuurlijke kinderen [s47]


1.    Derick Schenk - priester en vicarius van Weeze 1525

 

voetnoot:

[-] Weeze lijfgewinsboek: "die kercke van Weze is luijdt schepens brief den vicario s. Nicolai, uijt die kerckelicke middelen, iaerlix

          schuldigh te betaelen vijf golt gulden, ieder goldtgulden gerekent voor dertigh stuver brabants, van een capitael van honderd

          enkele churfursten golde gulden, telck capitael die kerckmeester uijt beveell den halffluijden und gemeine kerspels luijden des

          kerspels van Weze, van den vicario heer Derick Schenck tot die cappe des torens op te brengen, opgenomen hebben. Anno

          1525 in vigilia s. Joannis baptistae".


2.    Johann Schenk - onderpastoor in Arcen - † na 5-5-1517


3.    Gisbert Schenk - † na 6-3-1541 ws. Bergen [44]


voetnoot:

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 235. [regest 1341] - verdrag 6-3-1541 tussen Dederich van der Lippe genaamt Hoen en

          Gisbert Schenk, Heinrich's natuurlijke zoon, waarbij eerstgenoemde de hof "aan gen Eyndt" te Afferden behoudt en laatstge-

          noemde het goed te Bergen.


4.    Otte ook Oth Schinck - † na 5-5-1517


5.    Alheidis ook Aley Schenk - † na 5-5-1517 - tr. met Johan van Hertefelt - † voor 15-9-1522

 

voetnoot:

[s73] Rheinisches archiv- und Museumamt archivberatungsstelle - archief graven van Loe kasteel Wissen in Weeze [D] - regest 1450:

         op 15 sept. 1522 maakt Aleyt Schynck weduwe van Johan van Hertevelt een erfscheiding [maegescheyt] met haar onmondige kin-

          deren Goert, Roelman, Derick, Johan, Kathryn en Henrick. Arbiters: Derick Schyck, Jaspar van Hertevelt, Henrick van Hertefelt,

         Redmmet van Egeren [Hegeray] en Gysbert Schynck. 


6.    Catharine ook Katrin Schinck - † na 5-5-1517


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXe   ridder Otto Schenk van Nydeggen

           heer van Walbeck - drost van Wachtendonck en Geldern [22] - bewaarder van stad en slot Wachtendonck 1505 [23] - heer van

           stad en heerlijkheid Wachtendonck [24] - † Wachtendonck 14 apr. 1518 - begr. in parochie kerk van Wachtendonck -

           tr. met Aleidis van Goor [s12b] - dr. van Alard van Goor tot Kaldenbroeck en Bela van Kessel [s13f]


voetnoten:

[s68] RHCL Maastricht 01.001 - Staten van Overkwartier van Gelder deel van inv. nr. 109 - regest nr. 90: Pelland - dinsdag 17 sept.

          1538 - Hendrick Schenck van Nijdecken, heer in Walbeck en drost van het land van Wachtendonck, verklaart op verzoek van

          Evert van Dript, eigenaar van de heerlijkheid Pellandt, dat hij de onderdanen van die heerlijkheid niet meer zal belasten met

          diensten en betalingen. Zoals dat werd gedaan sinds de beleg van Wachtendonck in 1501 eerst door zijn vader ridder Otten

          Schenck van Nydeggen, later door hem. Hij zal de heerlijkheid weer beschouwen als afgezonderd van het land van Wachten-

          donck, net als voorheen.

[-] Gelders archief - 0243 charter verzameling - archief stuk 1158 - 6 maart 1502 - schuldbekentenis door hertog Karel van Gelre

          van 2000 gulden ten behoeve van Ott Schenck van Nydeggen. 

[22] GA Roermond - 04. Regesten nr. 2567-3828 - nr. 2997/2998 - Otto Schenk van Nydeggen, heer van Walbeck, drost van Geldern,

          heeft op 20 september 1503 's nachts onverhoeds stad Wachtendonck verovert, de burcht Wachtendonck blijft vooralsnog in

          Kleefse hand. Bij de belegering daarvan steunt Venlo met haar kanon "die bonte Griet". Op 8 april 1504 moet de bezetting van

          de burcht kapituleren. [Wachtendonck p.110,111]]. Op 20 september 1503 had Karel, hertog van Gelre, stad Venlo bericht om

          inneming van Wachtendonck en verzoekt, haar artillerie, kruit en kogels ter beschikking te stellen aan Otto Schenck om de

          burcht aldaar te veroveren, wat kort daarop volgde. [Venlo inv. 2422]].

[23] GA Roermond - 04. Regesten nr. 2567-3828 - nr. 3047 - in september 1505 biedt Otto Schenk van Nydeggen, bewaarder van

          stad en slot Wachtendonck, voor Karel, hertog van Gelre, zijn diensten en dat goed aan Philips [de Schone], koning van Castilie

          enz. tegen betaling van 20.000 rijnsguldens als vergoeding voor gemaakte kosten, indien de koning hem het goed niet erfelijk

          wil laten bezitten. In geval van overdracht zal de koning 25 voetknechten in die plaats legeren en Otto 400 philipsguldens per

          jaar uitkeren. [Schenk p.39]

[-] GA Roermond - 04. Regesten nr. 2567-3828 - nr. 3057 - op 26 december 1505 gaat Ott Schenk met zijn bezittingen en pandschap-

          pen over naar de partij van Filips de Schone en de hertog van Kleef. [Struick p.69]

[-] GA Roermond - 04. Regesten nr. 2567-3828 - nr. 3102 - juli 1507 Ott Schenk in Wachtendonk wordt belegerd door Gelderse

          troepen. [Struick p.117]

[-] GA Venlo - stadsbestuur 1272-1795 - 23 mei 1508 Otto Schenck van Nydeggen, ridder, heer van Walbeck, drost etc. verleent vrij-

          heid en geleide tegen roof, brand, brandschatting etc. voor Gairt van Nyvenheim's huis, gezin, have en beesten, zonder uitzon-

          dering, behalve voor Gairt persoonlijk, vanaf heden tot st. Remigius eerstkomende. [met papieren wapen zegel van Otto]   

[24] GA Roermond - 04. Regesten nr. 2567-3828 - nr. 3211 - week van 3-7 juli 1517 heeft Karel, hertog van Gelre, zich verzoent met

         Otto Schenk van Nideggen, ridder, heer van Walbeck, drost te Wachtendonk, met de zijnen, die de zijde van Bourgondie hadden

         gehouden, waaronder zijn broer Arndt, zijn zoon Henrick Schenck, Otto van Bylandt, heer te Well, Willem Vell, Gairt van Mekeren

         en anderen, die hem te paard of te voet hadden gediend. De hertog zal hem de brieven geven, die Margriet, dochter van Albert

         van Lawick, had over het drostambt van Geldern. Otto zal slot, stad en heerlijkheid Wachtendonk levenslang bezitten zonder re-

         kenschap aan de hertog en na hem zijn erfgenamen totdat de hertog het lost met 17.000 enkele gouden rijnsguldens. Otto zal

         het pand aan niemand anders overdoen, de kosten voor verbetering van de vesting zal de hertog betalen bij inlossing van het

         pand. [Nijhoff VI 855-857 en Schenk p.39,40]

[s12b] RHCL Maastricht - Europaische Stammtafeln neue folge V tafel 50.

[s13f] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.76.


Uit dit huwelijk:


1.    Heinrich Schenk van Nydeggen  -  volgt Xf


2.    Elisabeth Schenk van Nydeggen - woont op kasteel Macken ten zuiden van Vierlingsbeek [43] - geb. ??? - † 11-12-1551 [s12b] -

         tr. 1e met Adriaen Otto van Bijlandt - heer van Well - † 20-1-1521 - zn. van Hendrick van Bylandt en Johanna van Arendael -

         tr. 2e voor 13-12-1532 [44] met Jacob van Domburg - ridder en heer van Domburg en st. Aagtekerke [s35] - stadhouder van

         overkwartier Gelre - zn. van Adriaan van Duijnenburg en Geertruyt van Borsselen [s35] -

         hieruit:

         1] Adriaan van Bylandt - werd na overlijden van vader in 1521 heer van Well [43] - katholiek opgevoed maar uitermate ketters -

             jonker Adrian von dem Bylant en zijn vrouw Anna von Virmundt verkopen op 29-8-1540 voor gericht van Afferden, de tienden

             van heerlijkheid Afferden aan Dederich von der Lippe genaamd Hoen en Alheit Schenk van Nydeggen [44] - tr. met Anna van

             Virmond ex burcht van Neerssen aan de Niers [43]


voetnoten:

[s35] RHCL Maastricht - De Nederlandse Leeuw 1990 - p.152.

[43] boek Well en wee 1980 - Th.W.J. Driessen - p.91-93.

[-] Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen 1924 - p. 211 - Elisabeth Schenck van Nydeg-

          gen, weduwe van Otten van Bilant heer tot Wel, Henricks zoon, werd op 30 juni 1521 beleend met 45 morgen land, gelegen tot

          Halderen, tot eenen Valckenborchs leensrecht geweest. Dit recht werd op 14 mrt. 1539 door Roelman en Adrian van den Bilant

          getransporteerd op Johan en Jacob van Bronchorst.

[-] Register op de leenakteboeken van het vorstendom Gelren en graafschap Zutphen 1924 - p. 212 - Elisabet Schenck van Nydeggen,

          weduwe Otten van Bilant Henrickssoon, werd op 30 juni 1521 beleend met 35 morgen land in kerspel Bemmel, tot eenen Kuycx

          leen met vijf marck te verhergewaden. Ook deze werden in 14 mrt. 1539 getransporteerd aan van Bronchorst.   

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 57,610. [regest 101,4431]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXf    Arnold ook Arnt Schenk van Nydeggen

           drost van Middelaer [s1] [f] - koopt 1484 land in Druten [44] - werd op 2-12-1487 door Adolf graaf van Nassau, leenstadhouder

           beleend met huis en burcht Hillenraedt in heerlijkheid Swalmen, met recht op het Elmpter bos [44] - verkopen 1489 huis in Roer-

           mond [8] - † 5 juli 1526 [s1] - begr. te St. Agatha [bij Cuijck] -

           tr. slot Hillenraad 23 sept. 1486 [s1] [44] [a] [h] met Isabella van Oest ook van Oost - erfgename van Hillenraad - † 15 april 1502 -

           begr. te st. Agatha [bij Cuijck] - dr. van Derich van Oest en Aleida van Tusschenbroek genaamd Eggenraide


voetnoten:

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 226. [regest 1260] - Ot van Drueten en Berta zijn vrouw verkopen op 4-5-1484 aan Arnt

          Schenk van Nydeggen 4½ morgen land genaamd "den Daelacker" in kerspel Druten.

          Belening p. 354 [regest 2320]. Huwelijkskontrakt p. 610 [regest 4426].

[-] Register op de Leenacten van Gelre en Zutphen, Arnhem 1901, p. 108 - slot Hillenraed ende huis tot Swalmen: Arnt Schenk van Ny-

          deggen na dode Peter van Eggenrade, ontvangt de burcht tot Hellenrade, in inhoud "sijner hijlixbrieven" anno 1487. Christopher

          Schenk van Nydeggen, erve sijner moeder Ysabel van Oest, werd ermee beleend 5-5-1528. Hij vernieuwd de eed 13 april 1539.

          Zijn onmondige kinderen werden ermee beleend 11 juli 1544. Hun oom Johan Schenk van Nydeggen is hulder. Arnt Schenck

          vernieuwd de eed 1 juni 1556.

[8] Archief Roermond - Res Gestae Roermond III - inv. nr. 1051 - Arnt Schenck van Nydeggen en Isabele van Oest, echtelieden, ver-

          kopen 2 januari 1489 een huis c.a. in de Oliestraat, tussen die van Heynrick van der Kraicken Lambrechzoon en Heyn Geldoffs,

          zoals Isabele van haar vader Derick heeft geerfd, aan Heyn Geldoffs en Styne, echtelieden. [hoofdgerecht 310 fol.37v]

[-] Nijmegen archief - oud archief inv. 615 - Nijmegen 10 aug. 1511 - de magistraat van Nijmegen geeft, vanwege Karel hertog van Gelre,

          aan de ingezetenen van Middelar en aan die van de aan Arnt Schenck van Nijdeggen toebehorende st. Anthonishof gelegen bij

          Mouwick en een hoeve gelegen voor het huis Middelar, een vrijbrief voor de duur van 11 weken, op voowaarde dat zij op generlei

          wijze met de vijand gemene zaak maken.  

[-] Roermond archief - hoofdgerecht inv. nr. 485 - proces nr. 3158 regest 54 - Middelaer 2 juli 1521, Henrick Schenck richter, en Aelbert

          Henricks en Johan Wyllems gerechtslieden te Middelaar, verklaren dat Peter Lezier met toestemming van zijn echtgenote Nael, een

          erf en kamp bij de Plasmoelen, waar Johan Lezier en Hesken vroeger woonden, alsmede een vijver grenzend aan de Molendijk,

          hebben overgedragen aan Arnt Schenck van Nydeggen, heer te Hollenraedt.

[s62] RHCL Maastricht - magazijnlijst 16.1111 huis Kessel inv. 7 - dokument tussen 5-7-1526 en 27-10-1530 - overeenkomst tussen ge-

          broeders Johan en Christoffel Schenk, zonen van Arnt Schenck van Nydeggen zaliger en Ysabeel van Oest zaliger, waarin Johan

          als oudste zoon krijgt toebedeeld, de huis, heerlijkheid en pandschappen van Myddeller [Middelaar bij Mook] in gericht Groesbeek

          wat aan hun vader was verleend door hertog Arnt van Gelre, inbegrepen alle gebruiken en renten. Uitgenomen de st. Anthonis hof

          met alle toebehoren, weilanden en kempen wat in gebruik is bij Herman van Wachtendonck drost tot Kranenburg en "ioffer Aleydt

          Schenck zyn huijsfr[ou]we". Ook uitgenomen "den alingen hoff mytt[en] heylande ind allen anden syne toebeho[ren] aen gen

          plassmoelen in dye heerlich[ei]t van Groessbeeck" en andere landerijen in heerlijkheid Middelaar "geheyten den Syllersthe

          beemde, mit oeck twelff hornsse guld[en] t s iaers, outter Iohan Lesiers ho[f]stat, welck voerss hoff myt beyden den kempen landtz

          ende twelff hornsse gulden ioffer Merije van Broeckhuijssen hoe[ren] levenlanck heb[ben] besitten". Johan zal ook betalen alle

          schulden van hun zaliger vader en diverse jaargetijden zoals t.b.v. drost van Straelen, nonnen binnen Nijmegen, hun vader Arnold

          zaliger en Henrick Schenck zaliger scholtis van Middelaar etc. 


Uit dit huwelijk:

 

1.    Johan Schenk van Nydeggen  -  volgt Xg


2.    Christoffel Schenk van Nydeggen  -  volgt Xh


3.    [Maria] Adelheid Schenk van Nydeggen - † Roermond 27 okt. 1530 [10] - begraven te Cranenburg [s54] - drostin in Kranenburg [10] -

          zuster van de non Anne Schinck [s69] -

          tr. 1521 [25] met Hermann van Wachtendonk zu Germenseel - geb. ca. 1480 - † ??? - begraven te Cranenburg [s54] - landmaar-

          schalk bij de 4-landen-vereniging Kleef, Gulick, Berg en Mark - hij werd 1540 door hertog Wilhelm van Julich uitgezonden als bruid-

          erver naar Johanna, koningin van Navarra [s65] - zn. van Arnold van Wachtendonck en Christine van Horst bij Keufz [s65]

          hieruit: [s65]

          1] Arnold von Wachtendonck zu Garmenseel und Hulshausen - tr. 1564 Elisabeth von Loe zu Wissen - dr. van Franz von Loe zu

               Wissen en Sophia von Nesselrode [s65]

          2] Isabella von Wachtendonck - tr. Wessel Loe - zij tr. 2e Wimar Bodelswein [s65]

          3] Wilhelmina von Wachtendonck - tr. Hermann Haes zu Turnich - zij tr. 2e Erasmus Schall von Bell [s65]

          4] Otto von Wachtendonck - heer van Bisenberg en Loen - drost van Kleef - † 1592 - tr. 1555 met Margaretha von Nerode [s65]

          5] Arnolda von Wachtendonck - tr. Joist von Eller zu Laubach - zij tr. 2e Philip Roist von Wers [s65]

          6] Christine von Wachtendonck - tr. Johan von Biland zu Spaldorf [s65]  


voetnoten:

[10] GA Roermond - Res Gestae Roermond III - inv. nr. 1681 - Aleydis Schinck van Nideggen genaamd van Wachtendonck, drostin in

          Kranenburg, sterft 27 oktober 1530, zuster van Anna Schenck, non in onze lieve vrouwe Munster. [Necrologium Munster p.262]

[25] GA Roermond - 04. Regesten nr. 2567-3828 - nr. 3252A - 1521 huwelijkse voorwaarden tussen Herman van Wachtendonck en Aleid

          Schenk van Nideggen. [Chateau Lexhy nr. 862]

[s54] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve [Kleef] - dr. Robert Scholten - p.123.

[s62] RHCL Maastricht - magazijnlijst 16.1111 huis Kessel inv. 7 - dokument tussen 5-7-1526 en 27-10-1530 - overeenkomst tussen ge-

          broeders Johan en Christoffel Schenk, zonen van Arnt Schenck van Nydeggen zaliger en Ysabeel van Oest zaliger, waarin Johan

          als oudste zoon krijgt toebedeeld, de huis, heerlijkheid en pandschappen van Myddeller [Middelaar bij Mook] in gericht Groesbeek

          wat aan hun vader was verleend door hertog Arnt van Gelre, inbegrepen alle gebruiken en renten. Uitgenomen de st. Anthonis hof

          met alle toebehoren, weilanden en kempen wat in gebruik is bij Herman van Wachtendonck drost tot Kranenburg en "ioffer Aleydt

          Schenck zyn huijsfr[ou]we". Ook uitgenomen "den alingen hoff mytt[en] heylande ind allen anden syne toebeho[ren] aen gen

          plassmoelen in dye heerlich[ei]t van Groessbeeck" en andere landerijen in heerlijkheid Middelaar "geheyten den Syllersthe

          beemde, mit oeck twelff hornsse guld[en] t s iaers, outter Iohan Lesiers ho[f]stat, welck voerss hoff myt beyden den kempen landtz

          ende twelff hornsse gulden ioffer Merije van Broeckhuijssen hoe[ren] levenlanck heb[ben] besitten". Johan zal ook betalen alle

          schulden van hun zaliger vader en diverse jaargetijden zoals t.b.v. drost van Straelen, nonnen binnen Nijmegen, hun vader Arnold

          zaliger en Henrick Schenck zaliger scholtis van Middelaar etc.

[s65] Historicum.net - geschichte herren Stael von Holstein p. 178.

[s69] Publications du Limbourg 1876 - het necrologium onze lieve vrouwen munster abdij te Roermond p. 83, 209, 230 en 262.


4.    Anna Schenck - non 1530 [10] - kloosterlinge in onze lieve vrouwen klooster Munster in Roermond 1559 [45] - overl. 1570? - draagt

          op 9-8-1559 [45] een vierde deel in "Nerenhoves" en alle gerechtigheden gelegen in "Nuisser Borbach" [Neuss D] over aan haar

          neef "Arndten Schenck herre zu Helraidt Schwalmen unnd Asselt unnd Maria van Anstelraidt" [hij is zoon van Christoffel en Anna

          van Vlodorp] die Anna Schenck had bekomen na overlijden van haar tante "moenen Felicitatis van Oost".  


voetnoten:

[10] GA Roermond - Res Gestae Roermond III - inv. nr. 1681 - Aleydis Schinck van Nideggen genaamd van Wachtendonck, drostin in

          Kranenburg, sterft 27 oktober 1530, zuster van Anna Schenck, non in onze lieve vrouwen Munster. [Necrologium Munster p.262]

[45] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 508 [regest 3566] - hierin verklaart Anna Schenck - kloosterlinge te Roermond - dat Anna

          van Vlodorp haar schoonzuster is, wanneer zij met haar "machscheidunge" doet. [Ferber had op blz. 49 deze Anna non in klooster

          Munster te Roermond geplaatst als dochter van Christoffel Schenk van Nydeggen en Anna van Vlodrop, maar de regest nr. 3566

          in archief kasteel Haag bewijst dat zij de schoonzuster is van Anna van Vlodrop, met daarbij als tante Felicitatis van Oost]

 

5.    Ermgardis Schinck a Nydeggen - in klooster te Nijmegen - zuster van de non Anne Schinck [s69]

 

voetnoot:

[s69] Publications du Limbourg 1876 - het necrologium OLV munster abdij te Roermond p. 83, 209, 230 en 262.

 

6.    Theodoricus Schinck de Nideggen - heer Duitser in Livonia - broer van de non Anna Schinck [s69]

 

voetnoot:

[s69] Publications du Limbourg 1876 - het necrologium OLV munster abdij te Roermond p. 83, 209, 230 en 262.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xa    Martin Schenk ook Schinck ook Mertten Schenck [s67]

           burger en scholtis van Geldern -

           tr. 1517 [s67] met Hester ook Hesken [44] Maessen/Cluyten - weduwe van Gerit Schietmans [s67] - dr. van Maes Cluyten en Geertgen [s67]

 

voetnoten:

[s67] Maastricht bibliotheek - archief kasteel Arcen - oorkondenboek 1303-1782 - deel II p. 92-93: op 4 dec. 1517 voor richter en schepenen van

          Geldern, verklaart Mertten Schenck, natuurlijke broer van Aleid Schenck van Nydeggen, vrouwe van Arcen, dat hij is opgevoed door Reyner

          van Gelre, drost op de Veluwe, en diens vrouw voornoemd. Nu hij huwt met Heesken Cluyten, dochter van Maes en Geertgen, en weduwe

          van Gerit Schietmans, heeft hij van Reyner en Alydt een huwelijksgeschenk van 100 gouden kronen ontvangen. Indien er uit dit huwelijk

          geen wettige nakomelingen komen, dan zal dat bedrag aan de schenkers terugvallen of hun erfgenamen.  

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 298. [regest 1897] waarin op 18-5-1536 Alyd Schenk van Nydeggen, vrouwe van Arcen, Grubben-

          vorst en Afferden, en haar kinderen Derick en Catherina, aan Martin Schinck, Alyds natuurlijke broer, en Hesken zijn vrouw, heeft overge-

          dragen een halve huis en erf in de Issumer straat te Geldern, welke vroeger was bezeten door Jan van Dungelen. Aanhechsel van 1537

          door haar zoon Valerius van Gelre waarmee de schenking werd bevestigd.

[28] Genealogie van Grants van der Donck - schepenbank Gelre? - in 1549 herroepen voor schepenbank Gelre, door Alydy Schenk van Nydeg-

          gen dat zij verkocht heeft aan haar natuurlijke broer Marten, gehuwd met Hester Cluiten, een goet bestaande uit de helft van een huis en

          erve in Gelre inde [.....] straete tussen de huis en erven van Jan Hoyen en Jan Kaetz, voor aan de straat gelegen. Hergekomen van zalige

          Anne, huijsvrouwe van Jan van Dungelen. [http://verdonk.home.xs4all.nl/PG30/se/se.htm - gekontroleerd juli 2013]

[-] http://www.janruiten.nl/klockenslagh/Roermond/Henrikske/Hendrikje.htm - in september 1588 kopen Dederich Schenck van Nijdecken, land-

          scholtis van ambt Kessel en zijn vrouw Heinrickske van der Velden het huis in de Swalmerstraat te Roermond, afkomstig van zijn vader

          zaliger Maarten Schenck. Die Maarten Schinck was in 1587 f 600 schuldig met onderpand dat huis op hoek van de Swalmer- en Hoge

          Hegstraat [gekontroleerd november 2014]   


Uit dit huwelijk:


1.    Johan Schenk - "stamvader Schenck IIa" [Blerick]


2.    Dederich ook Theodorus Schenk - "stamvader Schenck IIb" [Sevenum]

 

voetnoten:

[-] De van Grant van der Donck genealogie [http://verdonk.home.xs4all.nl/PG30/se/se.htm - gekontroleerd juli 2013] plaatst Diederich met

          Johan als zonen van: Martinus Schenck en Hester Maessen/Cluyten.

[-] http://www.janruiten.nl/klockenslagh/Roermond/Henrikske/Hendrikje.htm - in september 1588 kopen Dederich Schenck van Nijdecken, land-

          scholtis van ambt Kessel en zijn vrouw Heinrickske van der Velden het huis in de Swalmerstraat te Roermond, afkomstig van zijn vader

          zaliger Maarten Schenck. Die Maarten Schinck was in 1587 f 600 schuldig met onderpand dat huis op hoek van de Swalmer- en Hoge

          Hegstraat [gekontroleerd november 2014]

 

3.    Helena ook Hylleken Schenck - † na 19-8-1610 [was toen als Helena Martini Schenck filia, doopgetuige te Sevenum, met Henricus

          Schenck = zoon van hierboven genoemde Dederich ook Theodorus Schenk]

 

voetnoot:

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk: nr. 90 Marte Johan Scencks son

          Hylliken Marten Scencks dochter van twe merge[n] lyffg[uet] opt Luttel gelege[n] va[n] Clas Suewers erff ij dena[rius] 

 

4]    Alid Scenk

 

voetnoten:

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk: nr. 88 nu [ter tit] Marten IJan

          Scencks son nu t[er] tit Alid Marten Scencks dochter van vijf verdel lyffg[uet] lants gelegen op ten Luttel tot tyns iarlicx ij den[arius]

[-] RHCL Maastricht 01.031A – inv. 109 - legerboek anno 1605 dorp Sevenum gehorende huis Blitterswijk: nr. 89 nu t[er] tit Marten Johan

          Scencks son Alit Marte[n] Scencks dochter van vyff verdel lyffg[uet] lants die wlfmans ware[n] gewest nu Clas Suewers gueijt to

          tyns 1 den[arius]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xb    Christian ook Kersten Schenk

           zijn vader Johan Schenk, heer van Afferden, verkoopt 22-2-1514 aan zijn natuurlijke zoon Kersten het water beginnend bij de weerd

           van Dornenbos en eindigende bij de Stutmans akker, behorend bij heerlijkheid Afferden [44] -

           tr. Johanna NN - dr. ???


voetnoot:

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 62. [regest 144]


Uit dit huwelijk:


1.    Lambert Schenk


1.    Derich Schenk


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xc    Lambert Schenk

           richter van Afferden -

           tr. ??? Bylen - dr. van NN


Uit dit huwelijk:


1.    Johann Schenk - tr. Anna van Holthuysen


2.    Derick Schenk - tr. Agatha NN


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xd    Derich Schenk

           werd op 27-11-1527 door Karel hertog van Gelre beleend met heerlijkheid Afferden en huis Bleyenbeek [44] - verkoopt met zijn

           vrouw op 24-5-1530 de heerlijkheid Afferden en huis Bleyenbeek voor 3500 goudguldens aan Dederich van der Lippe genaamd

           Hoen en zijn vrouw Aelheit Schenk van Nydeggen [44] - geb. ??? - † na 24-5-1530 [26] voor 1-8-1551 [11] -

           tr. met Maria van Galen [43] [52] - dr. van NN van Galen en NN van de Lauwid


voetnoten:

[s73] Rheinisches archiv- und Museumamt archivberatungsstelle - archief graven van Loe kasteel Wissen in Weeze [D] - regest 1434:

         op 22 juli 1519 draagt jonker Derick Schinck heer van Walbeck, Afferden en Bleijenbeek over aan zijn natuurlijke zoon Derick

          Schinck 2 goederen namelijk Kateryck [Catterswick] en Daernick gelegen in gericht Kervenheim. 

[-] GA Gennep [sinds mei 2010, daarvoor Landesarchiv Nordrhein-Westphalen - Gesamtarchiv von Romberg, bestand haus und her-

          lichkeit Heyen] - ordn. 2 opname nr. 0388-390 - 13 augustus 1526 - "beleidungh tusschen die herlickeitt Heijden unnd Boxmer

          over een stuk land dat van jonker Derick Schenck en jonkheer Jan Schenck, zijn broeder, beide heren van Afferden was en

          gelegen tegen die Steijll over. Daar lag een grenssteen vortitz en een alde beeck, daer nue die wech hingaet langs die Maese". 

[26] GA Roermond - 04. Regesten nr. 2567-3828 - nr. 3313+3345 - Op 27 juli 1527 beleent Karel hertog van Gelre, Derick Schenk,

          oudste zoon van Derick Schenk van Nydeggen en Alheid Custers, nadat deze hem het huis Blijenbeck en heerlijkheid in leen

          had opgedragen, met die goederen als open huis. [Schloss Haag - Afferden nr. 73] [hieruit zijn later rechtzaken gekomen]

          Huis Blyenbeek en heerlijkheid Afferden werden in 1530 afgenomen, in opdracht van Karel, hertog van Gelre, en vervolgens

          overgedragen aan Aelheit Schenk van Nydeggen, vrouwe te Arcen, vrouw van Derick van der Lippe genaamd Hoen. Er werd

          een afkoopsom bedongen. [Schenck p.103-105]

[-] GA Roermond - 04. Regesten nr. 2567-3828 - nr. 3349 - Op 24 mei 1530 verkopen Derich Schenk van Nydeggen [bastaard] en

          Maria, echtelieden, aan Dederick van der Lippe genaamd Hoen en Aelheit Schenk van Nydeggen, echtelieden, de heerlijkheid

          Afferden en Blijenbeek voor 3500 goud guldens. [Schloss Haag nr. 496] [de natuurlijke kinderen hadden "valselijk" voorgewend

          te zijn geboren uit een wettig huwelijk, en dus die goederen onrechtmatig aan zich toegetrokken - Schenk p.116]

[43] boek Well en wee 1980 - Th.W.J. Driessen - p.102.

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 54,107. [regest 73,486]

[s52] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve [Kleef] - dr. Robert Scholten - p.136 -

          kwijting door Anna van Berlaer, vrouw van Diedrich Schenk van Nydeggen, zoon van Diedrich en Maria van Galen en door haar

          man die op 3 februari 1554 aan Franciscus van Loe tot Wissen, drost van Goch en Holte, vanwege aan hem verkochte huis tot

          "Dornick und Katerwick in der bauerschaft in gen Eighen im gericht von Kervenheim" die jonker Diedrich Schenk van Nydeggen,

          heer tot Walbeck, op 22 juli 1519 aan zijn natuurlijke zoon Diedrich afstand van had gedaan. 


Uit dit huwelijk:


1.    Derick Schenck  -  volgt XIa


2.    Sandrya Schenck [11]


3.    Aleytken Schenk [11]


voetnoot:

[11] GA Roermond - Res Gestae Roermond III - inv. nr. 1681 - op 1 augustus 1551 draagt Sandrya dochter van wijlen Dederich Schenck

          en Marie, echtelieden, mede namens Aleytken Schenck, haar zuster, over aan mr. Johan van Melick en Agnes Schenck, echtelieden.

          Sandrya staat borg met haar huis op de Swalmerstraat. [hoofdgerecht 311 fol.30]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xe   Heinrich Schenk

         heer van huis Hoest [s49] - geb. ??? - † ??? -

         tr. met Henrica van Galen [s49] - geb. Wychen - † ??? - erfdochter van Jacob van Galen [s49]


voetnoot:

[s49] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve [Kleef] - dr. Robert Scholten - p.141 - huis

          Hoest werd door de Fransen verbrandt/vernietigd, uit die brokstukken bouwde Heinrich Schenk op de voorhof een nieuwe middel-

          matige huis.

 

Uit dit huwelijk: [s49]


1.    Diedrich Schenk  -  volgt XIb

 

2.    Bernhard Schenk  -  volgt XIc

 

3.    Johann Schenk

 

4.    Catharina Schenk - geb. ??? - zij tr. Dirck Bock - vertrokken naar Frankrijk [s50]

 

voetnoot:

[s50] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve [Kleef] - dr. Robert Scholten - p.141.  


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xf    Heinrich Schenk van Nydeggen

          heer van Walbeck en Brempt [s68] - drost van Wachtendonk [s68] - † voor 15-10-1547 -

          tr. 1e met Agnes van Brempt - erfgename van Brempt -  † 1531 [s65] - begr. te Wachtendonck [s65] - dr. van Johan van Brempt

          en Gybel van Barl [s65] -

          tr. 2e met Anna ook Angela van Vittinghoff genaamd Schell - weduwe van Aert van der Heiden - zij † na 15-10-1547 - testament

          1572 - dr. van Robert van Vittinghoff en Margaretha van der Recke

 

voetnoten:

[s65] Historicum.net - geschichte herren Stael von Holstein p. 206.

[s68] RHCL Maastricht 01.001 - Staten van Overkwartier van Gelder deel van inv. nr. 109 - regest nr. 90: Pelland - dinsdag 17 sept.

          1538 - Hendrick Schenck van Nijdecken, heer in Walbeck en drost van het land van Wachtendonck, verklaart op verzoek van

          Evert van Dript, eigenaar van de heerlijkheid Pellandt, dat hij de onderdanen van die heerlijkheid niet meer zal belasten met

          diensten en betalingen. Zoals dat werd gedaan sinds de beleg van Wachtendonck in 1501 eerst door zijn vader ridder Otten

          Schenck van Nydeggen, later door hem. Hij zal de heerlijkheid weer beschouwen als afgezonderd van het land van Wachten-

          donck, net als voorheen.


Uit 1e huwelijk:


1.    Jan Schenck van Nydeggen Hendrikssoon - † Gennep 17 mei 1519 [s18i]


voetnoot:

[s18i] Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Limburg [1961] - J. Belonje - p.68.


2.    Irmgard Schenk van Nydeggen - † 4-6-1558 [s12b] - erfgename van Waldeck, Brempt, Kruchten en Berg - tr. met graaf Adriaen

         van den Bylant - heer van Rheidt - † voor 2-9-1552 [s42] - zn. van Heinrich van den Bylant en Catharina van Nesselrode

         hieruit:

         1] Otto von Biland 


voetnoten:

[s12b] RHCL Maastricht - Europaische Stammtafeln neue folge V tafel 50.

[s42] RHCL Maastricht - De Maasgouw 1886 p.76 - rente brief  2 sept. 1552 op stad Maastricht van 200 Carolus guldens ten behoeve

          van jonkvrouw Irmgart Schenk van Nideggen, weduwe van graaf van Bilandt, vrouw te Reith en te Waldeck.


Uit 2e huwelijk:


3.    Otto Schenk van Nydeggen  -  volgt XId


4.    Agnes Schenk van Nydeggen - geb. waar? - † 1602 waar ??? - tr. na 26-1-1557 waarschijnlijk Munster [D] met Johann Ketteler - geb.

          waar? - † 9-10-1586 - zn. van Gotthard Ketteler zu Melrich en Sibylla van Nesselrode

          hieruit:

          1] Anna Catharina Kettler zu Mellnich und Ambotten - tr. Georgius von Heyden - heer van Bruch en Schonrat

          2] Johann Kettler

          3] Anna Kettler

          4] Agnes Kettler

 

voetnoot:

[s74] Landesarchiv NRW abteiling Westfalen - V 501u / Verein fuer geschichte und altertumskunde Westfalens, abteiling Muenster (dep.) /

          urkunden, nr. 898: 26 januari 1557 huwelijkscontract tussen Johann Ketteler, wettige zoon van Goddert Ketteler en Sibilla von Nessel-

          rode, en Agnes Schenck, dochter van Henrick Schenck von Niddeggen zu Walbeck drosten zu Wachtendunck en Engele Schell.

          Johann brengt al zijn bezittingen in het huwelijk, inclusief kasteel Nesselrode, dat zijn broer Wilhelm, bisschop van het klooster van

          Münster, aan hem naliet - alleen voor het leven als Johann zonder kinderen stierf. Met toestemming van haar broer Johann bracht

          Agnes Schenck 6.000 goudgulden mee, waarvan de helft pas na het overlijden van haar moeder door haar broer Otto Schenck moest

          worden betaald. Vastgoed overeenkomsten, ook met betrekking tot het huis “zum Bonn” in Keulen achter st. Peter.

          Handtekening Agnes Schenck, zegel van Johann Ketteler, zijn broer bisschop Wilhelm, Werner von Plettenberg baljuw van Berchum,

          Joh. von Merfeld, Wilhelm freiherr von Schwartzenberg amtmanns zu Linz, Dietrich Ketteler drosten zu Hovestadt, Otto Schenck zu

          Niddeggen, Adrian von Bilant heer zu Well und Bergen, Christoph Schell, Otto von der Bilant heer zu Rheydt, Arndt Schenck von

          Niddeggen heer zu Hellenrudt, en Joh. van der Hove. 


5.    Johann Schenk van Nydeggen - † 1615

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xg   Johann Schenk van Nydeggen

          heer van Ophemert - door Willem, hertog van Gulik-Gelre tot drost oftewel ambtman van Middelaer - schepen van Nijmegen

          1534-1536 - aangesteld 1539-1558 [s1] [s36] - † begin 1558 [s36] - had o.a. 17 morgen land "om den huyse Midlaer gelegen

          met drie percelen" die hij "tot zijne sterffdach tyde int gebruyck heeft gehadt" [s36] -

          tr. 1e 1522 [s34] met Johanna van Weerdenburg - † na 1527 voor 11-1-1549 [s34] - werd in 1518 na overlijden van haar

          moeder Hendrika van IJsselstein/Vianen beleend met 12 morgen land in Benschop - dit leen kwam na haar overlijden voor

          11-1-1549 aan haar zuster abdis Gijsberta van Weerdenburg [s34] - dr. van Sweder van Weerdenburg en Hendrika van

          IJsselstein/Vianen -

          tr. 2e [e] 6 juni 1549 [44] met Isabella Pieck [44] - dr. van Jacob Pieck tot IJzendoorn [44] en Maria van Balveren [44]


voetnoten:

[s34] RHCL Maastricht - De Nederlandse Leeuw 1987 - p.102.

[-] Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen 1824 - p. 510 - Johanna van Weerdenborch,

          als erfgename van haar broer Dirx, huysfrou Johan Schenx van Nideggen, werd op 7 mei 1523 beleend met huis en landerijen

          te Ophemert groot 6 morgen daaraan gelegen, alsmede 4 morgen genaamd de "Piperscamp". Haar broer Dirck van Weerden-

          borch had dit in 1503 van hun vader Sweders ge-erfd.

[-] Nijmegen archief - oud archief inv. nr. 2439 - Johan Schenck van Nijdeggen schepen van Nijmegen 1534.      

[s36] Boek kasteel Huyse Middelaer - Rien van den Brand - p.149, 161.

[s62] RHCL Maastricht - magazijnlijst 16.1111 huis Kessel inv. 7 - dokument tussen 5-7-1526 en 27-10-1530 - overeenkomst tussen

          gebroeders Johan en Christoffel Schenk, zonen van Arnt Schenck van Nydeggen zaliger en Ysabeel van Oest zaliger, waarin

          Johan als oudste zoon krijgt toebedeeld, de huis, heerlijkheid en pandschappen van Myddeller [Middelaar bij Mook] in gericht

          Groesbeek wat aan hun vader was verleend door hertog Arnt van Gelre, inbegrepen alle gebruiken en renten. Uitgenomen de

          st. Anthonis hof met alle toebehoren, weilanden en kempen wat in gebruik is bij Herman van Wachtendonck drost tot Kranen-

          burg en "ioffer Aleydt Schenck zyn huijsfr[ou]we". Ook uitgenomen "den alingen hoff mytt[en] heylande ind allen anden syne

          toebeho[ren] aen gen plassmoelen in dye heerlich[ei]t van Groessbeeck" en andere landerijen in heerlijkheid Middelaar "ge-

          heyten den Syllersthe beemde, mit oeck twelff hornsse guld[en] t s iaers, outter Iohan Lesiers ho[f]stat, welck voerss hoff myt

          beyden den kempen landtz ende twelff hornsse gulden ioffer Merije van Broeckhuijssen hoe[ren] levenlanck heb[ben] besitten".

          Johan zal ook betalen alle schulden van hun zaliger vader en diverse jaargetijden zoals t.b.v. drost van Straelen, nonnen

          binnen Nijmegen, hun vader Arnold zaliger en Henrick Schenck zaliger scholtis van Middelaar etc. 

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 610. [regest 4428]

[-] Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zupthen 1924 - p.759/760 - Isabella Piex Jacobs

          dochter, weduwe Johan Schencks van Nidegen, werd op 18 jan. 1564 beleend, die zij na koop op 26 febr. 1558 had gekregen,

          met 4 morgen en 1 hont land gelegen in Beesd.


Uit 1e huwelijk: ???


Uit 2e huwelijk:


1.    Arnold Schenk van Nydeggen - † 1588 - was bij de huwelijk in Julich 1585 waar hij de 8 familiewapens van zijn voorouders over-

          legde incl. van hemzelf: een naar rechts springende leeuw op een zwart veld, met als helmteken een naar rechts springende

          niet gekroonde leeuw. Van zijn vader idem maar dan een naar links springende leeuw. Van zijn moeder [Pieck] een kruis met als

          helmteken een vogel [haan?]. Links onder familiewapen van zijn vader, de familie wapens Oest, Leienbroch, Tussenbroich.

          En rechts onder familiewapen van zijn moeder, de familie wapens Balveren, Giessenberch en Reimsdyck [s13e]


voetnoot:

[s13e] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.75.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Xh   Christoffel Schenk van Nydeggen

          heer van Hillenraad, werd in 1528 ermee beleend na overlijden van zijn moeder - † 1543 gesneuveld bij de belegering van Düren -

          tr. 8 aug. 1528 [44] [g] met Anna van Vlodorp - erfvoogdes van Roermond - vrouwe van Hillenraad - zij koopt op 12-7-1548 van

          richter, schepenen en ge-erfden van dingbank Asselt en Swalmen 2 bunder gemeente-heide [44] - geb. ??? - † 6-10-1572 [s12f] -

          dr. van Gerhard van Vlodorp - erfvoogd  van Roermond - en Elisabeth van Stamell

          Christoffel had blijkbaar een relatie met Gebelen Hennen [44] - geb. ??? - † ??? -


voetnoten:

[-] Register op de Leenacten van Gelre en Zutphen, Arnhem 1901, p. 108 - slot Hillenraed ende huis tot Swalmen: Arnt Schenk van Ny-

          deggen na dode Peter van Eggenrade, ontvangt de burcht tot Hellenrade, in inhoud "sijner hijlixbrieven" anno 1487. Christopher

          Schenk van Nydeggen, erve sijner moeder Ysabel van Oest, werd ermee beleend 5-5-1528. Hij vernieuwd de eed 13 april 1539.

          Zijn onmondige kinderen werden ermee beleend 11 juli 1544. Hun oom Johan Schenk van Nydeggen is hulder. Arnt Schenck

          vernieuwd de eed 1 juni 1556.

[s62] RHCL Maastricht - magazijnlijst 16.1111 huis Kessel inv. 7 - dokument tussen 5-7-1526 en 27-10-1530 - overeenkomst tussen

          gebroeders Johan en Christoffel Schenk, zonen van Arnt Schenck van Nydeggen zaliger en Ysabeel van Oest zaliger, waarin

          Johan als oudste zoon krijgt toebedeeld, de huis, heerlijkheid en pandschappen van Myddeller [Middelaar bij Mook] in gericht

          Groesbeek wat aan hun vader was verleend door hertog Arnt van Gelre, inbegrepen alle gebruiken en renten. Uitgenomen de

          st. Anthonis hof met alle toebehoren, weilanden en kempen wat in gebruik is bij Herman van Wachtendonck drost tot Kranen-

          burg en "ioffer Aleydt Schenck zyn huijsfr[ou]we". Ook uitgenomen "den alingen hoff mytt[en] heylande ind allen anden syne

          toebeho[ren] aen gen plassmoelen in dye heerlich[ei]t van Groessbeeck" en andere landerijen in heerlijkheid Middelaar "ge-

          heyten den Syllersthe beemde, mit oeck twelff hornsse guld[en] t s iaers, outter Iohan Lesiers ho[f]stat, welck voerss hoff myt

          beyden den kempen landtz ende twelff hornsse gulden ioffer Merije van Broeckhuijssen hoe[ren] levenlanck heb[ben] besitten".

          Johan zal ook betalen alle schulden van hun zaliger vader en diverse jaargetijden zoals t.b.v. drost van Straelen, nonnen binnen

          Nijmegen, hun vader Arnold zaliger en Henrick Schenck zaliger scholtis van Middelaar etc.

[-] Register op de Leenacten van Gelre en Zutphen, Arnhem 1901, p. 64 - Roermond 19 augustus 1559 - erfvoogdij van Roermond:

          "Anna van Vlodorp deur heuren soon Otto Schenck erhelt dat nyemandt hiervan beleninge sal crigen voor ende aleer sij

          daerop gehoort sij".

[s12f] RHCL Maastricht - Europaische Stammtafeln neue folge V tafel 51.

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 80, 610. [regest 312,4429,4433]

[45] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 508 [regest 3566] - hierin verklaart Anna Schenck - kloosterlinge te Roermond - dat

           Anna van Vlodorp haar schoonzuster is, wanneer zij met haar "machscheidunge" doet. [Ferber had op blz. 49 deze Anna non in

           klooster Munster te Roermond geplaatst als dochter van Christoffel Schenk van Nydeggen en Anna van Vlodrop, maar de regest

           nr. 3566 in archief kasteel Haag bewijst dat zij de schoonzuster is van Anna van Vlodrop, met daarbij als tante Felicitatis van Oost]


Uit dit huwelijk:


1.    Arnold Schenk van Nydeggen  -  volgt XIe


2.    Johann Schenk van Nydeggen - geb. 1531 - voorheen prior in Siegburg - ging ca. 1566 over tot de hervorming


3.    Otto Wilhelm Schenk van Nydeggen [m] - Duitse orde ridder - commandant te Paffendorf

 

voetnoot:

[-] Register op de Leenacten van Gelre en Zutphen, Arnhem 1901, p. 64 - Roermond 19 augustus 1559 - erfvoogdij van Roermond:

          "Anna van Vlodorp deur heuren soon Otto Schenck erhelt dat nyemandt hiervan beleninge sal crigen voor ende aleer sij daerop

          gehoort sij". 


4.    Ludger Schenk van Nydeggen - kanunnik in Utrecht - reisde 1553 naar Livland om daar de Duitse orde aan te nemen [s13i] - † in Livland


voetnoot:

[s13i] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14 - mappe 1071-1150 - p.83.


5.    Isabella Schenk van Nydeggen - geb. ??? - † ??? -

          tr. in Keulen in hof van Nassau 13 juni 1558 [44] [l] met Arnold van Blankart - ambtman van Villich - zn. van Otto Ludwig van Blankart

          en Eva Beissel van Gymnich

          hieruit: 3 kinderen


voetnoot:

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 160. [regest 838] - huwelijksvoorwaarden.


6.    Christoffel Schenk van Nydeggen  -  volgt XIf

 

Uit relatie met Gebelen een natuurlijke kind:


7.    Gertrud Schenk - geb. ??? - † ??? - tr. 27-1-1564 [44] met Jacob Kremer van Wassenberg


voetnoten:

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 610. [regest 4433] - huwelijkskontrakt.

[-] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 611. [regest 4434] - Arnt Schenk van Nydeggen geeft op 15-9-1564 aan zijn natuurlijke zuster

         Gertrud, echtgenote van Jacob Kremer van Wassenberg, als huwelijks-schat 50 rheinische. 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIa     Derich Schenk ook Schenck van Nijdeggen [s9o]

             werd 1527 beleend met huis Blijenbeek en heerlijkheid Afferden [s9o] -

             tr. met Anna van Berlaer [s52] - dr. van ???


voetnoten:

[s9o] RHCL Maastricht - Publications de la societe Historique et Archeologique dans le duche de Limbourg - tome 31 - nouvelle serie

          tome XI - 1894 Roermond - p.248.

[-] Register op de Leenacten van Gelre en Zutphen, Arnhem 1901, p. 30 - huis Blijenbeeck en heerlijkheid van Afferden: Derick

          Schenck van Nideggen werd ermee beleend 1527. Martin Schenck overste, erve Dircks voorn., erft op sijnen broder ende suster.

          Peter Schenck ende Maria Margriet Schenck, huysfrou Anthoni van Voorst, werden ermee beleend 3 juni 1605.  

[s52] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve [Kleef] - dr. Robert Scholten - p.136 -

          kwijting door Anna van Berlaer, vrouw van Diedrich Schenk van Nydeggen, zoon van Diedrich en Maria van Galen en door haar

          man die op 3 februari 1554 aan Franciscus van Loe tot Wissen, drost van Goch en Holte, vanwege aan hem verkochte huis tot

          "Dornick und Katerwick in der bauerschaft in gen Eighen im gericht von Kervenheim" die jonker Diedrich Schenk van Nydeggen,

          heer tot Walbeck, op 22 juli 1519 aan zijn natuurlijke zoon Diedrich afstand van had gedaan.


Uit dit huwelijk:


1.    Martin Schenk  -  volgt XIIa


2.    Peter Schenk  -  volgt XIIb


3.    Johann Schenk - kolonel in Spaanse dienst [s13h] - † voor 3-6-1605


voetnoot:

[s13h] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.80, 81.


4.    Maria Margaretha Schenck van Nideggen - werd 3 juni 1605 beleend met huis Bleijenbeek te Afferden en daarbij behorende

          rechten, landerijen, visserijen [s9o] - † na 3-6-1605 [s9o] -

          tr. 1e met Christoffel van Tellicht - zn. van Sander van Tellicht en ??? -

          tr. 2e met Adrian van Camphusen tot Glinthorst - † na 25-11-1591 voor 23-11-1597 - zn. van ??? -

          tr. 3e met Anthoni van Voorst - † na 3-6-1605 [s9o] - zn. van ???

          hieruit:

          1] Marta van Tellicht - zij erfde van haar vader het huis Oy - † voor 29-9-1608 - tr. Willem Spaens

          2] Fredrica van Voorst - zij erfde van haar moeder het huis Oy - tr. Ernst Dunnewoltt  

 

voetnoten:

[-] Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen 1824 - p. 440 - Christoffel van Tellicht, zoon van

         Sander van Tellicht, met Margriet Schenck van Nydeggen, werd op 28 nov. 1589 beleend met een hofstad tot Oy groot ongeveer

         10 morgen, en 1½ morgen uterweets genaamd "die Peertswey" tot Zutphense rechten. Sander had dit bij de huwelijk aan zijn zoon

         gegeven. Volgens een 1591 was Maria Margaretha SvN huisvrouw van Adrian van Camphuysen zu der Gelinthorst. Op 29-9-1608

         werd Maria Margriet Schencks van Nidegen, huysfrou Anthonis van Voorst. als ergename van haar dochter Marta met huis Oy be-

         leend. Op 9 juli 1627 werd Fredrica van Voorst als erfgename van haar moeder Maria Margreta Schencks beleend met huis Oy.

[-] http://www.janruiten.nl/klockenslagh/Roermond/Henrikske/Hendrikje.htm - in augustus 1604 verkoopt Maria Margaretha Schenck van

         Niedecken tot Gelindthorst, ook namens haar broer Peter Schenck en hun neef Berendt Schenck hun aandeel in het huis De Witte

         Leeuw op de hoek van de Swalmerstraat en de Hoge Hegstraat te Roermond aan Henrickske van der Velde weduwe van 1e Nico-

         laes Camps en 2e van Dederich Schenck van Nydeggen.   

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIb     Diedrich ook Dirk Schenk tot Hoest

             geb. ??? - † 1607 [s50] - tot Hoest behoorde alleen nog een hof "ter Nierssen" [s50] - 

             tr. met Agnes van Bergen of Berchem bij Doetinchem [s50] - erfvrouw van Hoest bij Heeze - † Boxmeer 24 aug. 1616 - dr. van ???


voetnoot:

[s50] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve [Kleef] - dr. Robert Scholten - p.141.

 

Uit dit huwelijk:


1.    Henrica Schenk - erfdochter - † na 4-1-1618 -

          zij tr. 1e met Bartholomeus Petri uit Schweinfurth - schout/scholtis van Boxmeer [s50] - † Boxmeer 6 sept. 1611 - hij was weduwnaar van

          Johanna Schenk - dr. van Bernard Schenk en Mechteld van Wylich -

          zij tr. 2e na 6-9-1611 met Abraham van Dael - † Boxmeer 3 juni 1636  

          uit 1e huwelijk:

          1] Michael - gesneuveld in de oorlog [s50]

          2] Diedrich - heer van Hoest - tr. met Maria Nilen van Beugen [s50]

          uit 2e huwelijk:

          3] Agnes van Daal - ged. Boxmeer 25 okt. 1614 [doopgetuigen: dominus mr. Everhardus Vallanus pastoor in Venrai en Maria van Dael

                Venradiensis]

          4] Gerard van Dael tot Hoest - ged. ??? - † 1680 - tr. met Anna van Heerdt - dr. van Arnold van Heerdt en Anna Geertruit van Moerbeek

                tot Steveninck  

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIc     Bernhard Schenk ook Schynck van Nideggen

            geb. ??? - † 1618 [s50] - kocht een hof in Sambeek [s50] en in 1601 een weiland te Sambeek groot 2 morgen naast de Schencken

            Velouw [s60] - 

            tr. voor 15-1-1601 [s60] met Mechtildis van Wylich bij Uedem [s50] - dr. van ???


voetnoten:

[s50] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve [Kleef] - dr. Robert Scholten - p.141.

[s60] BHIC schepenprotocol Sambeek - toegang 7040 inventaris 331 p. 48 - Sambeek op 15 jan. 1601 transporteren Peter Moor en Lysbeth,

          echtelieden, aan Bernt Schynck van Nideggen en juffer Mechtelt van Wylaeck, echtelieden, een kamp weiland, groot 2 morgen en ge-

          legen naast de Schencken Velouw.

[-] http://www.janruiten.nl/klockenslagh/Roermond/Henrikske/Hendrikje.htm - in augustus 1604 verkoopt Maria Margaretha Schenck van Nie-

          decken tot Gelindthorst, ook namens haar broer Peter Schenck en hun neef Berendt Schenck hun aandeel in het huis De Witte Leeuw

          op de hoek van de Swalmerstraat en de Hoge Hegstraat te Roermond aan Henrickske van der Velde weduwe van 1e Nicolaes Camps

          en 2e van Dederich Schenck van Nydeggen. 

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Johanna Schenk - tr. met Bartholomeus Petri [s50] - hij tr. 2e met Henrica Schenk -

          hieruit:

          1] Konrad - vicarius in Weeze [s50] - leeft 1623

          2] Wilhelm - tr. met juffer Bocholt dr. van Lobberich [s50] 

 

2.    Heinrich Schenk - vicarius in Weeze [s50] - leeft 1623

 

[-] BHIC toegang 7040 inv. 331 Sambeek schepenprotocol p. 68 - 21 okt. 1607 - Hendrick Schenck van Nideggen heeft als gevolmach-

          tigde van Roeloff Roelofsz van Nimmegen kommerslag gedaan op de goederen van Henrick Joriens, wonende te st. Anthonis, als

          momber voor zijn vrouw voor een bedrag van 25 gulden. 

[-] BHIC toegang 7040 inv. 331 Sambeek schepenprotocol p. 135-136 - 27 maart 1623 - jonker Hendrick Schinck van Nydeggen draagt

          op aan zijn neef Coenraet Petri, 1] een huis, hof, schuur, schop, brouwhuis, boomgaard en land groot 3 morgen gelegen naast de

          gemene straat en de Weem, gedeeltelijk tiendvrij en gekomen van de Hacken 2] de gerechte helft van een weerd groot 5 morgen

          gelegen naast de Mase 3] de helft van Peter Moren of Borchskempkens groot 2½ morgen genaamd de Velouw en gelegen naast

          Boumans kempken 4] de helft van 2 kempkens genaamd Boumans kempkens groot 3 morgen gekomen van Thomas Willems

          gelegen naast de Velouw en het Berchskempken 5] de helft van Pollenbeecks kempken groot 2½ morgen en gelegen naast de

          gemene beek 6] de helft van het Schairbroickse groot 3½ vierdel gelegen naast de Ermenkamp etc.      

 

3.    Johann Schenk - vicarius [s50]

 

voetnoot:

[s50] Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis Asperden im Kreise Kleve [Kleef] - dr. Robert Scholten - p.141.  


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XId     Otto Schenk van Nydeggen [29]

             heer van Vorst en Horst - werd 1572 na dood van zijn schoonvader beleend met Hilden en Haan [ook "Herl" dat ligt in Merheim

             kruis Mulheim] door aartsbisschop van Keulen -  † kasteel Horst 1600 -

             tr. 1e 1555 [27] met Agnes Quad van Wickrath - erfgename van Vorst, Horst en van het erfschenken ambt [s65] - dr. van

             Wilhem Quade zu Vorst und Venau [s65] - erfschenker van hertogdom Berg - en Elisabeth van Plettenberg -

             tr. 2e met Anna van Plettenberg [s65] - dr. van Bertram van Plettenberg - heer van Hilden en Haan [ook "Herl" dat ligt in Mer-

             heim kruis Mulheim] - en Anna van Nesselrode


voetnoten:

[27] GA Roermond - 04. Regesten nr. 2567-3828 - nr. 3668A - Huwelijks voorwaarden 23 januari 1555 tussen Otto Schenk te Walbeck

          en Agnes Quade, dochter van de erfschenker Willem Quade en wijlen Elisabeth van Plettenberg. [Schaesberg - Tannheim nr. 244]

[29] Hauptstaatsarchiv Dusseldorf HSA - bestand AA002 - Reichskammergericht teil III: E-G - aktenzeichen G29/58 - bewezen dat Otto

          de zoon is uit de 2e huwelijk met Anna/Angela von Vittinghoff genamt Schell.

[s65] Historicum.net - geschichte herren Stael von Holstein p. 180, 200.


Uit 1e huwelijk:


1.    Heinrich Schenk van Nydeggen - † 1588 verdronken in de Roer


2.    Otto Schenk van Nydeggen - † 1587 in Frankrijk


3.    Agnes Schenk van Nydeggen - erfgename van Horst -

          tr. ws. Grevenbroich met Werner von Galen zu Muchhausen und zum Vorst - zn. van Adam von Galen en Katharina von Anstel

          zu Munchhausen 

          hieruit:

          1] Elisabeth van Galen - tr. met Wilhelm Diederich van den Reven tot Vorst en Lohmar kaiserlichen obristen [s33]

          2] Agnes von Galen - tr. Everard von Bottlenberg genaamd Kessel [s65]


voetnoten:

[s33] www.dilibri.de - Nachrichten uber Adelige Familien und Gunter von Joseph Strange - erstes heft - Coblenz 1879 - p.78.

[s65] Historicum.net - geschichte herren Stael von Holstein p. 200.


4.    Anna Schenk van Nydeggen - erfgename van leengoed "Herl" [s65] -

          tr. 1592 met Robert II Stael van Holstein zu Heisingen - werd in 1601 na overlijden van zijn schoonvader beleend met leengoed

          "Herl" [s65] - † 1638 - zn. van Heinrich Stael von Holstein zu Heisingen en Ludgard von Aschenbrock [s65]  

          hieruit:

          1] Otto Heinrich Stael von Holstein zu Heisingen - werd in 1639 beleend met "Herl" [s65] - † 1678 - tr. 1651 met Anna Margaretha

               von Landsberg - dr. van Rutger von Lansberg en Wilhelmina von Botlenberg genaamd Kessel [s65] 

          2] Robert III Stael von Heilstein zu Angen Endt

          3] Engel ook Angel Stael [s65] - tr. Johan Ingenhof [s65] - commandant 1646 te Heinsberg [s65] 

          4] Anna Stael [s65] - tr. Rutger von und zu Landsberg [s65] - heer zu Hausmannshaus [s65] - keizerlijke kolonel in 1646 [s65] -

               zij hadden geen kinderen [s65]  

          5] Margaretha Stael [s65]

 

voetnoten:

[s65] Historicum.net - geschichte herren Stael von Holstein p. 26, 200, 201.

[s65] Ibidem - p. 198 - Robrecht Stahl von Holstein zu Heisingen unt Anna gebohrne Schenck von Nideggen lenen 1 mei 1619 500

          daalders van Peter Teschenmachter in der Mircken en zijn vrouw Bieltgen in kerspel Elberfeld, met onderpand hun hof Homberg

          in kerspel Niederweniger. 


5.    Angela ook Engel Schenk van Nydeggen - † 1639


6.    Elisabeth Schenk van Nydeggen - zij en haar man worden 1611-1617 genoemd in Dusseldorf aangaande obligaties op huis Leuch-

          tenberg in hertogdom Berg - testament Keulen 27 sept. 1641 [s13e] - waarin zij tot universeel erfgenaam benoemd Otto Wilhelm

          Schenck van Nideggen tot Horst -

          tr. 1e voor 1612 met Johann ook Hans Friedrich van Calkum genaamd Lohausen ook Leuchtmar - koor Brandenburg raad- en

          hofmeester - zn. van ???

          zij tr. 2e met Lontzen genant Roben zu Lyssen ook zu Seinsfeld - zn. van ???

          hieruit: ???


voetnoot:

[s13e] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.75.


Uit 2e huwelijk:


7.    Johann Heinrich Schenk van Nydeggen  -  volgt XIIc


8.    Roland Schenk van Nydeggen  -  volgt XIId


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIe    Arnolt Schenk van Nydeggen

            heer van Hillenraad te Swalmen en Asselt [45] enz. - † na 18-10-1563 [44] -

            tr. 23 jan. 1556 [44] [k] met Maria Huyn van Amstenrade - vrouwe van Hillenraad [44] - geb. ??? - † na 8-10-1589 [44] - dr. van

            Arnolt Huyn [44] en Henrica van Maschereel [44]


voetnoten:

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 136. [regest 703] - waarbij de echtelieden Arnt Schenk van Nydeggen en Maria van Am-

          stenrath verkopen aan Tilman Beer van Laer een erfrente van 54 gulden uit enige grasvelden te Buggenum.

[-] Register op de Leenacten van Gelre en Zutphen, Arnhem 1901, p. 108 - slot Hillenraed ende huis tot Swalmen: Arnt Schenk van

          Nydeggen na dode Peter van Eggenrade, ontvangt de burcht tot Hellenrade, in inhoud "sijner hijlixbrieven" anno 1487. Christo-

          pher Schenk van Nydeggen, erve sijner moeder Ysabel van Oest, werd ermee beleend 5-5-1528. Hij vernieuwd de eed 13 april

          1539. Zijn onmondige kinderen werden ermee beleend 11 juli 1544. Hun oom Johan Schenk van Nydeggen is hulder. Arnt

          Schenck vernieuwd de eed 1 juni 1556.

[45] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 508 [regest 3566] - "Arndten Schenck herre zu Helraidt Schwalmen unnd Asselt unnd

          Maria van Anstelraidt" ontvangen op 9-8-1559 van "Anna Schenck van Nijdecken" [zijn tante] kloosterlinge in Munster te Roer-

          mond, een vierde deel in "Nerenhoves" en alle gerechtigheden gelegen in "Nuisser Borbach" [Neuss D].

[-] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 509. [regest 3574] - Sweder van den Boetzeler verkoopt op 8-10-1589 aan Maria van

          Amstenrade vrouwe van Hillenraedt vierde deel van Nieuwenhof te Swalmen.

[-] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 611. [regest 4435] - huwelijks kontrakt.


Uit dit huwelijk:


1.    Christoffel Schenk van Nydeggen  -  volgt XIIe


2.    Gerhard Schenk van Nydeggen - geb. 8 febr. 1563 - neemt op 3-3-1590 afstand van alle erfgoederen, ten gunste van zijn broer

         Christoffel Schenk van Nydeggen [44] - domheer in de kathedraal van Luik [B] 1615 [44] - † na 6-7-1634 [44]


voetnoot:

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 611,695. [regest 4440,4441,5187]


3.    Gertrud Schenk van Nydeggen - domvrouwe in Münsterbilsen [B] - † 14 dec. 1623


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIf   Christoffel Schenck van Nydeggen

          geb. ??? - † voor 26-2-1592 [s19] -

          tr. 1577 [s13f] met Gertrud von Beringen - geb. ??? - † na 26-11-1592 [44] - dr. van Dirk van Beringen - burgemeester van

          Venlo - en Beatrix van Mens -

          zij tr. 2e. voor 14-11-1592 [44] met Johan van Blittersdorp -

          zij tr. 3e voor 25-5-1607 met Arnold van Straelen?


voetnoten:

[s13f] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.76.

[-] Nijmegen archief - 469 Nijmeegse broederschappen 1330-1965 - inv. 1115 - Christoffel Schinck van Nijdeggen en Gertruidt van

           Beringen zijn vrouw verkopen een erfjaar rente van 6 keiz. carolus guldens, uit een stuk land in Puifflick, in Maess en Waill,

           tussen den meerdyck en de straat, en hun andere goederen, aan de heilige geest-huis. 

[s19] GA Venlo - overige verzamelingen OV2 nr. 95 [van Beringen] inv. nr. 1 - waarin op 26 febr. 1592 voor hof van Gelder te Roer-

           mond - "Gertruijt van Beringen, weduwe wijlen Christoffer Schenck, clagersse ter eener" - "op ende tegens Reijner van Gelder

           here tot Aerssen gedaagde ter andere sijden" - "int gebruijck van haeren hoff ende goet tot Lom onder de herlicheyte

           Aerssen gelegen" werd gesteld.

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 226. [regest 1264] waarbij op 14 nov. 1592 jonker Johan van Blittersdorp en Gertrud

           van Beringen weduwe van Christoffel Schenk van Nydeggen verkopen aan jonker Christoffel Schenk van Nydeggen heer van

           Hillenraed 2 hoven en een molen in kerspel Druten. [hierin werd genoemd dat Christoffel [zoon van zijn broer Arnolt] erfge-

           naam was, dus bewijs dat hij geen kinderen had of dat ze jong waren overleden]

[-] RHCL Maastricht -  toegang 01.004 hof van Gelder - inv. nr. 1053 folio 97 - 98: akte 5 nov. 1598 van belening voor Robert van

           Dursdael voor hem zelf alsmede zijn broer Arent en hun zus Adriana van Dursdael met de hof Dekenshorst gelegen onder

           Helden en Maasbree, na overlijden van Geertruid van Beringen.


Uit deze huwelijken:  geen kinderen.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIa    Martin ook Maarten Schenck

            krijgs-overste [9] - opperbevelhebber van Venlo 1586 [s41] - erft van zijn vader de huis Blijenbeek te Afferden met daarbij be-

            horende rechten, landerijen, visserijen [s9o] - bezat een huis in Goch [s13h] - geb. Goch 1540 [43] - † Nijmegen 10 aug. 1589

            [verdronken in de Waal] -

            tr. met Maria van Gelre - geb. ??? - begr. in kerk van Goch - dr. van Dirk van Gelre tot Arcen en Frederica van Rechteren

            tot Vorst en Keppel

            zij tr. 2e [nh] Tiel 18 nov. 1600 [s75] [getuige: Henricus Debbitius vdm] - eerder ondertrouw in Doesburg - met Wouter van

            Tellicht - zn. van wijlen Alexander van Tellicht [drost van Ulft] en Elisabeth van Munster


voetnoten:

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 108,109. [regest 496 e.v.] waarbij in 1577 Martin Schenck huis Bleyenbeek veroverd

          en plunderd en de eigenaar van dat huis Caspar van der Lippe genaamd Hoen in 1578 om bescherming vraagt tegen Martin

          Schenck en restitutie van Bleyenbeek. In 1579 neemt Martin wederom bezit van huis Bleyenbeek en benoemt rentmeester

          Henrich van Haeselberch. Hieruit later proces inzake eigendom huis Bleyenbeek tegen Schenk door Gertrudis van Bylant

          weduwe Caspar van der Lippe.

[-] Register op de Leenacten van Gelre en Zutphen, Arnhem 1901, p. 30 - huis Blijenbeeck en heerlijkheid van Afferden: Derick

          Schenck van Nideggen werd ermee beleend 1527. Martin Schenck overste, erve Dircks voorn., erft op sijnen broder ende

          suster. Peter Schenck ende Maria Margriet Schenck, huysfrou Anthoni van Voorst, werden ermee beleend 3 juni 1605.  

[-] Nijmegen archief - oud archief inv. 596 fol. 27 - op 20 maart 1585 verklaart Martten Schenck van Nideggen, heer to Blyenbeeck

          en Afferden, uit 's konings naam, de burgers en ingezetenen der stad Nijmegen onder zijn veiligheid te hebben genomen. 

[s41] RHCL Maastricht - De Maasgouw 1886 - p.5 - in 1585/1586 had hertog van Parma geheel Vlaanderen en Brabant veroverd,

          en trok op naar Gelderland, had vesting Grave bestormd en helemaal tot aan Blerick zich verschanst. Om te verhinderen

          dat Venlo aan Grave versterking zou zenden, ging Karel graaf van Mansveld op 18 januari 1586 met 10 vaandels van Wans-

          sum naar Lottum, vandaar uit zond hij hopman Peter Corvera met 100-200 Spaanse troepen van regiment van Mondragon

          om klooster Beterweerd op andere kant van de Maas te bezetten. Op 20 januari 1586 ging Maarten Schenck van Nydeggen,

          destijds opperbevelhebber van Venlo met 600 voetvolk en 300 rijders naar dat klooster om het terug te nemen.

          Eiste overgave van Corvera die dat weigerde, daarop stormde Maarten het klooster maar werd tot 3 keer toe teruggeslagen.

          Daarop zette Maarten het klooster aan 4 hoeken in brand. Daarop kwamen de Spanjaarden uit het klooster in slagorde, en

          vochten tot de laatste man. Corvera getroffen door 3 kogels en doorboord door een spies werd met 6 andere zwaar gewonde

          Spanjaarden als teken van overwinning naar Venlo gebracht. Aan kant van Schenck sneuvelde 250 man.

[9] Ontleend van www.weinsberg.uni-bonn.de - op 7 januari 1587 had Peter Schenk von Nideck, de broer van "heubtman" Mertin

          Schenken, de hertogen van Gulik enz. openlijk tot vijand verklaard en geschreven dat zij 20.000 daalder en 200 malder

          vruchten moeten verschaffen, anders zullen ze hem bezoeken met vuur en zwaard" - daarop hadden de broers op 23 januari

          1587 het slot en stad van Gulik ingenomen.

[s13h] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.80, 81.

[43] Boek Well en wee 1980 - Th.W.J. Driessen - p.102.

[s75] RAR Tiel - inv. 1447 - hervormde trouwboek Tiel 1582-1612.


Uit dit huwelijk:


1.    Frederica Schenck - † jong [begraven bij haar moeder in kerk van Goch]


2.    Jan Schenck - het boek "Kastelen in Limburg" blz. 152 stelt dat Jan Schenck zoon zou zijn van krijgsheer Martin - Jan zou uit

          Afferden zijn gekomen en zich hebben gevestigd in Sevenum in 1e helft van 80-jarige oorlog [1568-1648] en mogelijk de

          stichter van huis Schenkenburg te Sevenum zijn geweest [zonder enig bron - graag bewijzen van die beweringen?!]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIb    Peter Schenck

             erft van zijn broer Martin, huis Blijenbeek te Afferden met daarbij behorende rechten, landerijen, visserijen [s9o] - †  leeft

             1587 [9]  na 3-7-1629 [44]  -

             tr. met NN van Scherpenzeel - dr. van Johan van Scherpenzeel en Gerberich van Bentick [s13h]


voetnoten:

[9] Ontleend van www.weinsberg.uni-bonn.de - op 7 januari 1587 had Peter Schenk von Nideck, de broer van "heubtman" Mertin

          Schenken, de hertogen van Gulik enz. openlijk tot vijand verklaard en geschreven dat zij 20.000 daalder en 200 malder

          vruchten moeten verschaffen, anders zullen ze hem bezoeken met vuur en zwaard" - daarop hadden de broers op 23 januari

          1587 het slot en stad van Gulik ingenomen.

[s13h] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.80, 81.

[-] http://www.janruiten.nl/klockenslagh/Roermond/Henrikske/Hendrikje.htm - in augustus 1604 verkoopt Maria Margaretha Schenck

          van Niedecken tot Gelindthorst, ook namens haar broer Peter Schenck en hun neef Berendt Schenck hun aandeel in het huis

          De Witte Leeuw op de hoek van de Swalmerstraat en de Hoge Hegstraat te Roermond aan Henrickske van der Velde weduwe

          van 1e Nicolaes Camps en 2e van Dederich Schenck van Nydeggen. 

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 114. [regest 542] - waarbij op 3-7-1629 Peter Schenk van Nydeggen aan Gossen

          Lamberts verkoopt de grote Schenkenweide te Afferden, Gossen verkoopt die later op 8-10-1629 aan vrouwe van Bleyenbeek.


Uit dit huwelijk:  ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIc    Johann Heinrich Schenck van Nydeggen

            heer van Horst - erfschenker van hertogdom Berg - werd 1615 beleend met Hilden en Haan -

            tr. met Wilhelma Quadt van Wickrath - † 7-3-1648 - dr. van Wilhelm Quadt tot Grootbullesheim en Barbara [Anna] van Flodorp


Uit dit huwelijk:


1.    Anna Maria Schenk van Nydeggen - ongehuwd en noemt zich 1682 zu Horst


2.    Sofia Judith Schenk van Nydeggen - leeft 1682 -

          tr. met Wilhelm Salentin van Ketzgen zu Geretzhoven

          hieruit: ???


3.    Otto Wilhelm Schenck van Nydeggen tot Horst - geb. ca. 1636 - † 3-2-1679 [ongehuwd] - werd 1638 met Hilden en Hahn beleend


4.    Gudula Catharina Schenck van Nydeggen - leeft 1641 -

          tr. met NN van Schonbeck tot Tuschenbroech - zn. van ???

          hieruit: ???


5.    Catharina Barbara Schenck van Nydeggen - † 18-4-1684


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIId     Roland Schenck van Nydeggen

             geb. ??? - werd in testament van zijn vader onterft, vanwege zijn ongelijkwaardige huwelijk, waarna hij een proces begon, won

             en 6000 thaler kreeg - † 20-2-1634 -

             tr. 1e met Eva van Heyer - dr. van Ruprecht van Heyer - die met Heyer bij Nurburg in de Eiffel werd beleend - en NN [s13g]

             tr. 2e met Agnes Regina van Eltz - dr. van Johann Reinhard van Eltz en Anna van Eltz tot Uttingen


voetnoot:

[s13g] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.79.


Uit 1e huwelijk:


1.    Anna Maria Schenk van Nydeggen


2.    Hans Heinrich Schenk van Nideggen  -  volgt XIIIa


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIe    Christoffel Schenck van Nydeggen

            heer van Hillenraad, Swalmen, Asselt, Blijenbeck, Afferden, Grubbenvorst, Betgenhausen etc. - koopt op 14-11-1592 2 hoven

            en een molen in kerspel Druten [44] - koopt op 6-12-1601 met zijn vrouw akkerland aan Hageldoorn onder Asselt [44] - koopt

            op 21-3-1603 van Sweder van den Boetzeler de windmolen gelegen tussen Horn en Haelen [44] - ontving op 27-8-1614 van

            Reiner van Hillen tot Helden, dingbank Asselt ⅓ deel van de visserij op de Maas bij Asselt [44] - kocht op 5-11-1618 van Agnes

            van den Bylandt gravin tot Niel, vrijvrouwe tot Reede, Corswaren en Brempt, echtgenote van Jacob van Corswaren graaf tot

            Niel, het adellijk huis Brempt [onder Montfort] voor 21000 rijksdaalders [44] - werd op 13-1-1622 door Henrik Vermoelen, prior

            van Gaesdonck, beleend met hof Vogelshegge bij Afferden [44] - geb. 1561 - † Afferden 9 mrt. 1624 -

            tr. huis Horn 4 mrt. 1590 [44] met Adelheid van der Lippe genaamd Hoen - erfdochter van Blijenbeek enz. - † Afferden 22 dec.

            1642 [s7c] - dr. van Caspar van der Lippe genaamd Hoen - heer van Blijenbeck, Afferden, Gribbenvorst, Betgenhausen en

            pandheer van graafschap Horn - en Gertrud van Bylant


voetnoten:

[s7c] LGOG "Publications" - Grafstenen deel I - p.10.

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 52,77,80, 129,391,664. [regest 56,293,313,660,2568,4938]

[-] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 611 [regest 4436,4439] - huwelijks kontrakt en testament.

[-] RHCL Maastricht -  toegang 01.004 hof van Gelder - inv. nr. 1052 folio 108 - 109: akte 18 jan. 1591 van belasting door Christoffel

          Schenck van Nydeggen, heer van Hillenraad, namens Jaspar van der Lippe genaamd Hoen, heer van Blijenbeek, om te mogen

          belasten de halve tol te Venlo en huis en halve heerlijkheid Grubbenvorst met 2000 gulden.

[-] RHCL Maastricht -  toegang 01.004 hof van Gelder - inv. nr. 1052 folio 109 - 109 verso: memorie 1 febr. 1591 van eeds vernieu-

          wing door Christoffel Schenck van Nydeggen vanwege het huis Hillenraad te Swalmen. 

[-] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 226. [regest 1264] waarbij op 14 nov. 1592 jonker Johan van Blittersdorp en Gertrud

          van Beringen weduwe van Christoffel Schenk van Nydeggen verkopen aan jonker Christoffel Schenk van Nydeggen heer van

          Hillenraed 2 hoven en een molen in kerspel Druten.

[-] RHCL Maastricht - inventaris archief Hof van Gelder te Roermond 1580-1794 door Venner vervolgens toegang 01.004 inv. 1056 -

          30 jan. 1621 folio 27-27 verso. akte van belening voor Christoffel Schenck van Nydeggen namens zijn echtgenote Aleid van

          der Lippe genaamd Hoen, als oudste leenopvolgster en zus van Roelman van der Lippe genaamd Hoen met 1/3 deel van de

          heerlijkheid Afferden.

[-] RHCL Maastricht - inventaris archief Hof van Gelder te Roermond 1580-1794 door Venner vervolgens toegang 01.004 inv. 1056 -

          4 nov. 1621 folio 44 verso 45. akte van belening voor Christoffel Schenck van Nydeggen namens zijn echtgenote Aleid van

          der Lippe genaamd Hoen en namens Barbara, Margaretha en Anna van der Lippe genaamd Hoen, zijn schoonzusters, met

          de hofstadt en huis Gribben, de halve heerlijkheid Gribbenvorst, de molen en de halve tol tot Venlo, na overlijden van hun

          broer Roelman van der Lippe genaamd Hoen.

[-] RHCL Maastricht - inventaris archief Hof van Gelder te Roermond 1580-1794 door Venner vervolgens toegang 01.004 inv. 1057 -

          4 dec. 1624 folio 65 verso - 66 verso. akte van belening voor Gerard Wustinck namens Margaretha van der Lip genaamd Lip,

          met de hofstad en huis Gribben, de halve heerlijkheid Grubbenvorst en de halve tol tot Venlo, na overlijden van Christoffel

          Schenck van Nydeggen, heer tot Hillenraedt.

[-] RHCL Maastricht - inventaris archief Hof van Gelder te Roermond 1580-1794 door Venner vervolgens toegang 01.004 inv. 1057 -

          16 apr. 1625 folio 76 verso - 77. akte van belening door Derick Schenck van Nydeggen als momboir voor zijn moeder Aleid

          van der Lip genaamd Hoen met 1/3 deel van de heerlijkheid Afferden, na overlijden van zijn vader Christoffel Schenck van

          Nydeggen.

[-] RHCL Maastricht - inventaris archief Hof van Gelder te Roermond 1580-1794 door Venner vervolgens toegang 01.004 inv. 1057 -

          16 apr. 1625 folio 77 verso - 78. akte van vruchtgebruik voor Aleid van der Lip genaamd Hoen, weduwe van Christoffel

          Schenck van Nydeggen vanwege het goed het huis Hillenraedt te Swalmen, zoals dat beschreven stond in hun huwelijks

          voorwaarden. 

[-] oud archief Roermond - inv. nr. 794 - Asselt 1633-1637 - dossier over proces voor hof van Gelre te Arnhem tegen Diderick

          Schenck, heer te Hillenraad, voor zijn moeder Aleyda van der Lippe genaamd Hoen, betreffende vrijstelling op de Oesterse

          of Asseltse tol voor burgers van Roermond.  


Uit dit huwelijk:


1.    Arnold Diederich Schenck van Nydeggen  -  volgt XIIIb


2.    Otto Wilhelm Schenck van Nydeggen  -  volgt XIIIc


3.    Dederich Schenck van Nydeggen  -  volgt XIIId


4.    Heinrich Schenck van Nydeggen - trad in de Duitse orde - deed op 4 mei 1632 zijn professie - commandeur [44] van Grontren en

         Bernsheim - rond 1648 werd door hem in Druten [vlakbij het Gelderse Afferden] "een adellick huys getimmert" dit huis is ook wel

         bekend als "het huis te Druten" of "kasteel van Druten" of "het Schenkengoed" [s59] [na zijn overlijden ging het naar zijn neef

         Christoffel, zoon van zijn broer Arnold, die het verkocht aan Johan van der Molen, heer van Overasselt -  kocht op 13-6-1651

         van jonker Gilles van Haeften het adellijk goed te St. Odilienberg, genaamd Overloo of Overen [later ging Overloo naar zijn

         nicht Anna Maria] -  † 8 dec. 1664


voetnoten:

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 515. [regest 3647] - Heinrich Schenk van Nydeggen, Duitse ridder orde, commandeur

          van Gruytraedt en Vucht - verkoopt op 24-5-1652 aan Jacob Goris, burgemeester van Nijmegen en zijn vrouw Suzanne Blanche,

          de Hoenerhof te Niftrik voor 2750 rkdls.

[s59] Rijksarchief Arnhem - ORA Maas en Waal - verpondingscohier 1650 en dossier 55.


5.    Anna Barbara Schenck van Nydeggen - vrouwe van Eckern [44] - maakt op 11 dec. 1664 haar testament op huis Hillenraed te

          Swalmen [s66] - † Swalmen 22 jan. 1665 ["deposita est Anna Barbara Schenck de Nijdecken vidua de Bolswing & domina de Eckeren"] -

          tr. 1e ca. 1630 [44] met Ernst Goswin van Bodelschwingh [44] - staatse ritmeester - heer van Ickeren en Loburg - † 1640 - zn. van Jobst

          Wilhelmus van Bodelschwingh en Jobsten van Hatzfeld [44] -

          zij tr. 2e met van Eckeren

          uit 1e huwelijk:

          1] Otto de Bolswing

          2] Maria de Bolswing

          3] Clara de Bolswing 


voetnoten:

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 162,613. [regest 848,849,4460]

[s66] RHCL Maastricht – inv. 16.920 fam archief Bolswijn: kopie document d.d. 11 december 1664 op huis Hillenraedt waarin Anna

          Barbara Schenck van Nijdecken, weduwe van wijlen Ernst Goswijn van Bolswijn heer van Eckeren - ziek van lichaam, haar tes-

          tament opmaakt met de volgende wensen:

          - begraven wenst te worden in kerk van Swalmen in graf van haar ouders.

          - tot erfgenaam benoemt zij haar neef Christoffel Schenck van Nijdecken, heer van Hillenraedt Swalmen en Asselt, die zal ont-

          vangen aantal leningen.

          Ze noemt vroege overlijden van Christoffel, de zoontje van haar broer Dederich Schenck van Nijdecken, heer tot Blijenbeek,

          Afferden en Gribbenvorst [overl. 1663] en overlijden van haar broer Heinrich Schenck van Nijdecken Duitse orde ridder en

          commandeur tot Bernzeym [overl 8 dec. 1664] waarvan ze verklaart dat ze daar ook goederen en bedragen van ontvangt

          maar bij dato deze dat nog niet weet.

          Zij legateert aan haar zuster Maria Clara Schenck van Nijdecken vrijvrouwe van Heuvelich een 3-tal leningen. 

          Legateert aan haar nicht Gertruijt Schenck van Nijdecken weduwe van de heer overste wachtmeester zaliger Claude de Culz

          heere van Magni een "bouwhoft soo ick hebben liggen onder 't kerspel Capellen int nederen ampt van Gelderlandt". 

          Legateert aan haar nicht Anna Maria Schenck van Nijdecken vrouw van erfvoogd van Roermond een geldbedrag. 

          Legateert aan haar nicht Margriet Schenck van Nijdecken vrouw van Johan Daniel van Geloos heere tot Loers en Empt een

          geldbedrag en deel van de lening op overkwartier van Gelderland. 

          Legateert aan haar broer Otto Wilhelm Schenck van Nijdecken tot Wetthen een klein geldbedrag. 

          Legateert aan haar nichten Maria [sic: Anna] Schenck van Nijdecken en Alith de Culz van Magni beide stift zusters in Nieuwe

          Clooster [te Grevendael] de renten die uitstaan op heerlijkheid Afferden hun levenlang.

          Legateert aan de armen van Swalmen 200 pattacons.

          Legateert pensioenen aan de Minnebroeders en de Clarissen te Roermond.

          Tot executeurs van haar testament wordt benoemd de advocaten Arnoldt van den Berg en Bloemarts tegen een salaris

 

6.    Maria Clara Schenck van Nydeggen [44] - vrijvrouwe van Heuvelich 1664 [s66] - † Afferden 6 sept. 1679 [s7c]

          tr. met Ferdinand baron van der Hovelich - heer van Lavenberg en Bettelhoven - zn. van ???

          hieruit: ???


voetnoten:

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 613. [regest 4462] - testament.

[s66] RHCL Maastricht – inv. 16.920 fam archief Bolswijn.


7.    Johann Christoffel Schenck van Nydeggen - geestelijke te St. Gertrud in Lowen


8.    Caspar Schenck van Nydeggen - † jong


9.    Gerhard Schenck van Nydeggen - † jong


10.   Caspar Schenck van Nydeggen - † 1631 gesneuveld bij de slag van Leipzig


11.   Gertrudis Schenck van Nydeggen - stiftsdame in Munsterbilzen - † 1623


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIa     Hans Heinrich Schenk van Nideggen

              werd 1635 met Heyer beleend [s13g] - eerst in Keizerlijke, later Spaanse dienst - † 1690 of 1691 -

              tr. 1e ca. 1641 met Anna Margaretha van Enschringen -

              tr. 2e ca. 1664 met Anna Gertrud Laudolf van Bitburg - † sept. 1693


voetnoot:

[s13g] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.79.


Uit 1e huwelijk:


1.    Friedrich Anton Schenk van Nideggen  -  volgt XIVa

 

2.    Felix Theodor Schenck van Nydeggen  -  volgt XIVb


Uit 2e huwelijk:


3.    Johann Wilhelm Ludwig Schenk van Nideggen  -  volgt XIVc


4.    Johann Philipp Dietrich Schenk van Nideggen - geestelijke 1693 in Springersbach

 

5.    Anna Catharina Schecnk von Nidecken - ged. Echternach [Luxemburg] 12 juni 1665 [vader: Joannes Henricus Schenck von Nidecken,

           moeder Anna Gertrud Laudolff, doopgetuigen: Franciscus Wilhelmus von Willosneren en Anna Catharina ten Beitzwadt]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIb     Arnold Diederich Schenck van Nydeggen

             heer van Hillenraad, Swalmen, Asselt, Blijenbeck, Afferden, Gribbenvorst, Betgenhausen, enz. - geb. 1591 - † 1653 -

             tr. Luik 20 juni 1620 [44] met Maria d'Oijenbrugge van Duras - dr. van Wilhelm bannerheer van Meldert, van lande en kasteel Roest,

             heer van Bombroek, Broelinghen, etc. en Anna van Corswaren


voetnoot:

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 611. [regest 4443] - huwelijks kontrakt.


Uit dit huwelijk:


1.    Christoffel Schenck van Nydeggen  -  volgt XIVd


2.    Gertrudis Schenck van Nydeggen - geb. ca. 1623 - † Swalmen 17 juli 1679 ["sepulta est 17 iulij domina Gertrudis de Mannij soror generosi

         domini baronis Schenck de Hellenraede"] - tr. 1641 [44] met Claude de Culz heer van Magny [s66] - overste wachtmeester [s66] - † voor

         11-12-1664 [s66] - zn. van Marc de Culz du Magny en Guillemette de Champagne

         hieruit:

         1] Heinrich de Culz du Magny - geb. 1642 - overste wachtmeester van een regiment Cavallerie -

              tr. 1677 Philippine Carola Therese Daneels d'Attenrede

         2] Aleidis ook Alith [s66] Barbara de Culz de Maigni ook als "Aldegonda" - ged. Swalmen 1643 [get. Christophorus Schenck en Anna Maria

              de Schenck namens Barbara] - stift zuster 1664 in nieuwe klooster te Grevendael [bij Goch] [s66]

         3] Christophorus Caspar de Culz de Maigni - ged. Swalmen okt. 1644 [get. Otto Wilhelmus Schenck en Margareta Scenk namens Margareta

              Hoen vrouwe in Grubbenvorst]

         4] Ernestus de Culz de Maigni - ged. Swalmen nov. 1646 [get. Casparus Schenck namens Leonis de Bellennuffer en vrouwe de Eckeren]

         5] NN de Maigni - geb. nov./dec. 1649 [vermeld Swalmen dtb met name dopen 1649]

         6] Elijsabeth de Maigni - ged. Swalmen 19 nov. 1652 [get. Christophorus Schenck namens Theodorus Schenck en Maria Schenck van Nijdecken]

         7] Anna Alexandrina de Culz de Magni - ged. Swalmen 25 mrt. 1658 [get. Christophorus Schenck de Nijdecken heer van Hilleraed, Swalmen etc.

               amens de heer de Lene en Anna Margareta de Naussau vrouw van Blijenbeck] - tr. Nicolaus Franz baron van Villers - brigade-generaal

         8] Claude de Culz du Magny - monnik te St. Gertrud in Löwen


voetnoten:

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 218. [regest 1218] - trouw kontrakt 9-9-1641.

[s66] RHCL Maastricht – inv. 16.920 fam archief Bolswijn.


3.    Anna Schenck van Nydeggen - ged. Roermond 2 dec. 1624 [doopgetuigen: Dederyck Schenck en Anna Barbara Schenck] - stift zuster

         1664 [s66] in nieuwe klooster te Grevendaal [bij Goch] - 1666 religieuse in Neuklooster [44] te Grevendael - † 1702

 

voetnoten:

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 616. [regest 4487] - obligatie van 21-11-1666 van Christoffel Schenk van Nydeggen ten gunste

           van zijn zuster Anna non te Neuklooster.

[s66] RHCL Maastricht – inv. 16.920 fam archief Bolswijn.

 

4.    Helena Isabella Schenck van Nydeggen - ged. Roermond 29 dec. 1625 [doopgetuigen: Matthias Cnobel en Margareta Huls] -

          overl. Roermond 1689 ???

 

5.    Margaretha [Isabella] Schenck van Nydeggen

         ged. Roermond 27 febr. 1628 [get. licentiaat Guilielmus Moutz en Josina Wytenhorst vrouw van raadsheer de Wauw] - † na 11-12-1664

         [s66] overl. 20-10-1666 -

         tr. 1e 14 apr. 1648 [44] met Nicolaas baron de Four - zn. van Johan baron de Four en Antonetta d'Augy -

         tr. 2e Swalmen na 9 dec. 1653 [44] met Johan Gabriel de Geloes - geb. 1629 - † na 11-12-1664 [s66] - zn. van Steven van Geloes heer

         van Lobos en Elmpt - en Anna de Campene

         uit 1e huwelijk:

         1] NN de Four - geb. nov./dec. 1649 [vermeld Swalmen dtb met name dopen 1649]

         uit 2e huwelijk: ???


voetnoten:

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 240,320. [regest 1395,2081]. Datum in dtb Swalmen niet vermeld.

[s66] RHCL Maastricht – inv. 16.920 fam archief Bolswijn.


6.    Arnold Schenck van Nydeggen


7.    Caspar Schenck van Nydeggen - heer van Brempt [44] - commandeur van Uerdingen [44] en Sierstorf - veldmaarschalk - trad te Altenbiesen

         in de Duitse Orde, werd aldaar ridder op 8-12-1653 - draagt op 31-5-1666 het huis Brempt over aan zijn broer Christoffel [44] - kreeg op

         1-7-1667 van don Francesco de Moura en Cortereal, markies de Castelrodrigo patent voor werving van 100 kurassiers [44] - kreeg op

         30-5-1672 van zijn broer Christoffel het gebruik van Baexhof onder Asselt [44] - verpand op 6-11-1681 de visserij bij Asselt aan de Kart-

         huisers te Roermond [44] - geb. ??? - † commanderij te Sierstorff of Brussel? 24 apr. 1688 [s40] - begraven in kapel van de Alde Biesen

         te Rijkhoven [B] of in Afferden bijgezet?


voetnoten:

[s40] RHCL Maastricht - De Maasgouw 1940 - p.4.

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 77,88,129,615. [regest 295,349,662,4475]


8.    Godefridus Schenck van Nydeggen - geb. ca. 1630 ws. Roermond - mogelijk amptman? - had mogelijk relatie met NN - hieruit mogelijk Theo-

         dorus en Theodora Schencken [waren doopgetuigen 1687 in Maasbree], Henricus Geurts [doopgetuige 1691 in Maasbree] en Margareta

         Geurts alias Schencken geb. voor 1665 overl. 1727 in Maasbree en zij tr. Maasbree 1683 met Daniel Janssen alias Dierixs/Dirickx/Dircx/Dierix

         uit hun Maria geb. 1683 Maasbree, Godefrida geb. 1687 Maasbree, Joannes geb. 1691 Maasbree, Matthias geb. 1694 Maasbree en mogelijk

         Petrus. [de naamsvernoemingen van de kinderen Maria, Godefrida en Joannes lijkt dit te bevestigen] 


9.    Anna Maria Schenck van Nydeggen

         tr. slot Hillenrath 22 apr. 1655 [44] - tr. RK Swalmen 1 febr. 1655 [get. pastoor van Roermond, de koster Joannes Coenen en Claudius

         de Maigni] met Johann Wilhelm baron van en tot Cortenbach - heer van Bracht en erfvoogd van Roermond - zn. van Johan Wilhelm

         van Cortenbach en Lucia van Vlodorp

         hieruit:

         1] Henricus a Cortenbach - ged. Roermond 25 mei 1656 [get. Theodorus de Schenck heer in Blijenbeeck en Anna Barbara de Schenck]

         2] Anna Elisabetha a Cortenbach - ged. Roermond 25 mei 1656 [get. heer commendator Henricus de Schenck en Lucia a Cortenbach]

         3] Christoferus de Cortenbach - ged. Roermond 5 juni 1657 [get. de schout Randenraet, de burgemeester van der Winden en Maria

              Oebruijck de Duras] - tr. Roermond 25 mrt. 1693 met Agnes Catharina van Zoutelande

         4] Lucia Maria de Cortenbach - ged. Roermond 10 nov. 1658 [get. Gerardus van Botbergen voor N. Blankert aarts-diaken en kanunnik

              in cathedraal Luik en Antonetta de Kerchoven voor Maria Clara de Schenck genaamd Heuwelich] - tr. Roermond 16 aug. 1677 met

              Johannes Renerus van der Boie  


voetnoot:

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 217. [regest 1202] - trouw kontrakt 22-4-1655.

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIIc     Otto Wilhelm Schenck van Nydeggen

              kanunnik en domheer [s38] van St. Lambertuskerk te Luik, daarvan ontslag genomen om huwelijk aan te gaan met dochter van waard

              uit een wijnhuis [s38] - werd door zijn moeder onterfd en kreeg alleen een hof "haus Wittem" en bijbehorende landerijen te Nieuwstad

              werd op 13-7-1664 door stadhouder Cuijckse lenen, beleend met derde deel van Afferden na het overlijden van Christoffel zoon van

              zijn broer Dederich [44] - werd op 24-7-1664 door Philipp koning van Spanje beleend met derde deel van Afferden, huis Grubbenvorst,

              halve heerlijkheid Grubbenvorst en Velden en met de tol te Venlo [44] - heer tot Blijenbeeck 1666 [s71] - liet zich 1667 opnemen in

              broederschap van de O.L. Vrouw, de moeder van Smarten wat 1653 te Gaesdonck was opgericht - † 1676 -

              tr. 1e NN [s38] - geb. ??? - † voor 27-4-1660 [s38] -

              tr. 2e Holtumb 27 apr. 1660 [s13j] [44] met Magdalena van Bentinck tot Wolfrath weduwe van Dirdrich Westrum tot Holtum - dr. van

              Philipp Heinrich van Bentinck tot Wolfrath en Justina Maria van en tot Wier [s13j]


voetnoten:

[s13j] RHCL Maastricht - H.M. Schleicher - sammlung E.v.Oidtman - 14- mappe 1071-1150 - p.85.

[s38] Bibliotheek Maastricht - Dr. D. Sassen - Asselt zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad 1928 - p.6.

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 52, 308,612. [regest 59,1973,4448]

[-] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p.511 [regest 3600] voor gericht van Nieuwstadt verklaart op 18-10-1664 Otto Willem Schenk van

          Nydeggen heer van Bleyenbeek etc. een jaarrente van 70 thalen schuldig te zijn aan de Ursulinenklooster te Roermond met hun huis

          te Nieuwstadt als onderpand.

[s71] RHCL Maastricht - 01.004 - hof van Gelder - inv. nr. 327 zaak 1099 - Roermond 16 december 1666 voor hof van Gelder, tussen deken

          en capitularen van keizerlijke vrijstift van onse lieve vrouwe Munster tot Aken en Otto Willem Schenck van Nijdeggen, heer tot Blijen-

          beeck etc. over een wisselkwestie [geld van ene type tegen het andere] waardoor de ontvangende partij [deken & cons.] schade had

          geleden. Otto werd veroordeeld tot betaling van het verschil, alsmede rente en proceskosten.


Uit deze huwelijken: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIIId    Dederich ook Theodorus Schenck van Nydeggen

             heer van Blijenbeck, Afferden en Gribbenvorst - werd na overlijden van zijn moeder op 23-2-1644 door Philipp, koning van Spanje

             beleend met derde deel van Afferden [44] - ontving op 28-4-1646 van Barbara van der Lippe genaamd Hoen, weduwe van Huchten-

             bruck de allodiale halve heerlijkheid van Grubbenvorst [44] - geb. ??? - † Grubbenvorst 5 aug. 1661 -

             tr. waar? 9 dec. 1659 [44] met Anna Margaretha van Nassau - geb. ??? - vrouwe van Wychen, Vaesthartelt en Grimhuysen - † waar?

             12-3-1676 - dr. van Philips van Nassau [heer van Grimhuysen, Hoekelom en Wychen] en Anna Margaretha barones van Cortenbach,

             vrouwe van Vaesthartelt 

 

voetnoten:

[-] RHCL Maastricht - inventaris archief Hof van Gelder te Roermond 1580-1794 door Venner vervolgens toegang 01.004 inv. 1057 - 16 apr.

          1625 folio 76 verso - 77. akte van belening door Derick Schenck van Nydeggen als momboir voor zijn moeder Aleid van der Lip ge-

          naamd Hoen met 1/3 deel van de heerlijkheid Afferden, na overlijden van zijn vader Christoffel Schenck van Nydeggen.

[-] RHCL Maastricht - inventaris archief Hof van Gelder te Roermond 1580-1794 door Venner vervolgens toegang 01.004 inv. 1057 - 17 apr.

          1625 folio 78 verso - 79. akte van belening voor Dederich Schenck van Nydeggen met het huis Hillenraat gelegen te Swalmen, na

          overlijden van zijn vader Christoffel Schenck van Nydeggen. 

[-] oud archief Roermond - inv. nr. 794 - Asselt 1633-1637 - dossier over proces voor hof van Gelre te Arnhem tegen Diderick Schenck,

          heer te Hillenraad, voor zijn moeder Aleyda van der Lippe genaamd Hoen, betreffende vrijstelling op de Oesterse of Asseltse tol voor

          burgers van Roermond.

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 52,314,613. [regest 57,2030,4457]  


Uit dit huwelijk:


1.    Christoffel Schenck van Nydeggen - † 1663


voetnoot:

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 53. [regest 59]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVa   Friedrich Anton Schenk van Nideggen

             wachtmeester van Keulen - werd 1689 beleend met Hilden en Haan -

             tr. ??? met Ida Venlos - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Henrich Diedrich Schenk van Nideggen  -  volgt XVa


2.    Christian Wilhelm van Nideggen


3.    Adelheid Schenk van Nideggen

          tr. 1e ??? met Conrad Daniel Berlenbach

          tr. 2e 26-8-1708 met Johann Bongard - dokter uit Hilden


4.    Sofia Clara Margaretha Schenk van Nideggen

          tr. ??? met NN du Boy - schilder


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

XIVb   Felix Theodor Schenk van Nydeggen

              werd 1727 met Hilden en Haan beleend - † 1748 -         

              tr. ??? met Maria Clara von Wenz zu Niederlahnstein


Uit dit huwelijk:


1.    NN [een zoon] Schenk van Nideggen


2.    NN [een dochter] Schenk van Nideggen


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVc   Johann Wilhelm Ludwig Schenk van Nideggen

             in Franse dienst 1689 - werd 1694 met Heyer beleend - † Echternach [Luxemburg] 9 febr. 1732 -

             tr. 1688 met Catharina de Bex - geb. 's-Hertogenbosch 24 dec. 1656 - † na 1707 - dr. van Lambert Becx [schout van Helmond] en Catha-

             rina de Cock - Lambert tr. 2e met Catharina van der Sluis?

 

bron: rechterlijk archief Helmond oud inv. nr. 269 nieuw inv. nr. 3842 akte 91 folio 26 verso - 1708 - waaruit blijkt dat Johan Wilhelm baron de

          Schenk de Nideggen getrouwd met Catharina Becx, een aandeel hadden in een rente van 1640.


Uit dit huwelijk:

 

1.    Anna Gertrudis Schenck de Nidecken - ged. Echternach [Luxemburg] 21 aug. 1689 [vader: Joannes Wilhelmus Ludovicus Schenck de Ni-

          decken, moeder: Catharina de Becx, doopgetuigen: Anna Gertrudis Ladolf von Echt en Joannes Theodorus Mohr a Waldt] 

 

2.    Joannes Philippus Theodorus von Schenck - ged. Echternach [L] 22 jan. 1693 [vader: Joannes Wilhelmus Ludovicus von Schenck, moeder:

          Catharina de Bex, doopgetuigen: Joannes Philippus Theodorus von Schenck en Catharina Hattons] 


3.    Regina Elisabeth von Schenck - ged. Echternach [L] 5 mrt. 1695 [vader: Wilhelmus Ludovicus von Schenck, moeder: Catharina de Bex,

           doopgetuige: een nobele en religieuze maagd] - † ??? - zij tr. 1733 met Carl Maximilian Wolfgang de Santer

          hieruit:

          1] Anna Maria Barbara de Santer - geb. Echternach [L] 1732

          2] Heinrich Jakob Damian Josef de Santer - geb. Echternach [L] 1734

          3] Anna Maria Barbara Gertrud de Santer - geb. Echternach [L] 1738 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XIVd   Christoffel baron Schenck van Nydeggen

            heer van Hillenraad, Blijenbeck, etc. - werd op 23-5-1654 door Philipp koning van Spanje beleend met huis Hillenraedt in kerspel

            Swalmen [44] - kocht op 18-1-1655 de hoge, midden en lage jurisdictie van dorpen Swalmen en Asselt voor 18600 vlaamse ponden

            a 40 groten [44] - kreeg op 31-5-1666 het adellijk huis Brempt van zijn broer Caspar [44] - verpandt op 19-9-1667 het in dings-stoel

            Titz gelegen goed Betgenhausen voor 16000 rijksdaalders aan Eric Adolf graaf van Salm en Rifferscheidt en zijn vrouw Magdalena

            landgravin van Hessen [44] - verkoopt op 18-11-1669 aan Karel Cral scholtis en Catharina Borreman zijn vrouw de maas visserij bij

            Asselt [44] - ruil verdrag op 12-5-1671 tussen Frederich Christaen d'Anneux, baron van Crevecour, heer van Fontaine, kanunnik

            van Cambray en Christoffel Schenk van Nydeggen, waarin eerst genoemde het allodiaal goed Betgenhausen behoud en laatstge-

            noemde goederen onder Asselt incl. tol over de maas en visserij [44] - geeft op 30-5-1672 aan zijn broer Caspar het gebruik van

            Baexhof onder Asselt [44] - geb. ??? - † Swalmen 24 mrt. 1680 -

            tr. slot Meldert 9 apr. 1661 [4] [44] met Anna Philippina ab Oijenbroeck - geb. ??? - vrouwe van Asselt, Swalmen, Betienhausen etc.

            † ??? - dr. van Gottfried van Oijenbroeck [Oyenbrugge] en Anna Maria van Duras tot Meldert


voetnoten:

[4] geschichte der familie Schenk von Nydeggen [Keulen 1860] - H. Ferber - p.60.

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 77,88,101,102,129,354,580,614. [regest 294, 349, 451, 57, 662, 2321, 4171, 4470]. Plus

         meerderen over Swalmen [regest 4212 e.v.].


Uit dit huwelijk:


1.    Arnold Schenck van Nydeggen  -  volgt XVb


2.    Henricus Schenck a Nydeggen - nooddoop Swalmen 27 dec. 1663 [geen getuigen vermeld] - heer van Aldenburg bij Swalmen - uitgezworen

          1684 - trad in de Duitse orde - commandeur van Ramersdorf, Beckefort en Bernsheim - administrator van "Land- comthurei" Altenbiesen -

          leeft nog dec. 1729


3.    Godefridus Engelbertus Schenck a Nijdeggen - ged. Swalmen 1 aug. 1667 [getuigen: Anna ab Oijenbroeck vrouwe de Melder en Engelbertus

          ab Oijenbroeck baron de Melder] - in dienst van hertog van Lüneburg - draagt op 22-5-1690 aan zijn broer Arnold al zijn patrimoniale goe-

          deren [44] - 1690 in regiment van kolonel Frank


voetnoot:

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 617 [regest 4502]

 

4.    NN [jongen] Schenck - ged. Swalmen 1 dec. 1669 - † Swalmen 1 dec. 1669


5.    NN [meisje] Schenck van Nydeggen - ged. [in kasteel Hillenraad] Swalmen 30 jan. 1671


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVa    Henrich Diedrich Schenk van Nideggen

             geb. ??? - † 1728 

              tr. ??? met Anna Elisabeth v.d. Bruggen - dr. van Thomas v.d. Bruggen tot Hasenacker en Ida Mechtild van Ripperda


Uit dit huwelijk:


1.    Anna Franciska Schenk van Nideggen -

          tr. 15-3-1734 [44] met Johann Karl Joseph baron van Weyenhorst tot Donck


voetnoot:

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 714 [regest 5297]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


XVb   Arnoldus markies Schenck van Nydeggen

            nooddoop Swalmen 31 aug. 1662 [getuigen: Henricus Schenck a Nijdecken "ordinis Teutonici eques et commendator in Be-

            rensheim" en Anna Barbara Schenck weduwe de Eckeren] - heer van Hillenraad, Swalmen, Asselt, Blijenbeeck, Afferden,

            Grubbenvorst, Betgenhausen, etc. - werd op 10-8-1682 door Karel koning van Spanje, beleend met derde deel van Afferden,

            als oudste zoon van Christoffel Schenk en vernieuwd op 21-1-1696 voor de stadhouder van de Cuijckse lenen [44] - werd op

            19-8-1682 door Karel II koning van Spanje beleend met huis en hof Grubbenvorst, halve heerlijkheid van Grubbenvorst en

            Velden en met de tol te Venlo [44] - werd op 23-2-1685 door Karel koning van Spanje, beleend met huis Bleyenbeek en ⅔

            deel van Afferden met hoge en lage gerichten [44] - werd op 21 dec. 1695 door Karel II koning van Spanje verheven tot

            markies [44] - verpacht op 11-2-1708 de veer over de Maas bij Asselt aan Derick aen den Boom te Neer [44] - werd op

            27-8-1708 door leenhof Cranendonck beleend met de Oosterse tol op de Maas bij Kessel [44] - † Afferden [op kasteel Blij-

            enbeeck] 31 aug. 1709 -

            tr. 1e 30 mrt. 1682 met Maria Emerentiana Dausque ook d'Ausque - geb. st. Omer [land van Artois] - dr. van NN uit st. Omer

            [huwelijk werd blijkbaar in 1684 ongeldig gemaakt in Rome, vanwege bedrog van  Maria Emerentiana d'Ausque en haar familie]

            tr. 2e slot Haag [bij Geldern] 5 dec. 1694 [s10] [44] met Maria Catharina markiezin van en tot Hoensbroeck - werd op 20-3-1710

            door raad van hof van Gelderland beleend met huis Hillenraedt [44] - werd op 22-3-1710 door leenhof van Geldern beleend met

            derde deel van Afferden [44] - werd op 22-3-1710 door leenhof van Geldern beleend met huis Bleyenbeek en twee-derde deel

            van Afferden [44] - werd op 14-9-1717 door keizerin Eleonora Magdalena Theresia verleend met kruis van hoog edelen Sterren-

            kruis orde [44] - geb. slot Haag 18 dec. 1672 [44] - † Afferden [kasteel Blijenbeeck] 3 sept. 1736 - dr. van Arnold Adriaan

            markies van en tot Hoensbroek en Dorothea Henrica van Cottereau


voetnoten:

[44] Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 53, 55,74,79,308,354,617,618. [regest 60, 61, 63, 76, 77, 265, 300, 1974, 2322, 4504,

          4505,4506,4513] 

[s10] RHCL Maastricht - 18.A Handschriftencollectie inv. 342 nr. 35 Schenck van Nideggen - kopie huwelijks-voorwaarden gesloten op

          huis Haege 20-10-1694 waarin de bruidegom inbrengt: huis Hillenraedt, heerlijkheid Swalmen en Asselt met alle goederen daar-

          aan klevende ende bouwhoven daarin gelegen, de Asselsche tol, de heerlijkheid en tol van Grubbenvorst en goederen daarin

          gelegen, de heerlijkheid Afferden met alle hare rechten en goederen, huis en heerlijkheid van Blijenbeek met alle daarbij beho-

          rende goederem, huis Brempt en alle daarbij behorende goederen en de voorts alle andere bij de bruidegom behorende goe-

          deren, de vader van de bruid beloofd te geven 20.000 pattacons, wat door hem of door zijn zoon Wilhelm Adriaan zal worden

          voldaan binnen 1 jaar. Met aantekening dat daar nog 2000 pattacons zijn bijgekomen, totaal dus 22.000. Verklaring 1702 dat

          't echtpaar voldaan zijn dat bedrag van 22.000 pattacons te hebben ontvangen. 

[s61] GA Venlo - archief 450 dekenaat en parochie Venlo 1298-1989 - 2.6 stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk

          is - inventaris nr. 1876 - 26 april 1698 - akte waarbij Johan Albert van der Boyen, erfvoogd van de stad Roermond, verklaart dat

          Willem Ramaeckers, als rentmeester en namens zijn principaal Arnold markgraaf van Schenck van Nydecken, heer van Hillen-

          raeds etc. van Peter van Daelen, gevolmachtigde van Willem Coentsen, landschrijver van het land van Gulick, een som van

          1250 rijksdaalders geleend heeft, die hij gebruikt heeft om een kapitaal van 3688 rijksdaalders af te lossen die Arnold schuldig

          was aan de Ursulinen zusters te Roermond, met als onderpand "de kooren ende oliemeulens tot Swalmen op den Swalm gelegen

          wesende aen dese erfvooghdije leenroerich". [volledig transcriptie]


Uit dit huwelijk: [enig kind]


1.   Christopherus Wilhelmus Adrianus Schenck de Nijdecken

         ged. Afferden [kasteel Blijenbeck] 28 dec. 1695 door kapelaan Matthias Beusen met toestemming van pastoor van Afferden

         [doopgetuigen: markies de Honsbroeck en barones Angelina de Schenck] - † Swalmen 26 sept. 1703 [vuurwapen ongeluk] [5]]


voetnoten:

[-] Afferden dopen 1695 inlegvelletje.

[5] Geschichte der familie Schenk von Nydeggen [Keulen 1860] - H. Ferber - p.66.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

Het adellijke geslacht Schenck van Nydeggen hiermee uitgestorven, gaat voort in natuurlijke kinderen...

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Dank aan:

Jos Dirks

Annette Boye - Greve [D]

Huub Hermans - Maasbree

Willy Peters

Jos Verkroost

Nic Hinssen

Bert Berings


aanvullingen welkom.